Seznam besedil za ustni izpit PM - SLOVENŠČINA.pdf

Sonet. Zgradba Sonetnega venca. Teme, motivi, pesniške podobe. Romantične značilnosti. 11. Romantika na Slovenskem. F. Prešeren, Krst pri Savici. Zgradba ...

Seznam besedil za ustni izpit PM - SLOVENŠČINA.pdf - Sorodni dokumenti

Seznam besedil za ustni izpit PM - SLOVENŠČINA.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/773_c33b93a1246d/Seznam%20besedil%20za%20ustni%20izpit%20PM%20-%20SLOVEN%C5%A0%C4%8CINA.pdf

Sonet. Zgradba Sonetnega venca. Teme, motivi, pesniške podobe. Romantične značilnosti. 11. Romantika na Slovenskem. F. Prešeren, Krst pri Savici. Zgradba ...

Ustni izpit na POM, zahteve, za dijake

http://www.seslj.si/wp-content/uploads/2012/01/Ustni_izpit_na_POM_zahteve_za_dijake.pdf

Izhodišče izpita je krajše umetnostno besedilo ali odlomek umetnostnega ... b) Razčleni besedilo oziroma odlomek in razloži značilne literarne prvine, na primer:.

VPRAŠANJA – USTNI IZPIT KIRURGIJA

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/4263/4153

VPRAŠANJA – USTNI IZPIT KIRURGIJA. 1. Travmatologija… ... Ciljna vrednost ICP in CPP cerebralnega perfuzijskega pritiska. 105. Hidrocefalus po poškodbi ...

USTNI IZPIT IZ MATEMATIKE NA POKLICNI MATURI

https://www.zrss.si/kupm2018/wp-content/uploads/2018/07/ustni-izpit-iz-matematike-na-poklicni-maturi-kupm2018-gd.pdf

Kaj je prazna množica? Kaj je univerzalna množica? Kaj je unija in kaj presek množic? 2. Naštejte lastnosti osnovnih računskih operacij v množici naravnih ...

Nabor vprašanj za ustni izpit poklicne mature - Šolski center Ptuj ...

http://elektro.scptuj.si/nalozeno/2019/12/Nabor-vpra%C5%A1anj-za-PMjunij2020.pdf

Zapiši formule za ploščino in obseg navedenih likov. 36. Opiši deltoid in ... Definiraj aritmetično zaporedje in zapiši formulo za splošni člen. Kaj je aritmetična.

SLOVENŠČINA Vprašanja za ustni del poklicne mature Književnost ...

https://dijaski.net/get/slo_mtp_slo_vprasanja_za_ustni_del_2015_2016_01.pdf

2015/16 SLOVENŠČINA-KNJIŽEVNOST ... neposredno ne vplivajo na evropsko književnost(izjema Biblija) ... Igrali so samo moški, ki so bili poklicni igralci. Mask ni bilo ... Po maturi je odšel najprej na materino željo na bogoslovje v Celovec,.

SLOVENŠČINA Vprašanja za ustni del poklicne mature ... - Dijaški.net

https://dijaski.net/get/slo_mtp_slo_vprasanja_za_ustni_del_2015_2016_01.pdf

2015/16 SLOVENŠČINA-KNJIŽEVNOST. SLOVENŠČINA. Vprašanja za ustni del poklicne mature ... naravnega okolja na življenje književnih oseb, jezik in slog.

SEZNAM ZA USTNI DEL POKLICNE MATURE – KNJIŽEVNOST

https://www.cene-stupar.si/media/Srednje%C5%A1olski%20programi/poklicna%20matura/TEME-ZA-USTNI-DEL-POKLICNE-MATURE_slovenscina_2017_dalje.pdf

Pregelj: Matkova Tina. 21. Prešeren: Krst pri Savici. 22. Prešeren: Sonetni venec (1., 7., 8. ali 15. sonet). 23. Prešeren: Zdravljica. 24. Svetokriški: Na novega leta ...

SEZNAM VPRAŠANJ ZA MAGISTRSKI IZPIT IZ ... - OMR FNM

http://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/2017/06/vprasanja_enopredmetna_bolonjska-nova.pdf

Odvod: geometrijski pomen in osnovne lastnosti, Rolleov in Lagrangeov izrek, Taylor- jeva formula, lokalni ekstremi, monotone funkcije, konveksne funkcije, ...

Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovne ... - RIC-a

https://www.ric.si/mma/Izbor%20umetnostnih%20besedil%202021%20SLM%20izbor%20knjizevnih%20besedil%20in%20seznam%20gesel%20za%20jezikovne%20naloge/2020020411571067/

4 feb 2020 ... Sofoklej: Antigona/Kralj Ojdip. 3. Sapfo: Svafovska ali. Katul: Blagoslov ljubezni ali. Horacij: Carpe diem. 4. Sveto pismo: Psalm 130/129 (lz ...

Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovne naloge na ...

https://www.ric.si/mma/Izbor_umetnostnih_besedil_2020A%20SLM_izbor%20knji%C5%BEevnih%20besedil%20in%20seznam%20gesel%20za%20jezikovne%20naloge_2020/2019020512084072/

5 feb 2019 ... 30. Ch arles Baudela ire : Pese m o al batrosu/Sorod nosti/Tuiec/O mamliaite se ! 31. Dragotin Kette: Na trgu/Na molu San Carlo/Pijanec. 32.

Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovne naloge ... - Ric

https://www.ric.si/mma/Izbor%20umetnostnih%20besedil%202021%20SLM%20izbor%20knjizevnih%20besedil%20in%20seznam%20gesel%20za%20jezikovne%20naloge/2020020411571067/

4 feb 2020 ... Franz Kafka: Preobrazba ali. Thomas Mann: Smft v Benetkah. 38. Sreiko Kosovel: Balada/Slutnja. 39. Sredko Kosovel: Ekstaza smfti/Nokturno.

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 3. RAZRED SLOVENŠČINA ...

http://www.osfrslj.si/files/2018/06/Potreb%C5%A1%C4%8Dine-za-3.-razred.pdf

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN. ZA 3. RAZRED. SLOVENŠČINA. ❖ A4 zvezek z vmesno črto. ❖ A4 zvezek z vmesno črto in prazno stranjo. MATEMATIKA.

USTNI ZADAH

https://www.zzzdravje.si/api/file/14745437048543.pdf/render

največkrat narejene na alkoholni osnovi, zadah samo za kratek čas prekrijejo, ne odpravijo pa vzrokov zanj. ... za jezik.Tehnika je preprosta: s strgalom nekajkrat potegnemo od korena jezika k njegovi konici, da ostranimo obloge. Če kljub ...

Težave v ustni votlini

http://new.kinoloska.si/wp-content/uploads/2015/12/2013_januar_februar_Te%C5%BEave_v_ustni_votlini.pdf

Mlečni se- kalci izrastejo pri 3–4 tednih starosti, grabilci pri 3 tednih in premolarji pri. 4–12 tednih starosti. Stalni zobje prič- nejo izraščati pri 3–4 mesecih starosti.

vprašanja za ustni del - Arnes

http://www2.arnes.si/~iprace/tehniki/matura/vprasanja%20in%20odgovori%20za%20maturo.pdf

razloži postopek razstavljanja tričlenika. .............................................................. 5 ... kvadrat in romb imata vse štiri stranice enako dolge. PRIMER: V paralelogramu ...

Poklicna matura USTNI DEL

https://www.stps-trbovlje.si/wp-content/uploads/2013/11/USTNI_DEL_POKLICNE_MATURE_vprasanja_za_dijake.pdf

ZAPIŠI OSNOVNI IZREK O DELJENJU ŠTEVIL. 2. KAJ SO PRAŠTEVILA IN KAJ ... ZAPIŠI KOSINUSNI IZREK V TRIKOTNIKU. KDAJ GA UPORABLJAMO? 23.

Pekoča bolečina v ustni votlini

http://www.zobozdrav-vestn.si/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=78&Itemid=41

Pekoča bolečina se največkrat pojavi na konici jezika, pogosto na trdem nebu, ustnicah, zobiščnem nastavku, redko pa na lični sluznici, žrelu ali ustnem dnu.

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL POKLICNE MATURE 2014/15 ...

https://dijaski.net/get/mht_mtp_ustni_del_01.pdf

Binarni iz dvojiški številski sistem: 1100100. Hexadecimalni ali šestnajstiški številski sistem: 64 b). Pojasnite postopek pretvarjanja desetiških števil v binarna in ...

Zdravje se začne v ustni votlini - Ra-savinja

http://www.ra-savinja.si/wp-content/uploads/2019/05/Letak_Eu_PDF.pdf

ZD Žalec - zobozdravstveni kabinet. Stojnica ozaveščanja o melanomu. 10:00 - 12:00 (Spar Žalec). Predavanje o DEMENCI. 19:00 - 20:00 (Knjižnica Prebold).

TEHNIŠKA MEHANIKA 1 – VSEBINE ZA USTNI ZAGOVOR

http://lab.fs.uni-lj.si/lnms/LNMS-slo/tm/TM1_vsebine_za_ustni_zagovor.pdf

Steinerjevo pravilo, kdaj in kako se ga uporablja. • Izpeljava enačbe, ki jo poznamo kot Steinerjevo pravilo. • Sestavljeni prerezi: kako je s seštevanjem ...

PRIPRAVE NA USTNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE ZA 4. K 4. letnik ...

http://mat.siclj.si/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/priprave_ustni_izpit_4ssi-4k_2018.pdf

Kdaj je zaporedje geometrijsko?Zapiši obrazec za vsoto n členov geometrijskega zaporedja! PRIMER: Določite manjkajoči člen tako, da bo zaporedje 2,4, ,16 ...

NABOR VPRAŠANJ ZA USTNI DEL POKLICNE MATURE Šolsko leto

https://www.ssom.si/wp-content/uploads/2019/09/MGT-ustni-izpit-nabor-2019.pdf

Medijska in grafična tehnologija – nabor vprašanj za ustni izpit. Stran | 2. 1. ... Naštejte in primerjajte klasične in digitalne tehnike tiska. Pojasnite razlike pri ...

Učne situacije za ustni del POM pri matematiki - Šolski center Novo ...

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/775_e9d9a0d9422f/Seznam%20u%C4%8Dnih%20sizuacij%20za%20ustni%20izpit%20PM%20-%20MATEMATIKA.pdf

(naraščanje, padanje, omejenost). Zapiši splošni člen in obrazec za vsoto prvih n členov zaporedja. Kaj je aritmetična sredina dveh števil? b) Na prvem treningu ...

VRSTE BESEDIL

https://dijaski.net/get/slo_sns_besedila_12__vrste.pdf

Je neuradno in zasebno. Tvorimo jih doma, z njimi sporočamo ... doživlja on (ljubezensko pismo, nekrolog..) POZIVNA BESEDILA. Sporočevalec jih je tvoril ...

Stiskanje besedil

http://vidra.si/stiskanje-besedil/Stiskanje%20besedil.pdf

Morsejeva abeceda. S takšnimi postopki lahko besedilo običajno stisnemo na polovico prvotne velikosti. Naštete metode stiskanja imenujemo brezizgubne, saj ...

Urejanje strokovnih besedil v LATEXu - FMF

https://www.fmf.uni-lj.si/~plestenjak/Vaje/LaTeX/folije2.pdf

Oklepaji 3. Kadar moramo ročno določiti velikost oklepajev to naredimo z ukazi ig, Big, igg in. Bigg, ki jih uporabimo pred večino oklepajev. LATEX.

KOLESARSKI IZPIT

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=861063

MORAMO: - uporabiti kolesarsko stezo ali manj prometno pot. - prilagoditi hitrost razmeram poti (spolzka in mokra cesta, pesek, megla, dež…) - voziti s primerno ...

23. 3. 2020 (ponedeljek) VRSTE BESEDIL - UTRJEVANJE ...

https://www.os-kamnica.si/wp-content/uploads/2020/03/233_SLJ_9A.pdf

Pred 6 dnevi ... Prejšnji teden smo spoznavali vrste besedil glede na družbeno razmerje, danes pa bomo usvojeno znanje še ponovili. 1. V DZ 2. del boste ...

nestrokovnost« v jeziku poljudnoznanstvenih besedil - Center za ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/24-Vogel.pdf

Snopa zvrsti zato tudi z vidika poljudnoznanstvenega besedila nista prekrivna, ... oziroma funkcijske podzvrsti klasifikacija in razvr{~anje v celoti nezdru`ljivi, saj ... Znanstvena zvrst je po Topori{i~u (2000: 29) najvi{ja vrsta strokovnega jezika,.

uglasbitve besedil ivana cankarja - Jskd

https://www.jskd.si/glasba/zborovska/katalogi_zborovska/ivan_cankar_uglasbitve_2018.pdf

omenim opere po povesti Hlapec Jernej in njegova pravica ter po drami. Pohujšanje v dolini Šentflorjanski skladateljev: Matije Bravničarja,. Mihovila Logarja in ...

FONETIČNO ZAPISOVANJE NAREČNIH ETNOLOšKIH BESEDIL

http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_37_1_separati/155_pdfsam_Traditiones_37_1.pdf

13 jan 2009 ... nosti slovenskih koroških narečij, koristno pa bi bilo, če bi fonetični zapis ustrezal tudi jezikoslovnim zahtevam, se pravi, da bi upošteval naglas, ...

Aktivnost)3) Stiskanje)besedil - Classic CS Unplugged

https://classic.csunplugged.org/wp-content/uploads/2014/12/03-Stiskanje-besedila.pdf

Še%ena%zavozlanka:% %. In%še%zadnja,%za%najbolj%neustrašne:% %. %. ABRAD. K. POVEJ PONOVNO. BUM IN KALVA. EN TEN TENERA. A. A. NDA ...

Prevajanje pravnih besedil - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-117-5.pdf

nem jezika (širši leksikalni ravni, skladenjski, slogovni in pragmatični), pri katerih so ... njenega znanja. V primeru pogodbe bi šlo v tej fazi za logično strukturi-.

SESTAVA in SKLADANJE BESEDIL IZHODIŠČNO BESEDILO 1 ...

https://dijaski.net/get/slo_tss_sestava_in_skladanje_besedil_02.pdf

PRIPRAVA NA KONTROLNO NALOGO – SESTAVA in SKLADANJE BESEDIL. IZHODIŠČNO BESEDILO. 1. ODSTAVEK. Okvirna kmečka povest Samorastniki, ...

Izpit iz predmeta Programiranje 1, 26

https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=7932

Vzemi SVOJO rešitev domače naloge Razcep na prafaktorje. (Samo tisti, ki naloge niso oddali, oziroma jim je bila ocenjena negativno, naj vzamejo objavljeno ...