Seznam rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija

ječmen: Gorenjski ječmen,. - navadna ajda: Čebelica, Črna gorenjska, Darja,. - navadna pšenica: Gorolka, Reska, ... kumara: Dolga zelena,. - paprika: Botinska ...

Seznam rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija - Sorodni dokumenti

Seznam rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2020-01-0193-2016-01-0553-npb11-p12.pdf

jabolko, Priolov delišes, Rdeča škrbotavka, Rdeča zvezdasta reneta, Rdeči astrahan, Rdeči delišes,. Rdeči jesenski kalvil, Rdeči ovčji nos, Rožnik, Šampanjska ...

Ohranjanje żivalskih in rastlinskih genskih virov - Program razvoja ...

https://www.program-podezelja.si/images/Ohranjanje_%C5%BCivalskih_in_rastlinskih_genskih_virov_-kon%C5%B9na.pdf

Drevesnica Bilje. Drevesnica Zakotnik. KGZS LJ Sadna drevesnica Studenec. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. Kozjanski park. Sadjarstvo Mirosan. d.d..

VREDNOTENJE GENSKIH VIROV ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dv1_zgajnar_suzana.pdf

recept. Vrsta je glede na morfološke lastnosti zelo variabilna. Večina vrst iz severnejših območij ima relativno ... rumena. STEBELNA BARVA rdečkasto zelena.

VREDNOTENJE GENSKIH VIROV MATERINE DUŠICE (Thymus spp.)

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/vs_kotar_simona.pdf

SOCVETJE. Lastnost gostota cvetov oblika socvetja. Opis redka do srednja2 koškasta. LISTI. Lastnost oblika lista oblika listnega dna* oblika vrha* površina lista.

Raznolikost genskih virov vrtne solate v slovenski rastlinski genski ...

http://aas.bf.uni-lj.si/december2012/16Sustar-Vozlic.pdf

7 dec 2012 ... Ključne besede: vrtna solata, genska banka, raznolikost,. 'Ljubljanska ledenka' ... meni, da je njena predhodnica divja vrsta pripotna ločika (L.

Priloga 10: Seznam sort kmetijskih rastlin, ki jim grozi, da ... - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2016-01-0257-2015-01-0492-npb5-p10.pdf

kardinal, Pohorka, Prinčevo jabolko, Priolov delišes, Rdeča škrbotavka, Rdeča zvezdasta reneta, Rdeči astrahan, Rdeči delišes, Rdeči jesenski kalvil, Rdeči ...

Seznam sort kmetijskih rastlin, ki jim grozi, da bodo ... - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2015-01-0845-2015-01-0492-npb1-p10.pdf

podzemna koleraba: Rumena maslena,. - strniščna repa: Kranjska okrogla;. 4. detelja (črna detelja): Poljanka;. 5. trave: - travniška bilnica: Jabeljska,. - trpežna ...

Seznam sort kmetijskih rastlin, ki jim grozi, da bodo ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-013-00492-OB~P010-0000.PDF

27 feb 2015 ... rdeči marmorirani, Ptujski maslenec, Prepeličar tomačevski, Ribničan, ... zvezdasta reneta, Rdeči astrahan, Rdeči delišes, Rdeči jesenski kalvil, ...

SEZNAM V SLOVENIJI PRISOTNIH RASTLINSKIH IN ... - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/Referencni_seznam_VRST_2016_www.pdf

rumeni sleč. NE. DA. NE. 4101. Scilla litardierei travniška morska čebulica. DA. NE. NE. 4087*. Serratula lycopifolia. Klasea lycopifolia raznolistna mačina. NE.

Henrik Freyer in njegov seznam slovanskih rastlinskih imen - Zobodat

https://www.zobodat.at/pdf/Scopolia_61_0001-0099.pdf

Breck. Polygala vulgaris grebenuša, navadna. ramſhel. Breck. Polygala vulgaris grebenuša, navadna ranelze. Breck. Malus domestica jablana, žlahtna (sorta).

Seznam pr.virov in literature za PDI - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/CIP/PDI/Seznam-virov/Seznam_pr.virov_in_literature_za_PDI.pdf

Sodnikov informator...) s področja civilnega materialnega prava objavljena pravna mnenja in načelna pravna mnenja Vrhovnega sodišča Republike. Slovenije ...

obstoječa erozija - Arso

http://www.arso.gov.si/zhelezniki-poplavna-varnost/PROJEKTNA%20DOKUMENTACIJA/projektna%20dokumentacija%20VGU/el_4_EROZIJA/10.4_erozija_plazljivost_PORO%C4%8CILO.pdf

Nevarnost pojavljanja erozije (potencialna erozija) na območju DPN v Občini ... preperinske razmere, vrsto in debelino prsti, količino odtekajoče vode itd.

LEDENIŠKA EROZIJA V APNENČASTI PODLAGI, DA ALI NE? OB ...

https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/download/dela.37.8.147-161/725/

razvoja Doline Triglavskih jezer v Julijskih Alpah (Šmuc, Rožič, 2009). Slednja namreč ... Sicer do raz ne more priti, s tem pa tudi ne more ... Jezerskega pogorja, samo v eni ledeni ter predhodni medledeni dobi, si upamo trditi, da bi za ves ...

MURA, BISER NARAVE, KI MU GROZI IZGINOTJE!

http://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/datoteke/novice/Mura,%20biser%20narave....pdf

Porečje Mure je še zadnja velika nižinska reka v Sloveniji, ki s pregradami in jezovi ni razdeljena na posamezne kose, in edino porečje, kamor lahko ...

Erozija tal v slovenski Istri - Revija Geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=1068

Erozijo tal v ~lanku razumemo kot »... vsako od- stranjevanje delcev prsti in preperine z naravnimi. Erozija tal v slovenski Istri. Soil erosion in Slovene Istria.

EROZIJA PRSTI NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V SLOVENIJI Soil ...

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2005/erozija.pdf

17 okt 2004 ... Erozijski žlebiči nastanejo zaradi majhnih začetnih razlik v odpornosti in oblikovanosti površja ter vodnega odtoka, kar povzroči, da se voda ...

erozija prsti - Geografski inštitut Antona Melika - ZRC SAZU

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/komac_erozija_v_sloveniji.pdf

22 maj 2012 ... EROZIJA PRSTI doc. dr. Blaž Komac. ([email protected]). Geografski inštitut Antona Melika. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske ...

H JELOVICA j Inlesu grozi ustavitev dela - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1997/DL_1997_05_22_20_2492.pdf

zamrzovalna skrinja in cenena vzreja perutninskega mesa. Zal je znanje ostalo ... zemljo še ceneje kupovali, kot bi jo sicer, in da jim pri nakupu rev ni slovenski ...

UČINKOVITOST TREH RASTLINSKIH PRIPRAVKOV ZA ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dv1_mocnik_grcar_matevz.pdf

17 avg 2016 ... cena hrane, pridelana na ekološki način, temu ustrezno višja. Na tržišču se ponudba ekološke hrane, ki je občutno dražja, veča, iz česar lahko ...

VPLIV RASTLINSKIH IZVLEČKOV NA OKSIDATIVNI ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_kolic_rok.pdf

zamrzovalna omara - 80 °C (Heto). - zamrzovalna skrinja (Gorenje). 3.2.5.3 Programska oprema ... Negati vna kontrol a Vi vOX 70 0,01 g/ l in 2 mM menadion.

set za ulivanje rastlinskih mil - Samson Kamnik

https://www.naredi.eu/media/SlikeIT/Datoteke/Milo%20-%20bro%C5%A1ura.pdf

že izdelane plastićne kalupe za izdelavo mil. - silikonske kalupe ter silikonski kavćuk (Ekstrem) za izdelavo kalupov ... Zlijte v pripravljen kalup in pustite, da se ...

Pisanje znanstvenih nazivov rastlinskih vrst

http://www.fkbv.um.si/images/Pisanje_znanstvenih_nazivov_rastlinskih_vrst_2.pdf

V navodilih spodaj podrobneje obravnavamo taksonomske kategorije pod nivojem družine. Naziv družine se piše pokončno - npr. Araceae, kačnikovke.

PROUČEVANJE OSMOZE RAZLIČNIH RASTLINSKIH TKIV

https://dijaski.net/get/bio_vaj_proucevanje_osmoze_rastlinskih_tkiv_01.pdf

CILJI: Naš namen je bil proučiti različna rastlinska tkiva in njihova reagiranja oz. njihovo prepustnost za glukozo. Proučevali smo tkiva kolerabe, krompirja, repe ...

prenosi rastlinskih virusov 1 - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Publikacije/KIS-Prenosi_rastlinskih_virusov_I-interaktivno.pdf

Slika 4.7: Zvijanje listov na beli sorti vinske trte zaradi okužbe z GLRaV-3 ... Slika 7.4: Tri rastline paradižnika (v ospredju), okužene s TYLCV (avtor K. Žanić). 93.

opis rastlinskih endemitov na območju slovenske koroške

http://www.vsvo.si/images/pdf/2014010934_DIPLOMSKA_NALOGA_KASNIK_-_PDF_OBLIKA.pdf

9 jan 2014 ... rastlinskimi endemiti tudi v živo in sama poskušala določiti oceno njihove ogroženosti. Delo se mi je ... RASTLINSKI ENDEMITI V SLOVENIJI .

problematika izumiranja in varstva rastlinskih vrst v sloveniji ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dd_skoberne_peter.pdf

mediteranske vrste, ki dosegajo v Sloveniji mejo razširjenosti in so uspevale na ... prevladujejo endemiti, razširjeni samo v eni državi (single country endemic).

KONTAKTI ZA UVOZ / IZVOZ RASTLIN IN RASTLINSKIH ... - IPPC

https://www.ippc.int/static/media/files/reportingobligation/2015/06/29/FSIimenik_kontakti2014.pdf

9 sep 2014 ... UE: Jesenice, Kranj,. Radovljica, Škofja Loka, Tržič. Aerodrom Ljubljana,. Brnik. 04/231-93-45. 04/231-93-42. Uvoz/izvoz rastlin: MP (BIP, dir.

Uvodnik - Genska banka

http://www.genska-banka.si/wp-content/uploads/2018/08/Uvodnik_cebelar_Salehar_2013.pdf

razmišljanje za slovensko čebelarstvo zaslužnega ... Izdelava vložka za preverjanje števila varoj v panju 282 ... Vlado Pušnik: Čebelarski priročnik za začetnike.

vsebnosti težkih kovin v izbranih rastlinskih vrstah s ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2384/1/DIPLOMSKA_NALOGA_kon%C4%8Dna_verzija_TISK.pdf

... niso onesnažene. Ključne besede: Cerkniško jezero, onesnaženost, težke kovine ... Slika 1: Cerkniško jezero pozimi, ko je polno vode (Dernikovič, 2014) .

kriteriji za izbor rastlinskih prehranskih dopolnil za prodajo v lekarni

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/kreft_pravst_klinc_tu_selak.pdf

3 avg 2018 ... Z biološkega stališča (evolucijsko) gliv, lišajev in alg ne pri- ... jedilna želatina, beljakovinski hidrolizati in njihove soli, mle- ... ali pretežno iz posušenih morskih alg, proizvodov, pridobljenih iz morskih alg, ali posušenih školjk.

Vpliv uporabe rastlinskih hormonov na uspešnost cepilne zveze ...

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403424.pdf

pojavijo se razlike med začetkom in koncem rasti v rastni dobi, ki spreminjajo rast cepiča in podlage,. • rast je slaba na cepilni zvezi ali nad njo oziroma pod njo.

izhodišča za izbor rastlinskih vrst, primernih za otroška igrišča

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/krajinska-arhitektura/dn_mlinar_mojca.pdf

10 jun 2013 ... Digitalis purpurea, rdeči naprstec, strupena cela rastlina. - Galanthus nivalis, navadni mali zvonček, strupene predvsem čebulice. - Helleborus ...

Razširjenost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst bregov Vrtojbice in ...

http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/136Lazar.pdf

4 avg 2013 ... navadna vinika. 6. Robinia pseudoacacia L. - robinija. 7. Spiraea japonica L. f. (Franch.) - japonska medvejka. 3.4. Opis preučevanih invazivnih ...

načrt odstranitve tujerodnih invazivnih rastlinskih ... - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/o-obcini/varstvo-okolja-in-raba-energije/item/download/1824_6dcf49f6d77bf02f3dcac281f6be1ed7

8 okt 2012 ... ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10), ki ... Za japonski dresnik je značilno kolenčasto členjeno steblo.

vpliv rastlinskih olj na debelino maščobnega sloja na ustnih površinah

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/zivilstvo/dn_brulc_lucka.pdf

rafiniranih rastlinskih olj, rafinirano olje koruznih kalčkov, mešanica rafiniranega ... ozadja (a.u.) intenziteta popravljena. STD brez ozadja. 0,0. 0. 238,865. 40,1.