občinske novice - Občina Pesnica

7 dec 2015 ... 19 OTROCI VRTCA PERNICA OBISKALI LOVSKI DOM. 20 ŠOLA V ... delom s traktorjem in ročnim delom, Jožek Fabjan z ročnim delom ter ...

občinske novice - Občina Pesnica - Sorodni dokumenti

občinske novice - Občina Pesnica

https://www.pesnica.si/Files/eMagazine/100/62929/Pesniske%202015%2012%20www.pdf

7 dec 2015 ... 19 OTROCI VRTCA PERNICA OBISKALI LOVSKI DOM. 20 ŠOLA V ... delom s traktorjem in ročnim delom, Jožek Fabjan z ročnim delom ter ...

Novice Občine Pesnica - Občina Pesnica

https://www.pesnica.si/Files/eMagazine/100/189212/PESNISKE_NOVICE_april_19_A4_web.pdf

Letnik XXIII, št. 1, maj 2019. Jakobski Dol. Jarenina. Pernica. Pesnica ... in igralka ter pevka zabavne glasbe Zorica Fingušt Fatur. »Veseli smo, da nam je 5 let ...

ob inske novice - Občina Pesnica

https://www.pesnica.si/Files/eMagazine/100/62921/Pesniske%202016%2012%20www.pdf

30 dec 2016 ... Vinogradniškem posvetu so predstavniki domačih in tujih institucij predstavili teme o ... Azalea, Lojtrca, Marcel Hauc in folklorna skupina ...

občinske novice - Srce me povezuje

http://www.srce-me-povezuje.si/UserFiles/File/tdsenozeti/O%20nas/obcinske%20novice_sept09.pdf

7 sep 2009 ... pravice za izvedbo projekta »VRTEC DOL«. Dne 6. 2. 2007 je bila 3. seja občinskega sveta občine Dol pri. Ljubljani, na kateri so bili prisotni vsi ...

Vloga v PDF obliki - Občina Pesnica

https://www.pesnica.si/Datoteke/Obcine_obrazci/2282/SKM_C224e18070511390_0001.pdf

dokazilo o prijavi šole v naravi dokazilo o stroških za šolske potrebščine odločbo o prejemanju otroškega dodatka potrdilo o skupnem gospodinjstvu potrdilo o ...

PRIROCNIK ZA OBCINSKE FUNKCIONARJE - Občina Šempeter ...

http://www.sempeter-vrtojba.si/data/pravilniki/PRIROCNIK_ZA_OBCINSKE_FUNKCIONARJE.pdf

organizirani v občine, mesta ali širše lokalne skupnosti. Lokalna samouprava pomeni pravico lokalnih skupnosti, da v svoji pristojnosti samostojno urejajo in ...

POGOVOR Z DIREKTORJEM OBČINSKE ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/173373/Grosupeljski_odmevi%20januar-februar%202019.pdf

24 jan 2019 ... [email protected] • Lektoriranje: Marija Samec (oglasi in razpisi niso lektorirani) • Fotografija na naslovnici: Peter Zakrajšek • Oblikovanje in ...

Končno poročilo OŠ Jakobski dol - Občina Pesnica

https://www.pesnica.si/files/other/news/100/127127Kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%20O%C5%A0%20Jakobski%20dol.pdf

Pri nadzoru je sodeloval Zdravko Šoštarić, ravnatelj OŠ Jakobski Dol. Nadzor je bil ... Osnovna šola Jakobski Dol, Jakobski Dol 4, 2222 Jakobski Dol. 5. Predmet ...

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Pesnica

https://www.pesnica.si/Files/eMagazine/100/62470/publication.pdf

9 jun 2013 ... TISK: GARB, družinsko grafično podjetje, d.o.o.. Javno glasilo ... Garancijska shema Podravja je bila ustanovljena kot regionalni garancijski sklad na podlagi ... okrasiti in ponosno dvigniti majsko drevo. To nam je uspelo s ...

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE Janez Miklič Tel: 01/28 ... - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/splosni-podatki-3/Podrocje_uprave.pdf

E-Mail: [email protected] Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonito delo občinske uprave in dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem ...

prirocnik za obcinske funkcionarje - Občina Šempeter - Vrtojba

http://www.sempeter-vrtojba.si/data/pravilniki/PRIROCNIK_ZA_OBCINSKE_FUNKCIONARJE.pdf

davek na dediščine in darila;. • davek na dobitke od iger ... glasovanja dopolnil 18 let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost. Pravico voliti župana ima.

Objava kandidatur in list LV2018 - Občina Pesnica

https://www.pesnica.si/files/other/news/100/150302Objava%20kandidatur%20in%20list%20LV2018.pdf

18 nov 2018 ... Predlagatelj: FRANC ŽMAVC IN SKUPINA VOLIVCEV;. GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4. 16 ALEŠ FRAS, roj. 05.04.1989, naslov: Jakobski Dol,.

Končno poročilo OŠ Jarenina 2015 - Občina Pesnica

https://www.pesnica.si/files/other/news/100/127128Kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%20O%C5%A0%20Jarenina%202015.pdf

Osnovna šola (v nadaljevanju: OŠ Jarenina) za leto 2015. Za izvedbo nadzora sta bila pooblaščena člana NO Jasna Drozg in Peter Kramberger. Pri nadzoru je ...

ZAPISNIK PRVE SEJE OBČINSKE VOLILNE ... - Občina Mengeš

http://www.menges.si/media/moddoc_9503_c928503d33219e83595c04.pdf

29 jul 2014 ... Ana Kolenc, članica;. - Tilen Špenko, namestnik članice: Viljem Marjan Hribar, član;. Ivica Mejač, namestnica člana. Na seji sta bila prisotna tudi ...

Pritožba na odločitev Občinske volilne komisije - Občina Rogaška ...

http://www.rogaska-slatina.si/uploaded/Prito%C5%BEba%20Klaudija%20Reden%C5%A1ek.pdf

19 dec 2018 ... Ana Antlej. · Milan Zagoda. Ana Gregurić. Igor Iršič. Urška Grobelšek. Zoran Kitanović ... 10601017 Gostišče Guter. 174. 3. 10601007 Kovačič ...

OBČINSKE NAGRADE OBČINA MURSKA SOBOTA (1974-1994).pdf

https://www.murska-sobota.si/sites/default/files/datoteke/OB%C4%8CINSKE%20NAGRADE%20OB%C4%8CINA%20MURSKA%20SOBOTA%20%281974-1994%29.pdf

Janez ŠČANČAR, Tovarna mlečnega prahu. - KUD Beltinci. - KIK Pomurka M. Sobota. 1978. - Jožko BRUMEN, Zveza borcev M. Sobota. - Franc FICKO, Mura M.

ODLOK o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor - Občina Lenart

https://www.lenart.si/images/Seje_2018-2022/05-seja/7._Odlok_skupna_obcinska_uprava.pdf

10 okt 2019 ... 18. člena Statuta Občine Pesnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2019 in 28/2019),. 15. člena Statuta Občine Rače-Fram (Medobčinski ...

direktor občinske uprave Matjaž Berčon PREDLOG ... - Občina Bled

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/gradivo-za-tekoco-sejo/9.-Sprejem-osnutka-Odloka-o-poimenovanju-ulice-v-naselju-Bled.pdf

direktor občinske uprave Matjaž Berčon. PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o poimenovanju ulice na območju naselja ...

Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor - Občina RUŠE

https://ruse.si/fileadmin/user_upload/6_5___Odlok_o_ustanovitvi_skupne_obcinske_uprave_Maribor.pdf

16 sep 2019 ... 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 35/2017 – UPB1),. 16. člena Statuta Občine Starše (Medobčinski ...

Občinske uprave občine Gorenja vas - Poljane ... - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/meetings/8_seja_obcinskega_sveta/5-odlok-19-10-inspektorat-koncni.pdf

(3) Župan sedežne občine imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave po predhodnem soglasju županov vseh občin ... Janez Žakelj l.r.. Borovnica, dne XX.

novice - Občina Duplek

https://www.duplek.si/Files/eMagazine/44/131926/Duplek_marec_2018_www.pdf

17 mar 2018 ... njaki iz Športnega društva Jablance pripravili in iz- ... domače živali – to je nekaj hitrih namigov, kako hitreje ... Škropivo iz sode bikarbone.

Bohinjske novice - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/Files/eMagazine/23/101529/Bohinjskenovicejanuar2016.pdf

vpraša, kaj bi bilo, če bi imeli snežne pogoje in pa seveda ... objektov geološke razmere kompleksne in nepriča kovane ... (28km), slavil na Jahorini (115 km).

Vrbovške novice - Občina Nazarje

https://www.nazarje.si/Files/eMagazine/96/159719/vrbovske-novice-01-2018-web.pdf

8 sep 2018 ... Vrbovške novice. Page 2. 2. Vrbovške novice. INFORMACIJE. 2 ... delka vrtca, v bodočnosti pa tudi šmarške podružnične šole. Družine dobro ...

Jeseniške novice - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/medijsko-sredisce/jeseniske-novice/item/download/681_44ad8fc8cfd8568ad3cde59c972a28fe

skupnosti Hrušica Zoran. Kramar, ki je pobudo ... Pisma bralcev. Gradnja večstanovanjskega objekta Hrušica 56 ... konjenica, Šmarska in Kr- vavška konjenica.

deželne novice - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/41716/%C5%A1t.%20190%20-%2019.%209.%202014.pdf

26 Marjeta Podpečan, roj 16.05.1970 občina: Radovljica naslov: Dobro ... 15 Roman Podlipnik, roj 04.03.1968 ... delo: Kmet. 12 Marjeta Šifrer, roj 03.03.1974.

žetalske novice - Občina Žetale

https://www.zetale.si/Files/eMagazine/197/41894/Junij%202015.pdf

7 jun 2015 ... morejo sprijazniti z dejstvom, da je v državi kriza, da se sredstva ... društvom v občini, katerih člani so pomagali čistiti okolico domačije. Akcija ni bila ... ravljavec zbirnega centra je podjetje Čisto mesto Ptuj d.o.o., ki nas je z ...

Blejske novice - Občina Bled

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/za-obcane/blejske-novice/Blejske-novice-junij-2016.pdf

8 jul 2016 ... Muzejskega društva Bled. Muzejsko društvo Bled je ob svoji desetletnici izdalo spomin- ski kovanec z motivom staroselke in deklice. Staroselka ...

novice žetalske - Občina Žetale

https://www.zetale.si/Files/eMagazine/197/61251/Glasnik_Zetale_st_61%20DEC%202016.pdf

15 dec 2016 ... Matjaž Zupanc, tehnični di- rektor podjetja Asfalti ... bila zgrajena na željo njegove babice, ki je bila rojena na do- ... Sestri Albina in Monika sta.

obcina zirovnica novice MAJ 2012

https://zirovnica.si/wp-content/uploads/2012/05/obcina-zirovnica-novice-MAJ-2012.pdf

1 maj 2012 ... MESTA V. SLOVENIJI. PRISTAŠI. SEKTE. ADAMITOV. MOJZESOV. BRAT. SLOVENSKI. POPEVKAR. PLESTENJAK. PAUL. ANKA. BIBLIJSKI.

Ovtarjeve novice - Občina Sveta Ana

http://www.sv-ana.si/images/novice/ovtarjeve_novice/2019/Ovtar9-109.pdf

25 okt 2019 ... Hrvaška, BiH, Srbija, Italija,. Avstrija). Skupaj so tekmo- ... PZA. 62,0000. 39.556,79. 2. Aktivni Šentilj. 60,6667. 40.000,00. Vlagatelji so bili o ...

Ruške novice - Občina RUŠE

https://ruse.si/fileadmin/user_upload/Novice/Ruske_novice_oktober_2016.pdf

7 okt 2016 ... DRUŠTVA. 24 Ruški planinci letos osvajali otok Vis. 25 Društvo za poslikavo ... Za pravilni odgovor je ekipa prejela nalepko, ki jo je nalepila na zemljevid. ... Ugljan. Ideja o tem kolesarskem skoku je zorela že nekaj časa,.

Ormoške novice - Občina Ormož

https://ormoz.e-obcina.si/Files/eMagazine/98/184134/Ormoske%20novice%20marec%202019.pdf

5 mar 2019 ... 3. mesto (150 EUR) Prleški Madagaskar iz Ormoža,. 3. mesto (150 EUR) ... Tomaž, ki je predstavila svoja nova avtodom postajališča ter.

anine novice - Občina Sveta Ana

http://www.sv-ana.si/images/novice/anine_novice/2007-2010/ANINE%20NOVICE%2002%202009.pdf

11 dec 2009 ... na tista vesela praznovanja kot na trenutke, ko ... Moram priznati, da sem velikokrat zgro`en, kaj vse smo ... [pela: Sem deklica mlada vesela.

Ruške novice - Maj 2016 - Občina RUŠE

https://ruse.si/fileadmin/user_upload/zivljenje_v_rusah/ruske_novice/2016/RN_maj_2016_web__1_.pdf

30 maj 2016 ... stereotipe. Glasilo Občine Ruše | maj 2016 | letnik V, številka 4 ... 2016 s središčem dogajanja v Rušah. ... mlaj ponekod postavlja s pomočjo.

Obcina Zirovnica novice JULIJ 2014 NET

https://zirovnica.si/wp-content/uploads/2014/07/Obcina-Zirovnica-novice-JULIJ-2014-NET.pdf

13 jul 2014 ... zboru in star{em pa sem se zahvalil za njihov trud pri vzgoji otrok. Spominski dan ... Nagrade prispeva Picerija pri Daretu: 1. nagrada: Pica in ...

Novice September2015.indd - Občina Škofljica

https://skofljica.si/P/PDF/Novice%20September2015.net.pdf

1 sep 2015 ... gasilskega društva Škofljica in Old timer Cluba Škofljica. ... Hkrati z dokončanjem prometnih poti pri bodočem DSO Škofljica je bila izvedena ...