UNIVERZA V LJUBLJANI - Digitalna knjižnica BF

18 okt 2010 ... Preglednica 1: Povzetek pregleda valobranov na slovenski obali ... kontekstu je marina z valobranoma vpeta med kamp na jugu in območje s ...

UNIVERZA V LJUBLJANI - Digitalna knjižnica BF - Sorodni dokumenti

RJE - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dn1_stopar_samo.pdf

2.2.3 Hruševa rja (Gymnosporangium sabinae). To je bolezen, ki prizadene predvsem vrtove in parke in je sicer gospodarsko manj pomembna, njena trosišča ...

UNIVERZA V LJUBLJANI - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_filipic_mateja.pdf

18 okt 2010 ... Preglednica 1: Povzetek pregleda valobranov na slovenski obali ... kontekstu je marina z valobranoma vpeta med kamp na jugu in območje s ...

R - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_Klinc_jernej.pdf

okuţijo lesne gobe, ta dokaj hitro začne izgubljati mehanske lastnosti, kar pa lahko privede do nevarnosti uporabe lesa. Pri novogradnji moramo biti tako zelo ...

univerza v ljubljanai - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_gosar_anja.pdf

14 avg 2009 ... vegetativno razmnoževanje/listni potaknjenci/begonija/koreninjenje/listna ploskev ... Gomoljne begonije so že stare okrasne rastline. V zemlji ...

wellness - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_dekleva_marijana.pdf

Ker je wellness dokaj nova panoga turističnih storitev v Sloveniji, to področje še ni dovolj obdelano. V Sloveniji je ponudba wellnessa na turističnih kmetijah zelo.

PAUP - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_stojanovski_klement.pdf

Znotraj pipalkarjev veljajo Euchelicerata (pravi pipalkarji) za monofiletsko skupino, ki se deli na skupini praskrluparji (Merostomata) s predstavnikom ostvarjem ...

OSB-plošče - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/lesarstvo/du2_sasek_dejan.pdf

vzorce OSB-plošče, vlaknene plošče, iverne plošče in furnirne plošče. ... Slabost melaminskega lepila je predvsem cena, saj so zelo draga, zato jim po navadi.

REFOŠK - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dn_pangos_luka.pdf

vinorodnem okolišu Slovenska Istra pa je bilo v istem obdobju prijavljenega največ kakovostnega vina Refošk ZGP, sledita mu deţelno vino Refošk PGO in ...

Euphorbia - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_frajman_bozo.pdf

kavčukovec (Hevea brasiliensis), iz katerega pridobivajo kavčuk za izdelovanje gume, ... Karpatov, na jugu pa vse do Srbije in Črne gore (Hegi & Beger, 1924; Meusel, 1978). ... listom podobni priveski na medovnih žlezah prisotni, bele barve.

Zea mays L. - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dd_Kladnik_Ales.pdf

ritem je bil naraven (rastlinjak je bil steklen, brez umetne osvetlitve). ... 950P, Sony, Japonska) z ločljivostjo 768 × 576 pikslov in s kartico Matrox Meteor za.

2 UVOD - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_rojko_jernej.pdf

mutacije/cirkularni dihroizem/intrinzična fluorescenca/kritična micelna koncentracija/površina molekule alfa-sinukleina/površinska napetost lipidnega monosloja.

1 UVOD - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/vs_jankovic_maja.pdf

gomoljne begonije, 43 % anketiranih pozna rese in 25 oz. ... povešava pelargonija gomoljna begonija trajni nagelj pokončna pelargonija mačeha trobentica.

NA ČEBULI - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_naglic_bostjan.pdf

Pomembnejši škodljivci čebule......................................................................... 21. 2.6.6.1 Čebulna muha (Hylemya antiqua [Meigen]) .......................................................

icsi - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_knez_katja.pdf

20 maj 2009 ... nosečnost, ki poteka že tako dolgo, da se na ultrazvoku vidi gestacijska vrečka in utripanje zarodkovega srčka; opazna je rast maternice; ...

Hamamelis spp. - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_colaric_anita.pdf

Znani so podatki o uspešnem zraščanju dveh tako različnih rastlin, kot sta virginski nepozebnik (Hamamelis virginiana) in leska (Corylus avellana) (Golob, ...

SORTE - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_rutar_nikola.pdf

Rutar N. Vpliv ampelotehnike na kakovost grozdja (Vitis vinifera L.) žlahtne vinske trte sorte 'Zelen'. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, ...

IN PSOV - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dn_boljte_barbara.pdf

V tej skupini osmih volkov pa so tudi trije Tonkini mladiči, zato lahko tudi za preostale tri ... 20.okt.10 Črno, rjava, bela Zelo velik Bernski planšar. Ron. CT.0YEY.

BARBERA - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dv1_petric_tilen.pdf

poskusnega vinograda v kraju Planina nad Ajdovščino z oznako 2014* 19. Slika 5: Povprečna vsebnost skupnih sladkorjev (°Brix) v grozdju sorte 'Barbera' za.

šparglji mag - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/du2_horvat_jasmina.pdf

potrošniki zaradi vsebnosti številnih naravnih snovi, ki imajo zdravilni učinek na ljudi, šparglju pa dajejo specifičn ... Trend naraščanja površin s šparglji je opazen v Nemčiji in na ... Biološki učinki derivatov cimetne kisline. Farmacevtski vestnik ...

BOBER - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_vochl_sasa.pdf

31 okt 2008 ... lahko sekali drevje le v poplavnih gozdovih, kjer si je pravico do lesa jemal tudi bober. Na lovu leta ... Hranjenje živine na terminalnih poganjkih je povzročilo pritlikavo rast, nastala so ... poljščine in sadno drevje. Ljudje so se ...

NA KROMPIRJU - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dv1_kolar_timijan.pdf

15 sep 2014 ... rastline krompirja, obravnavane s sredstvi (insekticid, pepel, pepel in diatomejska zemlja ... Lesni pepel velja za najstarejše gnojilo, saj so ga za gnojenje njiv uporabljali že Rimljani. (Benec, 2010). ... Kranj, Mercator–.

IN ŠPINAČE - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_brezovscek_vesna.pdf

semena/vdolbino. Solato ′Leda′ in špinaĉo ′Matador′ smo gojili v perlitu in v šotni ... lettuce Leda and spinach Matador. ... Špinača v prehrani. 4. 2.2.4.

Arnica - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/du2_jemec_ziga.pdf

20 feb 2014 ... Veratrum album L. bela čmerika. Veronica officinalis L. zdravilni jetičnik. 4.1.3 BFL-62, Mala planina. 4.1.3.1 Stanje populacije navadne arnike.

Castanea sp. - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_coderl_jerneja.pdf

sklepanje o razvoju in rodnosti odraslega kostanja pa so potrebne dolgotrajnejše ... Sadike kostanja so bile posajene v maju 2000 v klasične sadilne jame.

Phalaenopsis sp. - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/du2_zanelli_barbara.pdf

postopek injiciranja rastline z modrim barvilom ne spremeni dolgoživosti ... barvilo se ne nalaga v drugih rastlinskih organih (v listih, zračnih koreninah, ... barvilo ni obstojno do te mere, oziroma ga rastlina ne akumulira, da bi bili modri.

PINELA - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/vs_zlodej_mojca.pdf

okolišu Vipavska dolina v letih 2006, 2011 in 2015 (Register ..., ... Trgatev posamezne sorte vinske trte v določenem vinorodnem okolišu se dovoli, če štirje.

DIVJI PRAŠIČ - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_sirok_robert.pdf

14 sep 2007 ... populacijo divjega prašiča v zahodni Sloveniji. Analizirani so možni vzroki za hitro naraščanje številčnosti populacije po letu 1970 in škode v ...

SORTE 'CIPRO' - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_savanovic_danijela.pdf

vinska trta / Vitis vinifera L. / Cipro / kakovost / aroma / vino. KK ... Ţlahtna vinska trta sorte 'Cipro' ţe nekaj ĉasa zbuja zanimanje tako domaĉih kot tudi tujih.

zbiljsko jezero - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_balderman_eva.pdf

24 sep 2008 ... Rečna akumulacija HE Medvode, imenovana Zbiljsko jezero, je ena izmed akumulacij v srednjem toku reke Save. V akumulaciji je povečana ...

echinacea purpurea - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_grasic_helena.pdf

9 sep 2007 ... slamnikov v medicini je škrlatni ameriški slamnik (Echinacea purpurea). ... zaradi različnih postopkov shranjevanja (sušenje, zmrzovanje,…) po.

SORTE 'KRALJEVINA' - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_mihelcic_maja.pdf

6 feb 2010 ... Mihelčič M. Tipizacija žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Kraljevina' ... KG vinska trta / Vitis vinifera / tipizacija / sladkor / kisline / kakovost ...

Emys orbicularis - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_vamberger_melita.pdf

Močvirska sklednica (Emys orbicularis) je ogrožena vrsta plazilcev, ki je v Sloveniji ... Ugotovili smo, da se močvirska sklednica na Ljubljanskem barju pari takoj.

naprava ribnika - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_rezabek_suzana.pdf

KG parki/ okrasne rastline/ vrtnarstvo/ vodni vrt/ ribniki/ naprava ribnika. KK AGRIS F01 ... PVC folije so bolj elastične in imajo boljšo zaščito pred sončnimi žarki.

mesojede rastline - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_mirtic_maja.pdf

To so rosike iz druţine Droseraceae, ter mastnice in mešinke iz druţine Lentibulariaceae. Rosike in mastnice so ... P. alpina- alpska mastnica. Lovilne ţleze (listi.

NAVADNI BRINJEKAZ - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_gajsek_domen.pdf

koordinate, nadmorska višina, drevesna vrsta (rdečeplodni ali navadni brin), vitalnost, višina ter razred okuţenosti z brinjekazom. Kot izhodišče pri ocenjevanju.

IN HIBRIDNE LJULJKE - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dv1_nagode_tadeja.pdf

KG mnogocvetna ljuljka/hibridna ljuljka/monokultura/črna detelja/travno deteljne ... Povprečni letni pridelek v letu setve pri monokulturah je znašal med 6,0 in 7,9 ...