uokvirjene pravice - Kinoatelje

ameriški sodobniki, izvorni Kodakov kodachrome, ... naslovom Sylvain George, režiser: "Če migranti spijo ... in razvpiti ameriški režiser Sam Peckinpah sta.

uokvirjene pravice - Kinoatelje - Sorodni dokumenti

uokvirjene pravice - Kinoatelje

http://www.kinoatelje.it/mma/kinotecnik_nov_dec_2015pdf/20151026212955/

ameriški sodobniki, izvorni Kodakov kodachrome, ... naslovom Sylvain George, režiser: "Če migranti spijo ... in razvpiti ameriški režiser Sam Peckinpah sta.

režiser/regista - Kinoatelje

https://www.kinoatelje.it/mma/katalog_festival_nagrdea_darko_bratina_2017pdf/2018020114435319/

29 nov 2017 ... Mario Brenta je režiser, ki vedno presega konkret- nost časa in razmišlja o ... To delo je filmski dokument o današnji italijanski stvarnosti ... di Dino Buzzati, col quale il regista giunse in concorso al Festival di Cannes. Il prota-.

Jurica Pavičić - Kinoatelje

https://www.kinoatelje.it/mma/2016_matanic_jurica_pavicic_slopdf/2016111213423232/

jevih družbenih freskah, kakršni sta na primer Skrivna naveza (The Wire) in Hiša iz kart (House of Cards), v njej pa – skozi zgodbo o usodi dnevnega časopisa ...

mladi in človekove pravice - Otrokove pravice

http://www.pravice-otrok.si/fileadmin/user_upload/branje/BILTEN_OTROCI_2011.pdf

človekovih pravic oziroma ombudsmana, kakor ga imenujejo v nekaterih ... Ali takšni primeri ostanejo brez razigranega, brezskrbnega otroštva zaradi svojih ... kršenje pravic, če učitelj povzdigne glas na učenca, bi nekateri rekli, da je to ...

Temeljne pravice

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?langId=sl&docId=1553

Evropska unija si že dolgo prizadeva zaščititi človekove pravice in temeljne ... Te pravice so sedaj zapisane v Listini Evropske unije o temeljnih človekovih ...

Pacientove pravice

http://www.paramedic.si/zakon_pravice.pdf

ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH. ZpacP zakon določa pravice, ki jih ima pacient ali pacientka kot uporabnik oziroma uporabnica zdravstvenih storitev pri ...

Potrošnikove pravice

http://epc.si/media/brosura_mreza_EPC2015.pdf

Potrošnikove pravice. Ne končajo se na meji. Mreža evropskih potrošniških centrov. (ECC-Net): svetovanje potnikom in vodnik za evropske potrošnike.

pravice otrok - Zveza SUP

http://www.zveza-sup.si/uploads/5/5/1/3/5513877/pravice_o.pdf

Avtorji besedil: Borut Ambrožič, Matjaž Mulej, Tone Pavček, Saša Pavček, Tanja Simonič Korošak, ... socialno poreklo, premoženje, rojstvo ali kakršenkoli drug.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI PACIENTOV

http://www.bolnisnica-sezana.si/javneobjave/PACIENTOVEPRAVICE.pdf

Jožica TROŠT KRUŠEC, mag. prava. Sedež in pisarno za delovanje ima v Kopru, ... jozica.tr[email protected]. Telefonska številka zastopnice: 041 667 501.

odbor ozn za pravice invalidov

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/cveto_ursic.pdf

Ljubljana, junij 2019. KONVENCIJA O PRAVICAH INVALIDOV. PRIPOROČILA ODBORA OZN ZA PRAVICE INVALIDOV. SLOVENIJI. CVETO URŠIČ ...

Pravice mladih potrošnikov

http://www.prvagim.si/modules/uploader/uploads/system_menu/files_system/Pravice_mladih_potro_nikov_pdfnsf.pdf

Potrošništvo je naša vsakdanja potreba, pregreha in razvada. Hiter način ... Potrošnik, mladostnik, potrošništvo, pravice potrošnikov, varstvo potrošnikov ...

otrokove pravice v sloveniji - FDV

https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/pages-from-otrokove-pravice-v-sloveniji_tisk.pdf?sfvrsn=2

Konvencija o otrokovih pravicah – magna carta otrokovih pravic in njeno izvajanje v ... Uradni list. US RS, US. Ustavno sodišče Republike Slovenije. VGT.

Otrokove pravice v Sloveniji - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/mednarodno-pravo/6e21ab8014/Otrokove_pravice_v_Sloveniji.pdf

Konvencija o otrokovih pravicah – magna carta otrokovih pravic in njeno izvajanje v ... Uradni list. US RS, US. Ustavno sodišče Republike Slovenije. VGT.

Dan pravice vedeti.pub - Informacijski pooblaščenec

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/Dan_pravice_vedeti.pdf

Ranka Ivelja, novinarka Dnevnika, prosilka za informacije o uspehu srednjih šol na splošni maturi. Prof. dr. Manca Košir, profesorica vzgoje za medije na FDV.

PLATON: DRŽAVA ( DEFINICIJA PRAVICE )

https://dijaski.net/get/fil_ref_platon_drzava_01.pdf

2.1 TEZA. Država je geografsko področje in neodvisna politična enota s svojo lastno vladavino, zakoni, pogosto tudi z ustavo, policijo, oboroženimi silami, ...

Človekove pravice - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/hrncic-urska.PDF

Iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah so človekove pravice domena vsem ljudem. Mnoge azijske ... 3.6.1 Splošna deklaracija o človekovih pravicah .

OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ...

http://www.rokus-klett.si/resources/files/doc/odstop_od_pogodbe.pdf

Založba Rokus Klett, d.o.o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana e-pošta: [email protected] faks: 01 0513 46 79. Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za ...

Vaše pravice iz socialne varnosti

https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Denmark_sl.pdf

Kdaj imate pravico do prejemkov za zagotavljanje minimalnih sredstev? ..............27. Kaj obsega kritje? ... Zahtevek za dnevno nadomestilo za čas bolezni morate pri lokalnem organu vložiti 8 ... lahko poravnajo kot enkratno izplačilo.

pravice letalskih potnikov - Fraport Slovenija, doo

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/1598/pravice_letalskih_potnikov.pdf

20 jun 2009 ... na potnikov prvotni potovalni načrt ni služil več namenu. 1. Brezplačen prevoz do namembnega kraja (pogoji morajo biti primerljivi).

Pravice otrok - Varuh človekovih pravic

http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/bilten/Bilten_-_OtrokovePravice_-_november_2011_-_zadnji.pdf

16 nov 2011 ... Vendar življenje ni idealno in mnogim otrokom ni zagotovljeno ... Tokratni bilten je poseben, saj ste nam ga precej pomagali ... prvi od staršev, bi bila to manipulacija kot ena ... Če pravic ne poznaš, jih ne moreš uveljaviti!

2. Spremembe v razumevanju ženske in boj žensk za pravice - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Zgavc-Irena.PDF

Angliji in Ameriki – kjer so bile na pohodu sufražetke –, vendar podobno neustavljivo«, je prepričan Matić (2003: 135). Ženski tisk, ki ga bom v nadaljevanju.

Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od ... - Mr Pet

https://www.mrpet.si/Images/obrazci/Obrazec_za_uveljavitev_pravice_potro%C5%A1nikov_do_odstopa_od_pogodbe_sklenjene_na_daljavo.pdf

Spletna trgovina Mr.Pet. E: [email protected]. T: 040 626 001. Pet Network SI d.o.o.. Celovška cesta 258. 1000 Ljubljana. Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika ...

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega ...

https://bor.vitadom.si/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-postopkih-pri-uveljavljanju-pravice-do-institucionalnega-varstva.pdf

premestitve in odpusta uporabniku postavi skrbnika za poseben primer, prošnjo oziroma predlog podpiše skrbnik. 10. člen. (vložitev prošnje v primeru poslovne ...

Preslikavanje meščanskega pojmovanja pravice do poroke iz ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/06/SSJLK-53_Bjel%C4%8Devi%C4%8D.pdf

čim dlje držali v svojih rokah, pred predajo posesti pa poroka pogosto ni bila zaželena. ... Že po naravi poučna vaška povest je začela kmečko (ne)ljubezensko ...

otrokove pravice - Amnesty International Slovenija

http://www.amnesty.si/media/uploads/files/Akcija02_2014_PRILOGA_final_LoRes.pdf

OTROKOVE PRAVICE. VsI OTROCI nA sVETu ImAjO nEKAj sKuPnEgA. – njIhOVE PRAVICE, zAPIsAnE V KOnVEnCIjI. O OTROKOVIh PRAVICAh, KI jO jE ...

Pravice in pogoji za pridobitev brezplačne vozovnice za ... - Lpp

https://www.lpp.si/sites/default/files/upload/lpp/datoteke/brezplacno_vozovnico_lahko_pridobi_za_splet.pdf

na območju Mestne občine Ljubljana stalno prebivališče: Kot dokazilo velja ... komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v kateri je.

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 17.04.2018

https://www.drustvocf.si/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/04/Pravice_iz_obveznega_zdravstvenega.pdf

cijski dokument (osebno izkaznico, potni list...). ... pozitivne in vmesne liste za otroke, učence, dijake, ... spoštovana, če je čakalna doba za določeno zdravstveno.

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja - ZZZS

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/wcm/connect/305dd7cf-1678-450f-bb68-fadd800f7ceb/Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja_12.2.2013.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jPiPKaJ

vstvena zavarovalnica in Vzajemna zdravstvena zavaro- valnica. Podatki, ki so ... jih lahko izberete, in njihov delovni čas mora biti v zdra- vstvenem zavodu ali ...

REVŠČINa IN ČloVEKoVE PRaVIcE - Amnesty International

https://www.amnesty.org/download/Documents/24000/act350212011sl.pdf

1 dec 2011 ... improviziranih domov. To je primer, kako kršitve človekovih pravic prispevajo k začaranemu krogu revščine: če ti porušijo dom in uničijo tvoje.

vzgoja in izobraževanje za človekove pravice - Arnes

http://www2.arnes.si/~ljmiri1s/slo_html/publikacije/Klaric01.pdf

demokracije. M. Cerar (2002) opozarja, da ustava in človekove pravice sicer varujejo temeljne dobrine posameznika, hkrati s tem pa uveljavljajo tudi določena ...

Pravice staršev bolnih otrok - imuno.si

http://www.imuno.si/files/Pravice-kronicno-bolnih-otrok-N-Uranker.pdf

Starševski dodatek. □ Pomoč ob rojstvu otroka. □ Otroški dodatek. □ Dodatek za veliko družino. □ Dodatek za nego otroka. □ Delno plačilo za izgubljen ...

Zagotavljanje pacientove pravice do obveščenosti in ... - FZAB

http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2014/Udir_Tina.pdf

Teoretična izhodišča: Pacientove pravice se nanašajo na pravico do informiranja o zdravstvenem stanju, diagnostičnih in rehabilitacijskih postopkih, postopkih.

i. podatki o osebah, ki uveljavljajo pravice iz javnih sredstev

https://vrtec-studenci.si/portal/obr_8_45_priloga-in-navodila-nov2017.pdf

(za vsakega dijaka ali študenta je treba izpolniti svoj list) za šolsko ... Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev mora biti izpolnjena v skladu s temi navodili. ... izpolnjena v celoti, je center za socialno delo (CSD) ne sme obravnavati. Šteje ... sprememba se sporoči na posebnem obrazcu za sporočanje sprememb,.

Ne, hvala. Odvetnik in medicinsko pravo Človekove pravice ...

http://www.odv-zb.si/upload/revija/odvetnik-44.pdf

A. I. Solženicin: Otočje Gulag (*angleški. – prevod in deloma *ruski original);. A. I. Solženicin: Tele in hrast;. –. A. I. Solženicin: Avgust 1914 (*v angleš. – čini);.

obrazec za uveljavljanje pravice potrošnika do odstopa od ... - Lisca

https://www.lisca.si/media/wysiwyg/2016/Obrazci/Obrazec_za__ODSTOP_OD_POGODBE_in_VRA_ILA.pdf

V primeru, da ste blago naročeno po pogodbi, od katere odstopate, že prejeli, ste blago v celoti dolžni vrniti. V primeru vračila ali zamenjave, Vas prosimo, ...

pravice otrok in starejših (PDF - Varuh človekovih pravic

http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/bilten/bilten_st_8_april_2006.pdf

8 apr 2006 ... Sami imajo premalo mo<nosti za varstvo svoje samostojnosti in samobitno- sti, pogosto svojih ... oziroma spremljevalca, in to takoj ko bi prepoznali starejšo osebo, ki pri uve- ljavljanju in ... iščem dobro rimo. Rim je res za celo ...