Sindrom sraza u zglobu kuka / femoroacetabularni iitiit FAI ... - MEF

Diferencijalna dijagnoza škljocavi kuk m psoas sindrom m. psoas sindrom trohanterni burzitis ingvinalna ili femoralna hernija osteonekroza ...

Sindrom sraza u zglobu kuka / femoroacetabularni iitiit FAI ... - MEF - Sorodni dokumenti

Sindrom sraza u zglobu kuka / femoroacetabularni iitiit FAI ... - MEF

http://www.mef.unizg.hr/ortopedija/predavanja/Sindrom%20sraza%20u%20zglobu%20kuka.pdf

Diferencijalna dijagnoza škljocavi kuk m psoas sindrom m. psoas sindrom trohanterni burzitis ingvinalna ili femoralna hernija osteonekroza ...

miofacialni bolečinski sindrom in sindrom fibromialgije

http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2010_S2_p43-46.pdf

Omejene na prizadeto področje. Neznačilne, vendar jih lahko najdemo. Boleče točke. Neznačilne. Značilne, razširjene po vsem telesu. Prenesena bolečina.

RAZVOJNI POREMEĆAJ KUKA

http://www.neonatologija.rs/files/rad41-KON.pdf

Ograničena abdukcija (ugao < 45o kod novorođenčeta i. < 60o kod odojčeta) pri fleksiji nogu u kolenu i kuku od po 90o. ;. • Znaci preskakanja u kuku:.

Bolesti dječjeg kuka - MEF

http://www.mef.unizg.hr/ortopedija/nastava/DapicBolestiDjecjegKuka.pdf

može javiti u bilo koje životno doba. Razvojni poremećaj kuka, Legg-Calve-Perthesova bolest, tranzitorni sinovitis, epifizioliza glave femura mogu dovesti do ...

ultrasonografsko diferenciranje bolnog kuka u ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0025-81051004208P

ni) osteoartritis (6%), reumatski artritis (2,5%) i epifizioliza glave femura (2,5%). ... (EGF) i bakterijsko zapaljenje, to jest septični artri- ... septični artritis. SK.

SLIKOVNE METODE ZA PRIKAZ ZGLOBA KUKA IMAGING ...

https://pdfs.semanticscholar.org/e63e/b8dac8c0f7e240ba25be7082a59d6da16453.pdf

echo sekvencama, prije nego se razvije subhondralna skleroza na standardnoj RTG obradi. Male subhondralne ciste niskog intenziteta signala na T1 i jednoliko ...

ASPERGERJEV SINDROM Aspergerjev sindrom - Strokovni center ...

http://scvsi.splet.arnes.si/files/2017/11/ZLO%C5%BDENKA-AS-KON%C4%8CNA-lektura.pdf

URNIKI. • Izdelamo urnike (npr. urnik celotnega razreda, individualen urnik ...); • urniki naj ... http://pefprints.pef.uni- lj.si/1195/1/bela_knjiga_2011.pdf. KNJIGE, KI ...

Hiperkinetični sindrom

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/stuhec.pdf

nih zdravil za zdravljenje bolnikov z ADHD. KLJUČNE BESEDE: hiperkinetični sindrom, motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, epidemiologija, zdravljenje z.

PARANEOPLASTIČNI SINDROM

http://www.lungclinic-banjaluka.com/paraneoplasticni%20sindrom.pdf

28 May 2013 ... lung cancer. The study analyzes the Non-small cell lung cancer patients by their gender and age, drugs used, and common conditions other ...

nefrotski sindrom

http://undt.ba/download/Edukacija/Nefrotski%20sindrom,%20Doc.%20Dr%20Halima%20Resic,%20Neum%202006.pdf

Primarni nefrotski sindrom obuhvata 75% svih NS i karakteriše ga: • obilna proteinurija normalnih proteina plazme (više od. 3,5 g/24 č). • Hipoalbuminemija.

PREDMENSTRUACIJSKI SINDROM

https://www.pb-begunje.si/gradiva/Vrtacnik_21351438935127.pdf

menstruacijo ali v nekaj dnevih po kon~ani menstruaciji. PMS se lahko pojavi ... ponavljajo~ soor v ustih in pojavljanje labialnega herpesa,. - izbruh aken,.

alportov sindrom - ERKNet

https://www.erknet.org/patient_info/Alportov_sindrom.pdf

ALPORTOV SINDROM. Informacije za starše in bolnike. Klinika za pediatrijo, Enota za pediatrično nefrologijo in arterijsko hipertenzijo. Kaj pomeni sindrom za.

Sindrom Brugada - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0042-84500908667J

i kontrole ICD-a nisu detektovane ventrikularna tahikardija i ventrikularna fibrilacija, a, takođe, nije došlo do primene terapije ICD-a (antitahikardnog pejsinga i ...

Akutni koronarni sindrom

https://medrazgl.si/arhiv/mr02_2-3_05.pdf

TADEL KOCJAN^I^ AKUTNI KORONARNI SINDROM MED RAZGL 2002; 41. 144. UVOD. Ob napredku pri poznavanju patofiziologije in patomorfologije ...

MDS MIJELODISPLASTIČNI SINDROM - KB Merkur

https://www.kb-merkur.hr/userfiles/pdfs/Djelatnost/Klinika%20za%20unutarnje%20bolesti/Hematologija/MIJELODISPLASTI%C4%8CNI%20SINDROM-final%20%285%29%20%281%29%281%29.pdf

Slobodanka Ostojić Kolonić i tim Zavoda za hematologiju KB Merkur. Izdavač Hrvatska udruga ... KB Merkur, Zagreb. Oblikovanje ... Izbjegavajte žvakaće gume.

utesnitveni sindrom rame

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/6883/7326

ROTATORNA MANŠETA. • Fiksacija glave nadlahtnice v glenoid. • M. supraspinatus. • M. infraspinatus. • M. subscapularis. • M. teres minor ...

CUSHINGOV SINDROM, HIPERADRENOKORTICIZEM

http://www.prva-klinika.si/wp-content/uploads/2014/01/zadnji-cushing-za-veterinarje.pdf

Hipotalamus izloča kortikotropni sprostilni hormon (CRH) in arginin vazopresin ... adenomi in adenokarcinomi ponavadi ene nadledvične žleze (10% obeh).

Navikularni sindrom u konja

https://bib.irb.hr/datoteka/902530.Navikularni_sindrom_u_konja.pdf

Anatomija navikularne regije. Navikularna kost je mala spljoštena kost nalik plodu sezama koja se nalazi iza kopitnog zgloba. Uloga svake sezamoidne kosti pa ...

Sindrom karpalnega kanala - ZVD

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2016/12/Zavod_za_varstvo_pri_delu_RDV_02_2011_Sindrom_karpalnega_kanala.pdf

so številni in vsem je skupna utesnitev središčnega živca v zapestnem prehodu in posledična kronična hipoksija ... nosti noksi preide vnetje v kronično in se konča z brazgotinjenjem. ... in proksimalno v predel podlakti, komolca in vse do rame.

Sindrom razdražljivega črevesa - ABC zdravja

https://www.abczdravja.si/wp-content/uploads/2019/03/Revija_2013-0708.pdf

nasvetov za ustno zdravje Alergija na hrano. 91.000 izvodov ... bolezni dojk opraviti nadaljnjo diagnostiko ... ali intolerance, ki so posledica drugačnih ... velja pravilo, da naredimo hitri ureazni test ... informacij, kam in kako človek potuje, kje.

Stockholmski sindrom - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1646/preview

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Preddiplomski studij psihologije. Maja Trninić. Stockholmski sindrom. Završni rad. Doc. dr. sc Silvija ...

sindrom odvisnosti od alkohola - FZAB

http://www.fzab.si/uploads/file/zbornik%20sindrom%20odvisnosti%20od%20alkohola_2010.pdf

fetalni alkoholni sindrom (Q86.0), prisotnost alkohola v krvi (R78.0), izpostavljenost alkoholu in zastrupitev z njim (X45,. X65, Y15), toksi~ni u~inki alkohola ...

Sjoegrenov sindrom i aterogeneza - Dr Med | Repozitorij ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:210/datastream/PDF/view

reumatoidni artritis. RF reumatoidni faktor. SLE sustavni eritemski lupus (engl. Systemic Lupus Erythematosus). SS. Sjoegrenov sindrom (Sjögrenov sindrom).

KLINIČNA POT AKUTNI KORONARNI SINDROM

https://www.sb-ms.si/upload/files/klinicne_poti/klinicna_pot-akutni_koronarni_sindrom_urg-kp-75-01.pdf

16 sep 2015 ... Pacienti z AKS (AKUTNI KORONARNI SINDROM) = nenadna huda prsna bolečina, so takoj obravnavani v internistični urgentni ambulanti ...

ALPORTOV SINDROM ALPORT SYNDROME

http://www.slovenskapediatrija.si/portals/0/clanki/2015_4_22_192-203-izv.pdf

Avtosomno dominantni Alportov sindrom. (ADAS). Avtosomno dominantno dedovanje je zelo redko (5. %); bolniki imajo kombinacijo mutacij COL4A3 in.

cervikalni sindrom - PORODICNA MEDICINA

http://porodicnamedicina.com/download/klinicki_vodici/Reumatska-oboljenja/CervikalniSindrom.pdf

CERVIKALNI SINDROM. M 47. Spondylosis. Spondiloza. M 50. Morbi discorum intervertebralium alii. Bolesti diskusa vrata. M 53. Syndroma cervicobrachiale.

sindrom nemirnih nog - Združenje zdravnikov

http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/VI-54.pdf

Katarina Planinec. 1. Kako pogost je sindrom nemirnih nog? Tuji podatki kažejo, da je pogostost sindroma nemirnih nog med 3 in 10 %. V zadnji evropski.

Sindrom karpalnega kanala - ABC zdravja

https://www.abczdravja.si/wp-content/uploads/2019/03/Revija_2015-12.pdf

debelino možganske skorje. Podobno naj bi tudi prehrana z ... so slabost med nosečnostjo, prehrana ali prebava. ... sluznice – soor), pasovec, huda diseboreja,.

Akutni koronarni sindrom - uksrb

http://uksrb.rs/uploads/1479230726-akutni.pdf

Akutni koronarni sindrom. Miodrag Ostojić, Milika Ašanin, Zorana Vasiljević Pokrajčić, Jovan Peruničić,. Milan Nedeljkovic, Goran Stanković, Siniša Stojković, ...

Sindrom iliotibialnega trakta - Kreja

https://kreja.eu/img/cms/sindrom%20iliotibialnega%20trakta.pdf

bolečine metaših. Raziskave kažejo, da povzroča kar 12 % vseh poškodb, povezanih s te- kom, in je takoj na ... cami na zunanji strani, v kasnejšem delu reha-.

71 AKUTNI KORONARNI SINDROM SA ST ELEVACIJOM (STEMI ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1451-1053/2014/1451-10531401071B.pdf

Akutni koronarni sindrom obično se javlja kao rezultat jednog od tri problema : infarkt miokarda sa ST elevacijom (30% infarkt miokarda bez ST elevacije (25%) ...

Fetalni alkoholni sindrom - prikaz slučaja

https://hrcak.srce.hr/file/148590

Fetalni alkoholni sindrom. - prikaz slučaja. The Fetal Alcohol Syndrome - Case Report. Ančica Pećina-Hrnčević. Ljiljana Buljan. Zavod za dječju i preventivnu.

Presnovni sindrom - Krka, dd, Novo mesto

https://www.krka.biz/media/prk/dokumenti/0584_presnovni_sindrom.pdf

odpornosti proti inzulinu, sindrom hiperinzulinemije, presnovni kar- diovaskularni sindrom, plurimetabolni sindrom, “smrtni kvartet”, metabolni ali dismetabolni ...

Odtegnitveni sindrom novorojenčka - Prvi Koraki

http://prvikoraki.si/prvikoraki/wp-content/uploads/2012/09/PRVI_KORAKI_Odtegnitveni-sindrom_WEB.pdf

refleks. Otroka lahko zbudite tudi s previjanjem. Previjajte ga z mirnimi in počasnimi gibi. • Opazujte ... izrazito hiperaktiven Morojev refleks. 3. Blag tremor ob ...

Sindrom karpalnega kanala - Zdravstvena.info

http://www.zdravstvena.info/preventiva/wp-content/uploads/2011/09/sindrom-karpalnega-kanala-ne-hvala-1.del_.pdf

izvajati vaje. Delo z računalniško miško, pisanje na računalniku in vsa dela z zapestjem in dlani vplivajo na nastanek sindroma karpalnega kanala, kjer lahko ...

OVERLAP SINDROM: PRIMARNA BILIJARNA CIROZA ...

http://www.medicinskicasopis.org/pdf/2009%282%29/sr/Full/Overlap%20sindrom%20primarna%20bilijarna%20ciroza.pdf

skleroziraju}i holangitis, primarna bilijarna ciroza i sarkoidoza, autoimunski hroni~ni hepatitis i primarni skleroziraju}i holangitis. Da bi se oboljenje jetre svrstalo ...