VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO - Fakulteta za ...

Ure skupaj. 1. letnik, 2. semester. ECTS. Opomba: Študent lahko izbirne ... Aplikativna fitopatologija in entomologija (sadjarstvo, vinogradništvo). Lešnik. 40. /. 30.

VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO - Fakulteta za ... - Sorodni dokumenti

VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO - Fakulteta za ...

http://www.fkbv.um.si/images/IZV._PR._2015-16_spl._str._B005.pdf

Ure skupaj. 1. letnik, 2. semester. ECTS. Opomba: Študent lahko izbirne ... Aplikativna fitopatologija in entomologija (sadjarstvo, vinogradništvo). Lešnik. 40. /. 30.

Sadjarstvo in vinogradništvo - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/datoteke/ucnagradiva/sadjarstvo.pdf

žica. 1m. 1m. 0,5m. 2,5m. Narezane ključe lahko do spomladi, ko jih bomo cepili, shranimo na različne načine: 1. zakopljemo jih v jamo parnico – to je v zemljo ...

Ekološko vinogradništvo in vinarstvo.pdf - Kmetijsko gozdarski ...

https://www.kmetijskizavod-ng.si/mma/ekolosko_vinogradnistvo_in_vinarstvopdf/2017102612280534/

26 okt 2017 ... ni beljak, ribji mehur, bentonit, oglje, gumi arbice, askorbinska kislina... Ekološko vinogradništvo je trajnostno kmetovanje, ki te- melji na skrbi ...

univerza v novi gorici visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

http://www.ung.si/~library/diplome/VINARSTVO/4Trbizan.pdf

3 jul 2010 ... Zahvala gre tudi Kmetijskemu Inštitutu Slovenije za pomoč pri izvedbi kemijskih ... S spremembo gojitvene oblike Casarsa v Smart Dyson.

vinarstvo - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/users/1/knjiznice/IP_VINARSTVO_2017.pdf

ustrezno žveplanje (po potrebi dodatek ... odvisno od mošta je potrebno 15-40 g/hL suhih kvasovk ... Iz tega sledi, da žveplanje mošta v predfermentativni fazi.

vinarstvo - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Vinarstvo-Nemanic_1.pdf

Slika 67: Teoretični prikaz poteka alkoholnega vrenja rdečega mošta s poudarkom ... To lastnost (šibkost) lahko s pridom uporabimo, če ţelimo ustaviti delovanje ...

Vinarstvo - Nemanič - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Vinarstvo-Nemanic_1.pdf

Julij Nemanič, univ. dipl. ing. kmet. Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Višja strokovna šola. Strokovni recenzent: dr. Mitja Kocjančič, uni. ing. ţiv. teh.

VINOGRADNIŠTVO

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020000236.pdf

zidanice in vinogradniška orodja. Hipotezo smo potrdili s podatki s ... vinogradniška oprema in jo ponekod še uporabljajo. 5 ... napeta žica. Tudi grozdje visi ...

vinarstvo – tehnologija pridelave vin - Grm Novo mesto

https://grm-nm.si/sites/center/files/datoteke_novice/MUNERA%203_Biotehnika_Vinarstvo-Tehnologija%20pridelave%20vin.pdf

18 okt 2018 ... kako zmanjšati vsebnost žvepla v vinu,. • stabilizacija, nega in stekleničenje vin,. • osnove senzorične analize vin. V praksi bo obravnavano.

Vinogradništvo - KGZS-MS

http://www.kgzs-ms.si/wp-content/uploads/2017/12/KOPOP-2017-Vinogradnistvo-04-12-17.pdf

(rod Vitis), vključno s podlagami. • Druge gostiteljske rastline so: navadni srobot (Clematis vitalba) jelša (Alnus glutinosa) veliki pajesen (Ailanthus altissima).

biodinamično vinogradništvo - DEMETER

http://www.demeter.si/uploads/1/7/6/6/17663141/vabilo_bd_vinogradni%C5%A0tvo_marec_2019.pdf

9 mar 2019 ... Planina 111, 5270 Ajdovščina petek, 8.marec 2019: 15.00– ... Prekomorske 61 A, 5270 Ajdovščina, [email protected] Za informacije in ...

Vinogradništvo in vino v Sloveniji

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9647/05_NK_2017-10-27_Vinogradnistvo.pdf

Vinogradništvo in vino v Sloveniji ... Slovenija je razdeljena na tri vinorodne dežele (Podravje, Primorje Posavje), te pa na devet vinorodnih okolišev. Največji ...

Seminarska naloga - Sadjarstvo Mozetič

http://sadje-kivi.net/Seminarska%20naloga.pdf

3.1 Obrezovanje aktinidij . ... V nalogi se bomo osredotočili na sorto Hayward (skupina Actinidia deliciosa), katero goji tudi druţina ... 100 g zmiksanih jagod.

KOLEDAR 2018 za BIODINAMIČNO SADJARSTVO in ... - DEMETER

http://www.demeter.si/uploads/1/7/6/6/17663141/koledar_bid_kratki_2018.pdf

BIODINAMIČNO SADJARSTVO in VINOGRADNIŠTVO. TABELA UPORABLJENIH OZNAK. 1.ŽAB 2% žvepleno apnena brozga v koncentraciji. 2% ( 2 dll na 9,8l ...

vinogradništvo na slovenskem v 19. stoletju - Slovenski etnografski ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0350-0330_50_51_dular_vinogradnistvo.pdf

Če se premisli, da ga ima odrešen človek 1 firkelj čez in čez dosti, sme se ra čunati, da se o tej priliki 2000 ljudi tako napije, da ga ne kaplje več ne potrebuje. /.

PROGRAM DELA in AKTIVNOSTI ZA BID* SADJARSTVO ZA LETO ...

https://ajda-goriska.si/wp-content/uploads/2020/01/koledar_sadjarstvo_biodinami%C4%8Dno_2020-1.pdf

1 jan 2015 ... Za zaključek rasti in dobro prezimitev dreves in brstov se po obiranju drevje poškropi 3 x ... 03. in 04.2. Če sadovnjak nimamo zaščiten z ograjo ali posamezna drevesa z zaščitno mrežo poškropimo s ... Zastirka preprečuje rast.

primer dobre prakse – preusmeritev kmetije v sadjarstvo

http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/5832/download/6438

13 avg 2015 ... Sajenje: marec 2010. Protitočni sistem: maj 2010. Sortiment: idared, gala, zlati delišes, topaz. Število sadik: 2200. Vir finančnih sredstev: lastna ...

Obvestila za VINOGRADNIŠTVO - KGZS - Zavod Novo mesto

http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/7777/download/8621

19 jun 2019 ... PEPITE; 2,5 kg/ha), ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), FORUM MZ WG (2,5 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (1,5 kg/ha), ...

svečinsko sadjarstvo na razpotju - Digitalna knjižnica BF - Univerza ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_merc_irena.pdf

4.4.1 Tla in relief. Svečinske gorice obsegajo najbolj zahodni del Slovenskih goric. Na jugu in jugozahodu se naslanjajo na pobočje Kozjaka, ki je od njih znatno ...

KIVI SADEŽ VEČNE MLADOSTI - Sadjarstvo Mozetič

http://sadje-kivi.net/Seminarska%20naloga.pdf

Seminarska naloga predstavlja sadeţ kivi, ki ima podobno rast kot vinska trta, zato jo lahko posadimo ob ... Slika 4: Obiranje kivija (Vir: http://www.sadje-kivi.net).

VPLIV TOPLE GREDE NA SADJARSTVO V CELJSKI KOTLINI

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604148.pdf

četrtih razredov ter se seznanili z razvojem sadnega drevja. Človek ... Slika 4:Pripravljeno zemljišče za nov sadovnjak in prostor, kjer so poleti sadike .... 11 ... Če se ista ţaba znajde v loncu mlačne vode, ki jo počasi grejemo do vrelišča, bo.

nizke hruške maslenke, na kutini - Sadjarstvo Dolinšek

http://www.dolinsek.si/pdf/PONUDBA.pdf

ECOLETTE(odporna). SREDI SEPT. ZIMSKE SORTE - ZA OZIMNICO. (trgamo septembra ali oktobra). ZLATI DELIŠES. SVETOVNA SORTA. RDEČI DELIŠES.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta fakulteta za ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2330/1/DIPLOMSKO_DELO_Katja_Krnc.pdf

izvedel in opisal Joseph Black ter sta predstavljena v članku Reproducing Black's ... Časovni potek temperature pri faznem prehodu iz vode v led, ko ne pride do.

univerza v ljubljani filozofska fakulteta fakulteta za družbene ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Jesensek-Gasper.PDF

4.2.3 Osvajanja prvih osmanskih sultanov . ... Ferman: državni razglas. ... prestolnici rumskih sultanov Konji in so bili najmočnejši, so se imeli za naslednike ...

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Fakulteta za ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Bogovcic-Gregor.PDF

8 avg 2008 ... Ključne besede: Nuklearna elektrarna Krško, zgodovina, terorizem, varovanje. HISTORY OF ... 91. 9.7.1. Pogoji za zaposlitev varnostnika .

Osnove merjenj - Pedagoška fakulteta: Pedagoška fakulteta

http://web7.pef.uni-lj.si/bojang/merjenja.pdf

razberemo pravilo: relativna napaka pomnožimo z eksponentom. Pravilo velja tudi ... kjer je k Boltzmannova konstanta in T absolutna temperatura (v kelvinih).

medicinska fakulteta um - Medicinska fakulteta Maribor - Univerza v ...

https://www.mf.um.si/attachments/article/78/intro.pdf

Zgodovina medicine. Magična in religiozna medicina čarovnikov in svečenikov, ljudsko zdravilstvo. Egipčanska, kitajska in arabska medicina. Grška in rimska ...

VETERINARSKA FAKULTETA

https://www.uni-lj.si/mma/veterinarska_fakulteta/2014021710525414/

Veterinarska fakulteta s spremljanjem razvoja znanosti in stroke preko 50 let skrbi, da so njeni dodiplomski in podiplomski študenti ... PREDMETNIK. Legenda: P ...

2671$ 2%5$91$9$ 3$&,(17$ ² .$.2 '$/(þ 602 ã( '2 - Fakulteta za ...

https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/VSZ_pripone/znanstveni_simpozij/ostalo/vsz_zbornik_prispevkov_2012.pdf

Komplianca ( skladnost) določa stopnjo sodelovanja pacienta pri zdravljenju in pomeni, da pacient ravna skladno z navodili, ki mu jih je dal zdravnik oziroma ...

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

https://www.uni-lj.si/mma/zdravstvena_fakulteta/2014021710525523/

Študijski program Sanitarno inženirstvo I. st. Vodja: mag. Gregor JEREB, asist. Študijski program Zdravstvena nega I. st. Vodja: dr. Ruža PANDEL MIKUŠ, viš.

ST ART - Fakulteta za dizajn

https://fd.si/wp-content/uploads/2019/09/start_003_FD_katalog_2018_final.pdf

Področje raziskovanja pri projektu Entrances so bile stenske tapete in prostorske tekstilije (zavese, paravani). Z uporabo računalniških orodij (program ...

Filozofska fakulteta - FF

http://www.ff.uni-mb.si/dotAsset/7650.pdf

amerikanistiko s prevajalskimi agencijami in podjetji, s katerimi ima Filozofska fakulteta sklenjeno pogodbo. Vse ... Zapisnik o prevajalski praksi se odda v referat.

FAKULTETA ZA FARMACIJO

https://www.uni-lj.si/mma/ul_ffa20062007/2013071110355641/

Predsednica: Nanča ČEBRON LIPOVEC tel.: 476 95 98 fax: 425 80 31. E-mail: [email protected] ... E-mail: [email protected] - dr.

MAO. - Fakulteta za dizajn

https://fd.si/wp-content/uploads/2019/10/VABILA-DESIGNERJI-oktober2019_11_FD.pdf

22 okt 2019 ... arhitekturo in oblikovanje - MAO, Fužinski grad. We are kindly inviting you to a fashion show during the 11th edition of Ljubljana Fashion.

FAKULTETA ZA ŠPORT (UL FŠ)

https://www.uni-lj.si/mma/fakulteta_za_sport/2014021710524540/

Anatomija. Ravnik Dean. 3. 1. 60. 4. Informatika in statistika v športu. Leskošek Bojan. Filipič Bogdan. 2. 2. 2. 2. 120. 8. Osnove gibanja v športu. Pistotnik Borut.

FAKULTETA ZA FARMACIJO (UL FFA)

https://www.uni-lj.si/mma/fakulteta_za_farmacijo/2014090810372063/

Po evropskih merilih je FFA srednje velika farmacevtska fakulteta, matična za širše področje farmacije, klinične biokemije in laboratorijske biomedicine,.