Mitologija Mezopotamije, religija i običaji - FFOS-repozitorij

Babilonska mitologija govori da je on sin bogova Anšar i. Kišar, prijašnjih bogova ... boginja, ljubavi, plodnosti, ali i rata, zaštitnica žena i ljudi. Nju su čak slavili i ...

Mitologija Mezopotamije, religija i običaji - FFOS-repozitorij - Sorodni dokumenti

Mitologija Mezopotamije, religija i običaji - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:3904/datastream/PDF/view

Babilonska mitologija govori da je on sin bogova Anšar i. Kišar, prijašnjih bogova ... boginja, ljubavi, plodnosti, ali i rata, zaštitnica žena i ljudi. Nju su čak slavili i ...

Četiri kraljevstva Mezopotamije - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:4829/datastream/PDF/view

Mezopotamija se s punim pravom naziva „kolijevkom civilizacije“ budući da su upravo na području ... Ključne riječi: Sumer, Akad, Asirija, Babilon, Mezopotamija.

RELIGIJA I POGREBNI OBIČAJI TIJEKOM XVIII. DINASTIJE

https://repozitorij.hrstud.unizg.hr/islandora/object/hrstud:1458/datastream/PDF/view

balzamiranje, pogreb, pogrebna oprema, pogrebni hramovi) i promjene koje su ... Amduata, na juţnom zidu faraona prati Anubis i zajedno se pojavljuju ispred ...

Keltska mitologija - Repozitorij UNIOS

https://repozitorij.unios.hr/islandora/object/ffos:321/datastream/PDF/view

Slično tome, galsko-rimski bog poznat kao Mars (Lenus) bio je važan bog plemena Treveri u ... drugoj su pak strani demoni noći, mraka, neplodnosti i zla. Oni su ...

Mnemotehnike - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1643/datastream/PDF/view

Osnovna podjela mnemotehnika je na: verbalne mnemotehnike (skraćivanje, ... kodiranje, rečenični mnemonici te rime i ritam), vizualne mnemotehnike ...

U ime Boga - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:866/datastream/PDF/view

KRIŽARSKE VOJNE NA BLISKOM ISTOKU. U ožujku 1095. u Piacenzi je zasjedalo vijeće sastavljeno od biskupa iz Francuske, Italije i. Njemačke. Na vijeću je ...

Sveučilište J - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1779/datastream/PDF/view

Sebični gen nije samo jedan jednostavni fizički komadić DNK. Kao i u pra‐juhi, sebični su geni replike posebnih komadića DNK raspodijeljenih u svijetu.

Hamurabi - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:4081/datastream/PDF/view

20 lip 2018 ... Kr. Hamurabijev zakonik je jedan od najstarijih zbirki zakona sačuvanih do našeg vremena, a uspješno je rekonstruiran zahvaljujući.

Grčki bog Dioniz - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:278/datastream/PDF/view

rođenju hetitskog boga vjetrova iz Kumabija, isključuje postojanje majčinstva. Ceremonijalno porađanje muškarca dobro je poznata židovska ceremonija ...

Rimski bogovi - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:2986/datastream/PDF/view

Jupiter je postao službeni bog naroda Rima te od tada o rimskoj ... zemljoradnje, koju su u Rimu štovali pod imenom Cerera; Hermes, koji je postao Merkur, bog.

Mohačka bitka - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:257/datastream/PDF/view

... 400 godina. Ključne riječi: Sulejman, Ludovik, Mohačka bitka, Ferdinand, Zapolja ... kralj prema Mohačkom polju i zajedno s njim išao je i nadbiskup Pavao Tomori kojega je kralj imenovao ... ne štedeći pri tome nikoga. Govori o tolikom ...

Gaj Julije Cezar - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:3232/datastream/PDF/view

Gaj Julije Cezar je rođen u Rimu 13. srpnja 100. g. pr. Kr. i potiče iz ... Zadatak ovog rada je prikazati lik i djelo Gaj Julija Cezara, velikog rimskog državnika,.

Dinastija Antonina - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1655/datastream/PDF/view

prethodnik, Hadrijan je bio veliki reformator, ali i ljubitelj umjetnosti i znanosti ... Ključni pojmovi: dinastija Antonina, Nerva, Trajan, Hadrijan, Antonin Pio, Marko.

Stockholmski sindrom - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1646/preview

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Preddiplomski studij psihologije. Maja Trninić. Stockholmski sindrom. Završni rad. Doc. dr. sc Silvija ...

Grčka svetišta - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:950/datastream/PDF/view

pokrajine Tesaliju i Epir..1 Slijedi opis pokrajina vezanih za svetišta Delfe, Dodonu, ... Elida (Elis) zemlja je na zapadnoj strani poluotoka, koju većim dijelom ...

općenito o arhitekturi rim - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1128/datastream/PDF/view

Treće doba – doba Carstva, kada rimska arhitektura, na bazi steĉenih ... konfiguraciju zemljišta: palaĉa usporedna s padinom sjever – istok, velika terasa s.

Pravopisi u 20. stoljeću - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1456/preview

fonološko (umjesto fonetskog) i morfonološko (umjesto etimološko) pravopisno načelo. U drugom se dijelu rada opisuju prilike u kojima se hrvatski jezik našao ...

Rimska vojska - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:853/datastream/PDF/view

Rimska vojska vuče korijene iz 8. st. pr. n. e. Od plemenskih ratnih družina nastale su legije koje su evoluirale kroz reforme Servija Tulija, Kamila i Gaja Marija, ...

Rječnik mladih - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1106/datastream/PDF/view

upoznavaju svoj stil, imidž, frizure, glazbu i sleng. A. Skelin ... balkoni – velike ženske grudi: Škicni kakve balkone ... irokeza – pankerska frizura, izbrijana glava.

Akropola u Ateni - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1325/datastream/PDF/view

nastanka do današnjih dana, doživjela Akropola u Ateni. KLJUČNE RIJEČI: Akropola, grad Atena, božica Atena, hram, kip, svetište, Fidija, Partenon,. Erehtejon ...

Karolinzi i Karlo Veliki - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:840/datastream/PDF/view

njegovo doba dolazi i do kulturnog procvata poznatog pod nazivom „karolinška renesansa“ koji ujedno i označava prvi značajni razvoj kulture tijekom srednjeg ...

Pravopis Pere Tutavca - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1198/preview

Ključne riječi: Pero Tutavac, pravopis, pravopisna pravila, usporedba ... Ivan Broz 1892. godine kada je izišao njegov Hrvatski pravopis. Njime je započelo ...

Ratovi Aleksandra Velikog - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:3009/datastream/PDF/view

Veliki, zvan i Aleksandar Makedonski, rođen je 356.pr. Kr., kao član vladarske dinastije Argead, te sin makedonskog kralja Filipa II. Makedonskog i epirske.

sparta u ratu i miru - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1685/datastream/PDF/view

osobine. Spartijati su direktni nasljednici dorskih osvajača. Perijeci i heloti predstavnici su raznorodnog stanovništva ovog kraja koje su Dorani tu zatekli, pokorili ...

Metode povijesne znanosti - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1134/preview

metoda. Na temelju relevantne literature, navode se neke od definicija ... klasifikacije, metoda deskripcije, metoda kompilacije, komparativna metoda, statistička.

Viktorijansko doba u Engleskoj - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1075/datastream/PDF/view

Viktorijansko doba, kako mu sama riječ kaže, razdoblje je engleske i svjetske ... 14 Viktorijanska Engleska najbogatija je zemlja na svijetu o čemu svjedoči i.

Druidi u prapovijesti i sada - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:922/datastream/PDF/view

druida koji su tema ovog završnog rada. S obzirom na to da su druidi bili jedan od glavnih čimbenika unikatnosti keltskog društva kroz rad podrobnije opisujem ...

Svijet grčkih bogova - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:695/datastream/PDF/view

Iako grčka mitologija obiluje brojnim božanstivma, bilo je dvanaest olimpskih ... Spasile su ga božica Tetida i morska nimfa Euronima s kojima je boravio devet.

Pad Bosanskog Kraljevstva 1463. - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:4135/datastream/PDF/view

napadali Hercegovinu, a time su Bosni ukazali da će osvojiti i njihovo područje. 9Hazim Šabanović, „Bosanski pašaluk: postanak i upravna podjela,“ Sarajevo, ...

Vladavina cara Trajana - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1754/datastream/PDF/view

gradove Batnae, Nisibis i Gordyenu. Partski kralj Ozroje I. je nastavio povlačenje, a obranu je ostavio svojim podložnicima koji su bili preslabi za ikakav efikasan ...

Grčka i rimska arhitektura - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:2466/datastream/PDF/view

Grčka i rimska arhitektura. Diplomski rad. Znanstveno područje: humanističke znanosti. Znanstveno polje: povijest. Znanstvena grana: povijest Starog vijeka.

Medeja – femme fatale - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:670/datastream/PDF/view

podloga za Euripidovu tragediju te se analizira Medejin lik, a posebno se ... žele se udati, prodati muškarcu kao stoka i pripadati mu jer on tako hoće, osvećuju.

Španjolska inkvizicija u 15. i 16. stoljeću - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1030/datastream/PDF/view

Diplomski studij Pedagogija i povijest. Maja Gladović. Španjolska inkvizicija u 15. i 16. stoljeću. Diplomski rad. Mentorica: doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović.

Rimska fortifikacijska arhitektura - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1566/datastream/PDF/view

Rekonstrukcija. Uz Hadrijanov zid i cestovnu mrežu izgradnja londonskih fortifikacija bila ja najveći građevinski projekt u Britaniji što su ga izveli Rimljani. Zid je ...

Dubrovačka svakodnevica „Među vratima od ... - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:478/datastream/PDF/view

Komedije XVII i XVIII stoljeća, priredio Marko Fotez, Zagreb: Matica hrvatska – Zora. Svi ostali citati iz djela bit će navedeni prema istom izdanju, i to tako da će u ...

La Fontaineove basne u metodičkom kontekstu - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:828/datastream/PDF/view

13 lip 2014 ... Glavna La Fontaineova inspiracija za pisanje basni bili su antički uzori (Ezop i Fedar). U zbirci Ezopove basne koje je La Fontaine stavio u ...