Predmet: DISKRETNE STRUKTURE Letnik: 1. - UP PEF

12 maj 2011 ... Matematična logika. - sintaksa in semantika izjavnega računa: formalni jezik, induktivna definicija formul, konstrukcijsko drevo formule, dokaz z ...

Predmet: DISKRETNE STRUKTURE Letnik: 1. - UP PEF - Sorodni dokumenti

Predmet: DISKRETNE STRUKTURE Letnik: 1. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/diskretne%20strukture/2011051216331646/

12 maj 2011 ... Matematična logika. - sintaksa in semantika izjavnega računa: formalni jezik, induktivna definicija formul, konstrukcijsko drevo formule, dokaz z ...

Diskretne strukture

https://studentski.net/get/ulj_fri_ri3_dis_sno_predavanja_05.pdf

Diskretne strukture. Gašper Fijavz. Fakulteta za racunalništvo in informatiko. Univerza v Ljubljani. 15. november 2006. Operacije z mnozicami.

Diskretne strukture 1

http://www.math.rs/files/M105_-_Diskretne_strukture_1.pdf

Студијски програм: Основне академске студије информатике. Назив предмета: М105 - Дискретне структуре 1. Наставник: Жарко Мијајловић, Милан ...

Diskretne strukture, Relacije - I deo

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2114/DS-P09-R-1.pdf

2} je ternarna relacija na skupu R. c) Skup Np parnih brojeva je unarna relacija na skupu N. Diskretne strukture. – 7 –. Relacije - I deo. Diskretne strukture. – 7 –.

diskretne strukture 1 - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~zoranp/2014-15/DS1.pdf

Diskretne strukture, kao oblast izuqava a diskretne matematike, pred- stav aju familiju matamatiqkih struktura sa konaqnim ili najvixe pre- brojivim domenima.

Diskretne strukture, Funkcije - I deo

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2105/LS-P11-F-1.pdf

Za korespondenciju f ⊆ A × B kazemo da je preslikavanje ili funkcija iz A u B ako ... t f je injektivna funkcija ako i samo ako su sve vrednosti u drugoj vrsti ove ...

Diskretne strukture - Univerza v Ljubljani

https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=26320

Univerzalna mnozica in komplement. Univerzalna mnozica, oznacimo jo z S, ustreza podrocju pogovora v predikatnem racunu. Z univerzalno mnozico se ...

Diskretne strukture, Uvodno predavanje

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2114/DS-P00-UVOD.pdf

Diskretna matematika. DISKRETNE STRUKTURE je jedan od nekoliko predmeta na studijama matematike i informatike iz oblasti DISKRETNE MATEMATIKE, ...

DISKRETNE STRUKTURE Gašper Fijavz - [email protected]

http://matematika.fri.uni-lj.si/ds/ds.pdf

Pred vami je ucbenik predmeta Diskretne strukture, ki ga izvajamo na prvostopenjskem študiju Racunalništva in informatike na Fakulteti za racunalništvo in ...

Diskretne strukture I - Fakulteta za matematiko in fiziko - Univerza v ...

https://www.fmf.uni-lj.si/~skreko/Gradiva/DS1-skripta.pdf

... Katalozni zapis o publikaciji. Narodna in univerzitetna knjiznica, Ljubljana. 511. ŠKREKOVSKI, Riste. Diskretne strukture I [Elektronski vir] : zapiski predavanj /.

Ispitna pitanja iz predmeta Diskretne strukture I (Kurs koji ... - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~zarkom/Ispitna_pitanja_Diskretne_strukture_I_ZM_v2.pdf

Parcijalno i linearno uređeni skupovi, primeri (brojevna uređenja, binarno drvo, relacija deljivosti). 32. Beskonačna unija i presek skupova. 33. Konačni i ...

Predmet: DRUŽBOSLOVJE Letnik: 2. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/druzboslovje/2011051309413162/

13 maj 2011 ... Naravne enote Slovenije. Vaje. Spoznavanje družbe za 5. razred osnovne šole. Modrijan, Ljubljana, 64 str. Kunaver, J. in drugi, 1996: Obča ...

Predmet: NARAVOSLOVJE Letnik: 1. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/naravoslovje/2011051309412439/

13 maj 2011 ... Predmet naj zagotovi sintetični pogled na naravoslovje kljub temu, da ta predmet obravnavajo učitelji vseh ... Vaje: Agregatna stanja. ... Beckett, B.Gallager, R. Rotar, V. (1994): Biologija za 7. razred osnovne šole, Tehniška.

Predmet: GEOMETRIJA Letnik: 3. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/geometrija/2011051216331382/

12 maj 2011 ... Podobnost trikotnikov. Razmerja. Podobnost trikotnikov. Pitagorov izrek. Ploščina večkotnikov. Aksiom o ploščini. Izreki o ploščinah trikotnikov ...

Predmet: SLOVENSKI JEZIK I in II Letnik: 1., 2., 3. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/slov%20jezik12/2011051309412016/

13 maj 2011 ... spoznava načela govorništva, zlasti na tistih področjih, ki omogočajo ... M. Križaj Ortar, M. Bešter idr., Na pragu besedila 1, Ljubljana 1999.

Predmet: RAZVOJNA PSIHOLOGIJA Letnik: 1. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/razvojna%20psihologija/2011051216593981/

12 maj 2011 ... Razvoj: značilnosti razvoja (smer, tempo, povezanost, stadiji, občutljiva obdobja), dejavniki razvoja, periodizacija po obdobjih. Teorije razvoja: ...

Predmet: ELEMENTARNA MATEMATIKA Letnik: 3. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/elementarna%20matematika/2011051216331449/

12 maj 2011 ... Uporaba kongruentnosti: stoletni koledar, deljivost s 3, 9, 11, ... , desetiški zapis racionalnih števil. Primeri iracionalnih števil. Premo sorazmerje.

Predmet: METODIKA MATEMATIKE Letnik: 3. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/metod%20matemat/2011051216594646/

12 maj 2011 ... Problemi in aplikacije: matematika iz otrokovega vsakdana. ... Hodnik Čadež, T. (2002) Cicibanova matematika, priročnik za vzgojitelja.

Predmet: RAZVOJNA PSIHOLOGIJA Letnik: 1., 2. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/razv%20psih/2011051309412199/

13 maj 2011 ... Posamezna razvojna obdobja od spočetja do smrti, s posebnim poudarkom na šolskem otroku. Pripravljenost za vstop v šolo in zgodnejše ...

METODIKA MATEMATIKE - izbirni predmet Letnik - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/izbirni%20metod%20matemat1/2011051217000454/

12 maj 2011 ... MATEMATIKA IN DRUGA PODROČJA. REŠEVANJE ... Hodnik Čadež, T. (2002) Cicibanova matematika, priročnik za vzgojitelja. Ljubljana: ...

Predmet: LIKOVNA VZGOJA Z DIDAKTIKO Letnik: 3., 4. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/likov%20vzg%20did/2011051309412602/

13 maj 2011 ... spozna osnovne likovne prvine in oblikovalna načela,. • se seznani z osnovnimi likovnimi tehnikami. 2. VSEBINA. Didaktika likovne vzgoje kot ...

Predmet: SISTEMSKA PROGRAMSKA OPREMA Letnik: 3. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/spo/2011051216330326/

12 maj 2011 ... Pri predmetu Sistemska programska oprema se študenti seznanijo s programsko opremo, ki omogoča in nadzoruje delovanje strojne opreme ...

METODIKA GLASBENE VZGOJE - izbirni predmet Letnik - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/metod%20glasb%20vzg/2011051216595024/

12 maj 2011 ... glasbena znanja: akordi (tri- in četverozvoki) po obliki, kakovosti, vlogi in mnogostranosti ter kadenčne zveze v duru ... Pesmarice za petje v predšolskem obdobju. Nograšek ... inštrumentarijem, klavirjem, kitaro. Avtorici: mag.

odabrana poglavlja iz diskretne matematike - Knjizara.com

https://www.knjizara.com/pdf/94886.pdf

VIII. Iz predgovora drugom izdanju knjige ”Diskretna matematika” . . . . . . . . X. Iz predgovora prvom izdanju knjige ”Diskretne matematicke strukture” . . . X. 1.

Zapiski predavanj iz Algebre in Diskretne Matematike - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~potocnik/Ucbeniki/ADM-Zapiski.pdf

relacija. Na primer, v mnozici števil lahko vpeljemo relacijo ≤, ali pa relacijo ... Omenimo še, da je relacija deljivosti tranzitivna relacije. Natancneje,.

Predmet poželenja Predmet poželenja - Detajl in celota

http://detajl-celota.com/upload/doc/8_Sanjski_dom_2.pdf

stnice in dela arhitektk Marjetke Lu- žovec Hrvatin in Mateje Lužovec iz bi- roja Detajl in celota, ki sta zamisli po- magali uskladiti in uresničiti. Moder- no, a hkrati ...

LETNIK 20 [TEVILKA 3 oktober 2015 LETNIK 20 ... - Občina Duplek

https://www.duplek.si/Files/eMagazine/44/42283/Dupleske%20novice%20oktober2015_web.pdf

3 okt 2015 ... z namenom poglobitve prijateljstva med obema dru{tvoma in ob~ani ... Že 8. šolsko leto si v plesnem društvu Zapleši prizadevamo, da je čas v šoli in vrtcu za otroke čim bolj zabaven in ... in Aljo je zelo ti{~alo na WC, zato sva.

LETNIK 21 [TEVILKA 2 junij 2016 LETNIK 21 ... - Občina Duplek

https://www.duplek.si/Files/eMagazine/44/42703/DUPLEK%20JUNIJ%202016_WEB.pdf

2 jun 2016 ... ~ne du{e: bela latasta hortenzija, v ozadju ne`no lila odtenek za- nimivega Thalictruma rochebrunianuma, ki v ne`nem vetru ustvari poezijo v ...

Algebraicne strukture - FMF

https://www.fmf.uni-lj.si/~kosir/poucevanje/skripta/strukture.pdf

Lastnosti binarnih operacij: ◦ : M × M → M. 1.) ◦ je asociativna, ce velja (a ◦ b) ◦ c = a ◦ (b ◦ c) za poljubne a, b, c ∈ M. Recemo tudi, da za ◦ velja asociativnost. 2.

CELIČNE STRUKTURE IN ORGANELI

https://dijaski.net/get/bio_sno_celicni_organeli_03.pdf

*citoplazma: organeli citosol. CELIČNE STRUKTURE IN ORGANELI ... Piknje so odprtine v celični steni, skozi katere sta povezani citoplazmi sosednjih celic.

Primerjava strukture in funkcije

https://dijaski.net/get/bio_vaj_primerjava_strukture_in_funkcije_01.pdf

razred vrtinčarji (Turbellaria) Vrtinčar. razred sesači (Trematoda). razred trakulje (Cestoda). poddeblo nitkarji (Nemertea). poddeblo valjasti črvi ...

STRUKTURE BIOLOŠKIH MOLEKUL

https://www.ki.si/fileadmin/user_upload/datoteke-D01/Laboratorij_za_racunsko_biokemijo_in_nacrtovanje_ucinkovin/Ucno_Gradivo_Famnit.pdf

Študijsko gradivo pri predmetu: Strukture bioloških molekul. Univerza na ... aromatičnost, stereokemijo in upoštevati potencialne tavtomerne oblike molekule.

MODELIRANJE OPTIMALNE FINANCIJSKE STRUKTURE

https://hrcak.srce.hr/file/267781

Opatija, Sveučilište u Rijeci. Hrvatska ... Najistaknutija osobina municipalnih obveznica jest da je "kupon dohodak" oslobođen od plaćanja državnih poreza na ...

paralelne strukture na kosovu - OSCE

https://www.osce.org/sr/kosovo/24620?download=true

16. maja 2006. raketna granata je ispaljena na prodavnicu u opštini Leposavić/ ... 83 Opština Peć/Pejë je odobrila održavanje nastave na bosanskom jeziku.

OPIS STRUKTURE GRAFIČNIH PODATKOV ZK:

https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/struktura/Opis_strukture_graficnih_podatkov_ZK.pdf

ZKN_PMEJE (zemljiškokatastrski načrt – parcelne meje) ... Enako velja tudi za polje katastrski razred, ki lahko še vedno vsebuje vrednosti različne od 0, vendar ...

Predstavitev izobrazbene strukture v Sloveniji in EU-28

https://www.gzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=em59pJr38yk%3D&tabid=47814&portalid=120&mid=68602

4 mar 2020 ... neznana izobrazba, ni podatka. 2.638. 2. 417. SKUPAJ ... srednješolska izobrazba (ISCED 3-4) terciarna izobrazba (ISCED 5-8). Vir: Eurostat ...