urnik plačilnih storitev - SKB

SKB banka d.d. Ljubljana • Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana • ID za DDV: SI40502368 • Telefon: 01 471 55 55 • E-naslov: [email protected] ... Delovni čas poslovalnice.

urnik plačilnih storitev - SKB - Sorodni dokumenti

urnik plačilnih storitev - SKB

https://www.skb.si/document-download/221-urnik-placilnih-storitev

SKB banka d.d. Ljubljana • Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana • ID za DDV: SI40502368 • Telefon: 01 471 55 55 • E-naslov: [email protected] ... Delovni čas poslovalnice.

Urnik za predložitev plačilnih nalogov UJP

https://www.ujp.gov.si/DocDir/Predhodne%20informacije/Urnik_za_predlozitev_placilnih_nalogov_UJP.pdf

23 avg 2019 ... UJP za izvršitev domačih plačilnih transakcij sprejema plačilne naloge do 14. ure v: • papirni obliki obrazec UPN,. • elektronski obliki ...

Urnik prevzema plačilnih nalogov - Sparkasse

https://www.sparkasse.si/Doc/Gospodarstvo/urnik_prevzema_pp_11062015%20%282%29.pdf

1000 Ljubljana. BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana. Urnik prevzema plačilnih nalogov. URNIK PREVZEMA PLAČILNIH NALOGOV V BANKI ...

cene plačilnih storitev - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:f39120c1-32e9-4c6c-a237-5b98b7dcdb37/PRAC_TAR_Cenik_pla%C4%8Dilnih_storitev_PO_in_sp.pdf

BANČNE KARTICE. Poslovna kartica VISA letna članarina. 55,00 EUR ponovna izdelava kartice in osebne številke. 7,20 EUR sprememba dneva bremenitve.

spremembe urnika plačilnih storitev za 24. in 31. 12. 2019 - SKB

https://www.skb.si/document-download/327-spremembe-urnika-placilnih-storitev-za-24-in-31-12-2019

31 dec 2019 ... SKB banka d.d. Ljubljana • Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana • ID za DDV: SI40502368 • Telefon: 01 471 55 55 • E-naslov: [email protected] • www.skb.si.

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/splosni-pogoji-za-opravljanje-placilnih-storitev-preko-poslovnega-racuna---marec-2017.pdf

Odgovornost hranilnice in povračila plačilnih transakcij . ... hranilnici;. BIC (Bank Identifier Code) je identifikacijska oznaka banke ali hranilnice v Swift. Oznaki IBAN ... o koda namena (v primeru uporabe univerzalnega plačilnega naloga UPN);.

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike - NKBM

https://www.nkbm.si/downloadfile.ashx?fileid=272733

Nova Kreditna banka Maribor (v nadaljevanju: Nova KBM d.d.), Ulica Vita Kraigherja ... Tečajna lista je javno objavljena na spletnih straneh banke www.nkbm.si.

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne ... - NKBM

https://www.nkbm.si/downloadfile.ashx?fileid=277183

tečajna lista), razen če se pogodbeni stranki dogovorita drugače. Tečajna lista je javno objavljena na spletnih straneh banke www.nkbm.si in v poslovalnicah ...

cenik plačilnih storitev skb dd za domače pravne osebe, imetnike ...

https://www.skb.si/document-download/114-cenik-placilnih-storitev-za-podjetja

1 feb 2020 ... 1.4. Obvestilo o stanju in prometu na transakcijskem računu za določeno obdobje - izpisek (nadomestilo se obračuna enkrat mesečno). 1.4.1.

31. 1. 2020 OŠ Spodnja Idrija urnik A in urnik B 1. A ura ponedeljek ...

http://osspidrija.splet.arnes.si/files/2014/08/urnik-RS-2.pdf

31 jan 2020 ... Virag Špela. 1. a. PB8-I. Virag Špela. 1. a. PB 8. ura. PB9. Virag Špela. 1. a. PB9. Virag Špela. 1. a. PB9. Virag Špela. 1. a. PB9. Sedej Irma. 3. b.

cenik tržnih storitev žnih storitev - odvajanje odpadnih vod je ... - Jeko

https://www.jeko.si/sites/www.jeko.si/files/CENIK-%20odvajanja%20in%20%C4%8Di%C5%A1%C4%8Denja-tr%C5%BEni.pdf

Cene vključujejo dodatke za delo izven rednega delov. • Cena za grezničarja in visokotlačno čiščenje vključujejo ... Čiščenje odtokov - ročno - intervencija. 16.

primerjava 6 plačilnih modulov - Spletnik

http://data.spletnik.si/shop123/Primerjava-6-placilnih-modulov.pdf?utm_source=referral&utm_medium=blog&utm_campaign=Placevanje s kreditnimi karticami v spletni trgovini

Telemach. 2- 5%. Slovenija. Eurocard, Master- card, Visa, Diners,. Activa, Maestro/ Activa, Moneta,. Abanet, NLB Klik, AMEX. Abanka, NLB, SKB, Banka Koper,.

Priloga 1: Vloga za prenos plačilnih pravic - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSKTRP/SNP/ZV-2020/vloga-za-prenos-placilnih-pravic.pdf

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA. KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA. VLOGA ZA PRENOS PLAČILNIH PRAVIC. PRENOSNIK. Nosilec kmetij.

(PP) Ali se register plačilnih pravic sproti ažurira?

https://www.kgzs.si/uploads/vprasanja_in_odgovori_smelt_2020.pdf

15 feb 2020 ... Register plačilnih pravic se ažurira po izvedenem obračunu. Izdvojitve iz naslova leta 2019 bodo v registru vidne do 24. februarja 2020, ko se ...

ZAHTEVEK ZA IZDAJO PLAČILNIH KARTIC MAXEN

https://www.maxen.si/assets/Uploads/Zahtevek-za-izdajo-kartic-NAVODILA.pdf

e-mail: . DA NE. Mercator d.d., sektor M-Energija, Pot k sejmišču 32, 1231 Ljubljana Črnuče, telefon 01 560 62 57, e-mail: [email protected], web: www.maxen.si ...

CENIK STORITEV STORITEV STORITEV CRO DOB CRO DOB CRO ...

https://www.prodnik.si/sites/www.prodnik.si/files/upload/files/cenik_storitev_cro_dob_15.4.2019.pdf

15 apr 2019 ... Mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov. 17 09 04 kg. 0,0600. 0,0057. 0,0657. Les. 20 01 38 kg. 0,0900. 0,0086. 0,0986.

Sprejem plačilnih kartic, blagajna in tiskalnik – vse v enem ... - NLB

https://www.nlb.si/izpisek-poslovne-kartice-julij-2016

blagajna Telekoma Slovenije – vse v enem POS-terminalu. Ena naprava za vse omogoča sprejem plačilnih kartic, blagajniško poslovanje skladno z davčnimi ...

Uporaba ustreznih plačilnih instrumentov za zavarovanje plačil v ...

http://www.vs-kombre.kk.edus.si/komercialist/placila_galic.pdf

25 okt 2013 ... predčasno plačilo, bančna garancija, izvršnica, menica, zavarovanje pri zavarovalnici, v zunanji trgovini pa poleg bančne garancije predvsem ...

Zahtevek za izdajo Petrolovih poslovnih plačilnih kartic in za ...

https://www.petrol.si/binaries/content/assets/www/2018/pages/poslovne-resitve/poslovne-kartice/zahtevek-za-izdajo-petrolovih-poslovnih-placilnih-kartic-in-za-pregledovanje-podatkov-preko-interneta.pdf

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana. Dunajska ... Siva Petrolova poslovna plačilna kartica, ki se glasi na registrsko številko vozila. Namenjena je.

Zlorabe plačilnih kartic pri elektronskem poslovanju - Policija

https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/RKK/PDF/1999/03/RKK1999-03_MajaZupancic_ZlorabePlacilnihKartic.pdf

Diners Club, Activa, EuroCard, Visa, MasterCard, AT&T) plačilni instrument, ki ga trgovci sprejemajo po lastni presoji oz. po vnaprej predvidenih neposrednih in ...

uporaba mednarodnih plačilnih instrumentov v sistemu mrežnega ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/fras-peter.pdf

13 dec 2005 ... Tupperware in Global Domains International (GDI). ... bila izpostavljena izrednim pogojem, za katere posoda ni bila predvidena (npr. posoda ...

Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih pravic za ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Upravne-enote/Ptuj/dokumenti/1bf52b5801/Poziv_za_ureditev_GERK-ov_in_prenos_placilnih_pravic_za_uveljavljanje_v_letu_2019.pdf

pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG (http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/). Do. GERK-ov dostopate z vpisom vaše KMG-MID številke. Kdor nima ...

Splošne informacije o plačilnih storitvah za potrošnike - Posojilnica ...

https://www.poso.at/eBusiness/services/resources/media/1215306369771361740-NA-1382526573574343628-1-3-SL.pdf

E-pošta: [email protected] www.poso.at ... Posojilnice Bank eGen in so na vpogled pri okencu banke, uporabijo se neposredno. Druga nadomestila, ki jih ...

cenik storitev javne oskrba s pitno vodo v nik storitev javne ... - Jeko

http://www.jeko.si/sites/www.jeko.si/files/cenik_oj_podpisan_0.pdf

Vodarina – občina Jesenice (*). SKUPAJ – postavke označene (*). OSKRBA Z VODO OBČINA JESENICE. NIK STORITEV JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE.

Pogodba o sprejemanju plačilnih kartic Diners Club – SPLOŠNI DEL

https://www.dinersclub.si/Documents/679/Erste-Card-Diners-Club_Pogodba-o-sprejemanju-placilnih-kartic_Splosni-del_CHV3_julij2019.pdf

kartice seznanjeni, da je prodajno mesto del svetovne verige prodajnih mest Diners Cluba. 4. člen. Načini sprejema kartic. Pogodbeni stranki v »Pogodbi o ...

Razvoj plačilnih sredstev skozi čas vse od blagovne ... - Polona Ajdič

http://www.polona-ajdic.si/wp-content/uploads/2019/12/Razvoj-pla%C4%8Dilnih-sredstev-skozi-%C4%8Das.pdf

8 dec 2019 ... OneCoin ima za razliko od BitCoina centraliziran blockchain, do nje se zaenkrat ... trgovcev po vsem svetu, čedalje več tudi v Sloveniji in naših ...

analiza zavarovanja zlorab plačilnih kartic - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/cerv2116-B.pdf

brezgotovinski prenos sredstev oziroma dvig gotovine (Plačilni instrumenti, 2016). ... Frank McNamara predstavil z manjšo kartonasto kartico – Diners Club Card ...

sistemi plačilnih kartic s poudarkom na sistemu activa - Univerza v ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/janzekovic-mojca.pdf

To sta Mercator, s plačilno kartico Pika, in Petrol z ... V primeru, če kartica ni bila izgubljena ali ukradena, je mogoče zlorabe nadzirati le s pomočjo nadziranja ...

splošni pogoji za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic - Sberbank

https://www.sberbank.si/docs/default-source/splosni-pogoji/prebivalstvo/splosni-pogoji-za-zavarovanja-kartica-ideal.pdf

1 maj 2016 ... Kartica: plačilna ali kreditna kartica, ki jo je zavarovalec izdal zavarovancu. Zavarovalni primer: dogodek, ki je zavarovan z zavarovalno ...

CENIK ostalih storitev ostalih storitev - Prodnik

https://www.prodnik.si/sites/www.prodnik.si/files/upload/files/faq/cenik_ostale_storitve_15.4.2019.pdf

15 apr 2019 ... Mini bager ura ... 11 Izposoja napihljivega čepa do velikosti. DN500 dan. 20,00. 4,40. 24,40. 12 Izposoja napihljivega čepa velikosti večje.

urnik - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/PAI%20Urnik%2010.3.2020/2020031014133540/

7 mar 2020 ... Datum. Dan. Ura. Predmet. Izvajalec. Predavalnica. 8. 11. 2019 petek. 16.00-20.00. Psihologija otroka in mladostnika (P) izr. prof. dr. Marjanca ...

Urnik

http://www.osgrad.si/files/1_razred_Urnik.pdf

Pred 5 dnevi ... MAT- V DEŽELI LILIBI (Šolska ulica – Matematika - Seštevam do ... SLJ – Gledanje lutkovne predstave Trnuljčica - Dežela Lilibi – Šolska ulica -.

URNIK - Moj Klub

https://www.moj-klub.si/wp-content/uploads/2020/02/urnik-februar-2020.pdf

RADOVLJICA- Kranjska cesta 11, za avtobusno postajo, nad trgovino Mercator (brezplačno parkirišče). PONEDELJEK. TOREK. SREDA. ČETRTEK. PETEK.

prenesi urnik

https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2019/10/IS2019-URNIK-VIVID2019.pdf

7 okt 2019 ... Alenka Gortan. Konceptualno poučevanje in učenje angleščine kot tujega jezika. Conceptual teaching and learning of English as a foreign ...

urnik Log - Dragomer

http://www.kpv.si/Portals/0/xBlog/uploads/2019/12/18/2020_URNIK_LOG_DRAGOMER.pdf

18 dec 2019 ... Urnik odvoza (dnevi v tednu) organskih odpadkov ostaja nespremenjen. LOG – ponedeljek. DRAGOMER, LUKOVICA - četrtek. Za dodatne ...

program urnik - NTF

https://www.ntf.uni-lj.si/toi/wp-content/uploads/sites/7/2015/05/Urnik_program_46_SNT.pdf

... 14.15 Poster sekcija. 14.15 – 15.30 Predavanja. 15.30 – 16.00. Odmor za kavo. 16.00 – 16.45 Predavanja. 16.45. Zaključek simpozija. 46. SNT 2015. URNIK ...