1 URNIK opravljanja plačilnega prometa NET, DBS PRONET in ...

Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, št. reg. vp. pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 10623800, ID za DDV: SI18787762, matična ...

1 URNIK opravljanja plačilnega prometa NET, DBS PRONET in ... - Sorodni dokumenti

1 URNIK opravljanja plačilnega prometa NET, DBS PRONET in ...

https://www.dbs.si/partials/download.php?token=6293097958910859238249246522428956156850742618430363476149573257873348501873635570027532678884670906

Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, št. reg. vp. pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 10623800, ID za DDV: SI18787762, matična ...

Urnik opravljanja plačilnega prometa - DBS

https://www.dbs.si/partials/download.php?token=6749618587660747301888047040380873825783638503444621317120340448911309553414968231581184028163843964

URNIK opravljanja plačilnega prometa. Velja od 20. februarja 2020. I. Domače plačilne transakcije. 1. Odlivni nalogi. Plačila se izvršijo isti dan, če so nalogi ...

delovanje plačilnega prometa po prenosu v poslovne banke ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/straus-jozica.pdf

elektronsko bančništvo, ki je ločeno za pravne in fizične osebe. ... Da bo slovensko bančništvo lahko vzdržalo korak z razvitim svetom, bodo morale ... The abolition of the Agency for payment monopoly position was urgent not only because.

31. 1. 2020 OŠ Spodnja Idrija urnik A in urnik B 1. A ura ponedeljek ...

http://osspidrija.splet.arnes.si/files/2014/08/urnik-RS-2.pdf

31 jan 2020 ... Virag Špela. 1. a. PB8-I. Virag Špela. 1. a. PB 8. ura. PB9. Virag Špela. 1. a. PB9. Virag Špela. 1. a. PB9. Virag Špela. 1. a. PB9. Sedej Irma. 3. b.

Pooblastilo za zamenjavo plačilnega računa znotraj države

https://www.addiko.si/static/uploads/si-obrazci-zamenjava-banke-priloga1-pooblastilo-za-zamenjavo-racuna-znotraj-drzave.pdf

Podatki prenosne banke, pri kateri imam odprt plačilni račun (stara banka):. 1 V skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih. 2 Domači ponavljajoči prilivi, ...

Razvoj novega plačilnega terminala Margento Vend POS - ERK

https://erk.fe.uni-lj.si/2014/gorjanc%28razvoj_novega%29p.pdf

E-pošta: [email protected]. Development of the new payment terminal Vend POS Margento. The following article presents the development of a new.

Pravilnik o načinu opravljanja študijskih obveznosti in ... - UP FVZ

https://fvz.upr.si/wp-content/uploads/2019/03/Pravilnik-o-na%C4%8Dinu-opravljanja-%C5%A1tudijskih-obveznosti-in-pogojih-za-prehode-za-%C5%A1tudente-s-posebnim-statusom-in-spremembe-pravilnika.pdf

Kandidati iz 3. in 4. člena morajo ob vstopu v posamezni letnik študija ali absolventski staž izpolniti poseben evidenčni list za uveljavljanje posebnih pogojev ...

uvedba plačilnega sistema moneta pri ponudnikih blaga in storitev

http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/ogrinc485.pdf

telefon ali napravo LTE (mobilni telefon, tablični računalnik, USB-modem, mobilno ... Naj omenimo samo nekatere: SPAR Slovenija, Leclerc, Hofer, Lidl,.

splošni pogoji opravljanja storitev posredovanja v prometu z ...

http://www.internepremicnine.si/splosni_pogoji.pdf

... njihovega sprejetja. Sprejeto v Mariboru, dne 02.06.2017. INTER NEPREMIČNINE d.o.o.. Melita Petelin, direktorica, nepremičninska posrednica z licenco. 4.

Nov sistem opravljanja dimnikarskih storitev v letu 2017

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/obvestila/novosti_dimnikarske_storitve_2017.pdf

3 nov 2016 ... Po mnenju ministrstva je potrebno opravljanje dimnikarskih storitev zaradi zagotavljanja ciljev, kot ... 2017) uvaja ... dovoljene cene storitev.

Pojasnila o pravilih EU glede kraja opravljanja storitev na področju ...

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/explanatory_notes_new_sl.pdf

26 okt 2015 ... na področju DDV za storitve, povezane z nepremičninami, ki začnejo veljati leta ... Dajanje nepremičnine v zakup ali najem (člen 31a(2)(h) in ... dejanska lastninska pravica in posest pripadata isti osebi, se lahko tudi zgodi, da ... je osnovna storitev dovolj povezana z nepremičnino, se torej prodaja kupona.

Pojasnila o pravilih EU glede kraja opravljanja storitev na ... - Europa

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/explanatory_notes_new_sl.pdf

26 okt 2015 ... na področju DDV za storitve, povezane z nepremičninami, ki začnejo veljati leta ... Dajanje nepremičnine v zakup ali najem (člen 31a(2)(h) in ... dejanska lastninska pravica in posest pripadata isti osebi, se lahko tudi zgodi, da ... je osnovna storitev dovolj povezana z nepremičnino, se torej prodaja kupona.

Štetje prometa

https://dijaski.net/get/geo_vaj_stetje_prometa_15.pdf

kalkulator. 5 različnih barvic. 2.2 Potek vaje. Že dan pred izvedbo vaje nas je profesorica razdelila na 8 števnih mest, tako da smo imeli pokrite vse prometne ...

Prvi koraki v svetu prometa - AVP

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/prvi-koraki-v-svetu-prometa.pdf

Želimo, da bi vam bila v pomoč in veselje in da jo bodo vzeli v roke tudi vsi, ki vam pomagajo pri prometni vzgoji. ... Prometni znaki s svojimi barvami in simboli.

Linija Ljubljanskega potniškega prometa 3G - LPP

https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/jhl_si/aktualno/datoteke/4416_linija_ljubljanskega_potniskega_prometa_3g.pdf

29 avg 2011 ... Avtobusna postaja, urbanomati, kioski Dela in 3dva…) je pomembno, da potniki ... Vozni red linije 3G je v prilogi. FINANCIRANJE LINIJE 3G.

Prvi koraki v svetu prometa

https://www.skofjaloka.si/files/other/news/131/70843web_brosura%20prvi%20koraki_Priloga%201.pdf

Založil in izdal: Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste,. Svet za preventivo in ... da otroke pred vstopom v šolo naučimo tudi, kako se prečka cesto, če so vzdolž ... Prav tako nam pelerina onemogoča, da bi dobro slišali.

Vozni red logaškega mestnega prometa

https://www.gslogatec.si/documents/gslogatec/napovednik-dogodki/LOKALNI-PREVOZ.pdf

Mercator, kartonaža. 8:07. 9:56. 11:56. 16:09. 18:09. 17. ... Mercator, kartonaža. 8:43. 10:43. 12:58. 16:33 ... POSTAJA. Turkov Grič. 7:00. Turkov Grič (K Kisovec).

Jože Škrilec, dipl. inž. prometa

https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/11/Jo%C5%BEe-%C5%A0krilec-Rekonstrukcija-prometnih-nesre%C4%8D-skozi-pogled-zavarovalni%C5%A1kih-goljufij.pdf

nemogoče zbrati dovolj dokazov, da bi se lahko dokazala prevara. Fingirane ... Poškodbe vozila VW Passat ... je dokazano, da se je vozilo VW Passat pričelo.

dejavniki varnosti cestnega prometa v sloveniji - AVP

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/RAZISKAVA_I._del.pdf

Kazalo priča o izboru nekaterih kriminoloških vprašanj na eni strani in o obsežnem naboru statističnih ... Preprečevanje prometnih nesreč je eno najtežjih opravil, če niso vsi ukrepi skladno uglašeni. ... zelo strog odziv28), so si enotne v tem, da mora biti kaznovanje takojšnje. ... cestnoprometni predpisi, po domače CPP.

zapisnik - Sindikat železniškega prometa Slovenije

http://www.sindikat-szps.si/wp-content/uploads/Zapisnik-6.-koresponden%C4%8Dne-seje-GO-19.06.2019.pdf

19 jun 2019 ... Ime in priimek. OO. Glasovanje. 1. Milorad ŠLJIVIĆ. Predsednik SŽPS. ZA. 2. Jože SKUBIC. Sekretar SŽPS. ZA. 3. Bojan DROLE. Nova Gorica.

prometnik_119 - Sindikat železniškega prometa Slovenije

http://www.sindikat-szps.si/wp-content/uploads/Prometnik_119.pdf

2 dec 2019 ... Kot tretjo počitniško kapaciteto v letošnjem letu predstavlja- mo apartma našega partnerskega sindikata SVSŽ v Zrečah. Še tudi nekaj drugih ...

Akcijski načrt umirjanja prometa v Bohinju

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/116160Akcijski%20na%C4%8Drt%20umirjanja%20prometa%20v%20Bohinju%20-%20Priloga%202%20akcijski%20na%C4%8Drt.pdf

AKCIJSKI NAČRT UREJANJA PROMETA V BOHINJU ... izgradnja pločnika skozi naselje Kamnje in Polje ... Bled- Bohinj (odsek Soteska- Bohinjska Bistrica).

Umirjanje prometa v Julijskih Alpah - Cipra

https://www.cipra.org/sl/publikacije/umirjanje-prometa-v-julijskih-alpah/UMIRJANJE%20PROMETA%20V%20JULIJSKIH%20ALPAH%20-%20koncna.pdf/inline-download

15 feb 2009 ... zato pristopile k pripravi modela umirjanja prometa v Julijskih Alpah. ... razsežnosti, kot na primer: dolina Vrata, prelaz Vršič, Krma, Pokljuka in ...

FBiH Ministarstvo prometa i komunikacija Pregled ... - CIN

https://www.cin.ba/Stories/P23_Commissions/FBiH/pdf/P23_FBiH_MPK_2.pdf

Ismet. Rahimić. 1,550.00 KM. Vahid. Šerbo. 1,550.00 KM. Ivan. Balaban ... 600.00 KM. Ibrahim. Vokić. 600.00 KM. Sanela. Voljevica. 600.00 KM. Ljubica. Zilić.

Statut - Sindikat železniškega prometa Slovenije

http://www.sindikat-szps.si/wp-content/uploads/Statut-S%C5%BDPS-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno-besedilo-16.4.2019.pdf

... lahko postane vsak delavec, zaposlen v družbah v skupini Slovenske železnice, v ... koristiti počitniške kapacitete, ki so v lasti oziroma upravljanju sindikata.

l porocilo SLO 2018 - Kontrola zračnega prometa

https://www.sloveniacontrol.si/file/download/640_6f9524b2c593/stat

Prikaz 24 / Promet po urah (UTC). 80. Prikaz 25 ... Grosuplje, d. o. o. in član nadzornega odbora. Sklada za ... so bili: vreme, kapaciteta sektorjev, osebje in ASM.

110 let mestnega potniškega prometa (1901 – 2011) - LPP

https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/lpp_si/aktualno/datoteke/4505_lpp_110_let_mestnega_potniskega_prometa_19012011.pdf

Ljubljana, 1.9.2011 - Šestega septembra 2011 bo preteklo natanko 110 let od dneva, ko je po Ljubljani zapeljal prvi tramvaj, ki je nadomestil fijakarje in kočije.

6.3. medicina dela, prometa in športa - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/63meddel11.pdf

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA ... Zdravstvena služba medicine dela, prometa in športa je ena od zdravstvenih služb, ki izvaja ... OE ZD JESENICE. 2.

urbanizacija prometa in cestna infrastruktura - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Urbanizacija_prometa_in_cestna_infrastruktura_Oroz_Kresnik.pdf

23 sep 2011 ... nastal znani slovenski industrijski polmesec od Jesenic, Kranja, Ljubljane, Celja do Maribora. Nastajati začnejo pomembnejša rudarska ...

Umirjanje prometa v Ukancu - Triglavski narodni park

https://www.tnp.si/assets/Dogodki/Umirjanje-prometa-2019/Umirjanje-prometa-Ukanc-2019.pdf

To protect nature and biodiversity in Bohinj. • To reduce motorised traffic in al- pine valleys ... zagotovljen prostor za parkiranje in obračanje turističnih avtobusov.

KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE ... - Slovenia Control

https://www.sloveniacontrol.si/file/download/308_a2cad9cd9bcb/stat

3 feb 2015 ... je ARO opredeljen samo še kot ena enota (ARO Slove ... na Bližnjem vzhodu (Sirija, Iran) predstavlja eksogen dejavnik ... V. Denarna sredstva.

Uravnavanje cestnega prometa ob izvedbi prevzema prometnega ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/4059/1/63110192-Luka_Ko%C5%A1enina-Uravnavanje_cestnega_prometa_ob_izvedbi_prevzema_prometnega_signala-2.pdf

poti se nemudoma izvede prevzem prometnega signala za ustrezno ... logiko za izracun najkrajše, najhitrejše in najhitrejše poti glede na povprecno zase-.

kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa - Sindikat ...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/kolektivna/kolektivnapogodba180907.pdf

ministrstvu, pristojnem za delo, poskrbi Holding Slovenske železnice, d.o.o. ... o zaposlitvi z novimi delavci odloča delodajalec, ki mora prosta delovna mesta ...

obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v ... - AVP

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/osnutek_OBDOBNI_NA%C4%8CRT_2015_2016_kazalo.pdf

telesno poškodovani (starost je določena po datumu prve registracije). Starost osebnih ... AMZS Center varne vožnje – treningi varne vožnje, »Fair. Play« projekt.

analiza stroškov in koristi nadzvočnega zračnega prometa na ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/sitar2571.pdf

''Brata Wright sta ustvarila najmočnejšo kulturno silo vse od izuma pisave. Le-. ''talo je ustvarilo prvi svetovni splet, ki združuje ljudi, jezike, ideje ter vrednote.''.

trajnostna ureditev kopenskega prometa v republiki sloveniji

http://www.cek.ef.uni-lj.si/doktor/zanne.pdf

sredstev ustvarja prometne tokove na prometni infrastrukturi. ... sistem iz okolja dobiva energijo, materijo in informacije, istočasno to vrača ... AVSTRIJA: 33 %.