predmetnik 2019/2020 - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Ure. SKUPAJ. 1. letnik, 2. semester. Šifra Učna enota. Nosilec. Kontaktne ure ... Aplikativna fitopatologija in entomologija. (sadjarstvo, vinogradništvo). Lešnik.

predmetnik 2019/2020 - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - Sorodni dokumenti

predmetnik 2019/2020 - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

http://www.fkbv.um.si/images/vvs.pdf

Ure. SKUPAJ. 1. letnik, 2. semester. Šifra Učna enota. Nosilec. Kontaktne ure ... Aplikativna fitopatologija in entomologija. (sadjarstvo, vinogradništvo). Lešnik.

Unichem - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - Univerza v ...

http://www.fkbv.um.si/images/Ekolosko-kmetijstvo/2015/Unichem_2015.pdf

proizvajalcu (če ni isti kot ponudnik). *Bio Plantella Vita, *Biogrena, *Bio Plantella Vita za oljke, Bio. Plantella vrt, Bio Plantella Flora kenyatox verde, Kenyatox.

Gradnje – preureditve - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/files/ekolosko-kmetijstvo/2009-4-eko-aktualno/6-Urejanje-hlevov.pdf

16 apr 2009 ... voda - napajalnik. GNOJIŠČE ( 130 m3). Z JAMO ZA GNOJNICO (90 m3) ab vodotesen. LEŢIŠČA 6 dojilj profiliran vodonepr. ab globoki nastilj.

koncno porocilo projekta - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske ...

http://www.fkbv.um.si/images/Projekti/ZagotovimoSiHrano/KONCNO_POROCILO_PROJEKTA_CRP_1409_S_PRILOGAMI.pdf

28 jul 2017 ... Confidor 0,5 l/ha. Serenade 3 kg/ha. Milsana 2 l/ha. 06.05.2014. Dithane 2 kg/ha. Teldor 0,5 l/ha. Calypso 0,375 l/ha. Naturalis 0,15%.

Predmetnik: EKOLOŠKO KMETIJSTVO - Fakulteta za kmetijstvo in ...

http://www.fk.uni-mb.si/images/ekolo%C5%A1ko.pdf

Ure. SKUPAJ. ECTS. SKUPAJ - obvezni predmeti. DELEŽ - obvezni predmeti ... Aplikativna fitopatologija in entomologija. (sadjarstvo, vinogradništvo). Lešnik.

predmetnik 2019/2020 - FERI - Univerza v Mariboru

https://feri.um.si/datoteke/studij/programi/prva-stopnja/un/mk/predmetniki.pdf

UNIVERZA V MARIBORU. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO. M A R I B O R. PREDMETNIK 2019/2020. Program :.

Izvedbeni predmetnik za študijsko leto 2019/2020 - Pedagoška ...

https://pef.um.si/wp-content/uploads/2019/12/Izvedbeni-predmetnik-2019_20.pdf

Didaktika TJ v otroštvu. Mihaela Brumen. 30. 30. 60. 90. 3. Izb. Didaktika nemščine v otroštvu! Saša Jazbec. 10. 10. 10. 30. 150 180 6. Obv. Opazovalna praksa –.

JHS Vol. 6, No. 1, 2019 - Fakulteta za zdravstvene vede - Univerza v ...

https://fzv.uni-nm.si/uploads/FZV_pripone/revija/revija_jhs_2019_v6n1_www.pdf

postopki oživljanja (Magistrsko delo). Ljubljana: Medicinska fakulteta. 14. Slabe, D. (2009). Reševalna ali astrofolija za vsak žep. Naša lekarna, 24, št. 3, str.

dnevi varstvoslovja 2019 - Fakulteta za varnostne vede - Univerza v ...

https://www.fvv.um.si/dv2019/DV2019-povzetki.pdf

Dnevi varstvoslovja, Dolenjske Toplice, 11. in 12. junij 2019 ... Pobarvali bomo, Soboški bicikl in Skupaj premagovali ovire za slepe v MO Murska Sobota, projekt ...

Letni program dela za leto 2019 - Fakulteta za zdravstvene vede

https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/FZV_pripone/ostalo/lpd_2019.pdf

16 feb 2019 ... Krajše ime zavoda: UNM FZV. Ulica: Na Loko 2. Kraj: Novo mesto. Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si/. Elektronski naslov: [email protected].

Priporočnik EKO gastronomija - Fakulteta za kmetijstvo in ...

http://www.fkbv.um.si/images/Projekti/EkoGastro/EKO-GASTRONOMIJA-FKBV-UM-2018-LOW-EI-B.pdf

Darja kocjan Ačko. (Univerza v Ljubljani ... dejavnosti (turistična kmetija z nastanitvijo, izletniška kmetija, ... Ekološka turistična kmetija gostom ponuja zdravo ...

Ekstenzivno kmetijstvo- kmetijstvo, pri katerem sta vložena delo in ...

http://www.dijaski.net/get/geo_plo_slovenija_06__gospodarstvo.pdf

Industrijski polmesec-veriga industrializiranih naselij to so: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Jesenice,, Velenje. Promet delimo na potniški, tovorni :cestni, ...

NAVODILA ZA VPIS – 2. STOPNJA – 2019/2020 - Filozofska fakulteta

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/magistrski_studij/vpis/navodila_za_vpis_2019-20_osvezene_povezave_17.pdf

30 sep 2019 ... Filozofska fakulteta. Referat za magistrski študij (2. stopnja). Aškerčeva 2. SI - 1000 Ljubljana. »VPIS – 2. stopnja« ali jo v zapečateni pisemski ...

Cenik knjižničnih storitev 2019/2020 - Fakulteta za šport

https://www.fsp.uni-lj.si/mma/-/20191009094658/

1 okt 2019 ... Fakulteta za šport ... Plačila članarine so oproščeni tudi redno zaposleni na UL (tudi delno in / oz. začasno zaposleni na FŠ) in upokojenci.

študijski koledar up fhš za študijsko leto 2019/2020 - Fakulteta za ...

https://www.fhs.upr.si/sl/resources/files/studij/informacije-za-studente/studijski-koledar-up-fhs-2019-2020-zdruzeno.pdf

20 maj 2019 ... ŠTUDIJSKI KOLEDAR UP FHŠ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020. V skladu s 37. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB ...

študijski koledar 2019/2020 - Evropska pravna fakulteta

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/09/%C5%A0tudijski-koledar-2019-2020-NOV-26.9.2019.pdf

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2019/2020. V skladu s 37. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 in nasl.) traja študijsko leto od 1. oktobra do 30.

Filozofska fakulteta Urnik - FILOZOFIJA Študijsko leto 2019/2020 ...

http://oddelki.ff.uni-lj.si/filo/obvestila/Urnik%20letni%20semester%202019_20.pdf

Filozofska fakulteta. Urnik - FILOZOFIJA. Študijsko leto 2019/2020. Oddelek za filozofijo. 2. LETNIK: E, D letni semester. Ure. Ponedeljek. Torek. Sreda. Četrtek.

Vpis v višji letnik 2019/2020 - napredovanje ... - Medicinska fakulteta

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/5948/485

13 avg 2019 ... Pogoji: V višji letnik se študent lahko vpiše v skladu s pogoji za napredovanje po programu, kar pomeni, da je potrebno: • doseči 54 kreditnih ...

2019-Kmetijstvo-Vloga

http://www.obcina-straza.si/wp-content/uploads/2019/05/2019-Kmetijstvo-Vloga.pdf

nakup in montaža rastlinjaka ter opreme v rastlinjaku,. □ nakup in postavitev protitočne mreže (za nasade s površino nad 0,30 ha),. □ agromelioracijska dela ...

7. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

https://www.uni-lj.si/mma/fdv/2017021312591655/

Mednarodni odnosi ter je zbral 240 KT, lahko vstopi v program 2. stopnje brez ... španščina, ruščina ali italijanščina oz. kateri drugi tuji jezik), Mednarodni odnosi ...

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU - UP FVZ

https://fvz.upr.si/wp-content/uploads/2019/09/up_fvz_2019_2020_0.pdf

... obrazec DZS 8.203). Potrdilo mora biti izdano po 3. maju 2019 in poslano s priporočeno pošto na naslov: UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola ...

FAKULTETA ZA DRUŠBENE VEDE

https://www.uni-lj.si/mma/ul_fdv20072008/2013071110132997/

Aleł DEBELJAK, prof. fil. in prim. knjiš., ... Mojmir MRAK, red. prof., Mednarodne ... izbirni predmet je Łportna vzgoja. Krpič. Praktikum. -. - 2 2 60. 5. Debeljak.

KZ-1 - Fakulteta za varnostne vede

https://www.fvv.um.si/dv2010/zbornik/informacijska_varnost/Sepec_doc.pdf

V članku se ukvarjam z novostmi in spremembami, ki jih na področje informacijskega oziroma kibernetskega kriminala prinaša novi Kazenski zakonik (KZ-1).

Slovensko kmetijstvo v številkah 2019 - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Slovensko_kmetijstvo_v_stevilkah_OEK/KIS_Slovensko_kmetijstvo_v_stevilkah_2019_SLO_splet_.pdf

Z njo se ukvarja 80 % vseh KMG, povprečno število glav velike živine (GVŽ) na ... Vir: SURS (Odkup kmetijskih pridelkov), preračuni KIS. Vir: SURS (Kmetijske ...

Podnebno ogledalo 2019 Kmetijstvo - Podnebna pot 2050

https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2019/06/Podnebno_Ogledalo_2019_Zvezek4_Kmetijstvo_KONCNO-2.pdf

3 jun 2019 ... d. o. o., Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), Kmetijski institut ... Medvladni forum za spremembo podnebja (Intergovernmental Panel on ...

Untitled - Fakulteta za zdravstvene vede

https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/FZV_pripone/raziskovalna%20dejavnost/vabilo_dan_zdravja_10_04_2017.pdf

Mojca Kos-Golja, dr. med., Društvo za fibromialgijo). Fibromialgija iz zornega kota bolnikov. (Veronika Felicijan, prof. psihologije in pedagogike, predsednica ...

JHS Vol. 1, No. 1, 2014 - Fakulteta za zdravstvene vede

https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/FZV_pripone/revija_jhs_2014_v1n1.pdf

Vesna Zupančič. Odločanje v zdravstveni negi za varnost in kakovost pacientovega življenja. Decision-making in nursing care for patient safety and quality of life.

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE PRESTRUKTURIRANJE ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Vehovec-Tajana.PDF

2. KAZALO VSEBINE: SEZNAM KRATIC. ... UDBA. Uprava državne bezbednosti – Uprava državne varnosti. UL RS. Uradni list Republike ... ozemlju Slovenije in pravi, da je bilo od vseh uniformiranih delavcev kar 82,48% članov. ZKJ. 3.3.

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE ...

https://core.ac.uk/download/pdf/67530347.pdf

bolnišnicah po svetu, je ta tehnologija stara le 35 let in nekateri začetniki so še aktivni v ... Pomemben del dejavnosti oddelka, ki to omogoča, je enota za intenzivno terapijo otrok, ki ... zaklopk, pretoke in tlake v posameznih delih srca in velikih žilah ter morebitne spremembe ... Obseg programa uvršča enoto med majhne.

izjava poroka - Fakulteta za organizacijske vede

https://fov.um.si/sites/default/files/upload/documents/izjava_poroka_18.pdf

V primeru, da študent/študentka iz 1. točke te izjave ne bo poravnal/a vseh zapadlih obveznosti tudi po posredovanih opominih ali ob izpisu iz študijskega ...

UNIVERZA V LJUBLANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kolenko-peter.pdf

Vojna proti drogam na primeru Afganistana in Kolumbije. ... V Kolumbiji je vrednost indeksa človeškega razvoja HDI8 0,689 in zaseda 77. mesto na ... Bonnu, Velika Britanija sprejela glavno vlogo v vojni proti drogam – kot takojšnji nacionalni.

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_progar-natasa.pdf

Delovne izkušnje, pridobljene s študentskim delom na trgu dela v Sloveniji ... Ključne besede: študentsko delo, mladi, neformalne delovne izkušnje, zaposlitev.

in elektronskega bojevanja - Fakulteta za varnostne vede

https://www.fvv.um.si/DV2012/zbornik/varnostno_obvescevalna_dejavnost/golob_franca_osterman.pdf

zaposlovanje ter spletnih portalih (www.slovenskavojska.si, www.postanivojak.si). ... v EEB ima z objavami v javnih medijih, (internet, revija Slovenska vojska).

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE ...

https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Documents/Fakulteta%20za%20varnostne%20vede.pdf

(politologija, obramboslovje, mednarodni odnosi), kriminologija in socialno delo. (varstvoslovje, socialna pedagogika, socialno delo);. − študijski program 1.

PowerPointova predstavitev - Fakulteta za zdravstvene vede

https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/FZV_pripone/projekti_slike/predstavitevdctis_pravi.pdf

2 zastopnika tujih bank: Izvorna celica d.o.o., Future Health Slovenija. RAZISKAVE: • Educell d.o.o.. • NIB. • Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.

Predloga za pismo - Fakulteta za zdravstvene vede

http://fzv.vs-nm.si/uploads/VSZ_pripone/Obvestila/strokovna_ekskurzija_oi.pdf

11.40 – 12.00. 12.05. – 12.25. Ob 13.00 Zaključek ogleda. Spremljevalci skupin: 1. Miladinka Matković, viš. med. ses., univ. dipl. kult. 2. Nina Kastelic, dipl. m. s..