50 let spominov, znanja in prosvete: Sprehod skozi ... - Občina Vodice

Osnovna šola Vodice. Ob šoli 2 ... Učenci OŠ Vodice – pevci in recitatorji – so pod ... šola. OŠ Franca Marna Vodice so prei- menovali v Osnovno šolo Vodice. O.

50 let spominov, znanja in prosvete: Sprehod skozi ... - Občina Vodice - Sorodni dokumenti

50 let spominov, znanja in prosvete: Sprehod skozi ... - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/42730/November%202013.pdf

Osnovna šola Vodice. Ob šoli 2 ... Učenci OŠ Vodice – pevci in recitatorji – so pod ... šola. OŠ Franca Marna Vodice so prei- menovali v Osnovno šolo Vodice. O.

ROKODELSTVO IN OBRT (Sprehod skozi čas)

http://sem1.ljudmila.net/files/etnolog/pdf/0350-0330_50_51_bras_rokodelstvo_0.pdf

hišnega gospodarstva (mojstri in rokodelci), za železno kmetijsko orodje bronasto ... sodarsko zadrugo, ki je združevele sodarje iz Ljutomera, Miklavža, Male ...

SPREHOD SKOZI MESTO MODERNE

http://www.velenje-tourism.si/files/tourism/Publikacije/Sprehod%20skozi%20mesto%20moderne.pdf

Galeriji Velenje odprli tudi informacijsko središče za arhitekturo ter izdali arhitekturni vodnik z naslovom. Velenje, sprehod skozi mesto moderne izpod peresa.

Sprehod skozi mesto – pivovarna

https://www.ckv.si/f/docs/Sprejmi_lepe_pozdrave_od_nekoga/Pano_12.pdf

ID=7976138 Leto 1900; pogled z Ljubljanice na Prvo kranjsko eksportno pivovarno in ... Dvorišče pivovarne s sodčki za vrhniško pivo, ki se je zaradi svoje.

Sprehod po vasi Planina pod Golico skozi ... - Turizem Jesenice

https://turizem.jesenice.si/novice/item/download/11223_a377c6cd5d3364ea3288c0d08a663d2c

Športni center Španov vrh, d.o.o.. Planina pod Golico 3B, 4270 ... Pod Skalco ali po domače v Grabnu domuje športno, turistično in kulturno društvo Golica team.

Uvodnik Sprehod skozi zgodovino 1959 do 2009 Premogovnik ...

http://www.rlv.si/si/files/default/Rudar/2009/rudar08_09_jubilejna_1.pdf

Rudnik lignita Velenje dobi novo ime: Premogovnik Velenje. 1997 ... in čas okolja, v katerem deluje. Tako kot ... To se je leta 1972 preimenovalo v Naš čas.

Sprehod skozi preteklost vasi ob vodni učni poti - Srce Slovenije

http://www.srce-slovenije.si/resources/files/pdf/vera-begus-kud-fran-maselj-podlimbarski-krasnja-sprehod-skozi-preteklost-vasi-ob-vodni-ucni-poti1.pdf

MIKLAVŽEVČEV STUDENEC – KORITO (zdaj hišni vodovod, še vedno za ... je na Konju zbiralnik vode, do koder poganja vodo iz Hrenovega studenca črpalka, ...

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto ... - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/73979Zaklju%C4%8Dni%20ra%C4%8Dun%20prora%C4%8Duna%20Ob%C4%8Dine%20Vodice%20za%20leto%202016.pdf

31 dec 2017 ... bilance stanja ter poročilom o realizaciji letnega programa prodaje občinskega stvarnega in ... V uporabi je tudi oglasna deska v prostorih občinske uprave Občine Vodice in Kulturnega doma Vodice, plakatni prostori v ... cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

32. redna seja Občinskega sveta Občine Vodice ... - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/42729/December%202013.pdf

32. redna seja. Občinskega sveta. Občine Vodice. Naj zadiši po prazničnem pecivu sestre Nikoline. Slavnostni sprejem svetovnega prvaka –. Aleša Borčnika.

TOCKA 5 občini Vodice za leto 2019 - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/177073To%C4%8Dka%205%20-%20Letni%20program%20ravnanja%20s%20komunalnimi%20odpadki%20v%20Ob%C4%8Dini%20Vodice%20za%20leto%202019.pdf

12 apr 2019 ... 8 Zbirni center Vodice ... 7 Zbirni center. 20. 7.3 Načrt ... trije zbirni đentri in sicer zbirni centrĺ StaneŻić,e, Zalog in Povšetova (leła bo nadomestĺl.

Mnenje Občine Vodice o kandidatu za direktorja ... - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/94419Mnenje%20Ob%C4%8Dine%20Vodice%20o%20kandidatu%20za%20direktorja%20Mestne%20knji%C5%BEnice%20Ljubljana.pdf

20 jun 2017 ... 18. člen Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda MKL pravi: >Direktorja imenuje ... [Dvajsetal 20. obletnica preselitve KnjiŽnice PreŽihov Voranc/ ...

Končno poročilo LEK Vodice - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/31010Kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%20LEK%20Vodice.pdf

31 dec 2008 ... in valovitka. (občina). Les dvojna ... nakupu ni več edini kriterij) ter obveščevalne akcije in akcije za ozaveščanje. Struktura rabe električne ...

UTRJEVANJE ZNANJA SKOZI IGRO

https://www.zrss.si/kupm2014/files/gradiva/petek-sejna/SmoleStrgar2.pdf

UTRJEVANJE ZNANJA. SKOZI IGRO mag. Anita Smole, Sonja Strgar. OŠ Vide Pregarc. Page 2. • raznolikost interesov učencev. • SKUPNI IMENOVALEC ...

petek, 27. 9. 2019, ob 11. uri urbani sprehod - Občina Slovenske ...

https://www.slovenskekonjice.si/Files/TextContent/5/1568818035114_vabilo%20Urbani%20sprehod%20z%20du%C5%A1o%2027%209%202019.pdf

27 sep 2019 ... Občina Slovenske Konjice in Splošna knjižnica Slovenske Konjice - TIC. Vas v. PETEK, 27. 9. 2019, OB 11. URI vabita na. URBANI SPREHOD ...

OBČINA VODICE

https://www.vodice.si/files/other/news/147/61056k%20t%C4%8D.%208%20Pobude%20predlogi%20vpra%C5%A1anja%20-%2022.%20redna%20seja%20OS%20OV.pdf

shelterja vgradil tudi optični kabel. Telekom je sočasno zgradil še del kabelske kanalizacije po naselju Repnje (Občina Vodice je sočasno gradila kabelsko ...

Zavod OŠ Vodice - Osnovna šola Vodice

http://www.os-vodice.si/files/2014/08/Na%C4%8Drt-varnih-%C5%A1olskih-poti-O%C5%A0-Vodice-splet-2018-19.pdf

Graf 7: Način prihajanja v šolo v 1.triadi (2. in 3. razred) – OŠ Vodice PŠ Utik. ......... ... učitelji učence ponovno opozarjajo in osveščajo o pravilnem ravnanju v ...

hišni red oš vodice - Osnovna šola Vodice

http://www.o-vodice.lj.edus.si/pravilniki/Hisni_red.pdf

29 avg 2014 ... 2014, sprejel Hišni red Osnovne šole Vodice. ... 4.1 Učitelji vsakodnevno opravljajo dežurstvo v za to namenjenih šolskih prostorih, in sicer:.

ToČKA 5 - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/123867To%C4%8Dka%205%20-%20Poro%C4%8Dilo%20o%20izvajanju%20storitve%20Pomo%C4%8D%20dru%C5%BEini%20na%20domu%20v%20ob%C4%8Dini%20Vodice%20za%20leto%202017%20ter%20analiza%20cen%2

6 apr 2018 ... občina Vodice je za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč druŽini na domu na ... Comett Zavod za pomoč in nego na domu izvaja storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba ... Centel za socialno delo Mozirje.

Manca Tia Boc - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/158424/Kopitar%208%20Oktober%20_web.pdf

4 okt 2018 ... melodijo Rženova Tinka ansambla. Štirje kovači. Poskusite! Mi smo penzionisti vsi, dobri smo prijatelji,. Bukolani in Turnci se zberemo in v.

Davčne blagajne - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/42706/Marec%202016.pdf

29 mar 2016 ... ponujamo odlična recepta sestre Nikoline za praznično ... zaupa recept za nadevanega piščanca ... stregle krofe, saj je bila tudi pustna sobota ...

Županov nagovor - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/117424/Kopitar%20December%202017%20web%203.pdf

12 jan 2018 ... Cveto Vrbovšek in Monika Kubelj. Lektor: Grega Rihtar. Fotografije: Tina ... ščeni inox stebrički, na pločniku pa je izvedena tudi talna označba – ...

Robert Ljoljo - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/229113/08%20Kopitar%20November%202019%20web.pdf

7 nov 2019 ... kajo pogrebi, kako je s pokopom zu- naj pokopališča, kako je z najemom grobov in postavitvijo spomenikov. Zataknilo se je prav pri slednjem.

Hedvika Rosulnik - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/172625/Kopitar%201%20Januar%202019%20web.pdf

5 jan 2019 ... In prav ti novi v večini prihajajo iz mesta, kjer je utrip življenja drugačen. ... ka, Radetzky marsch, ki nas je v mislih že popeljal na novega leta ...

Klavdija Špenko - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/85178/Kopitar%204%20Maj%202017%20web.pdf

3 jun 2017 ... Elektronski naslov: [email protected], telefon: 040 412 596. Javno občinsko glasilo ... UE Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve,. Krajevni urad Vodice: T: 01 833 ... čelje občinske zgradbe Ko- pitarjev trg 1. AED 3: V ...

Jože Kosec - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/107377/Kopitar%20oktober%202017%20web.pdf

27 okt 2017 ... tra Finka), Jože Skubic (včasih je pel v Ansamblu Slapovi) ter Dominik. Krt (glasbenik). Ocenjevali so izbor in izvirnost skladbe, tehnično izved.

Katja Keržič - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/155519/Kopitar%207%20September%20web.pdf

6 okt 2018 ... Pošta Vodice. Delovni čas: ponedeljek, sreda in petek od 8. do ... Lekarna. Lekarna Komenda, podružnica Vodice. Delovni čas: ob ponedeljkih in sredah od 12. do. 19. ure, torek ... glav, Intersocks Kočevje, A2U, Ome- ga sport ...

Branka Jeraj - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/97306/Avgust%202017.pdf

2 sep 2017 ... Kabine Šerinjon – prva slovenska e-knjižnica modnih in vintidž oblačil. TAMARA VIdIC pERKO,. SNAgA, d. O. O.. Naš vsakdan je prežet s hitro.

Lina Rahne - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/141001/Kopitar%204%20Maj%202018%20web.pdf

1 maj 2018 ... družini na domu, ki jo v Vodicah iz- vaja Comett ... ska oskrba). Občina Vodice iz občinskega prora- ... Heather Morris: Tetovator iz Auschwitza.

Cilka Marenče - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/201642/Kopitar%204%20junij%202019%20web.pdf

1 jul 2019 ... Lektor: Grega Rihtar. Fotografije: Tina Kosec in ostali. Celostna grafična podoba: Rok Štupar. Prelom in oblikovanje: Janez Hočevar.

11. Pobude, predlogi, vprašanja - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/52651_3105611.%20Pobude%20predlogi%20vpra%C5%A1anja.pdf

14 jun 2016 ... izroči se Žalni telegram Župana v imenu občine, o objavi se osmrtnica na spletni strani, . odpre se žalna knjiga v občinskih prostorih do dneva ...

Letno poročilo župana - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/180512Letno%20poro%C4%8Dilo%20%C5%BEupana%20o%20delu%20Ob%C4%8Dine%20Vodice%20za%20leto%202018.pdf

27 apr 2019 ... 7.5. V letu 2018 sta bila objavljena 2 javna poziva za Sredstva so bila razdeljena med naslednjih. 8 izvajalcev: - Župnija Vodice 310,08 EUR,.

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/143099/05%20Kopitar%20Junij%202018%20web.pdf

26 jun 2018 ... Čestitke njim, staršem in ne nazadnje tudi vam učitelji, ki ste jih pripeljali do ... Irena Demšar, ki na OŠ Vodice poučuje angleščino že. 17 let in ...

Številne prireditve v Vodicah - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/209583Letopis%20Gorenjska%202017.pdf

Številne prireditve v Vodicah. V soboto v ... prireditve ob prazniku Občine Vodice pa se bodo odvijale še do konca meseca. ... Gorenjska gradbena druž- ba.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem ... - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/52549_28132Na%C4%8Drt%20ravnanja%20z%20nepremi%C4%8Dnim%20premo%C5%BEenjem%20Ob%C4%8Dine%20Vodice%20za%20leto%202015.pdf

9 jan 2015 ... Zupnija Vodice. Podboršek. Vodice. Marjan, Utik 41,. Repnik Albina, Selo 28, Vodice. Košir Maksimiljan' Koseze 33'. Vodice. Bukovec Marjeta ...

Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja ... - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/52542_28064Pravilnik%20o%20oddajanju%20nepremi%C4%8Dnega%20premo%C5%BEenja%20Ob%C4%8Dine%20Vodice%20predlog.pdf

15 dec 2015 ... Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradno glasilo Občine Vodice, št. ... Predlagani pravilnik v splošnih določbah od 1. do 4. člena navaja področje ... proračuna občine v višini cca 350 EUR/ mesečno. ... Kamnik 4,50 7,00 ... Najemnina za službena, tržna in namenska najemna stanovanja se ...

5. seja Občinskega sveta Pirhi in velikonočni ... - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/42714/KG-April2015-web.pdf

2 apr 2015 ... Fotografije: Rok Štupar in ostali. Oblikovanje: Rok Štupar. Prelom: Littera picta, d. o. o.. Tisk: Littera picta, d. o. o.. Datum natisa: april 2015.