Diskretne strukture I - Fakulteta za matematiko in fiziko - Univerza v ...

... Katalozni zapis o publikaciji. Narodna in univerzitetna knjiznica, Ljubljana. 511. ŠKREKOVSKI, Riste. Diskretne strukture I [Elektronski vir] : zapiski predavanj /.

Diskretne strukture I - Fakulteta za matematiko in fiziko - Univerza v ... - Sorodni dokumenti

Diskretne strukture I - Fakulteta za matematiko in fiziko - Univerza v ...

https://www.fmf.uni-lj.si/~skreko/Gradiva/DS1-skripta.pdf

... Katalozni zapis o publikaciji. Narodna in univerzitetna knjiznica, Ljubljana. 511. ŠKREKOVSKI, Riste. Diskretne strukture I [Elektronski vir] : zapiski predavanj /.

fakulteta za matematiko in fiziko - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/ul_fmf20062007/2013071110365393/

Alojz KODRE, univ. dipl. fiz.,. Matematična fizika I in II, Modelska analiza,. Matematično fizikalni praktikum, Matematično modeliranje (III.st.) - dr. Tomaž KOŠIR ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO ...

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=105899

papir, izračunajo kdaj in če se jim splača ta vrednostni papir kupiti. So pa tudi že ... bi lastnik, Navinder Singh Sarao, redno izvajal že od junija 2009. Pri CFTC ...

analiza 1 - Fakulteta za matematiko in fiziko

https://www.fmf.uni-lj.si/~hladnik/Analiza/Ana1.pdf

(5) Ce neka podmnozica naravnih števil vsebuje 1 in z vsakim številom tudi njegovega ... Kot ze receno, matematicna analiza brez mnozice realnih števil.

Pickov izrek - Fakulteta za matematiko in fiziko

https://www.fmf.uni-lj.si/~hladnik/Sem/Izdelki/Pickov_izrek_2.pdf

14 dec 2009 ... Ta formula deluje, če je večkotnik preprost – to je, dokler ne seka sam ... Ploščina trikotnika ABC je različna od nič in po formuli (2*) je enaka:.

matematika za biologe - Fakulteta za matematiko in fiziko

https://www.fmf.uni-lj.si/~hladnik/Tek/biozap.pdf

Za nekatere številske mnozice, s katerimi se bomo pogosto ukvarjali, vpeljemo standardne oznake: N za mnozico vseh naravnih števil, Z za mnozico vseh celih ...

Elementarna geometrija - Fakulteta za matematiko in fiziko

http://www.fmf.uni-lj.si/studij-matematike/1Mate/un1920/1Mate_3L_Elementarna_geometrija.pdf

Apolonijeva krožnica in. Apolonijev problem. Simsonova premica. Cevov in Stewartov izrek. Eulerjeva premica. Krožnica devetih točk. Menelajev, Pappusov in.

Diskretne strukture - Univerza v Ljubljani

https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=26320

Univerzalna mnozica in komplement. Univerzalna mnozica, oznacimo jo z S, ustreza podrocju pogovora v predikatnem racunu. Z univerzalno mnozico se ...

Uvod v raziskovalno delo - Fakulteta za matematiko in fiziko

https://www.fmf.uni-lj.si/storage/37288/Uvod_v_raz_delo.pdf

STANIČ, Samo, STARIČ, Marko, ZUPANC, Anže. Difference in direct charge- parity violation between charged and neutral B meson decays. Nature (Lond.),.

raziskovalci na začetku kariere - Fakulteta za matematiko in fiziko

http://www.fmf.uni-lj.si/storage/35035/RAZISKOVALCI%20NA%20ZACETKU%20KARIERE.pdf

vrednosti 85.344,00 EUR bo v trajanju 21 mesecev izvajal dr. Tine Porenta v tesnem sodelovanju s programsko skupino Fakultete za matematiko in fiziko ...

ŠTUDIJ FIZIKE na FMF 1919 - Fakulteta za matematiko in fiziko

https://www.fmf.uni-lj.si/storage/54487/info_dan_FMF_2020.pdf

Kolektor, Savatech, Acroni, Hella Saturnus telekomunikacije: Iskratel, Telekom. IT sektor: ... za zaposlitev ali za nadaljnji študij na področju fizike in sorodnih ved.

dr. Tomaž Zwitter Fakulteta za matematiko in fiziko ... - Temno nebo

http://temnonebo.com/images/pdf/zwitter.pdf

Delno zasenčena svetilka ima emisijo nad vodoravno ravnino omejeno z zaslonom, ki navzgor usmerjeno svetlobo odbije proti tlom. Take svetilke v primerjavi z.

in[titut za matematiko in fiziko - feri - Univerza v Mariboru

https://feri.um.si/site/assets/files/1133/zbornik_2009.pdf

8 sep 2009 ... ... odprtokodni GeoServer ter spletna aplikacija TerraTrackers za sledenje napravam GPS v ... sledilnik z vgrajenim digitalnim pospeškometrom.

Diskretne strukture 1

http://www.math.rs/files/M105_-_Diskretne_strukture_1.pdf

Студијски програм: Основне академске студије информатике. Назив предмета: М105 - Дискретне структуре 1. Наставник: Жарко Мијајловић, Милан ...

Diskretne strukture

https://studentski.net/get/ulj_fri_ri3_dis_sno_predavanja_05.pdf

Diskretne strukture. Gašper Fijavz. Fakulteta za racunalništvo in informatiko. Univerza v Ljubljani. 15. november 2006. Operacije z mnozicami.

Diskretne strukture, Funkcije - I deo

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2105/LS-P11-F-1.pdf

Za korespondenciju f ⊆ A × B kazemo da je preslikavanje ili funkcija iz A u B ako ... t f je injektivna funkcija ako i samo ako su sve vrednosti u drugoj vrsti ove ...

diskretne strukture 1 - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~zoranp/2014-15/DS1.pdf

Diskretne strukture, kao oblast izuqava a diskretne matematike, pred- stav aju familiju matamatiqkih struktura sa konaqnim ili najvixe pre- brojivim domenima.

Diskretne strukture, Relacije - I deo

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2114/DS-P09-R-1.pdf

2} je ternarna relacija na skupu R. c) Skup Np parnih brojeva je unarna relacija na skupu N. Diskretne strukture. – 7 –. Relacije - I deo. Diskretne strukture. – 7 –.

Predmet: DISKRETNE STRUKTURE Letnik: 1. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/diskretne%20strukture/2011051216331646/

12 maj 2011 ... Matematična logika. - sintaksa in semantika izjavnega računa: formalni jezik, induktivna definicija formul, konstrukcijsko drevo formule, dokaz z ...

Diskretne strukture, Uvodno predavanje

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2114/DS-P00-UVOD.pdf

Diskretna matematika. DISKRETNE STRUKTURE je jedan od nekoliko predmeta na studijama matematike i informatike iz oblasti DISKRETNE MATEMATIKE, ...

DISKRETNE STRUKTURE Gašper Fijavz - Matematika@FRI

http://matematika.fri.uni-lj.si/ds/ds.pdf

Pred vami je ucbenik predmeta Diskretne strukture, ki ga izvajamo na prvostopenjskem študiju Racunalništva in informatike na Fakulteti za racunalništvo in ...

kvazikristali - Obzornik za matematiko in fiziko

http://www.obzornik.si/52/1604-Dolinsek-abstract.pdf

Fe, Al-Ni-Co, Tb-Mg-Zn, itd.), po transportnih lastnostih pa so bolj podobni izolatorjem kot kovinam. Visokokvalitetni kvazikristali imajo veliko elektri£no upornost ...

Ispitna pitanja iz predmeta Diskretne strukture I (Kurs koji ... - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~zarkom/Ispitna_pitanja_Diskretne_strukture_I_ZM_v2.pdf

Parcijalno i linearno uređeni skupovi, primeri (brojevna uređenja, binarno drvo, relacija deljivosti). 32. Beskonačna unija i presek skupova. 33. Konačni i ...

josip plemelj in pravilni sedemkotnik - Obzornik za matematiko in fiziko

http://www.obzornik.si/60/1921-Hladnik-abstract.pdf

JOSIP PLEMELJ IN PRAVILNI SEDEMKOTNIK. MILAN HLADNIK. Fakulteta za matematiko in fiziko. Univerza v Ljubljani. Math. Subj. Class. (2010): 12F05 ...

univerza na primorskem fakulteta za matematiko ... - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/download/416

Ključne besede: avtizem, Aspergerjev sindrom, motnje avtističnega spektra. Izvleček: ... There are a variety of tests to determine which factors are more important ...

dianoia - Fakulteta za naravoslovje in matematiko - Univerza v ...

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2018/04/Dianoia_2018_1.pdf

1 apr 2018 ... [5] M. Sovic, T. Letnik, M. Mencinger, Steinerjev problem s prakticnim primerom ... študiral Fermatov izrek in zapisali posplošitve, ki jih je zapisal ...

Biologija - Fakulteta za naravoslovje in matematiko

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2017/02/Podipl_studijski_Biologija.pdf

aparat. Lizosomi. Peroksisomi. Centrioli. Citoskelet: mikrotubuli, mikrofilamenti, intermediarni filamenti. Vključki (glikogen, lipidi, kristali, pigmenti). Jedro. Celični.

Fizikalna kemija 1 - Fakulteta za naravoslovje in matematiko

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2010/12/Fizikalna_kemija_1.pdf

mešanice, idealne razredčene mešanice, koligativne lastnosti, topnost, realni plini, fugativnost, realne raztopine, aktivnost. Fazni diagrami: diagram parnih tlakov ...

Geologija s paleontologijo - Fakulteta za naravoslovje in matematiko

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2010/12/geologija_s_paleontologijo.pdf

Zgradba Zemlje,. - Mineralogija: vrste in lastnosti mineralov ... Paleontologija: nastanek življenja na Zemlji, teorija evolucije, sistematika rastlin in živali,.

Diferencialne enačbe - Fakulteta za naravoslovje in matematiko

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2010/12/Diferencialne_enacbe.pdf

Trigonometrične vrste in transformacije: Fourierova vrsta, Fourierova transformacija, diskretna Fourireova transformacija. 8. Besselova diferencialna enačba: ...

Splošna zoologija - Fakulteta za naravoslovje in matematiko

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2013/04/SPLOSNA_ZOOLOGIJA_Biologija.pdf

Prebavilo ima le eno (ustno) odprtino na trebušni strani telesa (trakulje so brez prebavila). Vrtinčarji so majhni ploskavci z ustno odprtino, ki vodi v izvihljivo ţrelo ...

analiza organizacijske strukture - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Kukovicic_Ales_20070829.pdf

29 avg 2007 ... organizacijska struktura na splošno, preučitev obstoječe ... primerna poslovno-funkcijska organizacijska struktura, v kateri so delovna področja.

Ornik Jan - Oddelek za fiziko - Univerza v Mariboru

https://fizika.fnm.um.si/wp-content/uploads/2020/03/Ornik_Jan.pdf

Ključne besede: kanonična spinska stekla, susceptibilnost, magnetizacija, temperatura zamrznitve, Curie-Weissov zakon, efektivni magnetni moment, interakcije ...

difuzijsko omejena agregacija - Oddelek za fiziko - Univerza v ...

https://fizika.fnm.um.si/wp-content/uploads/2020/03/Harkai_Sa%C5%A1a.pdf

Ko se to zgodi, ga ustavimo in sprehajalec postane del agregata. Pomemben parameter je razdalja ( ), ki predstavlja velikost delcev in določa, na katero ...

sprememba organizacijske strukture podjetja merkur - Univerza v ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/trako1455.pdf

Nova organizacijska struktura podjetja Merkur je tesno povezana s finančnim in računovodskim sektorjem. ... Maribor, Nova Gorica, Kranj in Novo mesto. Vse te ...

oblikovanje organizacijske strukture- primer ... - Univerza v Mariboru

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/steharnik-miha.pdf

1. funkcijska organizacijska struktura,. 2. produktna (divizijska) organizacijska struktura,. 3. matrična organizacijska struktura,. 4. projektna organizacijska ...