Primerjalno jezikoslovje

Razpolaga s poglobljenim znanjem osnov jezikov indoevropske jezikovne družine, zaradi česar lahko vsak jezik te družine usvoji v zelo kratkem času.

Primerjalno jezikoslovje - Sorodni dokumenti

Primerjalno jezikoslovje

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/magistrski_studij/predstavitveni_zborniki/2020/D/2_primerjalno_jezikoslovje_d_2020-21.pdf

Razpolaga s poglobljenim znanjem osnov jezikov indoevropske jezikovne družine, zaradi česar lahko vsak jezik te družine usvoji v zelo kratkem času.

Primerjalno slovansko jezikoslovje - Filozofska fakulteta

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/predstavitveni_zborniki/2016/primerjalno_slovansko_jezikoslovje_dvo_predstavitveni_zbornik_2016-17.pdf

4 Pregled opisne slovnice slovenskega jezika. (glasoslovje in naglasoslovje). O-ST. 3. 30. 30. 90. 5 Moderni ruski jezik I/1. – lektorske vaje za nerusiste1. O-ST.

Urnik po letnikih (splošno jezikoslovje)

https://spj.ff.uni-lj.si/uploads/Urniki/Urnik%202019-20%20%28Splo%C5%A1no%20jezikoslovje%29%201.STOPNJA,zimski%20in%20letni-2.pdf

Urnik –. Oddelek za azijske študije. JA1 Sodobni kitajski jezik – lektorske vaje. 1 ... o prvem sestanku je objavljeno na domači strani. http://spj.ff.uni-lj.si/tiki. Urnik ...

1 ZGODOVINSKO JEZIKOSLOVJE 16. 4. 2013 - Brižinski spomeniki ...

http://www.ung.si/~fmarusic/ung/uvodvjez/predavanje_8_zgodovinsko.pdf

16 apr 2013 ... Brižinski spomeniki - med 972 in 1039, (http://www.kortlandt.nl/editions/freis.html) o 1201 Idabim nazem zuete. tacoga grecha pocazen v'zel.

Splošno jezikoslovje – FONOLOGIJA Za razliko od fonetike, ki se ...

http://www.ung.si/~fmarusic/ung/uvodvjez/predavanje_3_fonologija.pdf

Zapis s črkami je že poskus vnosa nekaj naše intuicije o sestavljenosti te zvočne verige. Dejali smo, da glasovi imajo realnost, vendar je ta realnost znotraj naših ...

Predmet / Course title: Jezikoslovje / Linguistics Nosilci / Lecturers ...

https://www.fhs.upr.si/sl/resources/files/studij/3-stopnja/jezik-in-medkulturnost/predmetnik/jezikoslovje.pdf

Medjezikovno posredovanje. Medjezikovno posredovanje kot proces in produkt. Ekvivalenca in funkcijsko naravnani pristopi pri medjezikovnem posredovanju.

Splošno jezikoslovje, zimski semester 2008/2009, Univerza v Novi ...

http://www.ung.si/~fmarusic/ung/uvodvjez/predavanje_1_uvod.pdf

Načelo gospodarnosti – Occamova britev – izmed teorij, ki pojasnjujejo enako število podatkov, izberi najenostavnejšo. - Glavne delitve v jezikoslovju. o Opisno ...

Uvod v splošno jezikoslovje, zimski semester 2005/2006 ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~lmarus/png/uvod05/predavanje_1.pdf

Izčrpnosti (zaobjeti vse relevantne podatke). • Neprotislovnosti (trditve si ne smejo nasprotovati). • Gospodarnosti (occamova britev – izmed teorij, ki pojasnjujejo.

PKn - Slovensko društvo za primerjalno književnost

http://sdpk.si/revija/PKn_2016_1.pdf

Jurij Selan: Prilika o izgubljenem sinu med besedo in sliko. Vanesa ... Na vprašanje odgovarja sam tako, da obnovi govor Diotime, ki ga je nekoč poučila o ...

Untitled - Slovensko društvo za primerjalno književnost

http://sdpk.si/revija/PKn_2011_1.pdf

13 jan 2011 ... (o razumevanju postmodernizma v nemški, ameriški in slovenski teoriji in kritiki ... uredništva Učiteljskega lista ji je dal duška urednik ter pisatelj in učitelj Jože. Pahor, ko je ... and Fjölnir-collaborator, the philologist Konráð Gíslason (1808–1891), ... The first writer to receive it was J.K. Rowling, of Harry Potter.

(2014) PKn - Slovensko društvo za primerjalno književnost

http://www.sdpk.si/revija/PKn_2014_2.pdf

22 feb 2014 ... (Cheney-Lippold 165). Pri tem se ... Cheney-Lippold, John. ... igralsko izkušnjo Anne-Marie Schleiner, ki opisuje, kako je igralec v untitled.

Pravni letopis 2009 - Inštitut za primerjalno pravo

http://www.ipp-pf.si/uploads/File/Pravni%20letopis/pravni%20letopis%202009_low.pdf

lastninske pravice, ki ne zastara; zahtevek je torej možen, vse dokler vznemirjanje traja.32. 3.2. Negatorna tožba po SPZ. Pravno varstvo pred imisijami po SPZ ...

PRAVNI LETOPIS 2018 - Inštitut za primerjalno pravo

https://www.ipp-pf.si/uploads/File/Pravni%20letopis/Pravni%20letopis%202018_03.pdf

1 mar 2018 ... nosilčeve zahteve za podaljšanje domene, čeprav to navadno ne bi bilo v interesu upnika, v ... razmerju z garantom nalogodajalec za izdajo bančne garancije) - če zanemarimo pri ... London: Sweet & Maxwell, 1988.

Kompleksnost, literatura, znanost - Slovensko društvo za primerjalno ...

http://sdpk.si/revija/PKn_2012_2.pdf

vzajemna igra znanosti, literature in humanistike sta odmevala že v zgod njih modernističnih premikih ... Slavistična revija 43.3 (1995):. 319–340. Juvan, Marko.

Literatura in pripoved - Slovensko društvo za primerjalno književnost

http://sdpk.si/datoteke/Literatura%20in%20pripoved_2019.pdf

10 sep 2019 ... Blatnika / Literary Characters in Short Stories by Andrej Blatnik. Leonora FLIS (Ljubljana): Grafične pripovedi (grafični romani) in narativnost ...

kosovel - Slovensko društvo za primerjalno književnost - ZRC SAZU

http://sdpk.zrc-sazu.si/images/2005-3_Kosovel.pdf

Pesnik Srečko Kosovel (1904–1926) je ustvaril nenavadno bogat opus, pre- den je tragično ... Tako je tudi razumeti mojo pesem Ekstaza smrti« (I 485). Simboli.

Literatura in cenzura - Slovensko društvo za primerjalno književnost

http://sdpk.zrc-sazu.si/images/2008-3%20Literatura%20in%20cenzura.pdf

imena, kot problem pregledno zastavi ugledni ameriški specialist Richard. Posner – se je izkazal za ... so reaktuali- zirali intelektualci in pisatelji (Kundera, Konrád, Miłosz) ob koncu vladavine komunizma ... pisatelj; Kos, O ječah; Gabrič, Edvard Kocbek; Inkret, Vroča pomlad). ... as Salman Rushdie or the Harry Potter books).

Elektronski distribucijski kanali bank s primerjalno analizo v NLB in ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/bracic-natasa.pdf

učinke uporabe elektronskih distribucijskih kanalov v NLB in SKB banki. ... poslovalnic, ki imajo zelo razgiban delovni čas oziroma jim prihranek časa zelo veliko ... Trg WAP naprav pomeni ravno srečanje ... Trgu republike 2 v Ljubljani.

MLA način citiranja - Oddelek za primerjalno književnost in literarno ...

http://primerjalna-knjizevnost.ff.uni-lj.si/sites/primerjalna-knjizevnost.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Studij/Diplome/mla_nacin_citiranja_mrak.pdf

11 jul 2018 ... Pri citiranju v be- sedilu je pika za oklepajem. Pri umaknjenem citatu pa je pika na koncu besedila in nato sledi oklepaj. Citiranje v besedilu.

Spremna beseda in kazalo - Inštitut za primerjalno pravo

http://www.ipp-pf.si/uploads/File/Spremna%20beseda%20in%20kazalo.pdf

Page 1. VARSTVO POTROŠNIKOV. PRI SPLETNEM POSLOVANJU. Urednika. Ana Vlahek. Matija Damjan. Ljubljana 2017. Page 2. 5. AVTORJI. Meta Ahtik.

Zgodovina in njeni literarni žanri - Slovensko društvo za primerjalno ...

http://sdpk.zrc-sazu.si/images/2007-3%20Zgodovina.pdf

Njegov tekst je obnova in interpretacija drugih tekstov. V naši kulturi je zgodovinar ... Zadnji tekst, ki ga bom analiziral v tej razpravi, je Veliki briljantni valček.

Uvod v Splošno jezikoslovje SKLADNJA - Skladnja preučuje ...

http://www.ung.si/~fmarusic/ung/uvodvjez/predavanje_5-6_skladnja.pdf

*Oddale so že pridne naloge seminarske študentke nekatere. - Očitno je besedni red pomemben, četudi je v slovenščini precej prost. (2). Seminarske naloge so ...