Skripta predmeta Diskretna matematika - MI SANU

4 феб 2011 ... diskretne strukture, grafovi i drveta, modularna aritmetika,. • apstraktne koncepti za zasnivanje i analizu algoritama,. • tehnike prebrojavanja ...

Skripta predmeta Diskretna matematika - MI SANU - Sorodni dokumenti

Skripta predmeta Diskretna matematika - MI SANU

http://www.mi.sanu.ac.rs/~zorano/dm/PredavDiskretnaMat.pdf

4 феб 2011 ... diskretne strukture, grafovi i drveta, modularna aritmetika,. • apstraktne koncepti za zasnivanje i analizu algoritama,. • tehnike prebrojavanja ...

Diskretna matematika 1 / Kombinatorika - 2. Klasicne konfiguracije

https://studentski.net/get/ulj_fmf_fc1_dm1_sno_kombinatorika_02__klasicne_konfiguracije.pdf

Konfiguracije. V. Batagelj. Izbori. Variacije. Kombinacije. Porazdelitve. Metoda tirov. Povzetek. Izbori. Iz koncne mnozice A = {a1,a2, ...,an} izberemo r elementov.

Matematika 1 Skripta za seminar

http://matematika.fkit.hr/novo/matematika%201/vjezbe/Matematika_1_seminarska_skripta_prvih_sest_lekcija.pdf

Skup realnih brojeva sadrzi racionalne brojeve (razlomke) i iracionalne brojeve. Svaki element tog skupa moze se zapisati u konacnom ili beskonacnom ...

Sadržaj A. OPIS NASTAVNOG PREDMETA MATEMATIKA, 2 B ...

https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/metodika/materijali/matematika-nakon-recenzije.pdf

NACIONALNI DOKUMENT NASTAVNOGA PREDMETA MATEMATIKA. —11. 3. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE. A-BROJEVI. B-ALGEBRA I FUNKCIJE. C- OBLIK I ...

Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta ...

http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/SeznamEvidencnihNarocil_2018.pdf

Odvetniška družba Kočevar in Kvaternik, o.p., d.o.o.. 2 infrastrukturno področje blago zamenjava ogrevalno-hladilnega sistema. 18.184. Klimatizacija Štrubelj ...

opis predmeta vrsta predmeta naziv gospodarskega subjekta ...

http://www.vrhnika.si/get.php?id=16934

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.. POT NA TOJNICE 40, ... AVTOTRADE d.o.o., VRHNIKA. Sinja Gorica 11 ... SRC d.o.o.. TRŽAŠKA CESTA 116 ...

Untitled - MI SANU

http://www.mi.sanu.ac.rs/~kosta/Ilijada.pdf

Skoro cela Ilijada se odigrava daleko od tople vode. Skoro ceo ljudski život se uvek odigravao daleko od tople vode. O. Sila koja ubija je površan i grub oblik sile ...

Diskretna Furijeova transformacija

http://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe3dos/materijali/predavanja/casovi/5.%20Primena%20DFT.pdf

a onda može da se primeni cirkularna konvolucija ? Digitalna obrada signala. Primena DFT - Efikasno izračunavanje linearne konvolucije. N = 2 p. Izbor.

Diskretna Fourierova transformacija

https://web.math.pmf.unizg.hr/~nela/zr2vjezbe/zr2_DFT.pdf

Diskretna Fourierova transformacija ima široku primjenu u raznim poljima, a razlog tome je egzistencija brzog i efikasnog algoritma (FFT) za njeno racunanje:.

Diskretna Fourierjeva transformacija

http://luks.fe.uni-lj.si/sl/studij/AS/vaje/vaje10-teroija.pdf

Diskretna Fourierjeva transformacija. Definicija. Imamo vzorčeni signal f(t). {f(nT)} = {f(0), f(T), f(2T), f(3T), ∫, f((N-1)T)}. 1ÅÅÅÅÅ. T je frekvenca vzorčenja. DFT je ...

Mihailo Petrović Alas : life, work, times - MI SANU

http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/news_pages/Mihailo%20Petrovic%20Alas%20-%20life,%20work,%20times.pdf

20 Feb 2020 ... 13 | Žarko Mijajlović, Mihailo Petrović Alas and His Age. 35 | Stevan Pilipović ... Nela Malinović-Jovanović, U. Niš, 2008. ◇ Siniša Crvenković ...

Mihailo Petrović Alas : life, work, times - MI SANU - Српска ...

http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/news_pages/Mihailo%20Petrovic%20Alas%20-%20life,%20work,%20times.pdf

20 Feb 2020 ... 13 | Žarko Mijajlović, Mihailo Petrović Alas and His Age. 35 | Stevan Pilipović ... Nela Malinović-Jovanović, U. Niš, 2008. ◇ Siniša Crvenković ...

MATEMATIKA Polona Oblak - Matematika@FRI - Univerza v Ljubljani

http://matematika.fri.uni-lj.si/mat/matvsp2019.pdf

odvisne od števila ur ucenja, obraba gum na avtu je odvisna od števila ... 10 evrov, ki ga lahko unovciš pri nakupu, zeleni pa kupon za 10 % popusta na ... Menjava spremenljivk x in y na grafu funkcije pomeni zrcaljenje grafa preko premice y =.

Matemātika kā vērtība un matemātika kā līdzeklis - Profesionālajā ...

http://profizgl.lu.lv/mod/resource/view.php?id=21683

Matemātika kā vērtība un matemātika kā līdzeklis. 4. Mana matemātiskā izglītība -. „Kāpēc jāmācās matemātika jeb kāpēc pēc pavasara nāk vasara?” Ja Jums ...

Opis predmeta Opće informacije 1. OPIS PREDMETA

http://www.gfos.unios.hr/download/Hrvoje-Krsti%C4%87-informacije-o-predmetu-05-10-2017-08-45.pdf

Opis predmeta. Opće informacije. Nositelj predmeta doc.dr.sc. Hrvoje Krstić. Naziv predmeta. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA. Studijski program. Preddiplomski ...

Matematika, ekonomická a finančná matematika

https://www.upjs.sk/public/media/14800/Matematika.pdf

Matematika, ekonomická a finančná matematika. Jesenná 5. VKM – videokonferenčná miestnosť. 10:20-11:00 Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD.: Neviditeľná ruka ...

Skripta umetnost (PDF)

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/818_8cfc6e21bfa2/ume%20skripta,%20samo%20textPDF.pdf

Izumijo tri stebrne rede: dorski, jonski in korintski, ki se razlikujejo po kapitelu. ... cesarjem so postavljali posebne spominske stebre (Trajanov steber) ali.

Skripta 5 - VSSP

http://vssp.edu.rs/wp-content/uploads/2017/03/Skripta5-Upravljanje-projektima.pdf

GANTOGRAM (GANTT GRAFIKON). Skolski primer Gantt grafikona. Vreme zastoja. Vreme zastoja. -. 5. -. 10. 3035. 15. 20. Vreme (u danima). Slika 4.1.

Skripta - Vzdělávání

http://www.cpp4u.cz/index.php/ke-stazeni/nabidky-cpp/skripta-prevence-pdf/stahnout

Automatic Sequence Controlled Calculator neboli automatický sekvenčně ... m si neodvykl zase ne našla hra u které sem furt= travian (2 s tak napište do hry na ...

skripta - Breznica 1

https://breznica1.skavt.net/datoteke/Skripta-za-izpite_2019.pdf

piski napenjanje z alpskim metuljem oskrba izbitega zoba vezava za trinožnik povezovanje šotorke zakuriti ogenj s kresilom vrisovanje točk križna vezava z utori.

Skripta 2008 5.vaja_elementi_vit.C

http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2754/K%C5%BDZ_2008_5.vaja_elementi_vitC.pdf

5 ml merilni valj,. • 50 ml merilna bučka. • steklen lij, filtrirni papir. Reagenti: • 20 % HCl. • 5 % HCl. • 10 % 5-sulfosalicilna kislina (C7H6O6S . 2H2O). • 25 % NH3.

SKRIPTA IZ OSNOVA STROJARSTVA

https://bib.irb.hr/datoteka/761254.osnove_strojarstva.pdf

5 svi 2015 ... Pomoćne kotne crte crtaju se 1÷3 mm duže od vrhova strelica i okomito ... Posebne funkcije kod strojeva i aparata mogu ispuniti samo posebni ...

MATEMATIˇCKA LOGIKA 1 skripta

http://www.mathos.unios.hr/logika/Logika_skripta.pdf

2.3 Interpretacije i modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 ... Za osnivaca suvremene simbolicke formalne logike moze se smatrati Boole8. Boolov krajnji cilj bio je ... Ako daš kruh i sladoled, ne smiješ dati krastavce. 3. Ako daš krastavce ili ...

moja matematika 1 moja najdraža matematika 1 - Alka script

https://www.alkascript.hr/index.php/katalog-proizvoda/skola-za-zivot/osnovne-skole/1-razred?format=raw&task=download&fid=475

moja matematika 1 boško jagodić ivan mrkonjić marijana curić. RADNA BILJEŽNICA. ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE boško jagodić.

Skripta Pavlova pisma - Eksegeza.net

http://www.eksegeza.net/images/SKRIPT_Pavel_I__Apd_Tes_2018.pdf

Jakobov govor povzema Petrovo misel, jo potrjuje s svetopisemskim citatom (Am ... Edoma in vse narode, nad katerimi kličejo moje ime«, v LXX pa je beseda Edom, ki ... Pavel jim želi biti predvsem brat (1,4; 2,1.9.14.17), ki jih opominja in.

Skripta za Stvarno pravo - Pravnica.net

https://www.pravnica.net/literatura/n/2010/04/e371b2621b883bd333812b0a87f0cc51/skripta-za-stvarno-pravo.pdf

V ZK se lahko vpiše tudi pogodbena predkupna pravica. ... za nepremičnino preko nepremičnine soseda in če je ugovor utemeljen, pozove predlagatelja, da kot.

Brand Management - Skripta - Marketing PR FON

http://marketing-pr.fon.rs/webroot/uploads/Brand%20Management%20-%20Skripta.pdf

Mikseri. X. MONOLITNA BREND ARHITEKTURA- PRIMER GORENJE ... AIDA model koji služi kao ... Recept za Arch Deluxe je došao iz njihove kuhinje.Ovo je u.

Skripta za inteligentne sisteme - Puskice

http://www.puskice.org/download/skriptaIsPrepravljeno.pdf

Anlaser je neispravan (zaključak). IF. Anlaser je neispravan (uslov - premisa). THEN. Zameni anlaser. *** NAPOMENA: treće ulančavanje smisliti po želji ...

Skripta II - Универзитет у Новом Саду

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/lovturpodrucja_s2.pdf

мачка које имају улогу природних селектора (Група аутора, 1991). Алпски простор који ... У унутрашњости на северу влада саванска клима која је због.

skripta Anorganska Kemija_2013_14 - SS - Kemijsko-tehnološki ...

https://www.ktf.unist.hr/index.php/nastavni-materijali-zoak/nastavni-materijali/category/94-opca-i-anorganska-kemija-vjezbe?download=1599%3Askripta-vjezbe-iz-anorganske-kemije-strucni-studij-2014

nešto nižoj temperaturi 773 K barijev oksid primanjem kisika ponovo prelazi u peroksid. Laboratorijski ... Izgaranjem litija sa zrakom nastaje litijev oksid, Li2O.

Udžbenik - skripta - Fakultet za fizičku hemiju

http://www.ffh.bg.ac.rs/Dokumenti/Radiohemija/Udzbenik-skripta_RHNH.pdf

1.2 RADIOAKTIVNI RASPAD. 1.2.1 Šta je radioaktivnost i zašto do nje dolazi. Poznato je da jedan sistem u hemijskom smislu predstavlja određen skup atoma,.

interna skripta za kolegij „menadžment“ - EFOS

http://www.efos.unios.hr/menadzment/wp-content/uploads/sites/205/2019/01/Interna-skripta-9.pdf

Slika 1: Motivacijski proces ... Netko voli čitati jer čitanjem razvija svoju ... organizacijama utječu dvije nezavisne grupe faktora: motivacijski faktori i “higijenici” ...

Skripta po knjigi Sergeja Vilfana - Pravnica.net

https://www.pravnica.net/literatura/n/2015/10/3ba147bfc1dcd0db25e94208b928fde0/skripta-po-knjigi-in-zapiskih-50-strani.pdf

3 okt 2015 ... Sodni uradniki lahko sprožijo postopek za odvzem prostosti ... predvsem kompozicijski sistem ... uvedbi torture v postopek odločajo prisedniki.

Osnovna skripta za reprocesiranje medicinskih ... - WFHSS

https://wfhss.com/wp-content/uploads/wfhss-training-1-07_hr.pdf

B: Sposobni inaktivirati viruse. C: Sposobni uništiti spore bakterija uzročnika antraksa. D: Sposobni uništiti spore bakterija uzročnika plinske gangrene i tetanusa.

skripta iz kolegija visoke građevine - Građevinski fakultet

https://www.grad.unizg.hr/_download/repository/Visoke_gradjevine_-_skripta_predavanja_i_vjezbi.pdf

19 lis 2017 ... Slika 1-3 – Višekatnice od nepečene opeke – grad Shibam, Jemen, 16. stoljeće. [6] ... visoke zgrade je konzolna greda upeta u temelje. ... Prema jednoj od definicija visoke građevine, visoka građevina je svaka građevina.

Skripta iz Opce kemije_strucni studij_2014 - Kemijsko-tehnološki ...

https://www.ktf.unist.hr/index.php/nastavni-materijali-zoak/nastavni-materijali/category/94-opca-i-anorganska-kemija-vjezbe?download=3074%3Askripta-iz-opce-kemije-strucni-studij-2014

2. Odredite boju destilata i destilacijskog ostatka. 2. Da li je CuSO4 × 5H2O prešao u destilat? Objasnite odgovor! EKSPERIMENT 9. Sublimacija joda. PRIBOR:.