Zasteklitev balkonov na večstanovanjskih stavbah

9.1 Maton. Ena od glavnih dejavnosti podjetja Maton je prodaja in montaža PVC in lesenih oken in vrat. PVC okna in vrata, ALU okna in vrata, lesena okna in ...

Zasteklitev balkonov na večstanovanjskih stavbah - Sorodni dokumenti

Zasteklitev balkonov na večstanovanjskih stavbah

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805187.pdf

9.1 Maton. Ena od glavnih dejavnosti podjetja Maton je prodaja in montaža PVC in lesenih oken in vrat. PVC okna in vrata, ALU okna in vrata, lesena okna in ...

Prezračevanje v večstanovanjskih stavbah - E-Netsi

https://prezracevanje.si/wp-content/uploads/2019/01/Prezracevanje-v-vecstanovanjskih-stavbah-GRADBENIK-2011.pdf

»patentiran«. Primer novodobne projek- tantske napake je stanovanjski objekt Dunajska vertikala. Pri tem projektu so v kuhinje in kopalnice namestili odvodne.

Domače živali v večstanovanjskih stavbah mag. Simona Gorenc ...

https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Poslovanje-Nepremicnine/Vsebine/Pr%20clanki/2018/06102018%20ZUN%20Simona%20Gorenc%20Zorko%20Domace%20zivali%20v%20vecstanovanjskih%20stavbah.pdf

bolj eksotične živali, kot so različni plazilci, pajki itd. ... bivanje domačih živali v stanovanju (glede nošenja nagobčnikov, vodenja psov na povodcih itd.). Hišni.

sanacija ravnih streh, balkonov, teras - Fragmat

http://www.fragmat.si/si/files/default/Clanki/Hidroizolacije/2018/Sanacija%20ravnih%20streh,%20balkonov%20in%20teras%20%28Revija%20Gradbenik,%20oktober%202018%29.pdf

ru betonske plošče na distančnikih. XPS izolacija ... plošče v enem sloju in odsotnost paroza- pornega sloja ... Fragmatovo tehnično službo ali obi- ščete spletno ...

Sheme zasteklitev - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/2_4_SHEME_ZASTEKLITEV.pdf/2016101814202945/?m=1476793166

17 okt 2016 ... ... v barvi po izbiri projektanta; steklo je troslojni termopan ... 82, v barvi po izbiri projektanta; steklo je ... Op.: Vse mere kontrolirati na objektu!

C3OKNA ZASTEKLITEV BREZ VIDNIH OKVIRJEV DRSNI ELEmENTI

https://www.actual.at/fileadmin/content/kataloge/fensterkatalog_SL.pdf

predstavili tudi prvo PVC-okno brez vsebnosti svinca. USPEHI. ACTuAL-ova energijsko varčna okna so bila že štirikrat nagrajena z nagrado za inovativnost ...

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb - PIC

http://pic.si/wp-content/uploads/2018/03/Pravilnik-o-upravljanju-ve%C4%8Dstanovanjskih-stavb.pdf

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09 z dne 31. 7. 2009),. - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju ...

Usposabljanje upravnikov večstanovanjskih stavb - Energetska ...

https://energetskaizkaznica.si/wp-content/uploads/2016/10/Abstract_zbornik.pdf

06. in 07.12.2016: Laško, Thermana Laško. 13. in 14.12.2016: Ljubljana, Hotel Union. 10. in 18.01.2017: ... 6 Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, ...

smernice za upravnike večstanovanjskih stavb - Informacijski ...

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_upravnike_vecstanovanjskih_stavb.pdf

18.11.2016. Avtorji: ... podlagi 20. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb pošlje pisni opomin. Če gre za ... Zakon o izvršbi in zavarovanju7 (v nadaljevanju: ZIZ) v šestem odstavku 4. člena določa, da je upravljavec podatkov.

Zavarovanje večstanovanjskih stavb in zakonodaja Večina ...

https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Poslovanje-Nepremicnine/Vsebine/Pr%20clanki/2016%20Pr%20clanki/30042016%20ZUN%20Zavarovanje%20vecstanovanjskih%20stavb.pdf

stanovanja privatizirala in je začel veljati prvi stanovanjski zakon. ... to obravnava pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki pa ne nalaga, da bi bilo.

Toplotna izolacija starejših večstanovanjskih stavb - Fragmat

http://www.fragmat.si/si/files/default/Clanki/Toplotne-izolacije/2017/Toplotna%20izolacija%20starej%C5%A1ih%20ve%C4%8Dstanovanjskih%20stavb%20%28Gradbena%20priloga,%20Delo%20in%20dom%20april%202017%29.pdf

S toplotno izolacijo ovoja stavbe je poleg fasade mišljena tudi izolacija podstrešja in stropa v kleti, pri čemer si sledijo ukrepi izolacije v zapisa- nem vrstnem redu ... primerjavi s klasičnim belim stiroporom, kar pomeni manjšo debelino toplotne ...

analiza stroškov ogrevanja večstanovanjskih ... - Občina Lendava

https://lendava.si/sites/default/files/datoteke/priponke/analiza_ogrevanja_-_javna_tribuna_2016_-_skrajsano.pdf

21 nov 2016 ... vir toplotne energije služita zemeljski plin in toplota iz toplotne črpalke ... Dobavitelj toplotne energije je podjetje Petrol Geoterm Lendava, ...

Raziskava trga upravljanja večstanovanjskih stavb - Javna agencija ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/Raziskave/Porocilo_o_raziskavi_upravljanja_vecstanovanjskih_stavb.pdf

11 dec 2019 ... Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb3, ... Agencija ugotavlja, da je bilo gibanje prometa v obdobju 2016-2018 iz naslova upravljanja.

radon v stavbah - Eutrip

https://www.eutrip.si/wp-content/uploads/2019/10/radon_zgibanka.pdf

RADON V STAVBAH. RADON (Rn) je radioak vni žlahtni plin brez barve, vonja in okusa, ki nastaja iz urana v zemlji ali kamnini, in sicer prek verižnega razpada.

Varčna raba energije v stavbah

http://lab.fs.uni-lj.si/kes/energije_in_okolje/eo-predavanje-O4.pdf

Kako zmanjšamo rabo energije v stavbah ? Nizko-energijske in pasivne stavbe. Varčna raba energije v stavbah. Energije in okolje. Prof.dr. Sašo Medved, UL FS ...

energija zemlje v stavbah - Klimaterm

http://www.klimaterm.si/wp-content/uploads/ENERGIJA-ZEMLJE-V-STAVBAH.pdf

Odvisno od lastnosti zemlje, je odvzem toplote na tekoči meter povprečno od 50 do 100 W/m dolžine ... Pri geosondi znaša cena izvedbe vrtin 12.000 SIT/m (cca 50 EUR/m). ... odvod vodne pare in neprijetnih vonjav iz kuhinje in sanitarij,.

Prenos toplote in snovi v stavbah

https://fs.uni-nm.si/uploads/_custom/04_unmfs/predmetnik/3_st/un_prenos_toplote_in_snovi_v_stavbah.pdf

Osnove gradbene fizike. Meteorološke projektne osnove. Notranji bivalni pogoji in toplotno ugodje. Vlažen zrak. Škodljive snovi in vonjave. Prehod toplote skozi.

ELABORAT ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH

https://www.sb-je.si/uploads/jesenice/public/document/153-057-07-19_ezh_lekarna_sbj_sl.pdf

EKOSYSTEM ekološki in varstveni inženiring, d.o.o. www.ekosystem.si. Špelina ulica 1, MARIBOR ... Lnoč (dBA). Ldvn (dBA). Mejna vrednost kazalcev hrupa.

Ogrevalni sistemi za izkoriščanje sončne energije v stavbah

https://www.sv-jme.eu/?ns_articles_pdf=%2Fns_articles%2Ffiles%2Fojs3%2F352%2Fsubmission%2F352-1-299-1-2-20170629.pdf&id=3768

UDK 697.7:697.329. Ogrevalni sistemi za izkoriščanje sončne energije v stavbah. PETER NOVAK. 1. SPLOŠNO. Pri izkoriščanju sončne energije za ogrevanje.

energetsko pogodbeništvo (epc) v javnih stavbah - EnPC-INTRANS

http://www.enpc-intrans.eu/wp-content/uploads/2016/05/D4-4-Manual-SLO-update.pdf

I.4.2 Pogosta vprašanja o prednostih energetskega pogodbeništva za lastnike javnih stavb ..14 ... Ta koncept je posebej privlačen za lastnike javnih stavb, ki nimajo sredstev in/ali tehničnih kapacitet za implementacijo in upravljanje energetsko učinkovitih naprav v njihovih stavbah. ... lastnika večstanovanjskih stavb. Vzorec ...

Požarna varnost v bolnišnicah in drugih stavbah za zdravstveno ...

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Matjaz/Razno/Vabilo_Pozarna_varnost_11-6-2019-Begunje.pdf

11 jun 2019 ... graščina Katzenstein, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na ... pri organizaciji dogodka sodelujejo tudi predavatelji, zaposleni na.

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in ... - Občina Šentjur

https://www.sentjur.si/files/other/news/129/492975.pdf

poslovni prostor. Ob izpolnjevanju vseh obveznosti najemnika, se po preteku enega leta lahko sklene najemna pogodba za nedoločen čas. Če najemnik in ...

Vabilo-radon-v-stavbah - Razvojna agencija Savinjske regije doo

http://www.rasr.si/si/files/default/Novice/RADON%20V%20STAVBAH/Vabilo-%20radon%20v%20stavbah.pdf

Radon je radioaktiven žlahtni plin brez barve, vonja in okusa, zaradi česar je človeškim čutilom nezaznaven. Nastaja z razpadanjem radija in je v različnih ...

elaborat zaščite pred hrupom v stavbah - Občina Domžale

https://www.domzale.si/files/other/news/41/192551EZH-NZ-010-03-19.pdf

29 mar 2019 ... Peričeva 21. 1000 Ljubljana. ELABORAT. ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH. Dokazovanje izpolnjevanja bistvenih zahtev zaščite pred ...

Uvod v požarno varnost v stavbah, zahteve za materiale, širjenje ...

http://www.km.fgg.uni-lj.si/PREDMETI/POZAR/Predavanja/2016/PVS_Uvod.pdf

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TOsquH96VMg (TRIMO) ... materialov. ▻ Ustrezni fasadni sistemi, detajli (primer lesena prepihovana fasada).

Požarno varnost v stavbah: Nosilnost konstrukcije in širjenje požara ...

http://www.km.fgg.uni-lj.si/PREDMETI/POZAR/Predavanja/2016/PVS_NK.pdf

morajo imeti požarna vrata enako požarno odpornost kot stena, v katero so vgrajena. Razredi požarne odpornosti so določeni v standardu SIST EN 13501-2.

Mobilna aplikacija za prikaz prostorov in načrtovanje poti v stavbah

http://eprints.fri.uni-lj.si/2960/1/63100256-ROBIN_EMER%C5%A0I%C4%8C-Mobilna_aplikacija_za_iskanje_prostorov_in_na%C4%8Drtovanje_poti_v_stavbah.pdf

osebja in prostorov, ter načrtovanje poti med dvema prostoroma. Aplikacija ... Spodaj podpisani Robin Emeršič sem avtor diplomskega dela z naslovom: Mobilna ... Brezplačna aplikacija Google Maps je na platformi Android na voljo že od prihoda prvih naprav ... stavbe, saj so zemljevidi na voljo vsem uporabnikom storitve.

Kaj je toplotno ugodje in kako vpliva na rabo energije v stavbah?

https://www.inoveks.si/images/inOVEinURE/strokovniprispevki/03_Kaj_je_toplotno_ugodje_in_kako_vpliva_na_rabo_energije_v_stavbah.pdf

človeško telo kot toplotni stroj in definirana toplotna oddaja človeškega telesa. Predstavljena je odvisnost produkcije toplote oziroma metabolizem v odvisnosti ...

Organizacija varstva pred požarom v stavbah kulturne ... - SZPV

http://www.szpv.si/wp-content/uploads/Smernica-CFPA-E-Pozarna-varnost-stavb-kulturne-dediscine-PREVOD-verzija-14-apr-2014.pdf

Skupaj tekmujemo z zobom časa, naravnimi nesrečami in drugimi nevarnostmi, ki ... V njej so zapisani osnovni, enostavni in poceni ukrepi za varovanje stavbe ...

Izhodiščne povprečne cene za oceno delne škode na stavbah - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2003-01-5186-p1.pdf

stiropor 3 in 5 estrih in mreža Q 133 m2. 2.380.-. – troslojne ... Okrasne rozete in kotne letve iz penjenega polistirena: – rozete. RP – 280 kd ... Upoštevaj: Pri izvedbah na stropu se vrednosti povečajo za 20 %, če ni cena že oblikovana za strop.

Beton v stavbah - Združenje za beton Slovenije

https://www.zabeton.si/datot/beton_v_stavbah_zbornik.pdf

15 okt 2015 ... Masivni betoni. • Kemijsko odporni betoni. • Drugi specialni betoni. • SCC - samozgoščevalni betoni. BORDAX. VIDNI V BETONU. USPEHI ...