Biologija - Gov.si

14. 3.2 Operativni cilji in vsebine 9. razreda. E. Biologija in družba. E1 Biološko znanje je vse bolj pomembno kot temelj za razne družbene dejavnosti in za.

Biologija - Gov.si - Sorodni dokumenti

BIOLOGIJA. 1. letnik gimnazije. Biologija je naravoslovna veda in ...

https://dijaski.net/get/bio_sno_uvod_v_biologijo_06.pdf

tematsko celovitem področju. – družbene vede, - naravoslovne vede. Ena takih ved je biologija. Ker preučuje živi svet je to veda in znanost o življenju in živih.

bioLoGija

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/media/pdf/ucni_nacrti/UN_BIOLOGIJA_gimn.pdf

Gimnazija. Učni načrt obvezni predmet (210 Ur) izbirni predmet (35/70/105 Ur). matUra (105 35 Ur). bioLoGija. Splošna gimnazija ...

Biologija - Ric

https://www.ric.si/mma/2017%20opisi%20mrezni%20BIO%209/2017061614061314/

16 jun 2017 ... rastlinska celica? Obkroži črko pred pravilnim ... maščobnega tkiva, ki toplotno izolira telo, zato ima pomembno vlogo pri uravnavanju.

Biologija - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_Biologija.pdf

14. 3.2 Operativni cilji in vsebine 9. razreda. E. Biologija in družba. E1 Biološko znanje je vse bolj pomembno kot temelj za razne družbene dejavnosti in za.

biologija - RIC-a

https://www.ric.si/mma/M052-421-1-3/2007110514015942/

IV. ORGANSKI SISTEMI. 1. Tkivo je skupek celic z enako zgradbo in nalogo. 2. Mišično tkivo, živčno tkivo, krovno tkivo, žlezno tkivo, vezivno tkivo (krvno tkivo, ...

Biologija celice - FNM

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2010/12/BIO1_UN-Biologija_celice-nov.pdf

Biologija celice. Course title: Biology of the Cell. Študijski program in stopnja. Study programme and level. Študijska smer. Study field. Letnik. Academic year.

Biologija AŽ panja

http://www.cdib.si/wp-content/uploads/2016/08/biologija-az-panja.pdf

raziskav, ki so primerjali AŽ panj tudi z dru- ... 11 satov, težko dobimo zalego na več kot 9 satih. Z umetnim ... nika, ki poveča prostornino panja za približno 1/3.

Biologija čebel

http://www.czs.si/Upload/IZBRANA%20POGLAVJA%20BIOLOGIJE%20CEBEL.pdf

Izvor in poimenovanje Kranjske Sivke ... Življenski prostor Kranjske sivke in njenih ekotipov. 4. Panonski ... Izrojitev - nespolno razmnoževanje čebeljih družin.

Fizika(BF, Biologija)

https://fiz.fmf.uni-lj.si/~andrejas/vaje/gradiva/bio_gradivo_za_vaje.pdf

22 nov 2013 ... 8. vaje: Odziv snovi na obremenitev ter elektricno in magnetno polje. 15. 9. vaje: Nihanje in valovanje. 16. 10.vaje: Uporaba valovanja. 18.

biologija - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_13-14/Hrvatski/IK-bio.pdf

30 ruj 2013 ... stanična stijenka, omotač ili kapsula, bičevi, plazmid, mezosom. 3 kemosintetske: nitrifikacijske (dušične) bakterije; fotosintetske: cijanobakterije ...

BIOLOGIJA 8. RAZRED

http://os-rence1.splet.arnes.si/files/delightful-downloads/2020/03/BIOLOGIJA-8.razred-1.-TEDEN.pdf

1. BIOLOGIJA 8. RAZRED. 1.TEDEN. Priporočam, da si naloge/snov razdeliš na 2 dela: 1. del: točka 1 in knjižica o cepljenju z raziskovanjem o COVID-19.

Biologija 4 EKOLOGIJA-3 - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Biologija_4_EKOLOGIJA-3.pdf

područja Sj. Amerike). ... su tropske biljke, karakteristične po tome što žive ... Zanimljiv primjer je i indijska kukavica (Cuculus varius) koja svojim izgledom ...

abs prelom.qxp - biologija - Uni mb

http://biologija.fnm.uni-mb.si/personal/jad/PDF/ABS_2004_JAD_Gspan_2004.pdf

^u{perk 51, 1290 Grosuplje, Slovenia. 2. Limnos d.o.o ... seTr. V. Arethusana arethusa. (Denis & Schiffermüller,. 1775) KseTr. Brintesia circe. (Fabricius, 1775).

Biologija tumorjev - IJS F9

http://www-f9.ijs.si/~krizan/sola/medfiz/slides/radiobiol/13%20Biologija%20tumorjev.pdf

nekontrolirana delitev celic, ki je posledica ireverzibilne poškodbe. • sposobnost teh celic, da vdirajo med druge celice z neposrednim vraščanjem v lokalna tkiva ...

Biologija - iccg

http://www.iccg.co.me/1/images/dok/drzavnot/osnovnas/testovi/2014/BiologijaTest%202014%20sa%20resenjima%20i%20kljucem.pdf

tropska šuma. 32. ... “Ptica kukavica ima specifičan način odgajanja mladunaca. ... D) Mladunci kukavice imaju isti poloţaj u lancu ishrane kao odrasle jedinke:.

Predmet: Biologija

http://dijaski.net/get/bio_ref_dinozavri_08__predstavitev.pdf

Alozaver. Triceratop. Tiranozaver. Stegozaver. Diplodok. Primeri nekaterih dinozavrov. Page 8.. Opis dveh dinozavrov. Tiranozaver. Živel je pred 76 milijoni.

BIOLOGIJA – test B

http://dijaski.net/get/bio_tes_sistematika_02.pdf

BIOLOGIJA – test B ... c) organ, ki živali služi za obrambo pred plenilci ... c) Še danes živeča bitja, ki izpolnjujejo kriterije za uvrstitev v kraljestvo živali ...

BIOLOGIJA CELICE

https://dijaski.net/get/bio_sno_celica_08.pdf

BIOLOGIJA CELICE. Prokariontska celica. Evkariontska celica. Velikost celic. 0,5 – 8 μm. 10 – 100 μm. Dedni zapis. V eni krožno oblikovani molekuli DNK,.

biologija celice in genetika - DZS

http://vedez.dzs.si/datoteke/bio-celice-izbrano.pdf

BIOLOGIJA CELICE IN GENETIKA za poučevanje biologije v 1. letniku gimnazijskih programov ... 9. Zgradba živih sistemov je povezana z njihovim delovanjem .

Biologija stanice - Element

https://element.hr/artikli/file/2854

između baza. Postoji komplementarnost u sparivanju baza tako da se purinska baza jednog lanca sparuje s pirimidinskom bazom drugog lanca: adenin se ...

Biologija VIII razred.pdf

http://www.ebb.ac.me/Download.php?file=skladiste%2Ffakultet%2F518e3c1adcf4fBiologija VIII razred.pdf&filename=Biologija VIII razred.pdf

... uljeza u navedenom nizu životinja:…...............................……………….3 poena. Bubamara, Riječni rak, Morski jež, Škorpija, Krpelj, Pčela, Biljna vaš, Stonoga.

Naravoslovje in biologija 2020/21

https://www.devetletka.net/resources/files/katalogi_2020/DN191269-KATALOG_BIO_NAR_28_stranski.pdf

zagozdnica. 04/03/2019 11:50. Ponovitev. Zakasnela mišična bolečina – »muskelfiber« in krč. Stanje, ko nas dan po intenzivni vadbi ali delu bolijo mišice, ...

Biologija človeka Tkiva

http://dijaski.net/get/bio_sno_biologija_cloveka_01.pdf

obe veni se izlivata v desni del srca hkrati se začne mali krvni obtok. 10 ... da bi se kri vračala (pomembno še posebno pri človeku- evolucija iz 4 na 2 noge).

Stanična biologija - Edutorij

https://edutorij.e-skole.hr/alfresco/guestDownload/a/workspace/SpacesStore/3bea35cc-34f4-4bc2-a1b6-6b6a68e3d654/BIOLOGIJA1%E2%80%93Modul3.pdf

Učenicima zatim objasnite kako endosimbiontska teorija tumači nastanak mitohondrija i kloroplasta. Podijelite ih u skupine i zadajte im da unutar skupina ...

biologija - Zavod za školstvo

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=109705&rType=2&file=biologija.pdf

Izmjene predmetnog programa BIOLOGIJA za VIII i IX razred osnovne škole uradila je Komisija u sljedećem sastavu: mr Blaženka Petrićević, predsjednica.

biologija 8 - Alka script

http://www.alkascript.hr/index.php/katalog-proizvoda/osnovne-skole/udzbenici-za-osnovne-skole/po-predmetima/biologija?format=raw&task=download&fid=206

Razvoj živih bića započeo je prije 3,8 milijardi godina u praoceanima i tekao je postupno, od jednostavnijih prema složenijim oblicima života. Tijekom tog ...

BIOLOGIJA, 8. razred 1. test

https://dijaski.net/get/bio_tes_8_razred_01__1_test.pdf

BIOLOGIJA, 8. razred. 1. test. 1. Kaj je značilno za refleks? Obkroži napačno trditev! a) Refleksni gibi so prirojeni. b) Refleks služi kot obramba organizma.

BIOKEMIJA IN MOLEKULARNA BIOLOGIJA

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/Biokemija_in_Molekularna_biologija_2014.pdf

Hidroksilna skupina (OH), ki je nastala iz aldehidnega ali ketonskega kisika na ... karbonilna skupina, raztopina saharoze ni reducirajoča in je zato ne moremo ...

BIOLOGIJA POROČILA LABORATORIJSKIH DEL

https://dijaski.net/get/bio_mat_porocila_iz_vaj_za_maturo_02.pdf

Mikroskop je eden izmed najosnovnejših pripomočkov v raziskovanju, zato se pri tem ... Z delom smo dokazali, da v listih ni samo zeleno barvilo, kot izgleda na prvi pogled, ... kvasovk, katere smo obarvali z barvilom kongo rdeče. ... preživeti različno koncentrirana okolja, kar potrebujejo, ko rastlina oveni in se mora.

Celična in molekularna biologija

https://www.fmf.uni-lj.si/storage/51781/FMF_Celicna_In_Molekularna_Biologija.pdf

Splošno o celici in načini preučevanja celice: nastanek in ... evkariontska celica, modelni organizmi ... organiziranost prokariontske in evkariontske celice. Pri.

Naravoslovje in biologija - Devetletka

https://www.devetletka.net/resources/files/doc/katalogi/2018/Prenove_in_novosti_2018_-_NAR_in_BIO.PDF

8 mar 2018 ... Str. 8–9. Interaktivni učni komplet. Biologija 9 iRokus . Str. 12–13. Učbenik ... rešitve testov ob koncih poglavij učbenikov Dotik narave 6 in 7.

BIOLOGIJA vprašanja in odgovori

https://dijaski.net/get/bio_sno_celica_10.pdf

V celične pore. KROMATIDA – polovica profaznega ali metafaznega kromosoma, v začetku anafaze mitoze se dvokromatedni (materinski) kromosom razdeli v ...

Biologija celice - FKKT

https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/2-%C5%A0tudij/1-Bolonjski_programi_1._stopnje/1a-Biokemija_2019-2020/BIOLOGIJA_CELICE_2019-2020.pdf

BIOLOGIJA CELICE. Course Title: CELL BIOLOGY. Študijski program in stopnja. Study Programme and Level. Študijska smer. Study Field. Letnik. Academic.

Biologija - Fakulteta za naravoslovje in matematiko

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2017/02/Podipl_studijski_Biologija.pdf

aparat. Lizosomi. Peroksisomi. Centrioli. Citoskelet: mikrotubuli, mikrofilamenti, intermediarni filamenti. Vključki (glikogen, lipidi, kristali, pigmenti). Jedro. Celični.

SISTEMSKA BIOLOGIJA SYSTEMS BIOLOGY

https://www.zrss.si/bzid/geni/pdf/baebler-clanek.pdf

Kaj je sistemska biologija? Definicij sistemske biologije več, vsem pa je skupno, da gre za interdisciplinarni pristop, ki omogoča razumevanje dinamike procesov ...

biologija - Gimnazija Celje - Center

http://www.gcc.si/wp-content/uploads/Kriteriji/G/BIO19.pdf

Osnovne značilnosti živali. • Živali sestavljajo evkariontske celice. Zgradba celice je tudi osnova za uvrstitev v sistematsko kategorijo kraljestvo živali. Na osnovi ...