Trajnostna usmeritev turističnega podjetja Adria d. o. o. Ankaran

29 mar 2014 ... je danes med sodobnejšimi na Slovenski obali. ... najboljši kamp prve kategorije v Sloveniji, kakor tudi v prejetih priznanjih za urejenost plaže ...

Trajnostna usmeritev turističnega podjetja Adria d. o. o. Ankaran - Sorodni dokumenti

Trajnostna usmeritev turističnega podjetja Adria d. o. o. Ankaran

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-174-8/prispevki/023.pdf

29 mar 2014 ... je danes med sodobnejšimi na Slovenski obali. ... najboljši kamp prve kategorije v Sloveniji, kakor tudi v prejetih priznanjih za urejenost plaže ...

Cenik za pavšaliste mobilnih hišic 2019 - Adria Ankaran

http://admin.adria-ankaran.si/admin/files/storage/default/kamp/CenikKampMH%20privat_2019_PO.pdf?ver=20190417134924

17 apr 2019 ... Kamp je za lastnike mobilnih hišic odprt celo leto. Pavšal za fizične osebe zajema bivanje ... Cenik velja od 1. 1. 2019. Ankaran, 15. 12. 2018.

Sezonsko bivanje v kampu 2020– prikolice - Adria Ankaran

http://admin.adria-ankaran.si/admin/files/storage/default/kamp/hisni%20red,%20plan%202020/pav%C5%A1al_CenikK_2020%20SLO.pdf?ver=20200114110020

14 jan 2020 ... Pavšal za fizične osebe (postavitev družinske prikolice):. • Rezervacija in plačilo do 7. 2. 2020: cena 2.950,00 EUR zimovanje* 200,00EUR ...

kajak kanu klub adria ankaran - Kajakaška zveza Slovenije

http://www.kajak-zveza.si/moduli/razpisi/files/RAZPIS_Mednarodna_ADRIA_2018_MDTN.pdf

16 sep 2018 ... Avtocamp ADRIA Ankaran, tel.: 00386 5 66-37-350. Hotel "ANDOR" Ankaran tel.: 00386 5 61-55-000. Hostel Jadran Ankaran, tel: 00386 ...

Krajinska zasnova Ankaran Obalni pas Ankaran in ... - Občina Ankaran

http://www.obcina-ankaran.si/storage/doc/201810/opnkrajinskazasnova.pdf

Krajinska zasnova Ankaran- Obalni pas Ankaran in Ankaran zaledje. FAZA ... katerega je značilna strma, klifna obala, polotok in mehek oz. izravnan relief na.

kartica zvestobe na primeru podjetja adria mobil, doo - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Mohar-Helena.PDF

3.4.3 Psihološki vpliv kartic zvestobe na potrošnika . ... avtodoma. Glede na motive so tipične lastnosti kupca počitniške prikolice in avtodoma naslednje: ... glavnih evropskih državah uvoznicah ter vsaj 10 kampov v Sloveniji in na Hrvaškem.

primer kabinskega osebja podjetja Adria Airways, dd - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kahric-miha.pdf

2.4 Fleksibilno delo in zaposlitev . ... nima možnosti za zaposlitev. Poglavitni problem vidim v ... pregled letala po vsakem pristanku s strani službe Adria Tehnika.

pospeševanje prodaje proizvodov podjetja adria mobil s finančnimi ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/gorse4355.pdf

... fakultetnih spletnih straneh. V Ljubljani, dne____________________ Podpis: ... avtodomov stagnira, v segmentu počitniških prikolic pa celo nekoliko pada. ... pri prodaji rabljenih vozil, kar zmanjšuje tveganje preostale vrednosti. • Popusti.

Glasilo občine Ankaran / Gazzetta del comune di ... - Občina Ankaran

https://obcina-ankaran.si/storage/doc/201810/amfora20junij-2018.pdf

Venčeslav Pišot. Il sindaco di Ancarano, Gregor Strmčnik ha inoltre condiviso alcuni pensieri sul ruolo e l'importanza dell'Ospedale ortopedi- co di Valdoltra e ...

Pravila nagradne igre doživetje z avtodomom Adria - Adria Center

https://www.adria-center.si/wp-content/uploads/nagradna-igra-mos-2019-pravila.pdf

11.9.2018, do nedelje, 16.9.2018, v celoti izpolniti kupon za sodelovanje, ki ga dobi pri hostesi prireditelja in s ... za nagrado vikend najem avtodoma. Žrebanje ...

Adria Adria Unica B 461 UB - Avto Magazin

https://www.avto-magazin.si/media/upload/Test/adria/unica-b-461-ub.pdf

Znacilen vzorec na okrasnem pasu okrog bokov in skrbno izdelani ... rabljene počitniške prikolice ADRIA ... servisiranje prikolic v Sloveniji in na Hrvaškem.

Adria Adria caravan 305 - Avto Magazin

https://www.avto-magazin.si/media/upload/Test/adria/caravan-305.pdf

počitniška prikolica, tudi za tiste s katrco. Malo si kupi lahko vsak ... Prikolice smo na starem kontinentu prevzeli od Amerikancev. ... PRIKOLICI IMV ADRIA CA.

Adria Adria 380 Sport - Avto Magazin

https://www.avto-magazin.si/media/upload/Test/adria/380-sport.pdf

Prikolice lahko sa hvalimo: prikolica ... IMV Adria 305 sport poldrugi milijon ... V turistični prikolici Adria 380 L je prostora za štiri vgrajena ležišča in peto, ...

Adria Adria 700 - Avto Magazin

https://www.avto-magazin.si/media/upload/Test/adria/700.pdf

IMV adria 700. Udobje vozimo s seboj. Ko se je IMV iz Novega mesta sto, tako da najdemo ob vsej zimo skupaj z Alpskim centrom uporabljajo vse leto. Prikolice.

Kolesarski Klub Adria Mobil Adria Mobil Cycling Team

https://www.adria-mobil-cycling.com/storage/app/media/adria-mobil-cycling-team-2020.pdf

Za Kolesarski klub Adria Mobil se pričenja nova sezona in z njo nova pričakovanja. Pretekla sezona je zagotovo dobra popotnica, na kateri lahko kolesarji ...

KNP - Katalog usmeritev - za sprejem na OS - april 2018

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/06/KNP-Katalog-usmeritev-za-sprejem-na-OS-april-2018-.pdf

Načrtovalski del – Katalog ocene stanja in usmeritev za KNP in OPPN ... bobrovec) in lesenim gankom z rezljano ograjo z geometričnim vzorcem. ... dopustna kritina glinena opeka pravokotne oblike kot je na ostalih objektih v okviru evidenčne.

Priročnika temeljnih usmeritev pridobivanja kapitalskih ... - CIR

https://www.cir.si/wp-content/uploads/2016/09/Priro%C4%8Dnik-pridobivanje-kapitalskih-investicij_september-2016zakl.pdf

Center za inovativnost in razvoj. Pripravil: mag. Primož Kunaver (Primum. d.o.o.). Dogodek je organiziran v okviru projekta. SMART INNO- Inteligentna mreža in.

Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Inspekcijski-svet-in-sistem-ins.nadzora/378e447e15/Porocilo_Strateske-usmeritve_inspekcije-2018-29.1.2019.pdf

osebne varovalne opreme, ... nakupa brez potrebne izkaznice o znanju iz ... Prioritetna obravnava prijav, povezanih s ... povezana izdelava Splošnih pogojev.

Marketinška usmeritev in inovativnost v Sloveniji: primer ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_golob-ursa.pdf

pomivalna korita, različni gradbeni elementi in orodja (Kovinoplastika Lož 2010). ... Fakulteti za strojništvo in Gorenje design studiom, je osvojila oblikovalsko ...

Katalog usmeritev za KNP in OPPN - Borovnica - april 2017 - za ...

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/04/Katalog-usmeritev-za-KNP-in-OPPN-Borovnica-april-2017-za-razgrnitev.pdf

1 apr 2017 ... Tako ograjo je dopustno obsaditi s trto, po zgledu ograje gostilne na strani. Paplerjeve ... nastanka: obokani stropovi pritličja, šestkotni nosilni stebri, arkadni hodnik z dvoramnim ... Na kovinski konstrukciji postavljena vodna.

Analiza stanja, razvojnih teženj ter usmeritev za strateški ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-razvoj/SPRS/a6146c82d2/FGG_analiza_stanja_sprs.pdf

Analiza prostorskega razvoja Slovenije v obdobju 2004–2011, ... Kampi. Spodnjeposavska. 131.591. Hoteli in podobni nastanitveni objekti. 147.946. Kampi.

Vpliv kulture podjetja na poslovni uspeh—izhod podjetja Domel iz ...

http://www.slovenija-co2.si/upload/Vpliv_kulture_podjetja_na_poslovni_uspehizhod_podjetja_Domel_iz_krize.pdf

Gospodarska družba Domel je v 100-odstotni lasti nekdanjih zaposlencev, ... V središču je bila zagotovitev dela, ohranitev zaposlitev in razumnega razvoja ...

posebnosti poslovanja invalidskega podjetja: primer podjetja želva ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/skulj2807.pdf

Na praktičnem primeru podjetja Želva. Ljubljana, d. o. o., pa sem želela pokazati, kako dobre rezultate lahko dosega invalidsko podjetje, kljub temu da njihov ...

Usmeritev geografije v luči pozitivizma - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/2_Pred1999/GV_5401_099_110.pdf

Po njegovem mnenju je med vsemi •idealističnimi idejnimi tokovi na geografijo najbolj vplival ravno pozitivizem, vendar bolj v načinu poda- janja snovi, kot pa v ...

analiza odvisnosti turističnega povpraševanja od podnebja

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/rakar371-B.pdf

Slika 4: Število prenočitev turistov v Sloveniji po vrstah turističnih krajev v obdobju. 1961−2007 . ... Z oddaljevanjem od obale in naraščanjem nadmorske višine.

Varnost je tudi v krizi vrednota turističnega proizvoda in ... - ZVD

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2018/01/Zavod_za_varstvo_pri_delu_RDV_3_2010_Varnost_vrednota.pdf

Neuroth. Antilärm® PRO. >Kontaktna oseba: NEUROTH slušni aparati d.o.o.. Matej Kuhar. Tel 051/637 657. E-mail: [email protected]. Saša Vrtovec, el.

Strategija razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji ...

https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/turisticni-produkti/strategija_razvoja_proizvoda_pohodnistva_2005.pdf

Če je Slovenija alpska dežela, potem je samoumevno, da je tudi gorništvo in s tem posledično pohodništvo del njene identitete. V luči sodobnih trendov razvoja ...

2. trendi turističnega trga in benchmarking analiza ... - Slovensko

https://www.bovec.si/mma/-/2013041312484701/

Slap Boka. Je najvišji posoški slap oziroma drugi najvišji ter najmogočnejši in ... Nahaja se na desni strani pri glavni cesti Bovec Trenta v smeri. ***. ***** ... V Bovcu in vsej dolini Soče, ki je že sicer znana predvsem kot destinacija za aktivne ...

Značilnosti turističnega povpraševanja v Zrečah - Univerza v Ljubljani

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=105533

pomoči strokovno usposobljenega zdravstvenega osebja, bazenski kompleks, savne in ponudba raznovrstnih masaž so tisti, ki v Terme Zreče vsako leto ...

Smernice za oblikovanje turističnega produkta slow turizem p odu ta ...

https://www.slow-tourism.net/contentsite/docs/SLOWTOURISM_SlidesSlovenian.pdf

PP13 Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. • PP14 Center za trajnostni razvoj podeželja. Kranj, razvojni zavod. PP15 i l ki d iP k. 6 o o cjde el egapa a delte e e.

Trženje turističnega kraja – primer občine Bloke - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kljun-matej.pdf

Ključne besede: trženje, trajnostni turizem, tržna niša, doživetja, Bloke. Marketing of ... Vselej, ko je na Bloški planoti sneg, so urejene in utrjene tekaške proge.

analiza turističnega produkta gorsko kolesarjenje v občini tržič

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/kavcic2138-B.pdf

15 jun 2016 ... Taborniški dom Šija, Planšarija Tegošče, Planinski dom na Zelenici, Planinski dom Kofce,. Planšarija Dolga njiva, Planinski dom pod Storžičem ...

Register turističnih vodnikov turističnega območja Mestne občine ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Register-vodnikov-za-objavo-vodenaj-v-letu-2019.pdf

Številka licence. Priimek in ime. Naslov. Št. vodenj 2019* Vodenje v jezikih. 239. Aničič Miloš. Ljubljana. 56. SLO, ANG. 125. Azur Ana Marija. Ljubljana. 5. ANG ...

tečaj za lokalnega turističnega vodnika 2019 - Portorož in Piran

https://www.portoroz.si/si/files/default/Tecaj%20vodniki/2019/Program%20in%20urnik%20te%C4%8Daja%20za%20lokalne%20tur%20vodnike%20%202019.pdf

29 mar 2019 ... UP Fakulteta za turistične študije – Turistica). 13.30─14.30 Odmor. 14.30─15.00 Naravni rezervat Škocjanski zatok (Bojana Lipej, Naravni ...

strategija razvoja turističnega proizvoda forma viva ravne - yootree

http://yootree.net/assets/docs/FVR_Strategija_dokument_yootree.pdf

KULTURNI TURIZEM IN STRATEGIJA KULTURNEGA PROIZVODA FORMA VIVA. 14. 10. KULTURNI ... Kuponko in drugi portali za promocijo. 17. INOVATIVNE.

ANKARAN, AKTIVIRA J SE!

http://www.obcina-ankaran.si/storage/doc/201909/evropski-teden-%C5%A1porta-vabilo.pdf

igrišče. Strelišče-Razgledna pot 2,. Ankaran. Igrišče v Valdoltri. Hrvatini-pred gasilskim domom. OŠ Ankaran-telovadnica. ŠRC Sv. Katarina-KKK Adria. Ankaran.