IJZ_Seznam_po_EZ1 za leto 2018 - Eko sklad

LOŽANE 27, 2231 PERNICA vgradnja toplotne črpalke za ... DRAGUČOVA 5, 2231 PERNICA vgradnja kurilne naprave ... VITJA FABJAN. 2730. GROHARJEVA ...

IJZ_Seznam_po_EZ1 za leto 2018 - Eko sklad - Sorodni dokumenti

IJZ_Seznam_po_EZ1 za leto 2018 - Eko sklad

https://www.ekosklad.si/informacije/informacije-javnega-znacaja/seznam-prejemnikov/seznam-prejemnikov-nepovratnih-sredstev-za-leto-2018

LOŽANE 27, 2231 PERNICA vgradnja toplotne črpalke za ... DRAGUČOVA 5, 2231 PERNICA vgradnja kurilne naprave ... VITJA FABJAN. 2730. GROHARJEVA ...

IJZ_Seznam_po_EZ1 za leto 2017 - Eko sklad

https://www.ekosklad.si/informacije/informacije-javnega-znacaja/seznam-prejemnikov/seznam-prejemnikov-nepovratnih-sredstev-za-leto-2017

1.586,65. TAJA RUKAVINA. 748. MARČIČEVA ULICA 12A, 2000 MARIBOR ... ŠTEFAN ČAMIČ. 3479. NOVA VAS PRI MARKOVCIH 11, 2281 MARKOVCI.

IJZ_Seznam_po_EZ1 za leto 2015 - Eko sklad

https://www.ekosklad.si/informacije/informacije-javnega-znacaja/seznam-prejemnikov/seznam-prejemnikov-nepovratnih-sredstev-za-leto-2015

MOJCA BARTOL LESAR. 134. ZALOŠKA CESTA 226 ... MOJCA PODLESNIK. 171. KRATKA ULICA 3 ... število prezr. enot. 2.500,00. DARKO LOMBARDO.

IJZ_Seznam_po_EZ1 za leto 2019 - Eko sklad

https://www.ekosklad.si/informacije/informacije-javnega-znacaja/seznam-prejemnikov/seznam-prejemnikov-nepovratnih-sredstev-za-leto-2019

ARHSOL, d.o.o.. 2408. Sončna ulica 1, 3215 LOČE PRI POLJČANAH naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo. 11,00 kVA inštalirana moč ...

IJZ_Seznam_po_EZ1 za leto 2016 - Eko sklad

https://www.ekosklad.si/informacije/informacije-javnega-znacaja/seznam-prejemnikov/seznam-prejemnikov-nepovratnih-sredstev-za-leto-2016

MATEJ KORITNIK. 136. ŽUPANČIČEVA ... ŠTEFKA MEGLIČ. 137. OREHOVA CESTA 49, 2312 OREHOVA VAS ... DEPALA VAS 66, 1230 DOMŽALE vgradnja ...

Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2018

https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/q_a-sl.pdf

(a) bosta dve enaki instituciji v isti državi članici plačali enak predhodni prispevek (saj sta njuna elementa na podlagi direktive BRRD in torej uredbe EMR enaka);.

CENIK zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2007 - Sklad ...

http://www.s-kzg.si/static/uploaded/htmlarea/cenik2007.pdf

2.724 pašnik porasel z gozdnim drevjem. 11,37. 2.724 trstičje. 11,37. 2.724 sadovnjak. 1-4. 145,05. 34.761 sadovnjak. 5-8. 116,37. 27.886 vinograd. 1-3. 116,37.

UČBENIŠKI SKLAD za šolsko leto 2019/2020 - oš frana albrehta ...

http://www.os-fa.si/wp-content/uploads/2019/09/Obvestilo-o-u%C4%8Db.-skladu-2.-razred.pdf

5 jun 2019 ... KNJIGARNA IN PAPIRNICA DZS MERCATOR CENTER KAMNIK je pripravila naslednjo ponudbo: Starši lahko delovne zvezke naročite na dva ...

UČBENIŠKI SKLAD za šolsko leto 2019/2020 - Osnovna šola Pesnica

http://www.ospesnica.si/images/stories/Dokumenti/KNJIZNICA/ucb_dz_zv_19-20_ucenci.pdf

18 maj 2019 ... DELOVNI ZVEZKI, ATLASI. Predmet Naslov del. zvezka. Avtor del. zvezka. SLO. OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 7, sam. del. zv., 2. izdaja,.

Eko sklad 2018 - Danes za jutri

http://www.daneszajutri.si/wp-content/uploads/2018/04/KI-BROS%CC%8CURA-EKO-SKLAD-2018-internet.pdf

UKREP G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru ... TOPLOTNA IZOLACIJA Z ZUNANJE STRANI – MED IN NAD ŠPIROVCI ...

LETNO POROČILO 2018 tisk.cdr - Sklad NEK

http://www.sklad-nek.si/datoteke/katalogKategorija/letno_porocilo_2018.pdf

za omejeno rabo prostora Občini Krško iz leta v leto povečevali. ... in Elektro Celje) v skupni vrednosti 1,63 milijona evrov in v obveznice izdajatelja DZS, d. d., z.

Revidirano letno poročilo 2018 Krovni sklad ALTA

https://www.alta.si/Data/Doc/ALTA_SKLADI_ARHIV/ALTA_SKLADI/Krovni%20sklad%20ALTA_Letno_porocilo_2018.pdf

15 apr 2019 ... Krovni sklad ALTA upravlja družba ALTA Skladi, družba za ... zaključni tečaj organiziranega trga vrednostnih papirjev ali drug primerljiv tečaj, ki.

poslovno poročilo za leto 201 za leto 2018 - Šport Ljubljana

https://www.sport-ljubljana.si/f/docs/Letna_porocila/Letno-porocilo_2018.pdf

4.2 Najpomembnejša investicijska vlaganja v letu 2017 . ... Depeche Mode, Green Day, Cirque du Soleil, Nick Kave, Pankrti 40 let, Parni Valjak, Riblja. Čorba ...

1 LOŠKA OBRT Leto 31, Marec 2018, [t. 92/2018 ... - OOZ Škofja Loka

http://www.ooz-skofjaloka.si/wp-content/uploads/2018/06/loskaobrt_marec_2018_zasplet.pdf

LOŠKA OBRT. Leto 31 ... K A Z A L O. LOŠKA OBRT je glasilo Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka. ... tijske zadruge, od leta 1996 pa kot po-.

Leto 31, December 2018, Št. 94/2018 Glasilo ... - OOZ Škofja Loka

http://www.ooz-skofjaloka.si/wp-content/uploads/2018/06/loskaobrt_december_2018_nr.pdf

7 dec 2018 ... IZDAJATELJ: Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, telefon: ... 18 RIHTARŠIČ MILAN s.p. - MR TRANSPORT ... Pet vasic, ki.

Poročilo za leto 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/JZZ/Sanacija/Porocila/Porocanje-o-poteku-sanacije-v-javnih-zdravstvenih-zavodih-za-leto-2018.pdf

Gradec (106-% realizacija), Splošna bolnišnica Jesenice (106-% realizacija), ... optimalna izkoriščenost virov (medicinska oprema, prostori, zaposleni, zaloge,.

Nagrajenci za leto 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Direktorat-za-sport/BLOUDEK/Bloudek_nagrajenci_2018.pdf

13 feb 2019 ... sam svetovni vrh v klasičnih padalskih disciplinah in paraskiju. V vitrine leške ... Pokal Loka, ki ga SK Alpetour pripravi vsako leto. 1975 je Matjaž ... tekmovanjih v alpskem smučanju, 1979 pa je bil imenovan za predsednika ... 2018/2019 pa je Juteršnik še vedno aktivni trener članske ekipe. Radenska ...

n leto 2018 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/3a5f3197-1100-4033-8361-b574ebf50d17/4458805422554853113_porocilo-os-fokovci.pdf

Lego komplet. Robot;. Mikroskopi; ... mesec december 2018 v vilini 34.256 EUR, ki so bile izplaiane v zadetku meseca januarja 2019 obveznosti za izplaiilo.

Šolsko leto 2018/2019

http://pssovodenj.splet.arnes.si/files/2019/08/osovnik_za_pas-spet_bo_kosna_na_vas.pdf

drugače pa počasi tone v pozabo. To je košnja, klepanje in brušenje kose. V poletnih mesecih jo lahko še vedno doživite na nekaterih naših kmetijah in z našimi ...

Leto 2018 - Uprava ZRC - ZRC SAZU

https://uprava.zrc-sazu.si/sites/default/files/oddana_evidencna_narocila_-_2018_0.pdf

SVETOVALNE STOR-IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA ... Storitev IZDELAVA IN MONTAŽA RASTLINJAKA IN GOJILNICE ZAŽIVALI - IG.

javnih del za leto 2018 - ZRSZ

https://www.ess.gov.si/_files/10506/Javna_dela_2018_Javno_povabilo.pdf

24 okt 2017 ... Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018 ... nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom ... Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017 (Uradni list RS, št.

Okoljska izjava za leto 2018 (pdf)

http://www.medium.si/img/about/okoljska-izjava-2018.pdf

meritvah emisije snovi v zrak (Dimnikarstvo Primož Rauter s.p., 5.4.2018). Letno poročilo o ravnanju z odpadki za leto 2017 smo na ARSO poslali.

Seznam FFS za hmelj za leto 2018 20.3.

http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/Seznam-FFS-za-hmelj-za-leto-2018-splet-1.pdf

20 mar 2018 ... BBCH 56 in več (brsti socvetij povečani) = 4,68 kg/ha. ** Fungicid Ortiva in Zaftra AZT 250 SC uporabljamo: od fenofaze BBCH 55 (brsti socvetij ...

LETNO POROČILO za leto 2018 - GVO

https://www.gvo.si/wp-content/uploads/2019/04/www.gvo.si-gvo-letno-porocilo-2018.pdf

1 mar 2019 ... 37. 8.2.13. Skrb za zaposlene, upokojence in druge skupine, ki so povezane s podjetjem . ... Edini družbenik družbe GVO, d.o.o. je družba Telekom Slovenije, d.d.. ... v dobi trajanja pogodbe (programski paketi za računalniško.

leto 2018 - Komunala Sevnica

https://www.komunala-sevnica.si/images/2019/porocila/Porocilo_o_pitni_vodi_2018.pdf

dobavljamo iz podjetja INPLET d.o.o., ki naroča analize pitne vode, vzdržuje vodni vir, vrši pripravo pitne vode, odgovorno osebo za pitno vodo zagotavlja ...

samoevalvacijsko poročilo za leto 2018 - FIŠ

https://www.fis.unm.si/media/dokumenti/2019/samoevalvacijsko_porocilo_2018_final.pdf

studente/urnik-in-studijski-koledar/, o znanstveno-raziskovalni dejavnosti obvešča podstran https://www.fis.unm.si/si/raziskave-in- razvoj/, preostale novice pa so ...

Letno poročilo za leto 2018

https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Porocilo_za_leto_2018.pdf

stanovanjskih nepremičnin za stanovanja v večstanovanjskih stavbah, stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem in ... prostorih za najem, so tržne cene garaž in parkirnih prostorov relativno visoke. SLOVENIJA. 2015 ... JESENICE. Velikost ...

Kolovrátek léto 2018 - NA DLANI ops

http://www.nadlani.net/wp-content/uploads/Kolovratek-leto10.pdf

e-mail: [email protected] ... Vybere si každý!! Chybět nebude ani celodenní výlet. V letošním roce děti mají ... s kamarády v chatce samy a zažít si lesní dob-.

za šolsko leto 2018/19 - OŠ Trzin

http://www.os-trzin.si/files/2018/09/ID_publikacija_OS_Trzin_.pdf

19 sep 2018 ... V publikaciji interesnih dejavnosti na OŠ Trzin v šolskem letu 2018/19 smo zbrali ... Urnik srečanj bomo oblikovali glede na obstoječe urnike učencev. Dejavnost ... SREDA: 15.00 – 16.30 (lokacija OŠ Preserje pri Radomljah).

Vsebinsko poročilo za leto 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSD/Socialne-zadeve/a1847253f2/Vsebinsko-porocilo-za-leto-2018.pdf

28 feb 2019 ... starejših Rakičan, Dom starejših občanov Tezno, Dom upokojencev ... Dom Nine Pokorn Grmovje, Dom na Krasu, Socialno varstveni zavod ...

PLAN DELA ZA LETO 2018

http://www.kobarid.si/attachments/article/613/Komunalna%20infrastruktura%20-%20deponija%20Vol%C4%8De%202018.pdf

Vrednost. Deponija v zapiranju. 36.000,00. Rekonstrukcija ČN Volče. 24.000,00. 4.2.3 Zbirni center Kobarid. Tabela: zbirni center Kobarid. Zbirni center Kobarid.

Letno poročilo za leto 2018 - FZAB

https://www.fzab.si/uploads/file/4_LETNO%20POROCILO%202018_Senat_UO.pdf

20 nov 2018 ... Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZAB) se je preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin (FZAB). Okrožno sodišče v Kranju je izdalo ...

LETNO POROČILO za leto 2018 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/77e7cbf2-9a9d-499b-9c09-64e17ba669cc/636918725179828432_LETNO_POROCILO_2018.pdf

25 feb 2019 ... PODROČJE DELA ZDRAVSTVENEGA DOMA GROSUPLJE . ... LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV . ... teden. Ker so bili vsi razpisi za zaposlitev specialista medicine dela, prometa in športa neuspešni, je ZD v letu ... za nadomeščanje oz. za razporejanje na druga delovna mesta;.

LETNO POROČILO ZA LETO 2018 JZZ URI- Soča

http://www.ir-rs.si/f/docs/Informacija_javnega_znacaja/Letno_porocilo_2018.pdf

Ime: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča ... oprema. 165.000 65.000. 24.278. Ostala medicinska in diagnostična oprema. 63.140.

Letno poročilo ZD Sevnica za leto 2018

https://www.zd-sevnica.si/domains/zd-sevnica.si/modules/Domino/Files/letno-porocilo-zd-sevnica-za-leto-2018.pdf

Zdravstveni dom Sevnica (v nadaljevanju: ZD) ima v sedanji organiziranosti ... Krško. 16.04.2018. 2,5. 16.4. - 30.6.2018 pomanjkanje kadrovskih virov ... Zdravniki in zobozdravniki (skupina E1) so bili skupaj v letu 2018 odsotni 117 dni, ...

Poročilo o delu IRSD za leto 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSD/73bcef96d4/Porocilo-o-delu-IRSD-za-leto-2018.pdf

SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI. INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO. POROČILO O DELU INŠPEKTORATA RS ZA DELO. ZA LETO ...