slovenian coast sea floods risk ogro@enost slovenske ... - ZRC SAZU

IZVLE^EK: ^lanek podaja pregled poplav morja na slovenski obali s ... kamp Adria, ki bi bil ob izjemnih poplavah z vsemi objekti skoraj do polovice poplavljen.

slovenian coast sea floods risk ogro@enost slovenske ... - ZRC SAZU - Sorodni dokumenti

slovenian coast sea floods risk ogro@enost slovenske ... - ZRC SAZU

https://ojs2.zrc-sazu.si/ags/article/download/1239/1009

IZVLE^EK: ^lanek podaja pregled poplav morja na slovenski obali s ... kamp Adria, ki bi bil ob izjemnih poplavah z vsemi objekti skoraj do polovice poplavljen.

earthquake threat in ljubljana potresna ogro@enost ... - ZRC SAZU

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/Orozen35.pdf

Ljubljana earthquake of 1895, there were seven or twelve casualties (according to Paulin ... Stanek, L., 1935, Kako so si razlagali potres v Ljubljani leta 1895.

metamorphoses of slovenian folk dance - ZRC SAZU

http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_34_1_separati/TR341%20141-154%20Ramovs.pdf

29 sep 2005 ... names (e.g., polka, valček, mazurka, potrkan tajč, špicpolka, mrzolin, šuštarpolka, krajcpolka, nojkatoliš, etc.), which show that folk dances then ...

the slovenian righteous among nations - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/ISBN9789612548650.pdf

ANDREJ VENDRAMIN CIRIL KOTNIK ELIZABETA SAVICA ROŽANC HORVATH LUDVIK CIGÜT ŽILAV. PI ULIN IVAN ... Professor of religious instruction at the Catholic ... Kappler demanded the Roman Jews to hand over 50 kilograms of gold ...

microtoponyms as an important part of slovenian ... - ZRC SAZU

https://ojs2.zrc-sazu.si/ags/article/viewFile/4670/4717

5 maj 2017 ... (Junčevica »steer«, Jagnjevica »lamb«, Petelinovec »rooster«, Konjski britof »horse boneyard«, Gamsov skret. »chamois dung area« ...

325 Slovenske ljudske pripovedi. Miti in legende. / Slovenian Folk ...

https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/download/1724/1473/

Slovenske ljudske pripovedi. Miti in legende. / Slovenian Folk narratives. Myths and Legends. Izbor in uvodna beseda: Zmago Šmitek. Izbor slikovnega gradiva ...

Supernatural beings from Slovenian myth and ... - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/Kropej_2012_Supp_06.pdf

Močerad, Meglenščak, Modras . ... In the vicinity of Bohinj, the name modras was ... Čausidis 1994: Nikos Čausidis, Mitskite slike na južnite Sloveni. Skopje.

slovenian exonyms in north america - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/download/4777/4716/

5 maj 2017 ... Kambrijsko gorovje. Akvitanska kotlina. Grampiansko gorovje. Armorikansko gorstvo. Severozahodno višavje. Ibersko gorovje. Kantabrijsko ...

slovenske akademije znanosti in umetnosti - SAZU

http://www.sazu.si/uploads/files/5d10afeade0c27936cb7f08a/Letopis%20SAZU%20%C5%A1t.69-2018.pdf

17 maj 2018 ... maja 2017 izvoljen za francoskega predsednika devetintridesetletni Emmanuel ... Jančar pa je v taki razstavi »štafelajne« umetnosti predvidel.

2. PARENZANA MARATHON (COAST TO COAST)

http://oceanlavaparenzana.eu/wp-content/uploads/2017/02/RAZPIS-2018.pdf

Od tam naprej pa udeleženci tečejo po pešpoti mimo Solin, skozi Kamp Lucija v Marino Portorož, kjer je ob restavraciji Marine Portorož tudi cilj. • Tek na 21 km, ...

glasba slovenske povojne moderne (1918–1927) - ZRC SAZU ...

https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/download/4953/4545/

nas niti ne more presenetiti, da v povojnem času v slovenski glasbi ni najti ... tehnični ravni naj bi skladatelji že uvedli določene nove tehnike, postopke in ... neoklasicizma, bi lahko opazili tudi v opusu Blaža Arniča (1901–1970), ki od tridesetih.

Task C – Risk/Vulnerability assessment Action C ... - Wind Risk Project

http://www.windrisk.eu/wp-content/uploads/2016/01/Action-C.3.pdf

Figure 25: Sleet damage at Postojna train station . ... forests). Majority was affected forestry sectors of Ljubljana, Kranj, Celje and Maribor. It was.

issn 0374-0315 letopis slovenske akademije znanosti in ... - SAZU

http://www.sazu.si/uploads/files/57dfbe71e126b1a75cebe90f/file-169.pdf

30 avg 2012 ... ... v dramatiki Stanka Majcna, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 89). ... M.: Dubrovniška skicirka Draga Tršarja: živi vrelec stvariteljskih idej.

risk management and credit risk modeling within ems framework

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/kunej1678-B.pdf

14 Apr 2015 ... According to Moody's KMV default risk is the uncertainty surrounding a ... Primerjalna finančna analiza treh podjetij: Cinkarna Celje, skupina.

ujedna^enost opisivanja serijskih publikacija : analiza katalo@nih ...

https://hrcak.srce.hr/file/123477

tivanih hrvatskih knji`nica, glavne su katalo`ne jedinice gotovo svih serijskih ... zapisa iz kataloga razli~itih knji`nica u Republici Hrvatskoj, identificirati mogu}e.

OCENA OGRO”ENOSTI ZA REGIJO ZASAVJE pdf - urszr

http://www.sos112.si/slo/download.php?id=20015

področju Zasavja velika suša, po kateri so občinske komisije ocenjevale škodo na kmetijskih ... plazovi. 2001. 24. april rudarska nesreča v Hrastniku (vdor žitke mase v zahodnem ... primerih lahko poči posoda in steklenina. Domače živali ( ...

Ali smo ogro'eni kadar tvegamo? Pojmi in izrazje teorije ... - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=397

ujetosti v lastno izrazje, saj pomenu posa- meznih besed ve~inoma manjka potrebna natan~nost. Te'avno je {e zlasti zato, ker ti pojmi nastopajo tudi v vsakdanji ...

Gibalni vzorci normalnih in nevrolo{ko ogro`enih novorojen ... - dLib

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-ZLLSEYOI/84fa1e79-3d0c-4404-a1f4-477791240464/PDF

`ajo~imi dejavniki in 6 novorojen~kov brez njih. Njihovo posneto celostno gibanje sva ocenila z dvema kakovostnima in eno koli~insko oceno in ugotovila, da se ...

Dinaric Karst Poljes — Floods for Life - EuroNatur

https://www.euronatur.org/fileadmin/docs/docs_english/KRASKA_POLJA.pdf

Logaško Polje (Slovenia), where degradation processes of dolines have been very intense during the last fifty years. The analysis of aerial photographs from ...

POPLAVE PO SVETU LETA 2008 Floods around the world during ...

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2009/118.pdf

21 jan 2009 ... poplav po Evropi in v svetu v letu 2008. Tega leta so največ žrtev zahtevale ... V zgornjem povirnem toku reke praviloma prevladuje globinska erozija, v ... Po podatkih DFO je največja poplava Evropo prizadela spomladi 2005 ...

POLETNA POVODENJ V EVROPI LETA 2002 Summer floods in ...

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2004/povodenj.pdf

Labe (Usti n.L.) discharge (m3/s) between. 6 and 24 August 2002 (source: Czech. Hydrometeorological Institute). Slika 9. Mulde, pritok Labe v vzhodni Nemčiji, ...

Guide to Slovenian Wine Regions and Slovenian ... - Slovenia Food

http://sloveniafood.com/ebook/Slovenian%20Wine%20Regions%20and%20Slovenian%20Wines.pdf

long one. Wine enthusiasts have been growing wine grapes of numerous varieties in Slovenian lands for over 2000 years. Today, the most renowned Slovenian ...

TRIP 26: THE SLOVENIAN ALPS I got the idea to visit the Slovenian ...

http://www.trailslesstrodden.uk/download/i/mark_dl/u/4013177964/4636289604/The%20Slovenian%20Alps.pdf

down the road between Gostilna Cvitar and Ljudski Dom to cross a bridge over the Pisnica River (Photo 1548). Passing a casino, you enter a forest signed.

SLOVENIAN PHONOLOGY Slovenian alphabet has 25 ... - Omniglot

https://www.omniglot.com/pdfs/Slovenian_Phonology.pdf

g and k are aspirated in short imperatives and interrogatives. NASALIZED D AND T LATERAL D AND T. IPA. Examples. IPA. Examples dⁿ dno dˡ dleto tⁿ tnalo.

strategija razvoja občine slovenske konjice - Občina Slovenske ...

https://www.slovenskekonjice.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/5/Strate%C5%A1ki%20dokumenti/SRO_SlovenskeKonjice_jan2012.pdf

ter hkrati še usmerjeno vseživljenjsko izobraževanje. 4. 4. 8. Zagotavljanje čistega okolja (Dravinja). 3. 5. 8. Spodbude gospodarstvu za odpiranje novih DM z ...

Slovenske ljudske pravljice na višji stopnji slovenske ... - Studia

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/16/17-sms16-novak.pdf

Slovenske ljudske pravljice na višji stopnji slovenske osnovne šole. Načrtovanje pouka književnosti: učni načrt in učbenik. Analizirani so bili trije učni načrti2, ...

POPLAVE PO SVETU LETA 2012 Floods in the world in 2012

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2013/127.pdf

4 dec 2012 ... poplav je bilo v jugovzhodni Aziji, zlasti v Indiji in na. Kitajskem. Zaradi naraslih ... Slika 3: Poplave v porečju reke Severn pri Tewkesburyju.

POPLAVE PO SVETU LETA 2011 Floods around the world in 2011

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2012/110.pdf

26 okt 2011 ... v Savdski Arabiji v mestu Jeddah povzročil hudourniške poplave, ki so zahtevale 10 življenj. Močno deževje se je na Filipinih nadaljevalo tudi ...

POPLAVE PO SVETU LETA 2010 Floods Across the World in 2010

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2011/137.pdf

tega leta je bilo največ poplav v jugovzhodni Aziji, največ v Indiji. Leta 2010 so ... zaradi česar so reke in jezera prestopili bregove po vseh omenjenih državah.

Annual Report Slovenske železnice, d. o. o. and Slovenske ...

https://www.slo-zeleznice.si/images/skupina/zavarovanje_okt_18/Annual_Report_SZ_2017.pdf

26 Apr 2018 ... ised by SŽ-Potniški promet, d. o. o. between the Ljubljana and Trieste train ... the intranet and bulletin boards. ... announcements on the intranet.

Adriatic East Coast

http://www.kpss.si/de/file/download/263_d83163c2983f/Short%20introduction_Adriatic%20East%20Coast.pdf

Strunjanske Soline: cliffs and lagoons. Sečovljske Soline: Slovenia's largest coastal wetland. Croatia. Kvarner archipelago: Cres and Krk. Paklenica: canyons by ...

How to Improve on the PFE - Coast Guard Academy

https://www.uscga.edu/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=754

resistance training (thera bands, tubing), and weight bearing calisthenics/CORE exercises ... You should plan on building recovery into your exercise program.

Character Sheet - Wizards of the Coast

https://media.wizards.com/2016/dnd/downloads/5E_CharacterSheet_Fillable.pdf

RACE. CLASS & LEVEL. PLAYER NAME. CHARACTER NAME. BACKGROUND. EXPERIENCE POINTS. ALIGNMENT. TM & © 2014 Wizards of the Coast LLC.

Land SAR - United States Coast Guard

http://www.dco.uscg.mil/Portals/9/CG-5R/nsarc/Land_SAR_Addendum/Published_Land%20SAR%20Addendum%20%281118111%29%20-%20Bookmark.pdf

The National Search and Rescue Committee (NSARC) defines “land SAR” as the provisioning of civil SAR ... values continue to decrease in lock-step. 0. 0.25.

the cultural position of the coast yuki - AnthroSource

https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1525/aa.1928.30.1.02a00090

HE Coast Yuki constitute one of the four linguistic divisions of the Yukian linguistic family. They dwell in a narrow strip of mountainous territory fronting on the.

YALLWEST is the West Coast non-profit behind the May 3 – 4 2018 ...

https://www.yallwest.com/s/YALLWESTsponsor19.pdf

Lu (Legend), Ransom Riggs (Miss Peregrine's), Tahereh Mafi (Shatter Me), Richelle Mead. (Vampire Academy), Leigh Bardugo (Six of Crows), Brendan Reichs ...