SLOvar BOvŠKEGa GOvOra - Založba ZRC - ZRC SAZU

steni, kamor so spravljali svetila dimnik gl. ravfenik dimnikar gl. ravfenkerar divjati gl. drsteti divje gl. divljo divji lovec gl. ravbšic divlji* || dú:ljĝ -a -e tudi dljů: prid.

SLOvar BOvŠKEGa GOvOra - Založba ZRC - ZRC SAZU - Sorodni dokumenti

SLOvar BOvŠKEGa GOvOra - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/slovar_bovskega_govora.pdf

steni, kamor so spravljali svetila dimnik gl. ravfenik dimnikar gl. ravfenkerar divjati gl. drsteti divje gl. divljo divji lovec gl. ravbšic divlji* || dú:ljĝ -a -e tudi dljů: prid.

Tržiški slovar - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/3009/2757/

'Čeh' in Trščan 'Tržičan'. Zlasti zadnja dva imata po vsej verjetnosti sociolingvi- stično vrednost. Sicer pa je uslovarjeno nazorno izrazje iz vsakdanjih jezikovnih.

ćebelarski terminolośki slovar - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/cebelarski_terminoloski.pdf

metka Furlan, marjeta Humar, majda merše, Jožica škofic, andreja Žele ... marjeta Humar, borislava košmrlj ... sta ali grmasta rastlina, na kateri čebele nabi-.

Jakominov Mali cerkveni slovar - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/2432/2207

imena:.poimenovanja.svetopisemskih.oseb.(npr..Matúzalem.'hebrejski.biblijski. očak,.Noetov.ded,.ki.mu.pripisujejo.zelo.visoko.starost.–.969.let,.simbolični.po-.

Kebrov Slovar slovenskih frazemov - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/2352/2127

bi bila stalna besedna zveza predstavljena v frazeološkem slovarju.3 Konceptualnih in teoretskih vprašanj se je ob ocenjevanju hrvaške zbirke Mali frazeološki ...

novi etimološki slovar slovenskega jezika - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/7676/7237

of the Slovenian Language. Keywords: Novi etimološki slovar slovenskega jezika, growing online dictionary, etymo- logical dictionary, etymology, Slovenian.

Gledališki terminološki slovar - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/Gledali%C5%A1ki%20terminolo%C5%A1ki%20slovar.pdf

gledalíšče, aristótelska dramaturgíja, gŕška tragédija, nôva komédija, rímska ... antíčno gŕško gledalíšče -ega -ega -a s 1. vrh v 5. stol. pr. n. št., v stari Grčiji ...

slovar govorov zadrecke doline - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/c/Dial/M/Weiss_1998_Govori_zadrecke_doline_A_H.pdf

cekerček ~ 'ce:k!?rčak -čka m () manjšo cekarček 1< CEKERI: 'ma:ma sa ja 'ce:k!?r- čak~':upl'~ I lb! 0 (SSKJ, SP 1962 cekar- ček) cekmešter ~ 'ce:km!?štar -tra ...

ica in - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/2348/2123

dejanja, nosilcem lastnosti in opravkarjem se povezuje prvi delovalnik, ... skupinah v Slovenski slovnici (Toporišič 2004) je pokazala, da se obe obrazili, tako.

H IS TO R IČ NI SEM IN AR - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/hs_13_web.pdf

Žagar, Marjan: Razgledi: Blaž Kocen (1821–1871). Geografski ... To območje je predstavljalo le en (semedelski) del solin, ki so bile urejene ob spodnjem.

gis 09-10.qxd - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/978-961-254-929-9.pdf

8.11.2014. 13.11.2014. 2.12.2014. 7.12.2014. Vrhnika. LJUBLJANA. Logatec ... Top og rafskipod atk io stavb ahv Slov en iji,kisevod ijov drž avn ihevid encah ...

FilozoFijA ne-jA - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/download/4433/4139/

steriori obvezno, da sta empirizem in racionalizem v znanstvenem mišljenju povezana z nenavadno vezjo, enako močno, kot je tista, ki združuje užitek in.

Triglav 240 - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/triglav240.pdf

Izid publikacije so podprli Zavarovalnica Triglav, d. d., Planinsko društvo Ljubljana-Matica, Rafael, gradbena dejavnost, d.o.o. in OMEGA Consult, d. 0.0.

nine nane - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/download/1066/846/

ključne besede: uspavanke, aplikativna etnomuzikologija, krepitev položaja,(samo)refleksija, kontekst. The following article focuses on the issues of application.

MADE IN YU - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/eknjiga-madeinyu-ok.pdf

njevanje drugih vrst oblačil in blaga (belo perilo, posteljnina, prti, brisače, odeje ... nijales, Lesnina in Meblo, za katere je bilo značilno tako kakovostno obliko-.

FIĆO - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612549176.pdf

8 jun 2016 ... in wartburg, lada in hrošč, princ, ami, spaček, žaba in katrca (za hip se ... VW Golf. Volkswagnovega golfa so proizvajali v Tovarni avtomobilov ... njo pa krožijo zgodbe in rezervni deli, ki se ne ozirajo na geografijo in politiko.

ostrovrhar - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/download/2839/2599/

ostrovrharjeva pohodniška pot. Leta 2007 so vaščani najzanimivejše točke naravne, kulturne in tehnične dediščine. Podgrada povezali v krožno pohodniško pot ...

katalog - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/attachments/katalog_pomlad_2018.pdf

Ponudba zaradi zakona o enotni ceni knjige velja le ... na zapuščenih domačijah zadnji hip rešili pred ... jezik in na Franu iščejo najboljše možne rešitve.

Bedenice - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/download/1873/7776/844-1?inline=1

končal pri Ramovšu v Ljubljani.5 Ampak Juvančič je znal interpretirati ... duhovnik, narodni in kulturni delavec, publicist, zgodovinar, rojen v Bovcu. Za ... pogorje, ob grozdju pa so ga prignali domov.20 Govejo živino je črednik pasel »od sveti Križ ... na goro cíca (langsam gehen, bergauf) / ko jágodica médca, / ovčŕr iz gore ...

Preobrazbi - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/6205/5864/

Ključne besede: nemška književnost / Kafka, Franz / judovska mistika / duša / preobrazba. 139. Primerjalna književnost (Ljubljana) 35.3 (2012). »Preobrazba« je ...

antigona - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/6479/6134/

Antigona, Odlomek iz tragedije, in pa Nada Gaborovičeva 1. 1974 v noveli ... Estragon, Pozzo in Lucky so obnova okovanega Prometeja: Smoletove Ismene.

med normo - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/download/1769/7360/917-1?inline=1

razmerij. In čeprav je bilo besedni zvezi jezikovna norma in soodnosnim pojmom v sloven- ... določilo, npr. mate čaj, piknik prostor.17. Besedotvorne ... Ločila pri krajšanju ženskih oblik ob moških: poševnica, oklepaj in vezaj. Posebnost ...

go girls! - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/go_girls.pdf

a home and a name for himself. He got a job as ... changed its name to the Kingdom of Yugoslavia in the mid-1930s and existed until the end of the World ... Donato, Katharine M., Gabaccia, Donna, Holdaway Jennifer, Manalansan, Martin and. Patricia R. ... Tinka. Domači prijatelj, 2: 45–54. ... Koncepti / recepti (Bu- rek.si!?

2017 - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/7676/7237

Samostalnika tonera in tunara, ki označujeta čoln za lovljenje tunov, sta bila vzporedno izposojena iz dveh različnih italijanskih beneških predlog. Beseda ...

postmodernizem - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/viewFile/5200/4782

POSTMODERNIZEM. Monica Spiridon. Univerza v Bukarešti. Razprava, ki izhaja iz prepričanja, da bi morali začeti govoriti o postmo- dernizmu v preteklem času ...

lamiaceae - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/folia_bio_geo/article/download/7549/7066

... Bača pri Modreju in the first half of November 2018. Slika 8: Oljna kadulja (Salvia hispanica) na prodiščih Bače pri Bači pri Modreju v začetku novembra 2018 ...

strukturalizem - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/download/3465/3162/

Strukturalizem je epistemološka naravnanost v študiju simbolnih tvorb in procesov, torej na področju, ki ga v tradicionalni razdelitvi zasedajo humani stične vede ...

vestnik - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/issue/download/383/73

letja ne bi obstajala. vendar to ne pomeni, da kitajsko estetiko 20. sto- letja lahko ... 20 [Citram podobno brenkalo s sedmimi strunami, staro približno tri tisočletja.

a in žarišč(enj) - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/5032/4616

Speech and thought representation as constitutive elements of narrative perspective and ... prosti odvisni govor, se v besedilih javljajo tudi drugi načini, kot so od.

Kant in - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/download/3852/3554

nepravne pojme, zaradi česar je sklep obeh nekakšen sofizem. Enostavno rečeno: pravo imamo natanko zato, da se nam ni treba zanašati na resnicoljubnost.

Nesporazumi z medijem - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/6380/6038

SlovLit in priprava spletnega učbenika Nova pisarija za natis. Ključne besede: literatura in mediji / tisk / elektronski mediji / spletna besedila / avtorstvo.

France Balantič - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/novinarskapublikacijedecember_1.pdf

Specifikacija: trda vezava • 14×20,5 cm • 450 strani. Cena: 29.00 ... Njuna prikrita erotika je zaznamovala sugestivno podobo, ki je skozi zgodovino spodbujala ...

drevo in ovijalka - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/5247/4864/

katerega se nesrečno zaljubi nimfa Eho. Od samega koprnenja Eho skopni v čisti glas – odmev njegovega glasu. A tudi Narcis je kaznovan: zaljubi se v lastno ...

Polona Sitar - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/ne_le_kruh_tudi_vrtnice.pdf

Podjetje Slovenija sadje je prišlo pod okrilje Mercator Mednarodne trgovine in je bilo ... zanje. Tema »dvojne obremenjenosti« žensk v socializmu v osrednji in vzhodni Evropi ter ... 2008 Pike, špekulanti in Trumanova jajca. Celje: Zgodovinski ...

beznice na klancu1 - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/4996/4583/

Članek raziskuje vplive Zolajevega romana Beznica (LAssomoir,. 1877) na Cankarjevo delo Na klancu (1902). Zagovarja tezo, da se je slovenski pisatelj ...

supernatural beings - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/supernatural_webm.pdf

Ukletnik, see bewitched soul. Unicorn, samorog, enorog, enorožec, monocer- os. A mythical animal with a pointed, spiralled horn and the body of a bull, a horse, ...