biologija celice in genetika - DZS

BIOLOGIJA CELICE IN GENETIKA za poučevanje biologije v 1. letniku gimnazijskih programov ... 9. Zgradba živih sistemov je povezana z njihovim delovanjem .

biologija celice in genetika - DZS - Sorodni dokumenti

biologija celice in genetika - DZS

http://vedez.dzs.si/datoteke/bio-celice-izbrano.pdf

BIOLOGIJA CELICE IN GENETIKA za poučevanje biologije v 1. letniku gimnazijskih programov ... 9. Zgradba živih sistemov je povezana z njihovim delovanjem .

Biologija celice - FNM

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2010/12/BIO1_UN-Biologija_celice-nov.pdf

Biologija celice. Course title: Biology of the Cell. Študijski program in stopnja. Study programme and level. Študijska smer. Study field. Letnik. Academic year.

BIOLOGIJA CELICE

https://dijaski.net/get/bio_sno_celica_08.pdf

BIOLOGIJA CELICE. Prokariontska celica. Evkariontska celica. Velikost celic. 0,5 – 8 μm. 10 – 100 μm. Dedni zapis. V eni krožno oblikovani molekuli DNK,.

Biologija celice - FKKT

https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/2-%C5%A0tudij/1-Bolonjski_programi_1._stopnje/1a-Biokemija_2019-2020/BIOLOGIJA_CELICE_2019-2020.pdf

BIOLOGIJA CELICE. Course Title: CELL BIOLOGY. Študijski program in stopnja. Study Programme and Level. Študijska smer. Study Field. Letnik. Academic.

Kolokvij iz predmeta biologija celice - MedenoSrce

http://www.medenosrce.net/mpl/celica/kolokviji/0203prvi/0203prvi.pdf

Kolokvij iz predmeta biologija celice. 1. Obkrožite pravilen trditve a) če se numerična apertura (NA) poveča, se ločljivost mikroskopa poveča b) pogoj za ostrino ...

Program predavanj pri predmetu Biologija celice za študente ...

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/3915/3966

5 okt 2018 ... 14.12.2018 Celično-biološki temelji humane genetike, Mendlovi zakoni in odstopanja od Medlovih zakonov, Vrste dedovanj (AD, AR, ...

MOLEKULARNA BIOLOGIJA in MOLEKULARNA GENETIKA

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/Molekularna_biologija_in_molekularna_genetika_2014.pdf

Katja Repnik, Uroš Potočnik. MOLEKULARNA BIOLOGIJA in. MOLEKULARNA GENETIKA. Navodila za laboratorijske vaje. Maribor, 2013/2014 ...

BIOLOGIJA. 1. letnik gimnazije. Biologija je naravoslovna veda in ...

https://dijaski.net/get/bio_sno_uvod_v_biologijo_06.pdf

tematsko celovitem področju. – družbene vede, - naravoslovne vede. Ena takih ved je biologija. Ker preučuje živi svet je to veda in znanost o življenju in živih.

Genetika - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/1-letni-vezani-na-razred/9-razred/Genetika_izbirni_predmet.pdf

genetika, dednost. - dedovanje biologija. • obnavlja in utrjuje znanje o celici kot osnovni življenjski enoti;. • obnavlja in poglablja znanje o osnovni zgradbi celice;.

KLASIČNA GENETIKA

https://dijaski.net/get/bio_sno_klasicna_genetika_02.pdf

-klasičen primer kodominance je dedovanje krvnih skupin AB0. -krvno skupino določajo glikoproteini na površini eritrocitov. -te molekule (antigeni) vplivajo na ...

GENETIKA ČLOVEKA

https://dijaski.net/get/bio_sno_genetika_cloveka_01.pdf

EDWARDSOV SINDROM. Trisomija 18. kromosoma ... Sindrom. Kombinacija spolnih kromosomov. Značilnosti. Klinefelterjev sindrom Xxy xxyy. Moški, zvečane ...

Molekulska genetika

http://vedez.dzs.si/datoteke/genetika1.pdf

citozin timin gvanin adenin. DVOOBROČASTE ORGANSKE BAZE. (purinske). ENOOBROČASTE ORGANSKE BAZE. (pirimidinske). A. G. C. T. O. C. H. C. N. C.

Genetika evkariotov - FNM UM

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/predmetniki/1_stopnja/bio1st/2019-2020/BIO1_Genetika_evkariotov.pdf

poliploidija (evploidija, anevploidija), statistično testiranje segregacijskih razmerij, vezani geni, crossing-over,genetske mape, genetika spolnosti. aneuploidy) ...

MOLEKULARNA GENETIKA

https://dijaski.net/get/bio_sno_molekularna_genetika_01.pdf

-spremembe v številu kromosomov – evploidija in anevploidija. -pogosto se pojavijo kot napake pri mejozi, lahko se pojavijo tudi pri mitozi. -kromosom se lahko ...

HUMANA GENETIKA

https://dijaski.net/get/bio_sno_humana_genetika_01.pdf

Avtosomno dedovanje. -prenašajo se geni, ki ležijo na avtosomih. -če bolezen povzročajo dominantni aleli = avtosomno dominantno dedovanje. -če recesivni ...

HUMANA GENETIKA:

https://dijaski.net/get/bio_tes_humana_genetika_02.pdf

6. Oče ima krvno skupino 0, mati krvno skupino AB, sin Tine krvno skupino A in hči Mateja krvno skupino 0. Napišite genotipe staršev in otrok. Oče: ...

Genetika prokariota - PMF

http://www.pmf.unsa.ba/biologija/silabus/IIIgodina/VI%20semestar/Genetika/Genetika%20prokariota.pdf

5. Molekularni mehanizmi rekombinacije. Homologna rekombinacija. Nehomologna rekombinacija. Specifična rekombinacija. Nespecifična rekombinacija. 3 4.

genetika - VetLab

http://www.vetlab.rs/wp-content/uploads/2013/04/VetLabCenovnikGenetika20182019_web.pdf

CENA. RASA. Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) bukalni bris ili. EDTA krv. 2-3 ... terijer, tibetanski terijer, Italijanski volpino, velški terijer, jorkširski ...

GENETIKA I CEREBRALNA PARALIZA

http://www.hpps.com.hr/sites/default/files/Dokumenti/2013/pdf/Dok%2018.pdf

Skraćenice: CP - cerebralna paraliza; SNP - polimorfizam u jed- nom nukleotidu (engl. single nucleotide polymor- phisms); HI - hipoksija-ishemija; TNFα - tumor-.

GENETIKA prirocnik 96%.indd

https://www.zgodovina.eu/dokumenti/Genetika_prirocnik.pdf

Dedovanje lastnosti – Mendlovi eksperimenti. 40. IX. Populacijska genetika. 43. X. Gensko ... zakoni dedovanja. Poznajo naj tudi osnove preno- sa genetske ...

Materijal iz predmeta Klinička genetika

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Katedre/Katedra%20za%20pedijatiju/izborni_predmet_klinicka_genetika%281%29.pdf

KARIOGRAM predstavlja hromozome poreĊane po veliĉini i morfologiji. (Slike 1 i 2). MUTACIJE su promene u naslednom materijalu DNA sekvenci gena.To je.

varstvena genetika jelenjadi - Arso

https://www.arso.gov.si/narava/%C5%BEivali/ogro%C5%BEene%20in%20zavarovane/genetika_jelenjadi_2004_07.pdf

Košuta. Neznan. (avtohtona j.?) Vskočila v oboro- domnevno potomec avtohtone jelenjadi. 1905*. 1. Jelen- močan 14-terak. Neznan. (avtohtona j.?) Vskočil v ...

medicinska molekularna genetika - MedenoSrce

http://www.medenosrce.net/component/attachments/download/5554

23 mar 2006 ... Srpastocelična anemija. Kavkaška populacija = MUTACIJA. (HBB gen za β-globin, točkasta mutacija: GAG v. CTG = glutamin → valin). Afrika = ...

GENETIKA NATURALIZIRANIH POPULACIJ ŠARENK - Digitalna ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dd_stankovic_david.pdf

Franciji, Švici, Italiji, Avstriji in v Sloveniji vodil v lokalna izumrtja ali zmanjšanje populacij ... Dolgo je za skoraj edini izvor domesticiranih šarenk veljala reka McCloud, pritok reke. Sacramento v ... (nekateri pritoki alpskega dela Rena), na Hrvaškem (Ljuta, Jadro in Ţrnovnica) in v ... svojo skupino (Slika 16, desni stolpec).

Genetika Alportovog sindroma - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:2371/datastream/PDF/view

Alportov sindrom (AS) je rijetka nasljedna progresivna bolest bubrega koja ... Ključne riječi: Alportov sindrom, kolagen tipa IV, hematurija, ESRD, ACE inhibitor ...

veterinarska genetika - Katedra za biologiju – Fakultet veterinarske ...

http://biologija.vet.bg.ac.rs/Katedra/Vet_genetika/VET_GENETIKA_I_pred_ZORAN-ROSINA_kombin_2016.pdf

Kariotip, kariogram, idiogram, hromozomske promene i heritopatologija životinja ... Kariogram psa 2n=78,XY ... Kariogram radilice medonosne pčele. 2n=32,XX ...

gorivne celice - NTF

https://www.ntf.uni-lj.si/omm/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/Termodinamika-metalur%C5%A1kih-procesov-predavanja-7.del_.pdf

TMP: GORIVNE CELICE. Leta 1839, je Anglež Sir William Robert Grove uspel prikazati, da je elektroliza vode v razredčeni žvepleni kislini reverzibilni proces.

IZVORNE CELICE

https://dijaski.net/get/bio_ref_izvorne_celice_01.pdf

Groba definicija izvorne celice narekuje, da mora izvorna celica vsebovati dve lastnosti : Samoobnavljanje – sposobnost prehajanja skozi več krogov celične ...

Matične celice

https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/FZV_pripone/projekti_slike/biobanka_zlozenka_za_tisk.pdf

DEDNE ANEMIJE (aplastična anemija, srpastocelična anemija …) • MOTNJE IMUNSKEGA SISTEMA (kronična granuloma- tozna bolezen, Wiskott-Aldrich ...

Matične celice - ZTM

http://www.ztm.si/uploads/pdf_datoteke/gradiva/Uporaba_MC_v_humani_medicini-3248.pdf

23 jan 2009 ... A) Infiltracija limfocitov T v Langerhansove celice - po 20 tednih 85% miši kazalo znake diabetesa (200x povečava). B) Uspešna presaditev MC ...

Gorivne celice - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~stepisnik/sola/energvir/Seminarji08_09/Gorivne%20celice.pdf

Gorvina celica je elektrokemični pretvornik, katerega naloga je proizvodnja električne energije iz kemične energije goriva in oksidanta. Celica deluje dokler ima ...

Prokariontske in evkariontske celice

https://dijaski.net/get/bio_vaj_prokariontske_in_evkariontske_celice_02.pdf

Na objektnik kanemo kapljo metilenskega modrila. 2. Poslinimo čisto vatirano palčko, podrgnemo z njo po notranji strani lica in nato še po dlesni ob vratu zob.

Embrionalne matične celice - ZTM

http://www.ztm.si/uploads/pdf_datoteke/gradiva/EMC_-_alternative-3246.pdf

1. Tehnika prenosa jedra (nuclear cell transfer) reproduktivno kloniranje terapevtsko kloniranje. 2. Ostanki pri postopkih IVF. 3. Odvzem ene celice iz morule ...

DELITEV RASTLINSKE CELICE

https://dijaski.net/get/bio_vaj_delitev_rastlinske_celice_05.pdf

UVOD: Delitev celic je eden od procesov, ki omogočajo življenje. Medtem ko se prokarionti razmnožujejo s cepitvijo, je delitev evkariontskih celic bistevo.

gorivne celice - Golea

https://www.golea.si/wp-content/uploads/2017/02/Gorivne_celice.pdf

8. Urejanje redoks reakcij. Elektrokemične reakcije v vodnih medijih so laže razumljive, če jih urejamo s pomočjo ionsko- elektronske metode. K posameznim ...

vodik in gorivne celice - LRTME

http://lrtme.fe.uni-lj.si/lrtme/slo/mate_tehn/Gorivne%20celice.pdf

Gorivne celice z membrano za izmenjavo protonov obratujejo pri relativno nizkih temperaturah (80°C) in dosegajo visoko gostoto moči. • Hitro lahko spreminjajo ...