diplomsko delo - CORE

baletni pedagog Iko Otrin. Z didaktičnimi igrami, ki jih omenja Iko Otrin, si otroci razvijajo ritmični posluh in gibalne sposobnosti ter si pridobijo gibalne spretnosti ...

diplomsko delo - CORE - Sorodni dokumenti

diplomsko delo diplomsko delo - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67553794.pdf

Pojavlja se tudi v prevzetih besedah (fa mi:lija 'družina'). ... p Mar ge: caj m mn.; hišno ime je verjetno nastalo iz nar. apelativa margéca, navadna marjetica.

diplomsko delo - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67531106.pdf

baletni pedagog Iko Otrin. Z didaktičnimi igrami, ki jih omenja Iko Otrin, si otroci razvijajo ritmični posluh in gibalne sposobnosti ter si pridobijo gibalne spretnosti ...

skupno diplomsko delo - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67533384.pdf

se predstave o tem, kakšen je Bog, konkretno utelesijo v (pravnih) besedilih. Ob ... ki ga omenja sumerski seznam vladarjev je bil Ur-Nammu (2112–2095 pr. ... 199 Več o terminu'ebyōn v preroški in modrosti literaturi ter Psalmih glej: Prav tam, ...

DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67594002.pdf

Kakovost napotitve policistov na interventne dogodke s strani OKC ... call they immediately take care of the referral of police officers to the place of the ... od napotitve naprej nudi policijski patrulji vso potrebno pomoč in po potrebi obvešča.

diplomsko delo povezave med elektronskim poslovanjem in ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67525443.pdf

procesi v Termah Olimia d.d. Terme Olimia sodelujejo že več let s podjetjem ROS ... ki jih nudijo, s katerimi se gosta še bolj pritegne(vikend paket z dodatnimi ...

Diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67545349.pdf

building constructed according to the system Marles BASIC. Also, the ... Sestava okna Marles za obravnavano pasivno hišo (slika 2.10) z Uw = 0,79 W/m. 2.

DIPLOMSKO DELO Primerjava normativnih podlag ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67551725.pdf

Interpol). Urad vodi predsednik ob pomoči dveh podpredsednikov. Med pomembnejše ... in prijema storilce kaznivih dejanj in prekrškov, druge iskane osebe.

Diplomsko delo IZKUSTVENO UČENJE PO MODELU ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67536379.pdf

Diplomsko delo z naslovom »Izkustveno učenje po modelu Davida A. Kolba v galeriji« je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu.

DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJA Odprava ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67576303.pdf

odločbi, možnost izbrisa neupravičene obsodbe iz kazenske evidence, pravico do priznanja ... Kazenska evidenca vsebuje osebne podatke (ime, priimek ...

diplomsko delo inovativnost - konkurenčna prednost ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67526321.pdf

Študent izrednega študija. Številka indeksa: 81538577. Program: visokošolski strokovni. Študijska smer: management. Mentor: dr. Duško Uršič. Zavrh, junij 2006 ...

diplomsko delo primerjava drobnoprodajnih cen rib in mesa ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67549239.pdf

kako drugače) ter so v naslednjih dveh tednih pripravljene sprejeti delo. Kot delovno aktivne pa opredeljuje ... primanjkljaj malo poveča. Tabela 15: Trgovinska ... Najdražji je telečji zrezek, ki je za 69,08 % dražji v Sloveniji. Najmanjša razlika v ...

DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJA Pojav ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67560681.pdf

2.2 Vzroki za avtizem. Točnih vzrokov za pojav avtizma še niso odkrili. Kljub temu strokovnjaki raziskujejo in povezujejo možne dejavnike in področja, ki bi ...

DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJA Program ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67567559.pdf

5.2 Terapevtski psi. Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji nasmeha definira, da gre pri terapiji s pomočjo psov »za ciljno usmerjeno ...

DIPLOMSKO DELO Človekove pravice in poseg v človekovo ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/74361846.pdf

Oslovski kašelj je nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bakterija Bordetella pertussis in se prenaša kapljično od posameznika do posameznika. Simptomi ...

župnija vuzenica v virih iz 18. stoletja diplomsko delo - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67573294.pdf

Marije na Kamnu, in posestni urad Vuzenica v okviru zemljiškega gospostva Pukštanj. Testamenta sta iz zgodnjega 18. stoletja in zapisana pa v nemščini.

DIPLOMSKO DELO Vzpostavitev baze na letališču Maribor ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67569544.pdf

3 Letalska policijska enota danes. Slika 1: Simbol slovenske Policije in Letalske policijske enote (vir: Ministrstvo za notranje zadeve RS [MNZ], 2009).

diplomsko delo kreativnost in inovativnost kot ključna faktorja ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67548369.pdf

SEZNAM TABEL IN SLIK. SLIKA 1: Guilfordova uganka . ... Podjetje beleži stroške dela in sredstev za razvijanje, brez prihodkov. Morebitna difuzija potencialnih ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomsko delo ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/35130787.pdf

številski sestav, ki je podoben našemu današnjemu (desetiška osnova, ... matematikov uporabna aritmetika in problemi dejanskega merjenja dolžin in ploščin.

diplomsko delo oglaševanje na socialnem omrežju facebook ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67547191.pdf

SPLETICNA.SI. (Advertising in the social network Facebook: case of spleticna.si). Kandidatka: Nina Reisman. Program: Univerzitetni. Študijska smer: Marketing.

DIPLOMSKO DELO Analiza strategije trženja kongresnih ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67523074.pdf

pokrit bazenski kompleksa Laguna Bernardin-Morski Park skupne površina 3000 m2 in. 1000 m2 vodnih površin. Zahodni, mirnejši del bazenov je namenjen ...

diplomsko delo izvozno trženje v arabski kuturi – primer ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67534541.pdf

slovensko podjetje Gorenje d.d. in njegovo poslovanje na trgih arabskih držav. ... Pohištveni izdelki: talne in stenske ploščice, hišno in pisarniško pohištvo, ...

diplomsko delo informacijski sistem obračuna plač podjetja ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67524802.pdf

Samo Bobek. Velenje, september 2005 ... da je od tako obračunane odpravnine v celoti potrebno obračunati prispevke za socialno varnost (DURS 2005).

kako napišemo diplomsko delo - Fakulteta za socialno delo

https://www.fsd.uni-lj.si/mma/kako_napisemo_diplomsko_delo/2016032811315616/

28 mar 2016 ... EMPIRIČNA RAZISKAVA. V empirični raziskavi študentka s pomočjo metod opazovanja, spraševanja in uporabe sekundarnega gradiva.

diplomsko delo - Uni mb

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/lebar-jerica.pdf

Jerica Lebar. Naslov. : Prešernov trg 11, 3325 Šoštanj. Številka indeksa : 80023214. Izredni študij. Program. : visokošolski strokovni R/STR/3. Študijska smer : ...

diplomsko delo - PIF

http://www.pif.si/sites/default/files/inline-files/Mirjana%20Plantan.pdf

nekateri so iskali svoje korenine v davni preteklosti, da bi stopili ob bok drugim evropskim narodom ali morda ... ”Beli labodi na Blejskem jezeru, drsijo po vosi kot mirne sanje v snu. Življenje gre ... Ljubezenska, poletna romanca. Obala, San.

DIPLOMSKO DELO

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/attachments/dipl_201303_peter_kumer.pdf

1 mar 2013 ... Nazadnje pa gre zahvala mami, očetu in sestrama za vso moralno in tudi ... V nalogi se bodo preverjale naslednje delovne hipoteze, ki se bodo ...

diplomsko delo - urszr

http://www.sos112.si/slo/tdocs/met_zemeljski_2.pdf

zemljinski plaz (zemeljski, drobirski), hribinski plaz, snešni plaz, zdrs (nastane v nasipih in brešinah, ki jih je izdelal človek), usad (manjłi zdrs preperine), ...

diplomsko delo - Takey

http://www.takey.com/Thesis_434.pdf

izboljšati komunikacijo otrok v angleškem jeziku z lutko, s pomočjo lutke spodbujati komunikacijo ... Otrokom lahko damo katerikoli goli tekst oz. kratek dialog in.

diplomsko delo - PLASTiCE

http://www.plastice.org/fileadmin/files/Ocena_okoljskega_vpliva_nosilnih_vreck.pdf

Ljubljana; Lidl BTC, Ljubljana; Eurospin Rudnik, Ljubljana. V Tabeli 1 so označene vrečke, ki so jih imeli tisti dan na razpolago pri blagajnah v zgoraj navedenih.

diplomsko delo - FZAB

http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2018/Markuta_Masa.pdf

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. Diplomsko delo. Maša Markuta: Internet v zdravstveni negi stran 1. 1. UVOD. Zdravstvena nega se je tako kot mnoga ...

DIPLOMSKO DELO KOMUNICIRANJE KOT VIR IN NAČIN ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/holsedl-monika.pdf

Ponavadi so pisne komunikacije bolj dodelane, logične in jasne kot govorne, saj pošiljatelj praviloma premisli, kaj bo napisal. Slabost takšnega komuniciranja je ...

DIPLOMSKO DELO SPONZORIRANJE ŠPORTNIKA ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/santej4089.pdf

27 nov 2009 ... Cilj sponzorstva z Zavcem je razviti prepoznavnost blagovne znamke Ekolostrum in korporativne znamke Medis. V podjetju pa želijo prispevati ...

diplomsko delo 3 - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKA_DELA/Hvala_Boza_2011.pdf

Kognitivisti v ospredje postavljajo konstruiranje znanja in proces pridobivanja le tega. Pomembni niso le pravilni ... da je priletela v kamnite stopnice. Zlomila si je rebra. ... Nanj smo obesili jabolka, pa orehe in lešnike, zavite v svetel papir.

DIPLOMSKO DELO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/videcnik-maja.pdf

IN POŠTA SLOVENIJE, d. o. o. COMPANY. Kandidatka: Maja Videčnik. Študentka rednega študija. Številka indeksa: 81631979. Program: visokošolski strokovni.

diplomsko delo - Tačke pomagačke

https://www.tackepomagacke.si/mma/-/2015042012280229/

bigl, nemški ovčar, labradorec, zlati prinašalec idr. ... dijake programa predšolska vzgoja spodbujati k inovativnim načinom dela z otroki,. - opozarjati dijake na ...

diplomsko delo - Oddelek za slovenistiko

https://slov.si/dipl/jakomin_aleksandra.pdf

opazovanja sem postavila romane Čarovnikov vajenec, Popotnik v kraljestvu senc in Čaj s kraljico. Ključne besede: sodobni slovenski roman, potopis, literarna ...