Štajersko-panonska halštatska skupina ... - Arheološki vestnik

Ključne besede: Štajerska, Prekmurje, starejša železna doba, tipi naselbin, tipi grobov. Abstract. The Styrian-Pannonian group is a characteristic representative ...

Štajersko-panonska halštatska skupina ... - Arheološki vestnik - Sorodni dokumenti

Štajersko-panonska halštatska skupina ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/70/AV_70_12_Terzan.pdf

Ključne besede: Štajerska, Prekmurje, starejša železna doba, tipi naselbin, tipi grobov. Abstract. The Styrian-Pannonian group is a characteristic representative ...

The Diocese of Sarsenterensis - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/57/AV_57_Puljic_Skegro.pdf

Zadar 1972, Materijali 12, 239-282. CAMBI, N. 1985, Arhitektura ... tevamo antično cerkveno prakso, da se škofije lahko ustanav- ljajo samo na mestih, ... zahumska škofija, ime pa dobi po kneževini, v kateri se je nahajala. Prevod: Tina Milavec.

Article (pdf) - Arheološki vestnik - ZRC SAZU

http://av.zrc-sazu.si/pdf/66/AV_66_2015_Porenta_et_al.pdf

Ključne besede: Slovenija, Šentvid pri Stični, srednji vek, zgodnji novi vek, lončenina, namizna keramika, živalski ostanki. Abstract. This paper presents the ...

Arheološki vestnik (Arh. vest.) - ZRC SAZU

http://av.zrc-sazu.si/pdf/54/AV_54_ocene.pdf

drugače, vsekakor pa Müller-Karpe obravnava bodisi združeno bodisi posebej ... opisi slik in pregledni zemljevidi z lokacijami najdišč in krajev. Načrti, ki so del ... Zelo zanimivo je avtoričino razvijanje ideje arhitektke V. Kukoć, da je moč v ...

Panonska nižina ali Panonska kotlina je velika nižina v ... - Modri Jan

http://www.modri-jan.si/fileadmin/datoteke/revija/Modri_Jan_september_WEB_01.pdf

Danes je ob rekah Panonske nižine močvirnati svet, deli ravnine so puhlične planote, nad ravnino pa se dvigajo osamelci, ki so zgrajeni iz starejših kamnin.

The territory of Poetovio and the boundary ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/65/AV_65_2014_Ragolic.pdf

(Konec rimskih kamnolomov marmorja na Pohorju). –. In / V: Ptuj v rimskem cesarstvu, mitraizem in njegova doba, Archaeologia Poetovionensis 2, 61–70, Ptuj.

The sedimentary environment in the Ljubljansko ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/62/AV_62_2011_Verbic.pdf

Fran Erjavec and Fran Levstik introduced the toponym Ljubljansko barje into the literature as a geographic concept as late as 1880. (Melik 1927, 1946).

15 Bibliografija Slavka Ciglenečkega ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/66/AV_66_2015_bibl_SC.pdf

Bibliografija Slavka Ciglenečkega / Bibliography of Slavko Ciglenečki. Sežana. – Varstvo spomenikov 28, 1986, str ... Gea 16/1, jan. 2006, str. 42. Qalaat Simaan ...

Železnodobno naselje na Cvingerju pri ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/55/AV55_Dular_Kriz.pdf

The article presents the Iron Age settlement complex of Cvinger near Dolenjske Toplice, which is composed of three tumulus cemeteries, a settlement, and an ...

Cincibilus and the march of C. Cassius ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/65/AV_65_2014_Sasel-Kos.pdf

čeprav Livij Cincibila imenuje le kralj Keltov (rex ... noriški kralj Vokcion (Voccio) njegov zaveznik.10 Na ... te načrte zvedel od kralja Evmena iz Pergamona, ki.

Metallographic examinations of the Roman ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/55/AV55_Kmetic_et_al.pdf

stave (ES) in specifični X posnetki železa, niklja in bakra v škaji na meji z jeklom. large and are oriented variously because of defor- mation during hot forging.

in bojni noži - Arheološki vestnik - ZRC SAZU

http://av.zrc-sazu.si/pdf/70/AV_70_09_Nabergoj.pdf

Poznosrednjeveški in zgodnjenovoveški enorezni meči (messer) in bojni noži (bauernwehr) iz Ljubljanice ... vojaški organizaciji, vzpona najemništva in zatona.

Starejšeželeznodobne gomile na Gorenjskem ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/68/AV_68_04_Skvor.pdf

(1) spodnja čeljustnica / mandible. Thomas 2011, tab. 21. Pobrežje, gr. 101. (1) stegnenica / femur. Thomas ... kot sta Staretova drevesnica in Puščava, poznamo le žgane grobove ... According to Pescheck, examples from Maribor,. Ruše, and ...

Neobjavljena Winklerjeva in Abramićeva ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/57/AV_57_Dolenc.pdf

V prvem primeru gre za najdbo domnevno rimskih na- ... ne opeke (tegulo, tlakovce in plošče, tudi opeko za ... Izdelek je nato pravilno opredelil kot ”kalup za.

Emona and its pre-Roman population ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/68/AV_68_12_Sasel_Kos.pdf

bilo neizogibno, ko so bili nekdanji prebivalci emonskega prostora prisiljeni živeti skupaj s kolonisti. Ključne besede: rimska doba, colonia Iulia Emona, Ižansko, ...

Column grave monument from Emona - Arheološki vestnik - ZRC ...

http://av.zrc-sazu.si/pdf/64/AV_64_2013_Istenic.pdf

kip v togi in druge ob njem najdene dele spomenika, tj. marmorni podstavek in marmorni korintski kapitel, ki so jih l. 1836 izkopali v Ljubljani. Iz arhivskih virov ...

Zwei Gräber mit Brandbestattungen aus Ptuj ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/65/AV_65_2014_Dular.pdf

[Two graves with cremation burials from Ptuj] Two interesting graves with ... Ptuj, in der Ulica Viktorina Ptujskega, stieß man ... 3 Siehe Müller-Karpe 1959, Taf.

Slovenija in srednja Evropa v poznolatenskem ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/44/AV_44_1993_Bozic.pdf

Slovenija in srednja Evropa v poznolatenskem obdobju. Dragan BOŽIČ. Izvleček. Avtor obravnava bronasta poznolatenska gumba, gumb z mrežasto okrašeno ...

Paleoekološki podatki o človekovem vplivu ob ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/62/AV_62_2011_Andric_et_al.pdf

Fig. 1: Pokljuka plateau and the location of Klek alpine grazing area. ... 10 YR 4/2. A poliedrična, slabo izražena / subangular blocky, weak rahla / loose srednja /.

Borilna tehnika halštatskodobnih boksarjev ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/62/AV_62_2011_Lazar.pdf

10 Prim. Price 1867; Fewtrell 1790, 27–31. ... s posredovanjem Feničanov prišlo v severnoitali- janski in ... 32 Price 1867, zlasti poglavje The Arm; Fewtrell 1790,.

Illyricum, the Adriatic, and Italy in the plans of ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/70/AV_70_06_Sasel-Kos.pdf

da je kralj malo pred uporom sina Farnaka in svojo smrtjo načrtoval invazijo Italije čez deželo Skordiskov, ... je senat obvestil Evmenes iz Pergamona (Livij, 42,.

O puščičnih osteh za lok in samostrel z območja ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/58/AV_58_Stukl.pdf

PUŠČICE ZA LOK IN SAMOSTREL. Puščice so izstrelki, ki so se uporabljali za st- reljanje z lokom in samostrelom. Vsaka puščica je sestavljena iz lesene palice ...

The Žerovnišček Iron Age hillfort near Bločice in ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/60/AV_60_Laharnar.pdf

Podobna tesla se pojavljajo pred letom 260 v ... Podolgovata ploščica iz bakrove zlitine, na enem koncu ... Pravokotna bronasta ploščica s štirimi luknjicami na.

Roman Provincial Archaeology in Slovenia ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/50/AV_50_Horvat.pdf

turning points as romanization and the decline of the Roman empire. Small finds are also ... Rimska provincialna arheologija se je v šestdesetih in sedem- desetih letih usmerila v ... Gomile ležijo predvsem v gričev- natem svetu, odmaknjene ...

Sledovi rimskodobne poselitve na Grubljah pri ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/63/AV_63_2012_Tratnik.pdf

... vzpetine Stari grad loči današnja struga hudournika Bela (sl. 1–3). Območje ob hu- dourniku se imenuje Ob Beli, prostor zahodno od ceste Vipava–Vrhpolje ...

Keramika z rimskega svetiščnega območja v ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/59/Krajsek_Stergar_AV_59.pdf

ŽIŽEK, I. 2001, Tretji ptujski mitrej v luči materialne kulture. – V: Archaeologia Poetovionensis 2. Ptuj v rimskem cesarstvu, mitraizem in njegova doba, 125–166, ...

Zgodnjesrednjeveške brzde z najdišč v Sloveniji ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/70/AV_70_08_Karo_Knific.pdf

Ključne besede: Slovenija, zgodnji srednji vek, višinska najdišča, konjska oprema, brzde, zakladne najdbe. Abstract. Archaeological sites in Slovenia have ...

Lojze Bolta (1923-1998) - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/51/AV_51_In_mem_Bolta.pdf

se je Rifnik uvrstil na čelo višinskih naselbin iz tega obdobja. Lojze Bol-ta jih je predstavil tudi v dveh samostojnih delih (Inventaria Archaeologica. 12, 1969 iz ...

Arheološke najdbe iz Ciganske jame na ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/62/AV_62_2011_Veluscek.pdf

Neolithic-Eneolithic, cannot be defined in detail without radiometric dating of the human skull fragment. Keywords: Slovenia, Ciganska jama cave, Željnske jame.

Colonia Iulia Emona – the genesis of the ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/63/AV_63_2012_Sasel_Kos.pdf

tudi ime kolonije, Iulia. Ključne besede: rimska doba, Emona (Ljubljana), Deseta italska regija, Avgust, Tiberij. Abstract. Emona was never a Pannonian city; ...

The Hoard of Roman Republican Weapons from ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/53/av_53_horvat.pdf

on “the hill where the weapons were found” (i.e. the ... 144 H. Ohlhaver, Der germanische Schmied und sein Werkzeug, Hamburger Schriften zur Vorgeschichte ... Ptuj. HORVAT, J. 1995, Notranjska na začetku rimske dobe: Parti pri Stari Sušici ...

Antropološka analiza staroslovanskih skeletov z ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/52/AV_52_Leben_Seljak.pdf

Nadalje je eksostoza (dolžina 35 mm, širina 15 mm) tudi na levem femurju, mediano ob linei asperi na sredini korpusa. Eksostoze so tudi na dorzalni strani leve ...

Zakladna najdba z Grdavovega hriba pri ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/66/AV_66_2015_Sagadin.pdf

Ključne besede: Slovenija, Grdavov hrib, poznorimsko obdobje, zakladne najdbe, tesarsko orodje, sodarsko orodje, svedri, tesla, dleta, sekire, rezila, utorovniki, ...

Praetorium and the Emona–Siscia–Sirmium ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/68/AV_68_09_Fodorean.pdf

'double-tower' type vignettes: Emona, Adprotoriu,. Siscia, Sirmium and Taurunum. The most interesting case is Adprotoriu (Praetorium Latobicorum), an.

Keramika iz prazgodovinske naselbine v Kranju - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/55/AV55_Rozman.pdf

za daljši časovni razpon od Bd D do Ha C. Zanimivo ... motiva - horizontalni trak vzporednih linij in spodaj vertikalni ... STARE, V. 1973, Prazgodovina Šmarjete.

Antični pristaniški kompleks v Fizinah pri ... - Arheološki vestnik

http://av.zrc-sazu.si/pdf/58/AV_58_Gaspari_et_al.pdf

Antični pristaniški kompleks v Fizinah pri Portorožu - zaščitne raziskave leta 1998 ... and seaside settlements (e.g. zaton near Nin, Fornače; Brusić. 1968, 207, pl.