Morsko in obalno okolje - Eionet-SI

Na slovenski obali je 13 naravnih kopali{~ in {est obmo~ij kopalnih voda. Kakovost slednjih je v letu 2006 dosegla popolno skladnost z obvezujo~imi merili po ...

Morsko in obalno okolje - Eionet-SI - Sorodni dokumenti