Mestna občina Velenje

ambulante, dermatološka, internistična, ORL, meta- donska in logopedska ambulanta, dežurna ambulan- ta, reševalna postaja, dispanzer za medicino dela in.

Mestna občina Velenje - Sorodni dokumenti

Poročilo o stanju okolja v MO Velenje - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/Aktualno/2019/Poro%C4%8Dilo%20o%20stanju%20okolja%20v%20MOV%202019.pdf

Poročilo o stanju okolja v MO Velenje. PM10. Trdni delci (med 2,5 in 10 µm). PM2,5. Trdni delci (med 1 in 2,5 µm). Al. Aluminij. Co. Kobalt. Cu. Baker. Fe. Železo.

Zeleno Velenje.cdr - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/0-www-4/Datoteke/Galerija%20na%20prostem/GNP03-Zeleno%20Velenje.pdf

Vse skupaj precedimo in jagode zmiksamo. Iz odlite tekočine naredimo sirup. Stepemo sladko smetano, ki ji primešamo jogurt, citronski timijan, materino dušico, ...

Mestna občina Velenje

https://www.velenje.si/files/default/brosure/predstavitev-obcine-2012.pdf

ambulante, dermatološka, internistična, ORL, meta- donska in logopedska ambulanta, dežurna ambulan- ta, reševalna postaja, dispanzer za medicino dela in.

54 6a 78 - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/0-www-4/Datoteke/Bro%C5%A1ure,%20dokumenti/Ceste%20in%20ulice%20mesta.pdf

Mladinska knjiga: Inštitut za novejšo zgodovino, 2006. ▷ Gošnik, Zarja Frančiška. Zapuščina Ane Lušin, Cankarjeve ljubezni. Velenje: Muzej Velenje, 2018.

TUS - Mestna občina Velenje

http://www.velenje.si/files/default/0-MOV/Datoteke/2016/TUS%20Velenje%202025.pdf

Trajnostna urbana Strategija za pametno, podjetno in prijazno Velenje 2025. 2. Naziv: TRAJNOSTNA URBANA ... Youth Hostel...); • Dialog s ponudniki poteka v ...

zapisnik 2 - Mestna občina Velenje

http://www.velenje.si/files/default/ZAPISNIKI%20SEJ%20SVETA/21.%20seja%20017%20zapisnik.pdf

kolesarsko in pešpot na relaciji Velenje-Obirc. Odgovor vodje Urada za ... Vzrok slabega stanja tam torej ni gostilna, ampak zmanjšanje dveh otokov na enega z ...

Untitled - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/javna%20narocila/2014/13.10.2014.pdf

10 okt 2014 ... 3. - ČELNA BLENDA. 4. KAPNA BLENDA. 5. ČELNA OBROBA. 6. KAPNI SNEGOBRAN. 7. ZATREPNI ŠPIROVEC. 8. PODLOŽNA LETEV ...

Zloženka A5.cdr - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/0-www-4/datoteke/2019/rsvm%20letak.pdf

9 mar 2019 ... TRGOVINA IMAGE. TRGOVINA HUMMEL. PROTEINI.SI SHOP VELENJE. Realizacija: Mestna občina Velenje, marec 2019. VELENJE. 1959.

Ur. vestnik št. 26/17 - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/Vestniki/2017/Vestnik%2026-2017%20%20objava.pdf

28 nov 2017 ... V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom. Velenje ... so gabariti, zasnova pročelij, tlorisni razporedi, značilni naravni in umetni ...

SGRR - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/0-www-4/Datoteke/Bro%C5%A1ure,%20dokumenti/MOV%20-%20Knjizica%202019%20WWW.pdf

20 sep 2019 ... je v lanskem letu v hrambo dobil Muzej Velenje. V letošnjem letu se bomo ... premogovniku strmo naraščalo in "rudarski dom" v. Apatovi gostilni ...

Ur. vestnik št. 3/16 - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/Vestniki/2016/Vestnik%203-2016%20OBJAVA.pdf

23 mar 2016 ... zobozdravstvo Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/1993 z dne 12. 7. 1993),. - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi ...

Priloga 2 - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/Seje%20sveta/2019/C2%20OSN%202020%20-%20OBR%20-%20Priloga%20GSMOV%206-2-19.pdf

22 okt 2019 ... Obrazložitev osnutka proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020. Uvod . ... za pokrivanje stroškov reprezentance sveta (malice svetnikov med sejami sveta). ... merah NLB d. d. za depozitne, kreditne in garancijske posle.

Oglas NČ.cdr - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/Aktualno/2019/RSVM%202019%20N%C4%8C.pdf

9 mar 2019 ... Šaleška cesta 1. (Mercator center Velenje). Svetovanje o prehrani, rekreaciji, zdravem življenjskem slogu in vključevanju prehranskih dodatkov.

Ur. vestnik št. 10/15 - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/vestniki/2015/Vestnik%2010-2015%20%20objava.pdf

23 jun 2015 ... Lekarna Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 7/93, 1/97, 4/99, 7/07, 18/09 in 23/11) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB-1, Uradni ...

Priloga 1 - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/Seje%20sveta/2020/Glasilo%208%201%20tisk.pdf

24 jan 2020 ... Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine,. ID znak parcela 968 ... vrednejše habitatne tipe (PUN). Ohranjati je potrebno ...

OBJAVLJAM - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/Vestniki/2019/Vestnik%202%20objava.pdf

30 jan 2019 ... (MOV, Upravne enote, CSD, Knjižnice Velenje, Galerije ... Zaposleni v zavodu so dolžni varovati kot tajnost podatke o poslovni in poklicni ...

zeleno - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/0-www-4/Datoteke/Bro%C5%A1ure,%20dokumenti/MOV%20-%20ekorevolucija%20www.pdf

4 okt 2017 ... sopisu Naš čas. Prispevke o stanju v naravnem in družbenem okolju sta pod naslovom Dvignjeni za- stor pripravljala Vane Gošnik in Peter ...

Izvedbeni načrt - Mestna občina Velenje

http://www.velenje.si/files/default/0-MOV/Datoteke/2017/Izvedbeni%20na%C4%8Drt%20TUS%20MO%20Velenje.pdf

Velenje 2025 (v nadaljevanju: TUS MOV) gradi na doslej uspešno izvajani razvojni viziji in daje ... Izgradnja telovadnice OŠ MPT Izgradnja ustrezne telovadnice ...

Mobilnostni načrt MOV - Mestna občina Velenje

https://www.velenje.si/files/default/0-MOV/Datoteke/2019/Mobilnostni%20na%C4%8Drt%20MOV%202018.pdf

vlakov, vozni red je v jutranji konici na približno eno uro, v popoldanski na pol ure oz. eno uro, izven ... En zaposlen včasih uporablja mestni avtobus Lokalc, dva.

Nevarni odpadki - Mestna občina Velenje

https://www.velenje.si/files/default/brosure/Odpadki-2019%20brosura.pdf

13 jun 2019 ... Marcel Hriberšek, Jože Povše. FOTOGRAFIJE arhiv PUP Saubermacher, d. o. o., opa:celica,. Shutterstock. OBLIKOVANJE IN PRIPRAVA.

častni občan - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/0-www-4/Datoteke/Galerija%20na%20prostem/GNP10%20-%20Zupani%20in%20castni%20obcani%20WWW.pdf

Ko so taborniki iz Šaleške doline pred desetletji iskali taborni prostor, kjer bi organizirali poletne tabore, je Peter Krapež predlagal, da gredo pogledat v Ribno pri.

Skupnost po meri - Mestna občina Velenje

https://www.velenje.si/files/default/brosure/vodnik-za-invalide.pdf

Mestna občina Velenje je že od leta 2004 občina po meri invalidov. Veliko tru- ... in vzdrževalna dela, gospodinjski aparati, pohištvo, servis in dobava gospo- dinjskih ... Mladinski center Velenje, TIC Velenje, Hotel Paka, Vila Mojca, Kuni-.

1. seja Sveta MOV - Mestna občina Velenje

http://www.velenje.si/files/default/uprava/seje/zapisniki/2010/1-konstitutivna-seja-sveta-mov.pdf

Opravičil se je naslednji izvoljeni član Sveta: Andrej KUZMAN. Izvoljeni člani sveta so za prvo sejo Sveta Mestne občine Velenje dobili naslednje gradivo:.

3Tretja generacija - Mestna občina Velenje

https://www.velenje.si/files/default/brosure/vodnik-po-socialnih-programih.pdf

mesto Velenje je posebno. Posebno je tako zaradi svojega nastanka, razvoja, značilnosti, kot tudi zaradi svojih prebivalcev, občank in občanov. Ponosen.

Predstavitev KS 2013, prn.cdr - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/0-www-4/Datoteke/Galerija%20na%20prostem/GNP01-ks-mc-vranic.pdf

KS Staro Velenje. - prostori krajevne skupnosti. - osnovna šola Gorica. - Vrtec Velenje – enota Ciciban. Krajevna skupnost Gorica. 2. Površina 1,03 km / 4.382 ...

Priloga h glasilu št. 26/2 - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/Seje%20sveta/2017/C1%20PRE%202019%20-%20TAB%20-%20Priloga%20GSMOV%2026-2-17.pdf

7 dec 2017 ... Nakup eksponatov - Festival Velenje - enota Galerija. 4133. 200 ... Javna kuhinja. 4112 ... Odprodaja poslovnih oz. stanovanjskih prostorov.

Priloga h glasilu št. 13/2 - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/Seje%20sveta/2016/glasilo%2013%20PRILOGA%202%20objava.pdf

17 maj 2016 ... Irena Hladin Škoberne, l.r.. Komisija za mandatna ... Jan Škoberne. 3. ... visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja); magistrska izobrazba;.

Priloga h glasilu št. 11/2 - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/seje%20sveta/2016/zr%202015%20-%20gsmov%2011-2.pdf

8 mar 2016 ... Odprodaja poslovnih oz. stanovanjskih prostorov. Komunalni ... 40318098 Nakup eksponatov - Galerija Velenje. Obrazložitev ... Hrastovec kupili stavbno pohištvo in v KS Kavče zamenjali vhodna vrata. Izhodišča, na katerih ...

Izvedbeni načrt za TUS MOV - Mestna občina Velenje

http://www.velenje.si/files/default/0-MOV/Datoteke/2017/Izvedbeni%20na%C4%8Drt%20TUS%20MO%20Velenje.pdf

Razvojni izzivi, priložnosti in razvojni cilji identificirani v TUS MOV . ... Prednostni projekti za izvedbo TUS MOV v obdobju 2014 -2020 . ... partnerji/sofinancerji.

rezultati razpisa - Mestna občina Velenje

https://www.velenje.si/files/default/Rezultati%20razpisa%20s%20podro%C4%8Dja%20kulture%202018.pdf

Sivala je deklica zvezdo - Strupena gnezda: izbrana in nova lirskoslovarska gnezda, e-knjiga in separatni natis. 480.47. 12. Saša Piano, Kaja Flis, Julija. Šumić ...

številnih priložnosti. - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/0-www-4/Datoteke/Bro%C5%A1ure,%20dokumenti/Revije%20razvoj/Razvoj-4%202017.pdf

Predstavitev razvojnih projektov Mestne občine Velenje 2011–2020, št. 4. MESTNA OBČINA ... videva pet ključnih področij ukrepanja na poti do uresničevanja vizije celo- stne ureditve prometa ... VR/AR/MR tehnologijo ... Razvitost in odprtost ...

PowerPointova predstavitev - Mestna občina Velenje

https://www.velenje.si/files/default/Predstavitev%20MOV%2012%20junij%202019.pdf

Mestno kolesarsko omrežje − CENTER. 3. Mestno ... podjetje Velenje, d. o. o.. Nadzor: PR ... Rdeča dvorana Velenje, Mladinski center Velenje. 15. Otroško ...

mesto športa - Mestna občina Velenje

https://www.velenje.si/files/default/brosure/Brosura%20mesto%20%C5%A1porta%202015%20www.pdf

21 sep 2015 ... moški rokometni klub Šoštanj preimenoval v Šaleški rokometni klub Velenje, 18. ... www.saleskiao.com. ŠALEŠKI BRIDGE KLUB VELENJE.

posebne strokovne podlage - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/0-www-4/Datoteke/2019/PSP%20UN%20CPM/Psp_Tekst_JR.pdf

Ivan Mikić, mag. inž. arh. Jernej Mastnak, dipl. inž. arh. ... objekta in novega prizidka. Na fasadi bodo tudi kovinski detajli (okna z Alu oblogo, ograje…) prav ...

http://www.enarocanje.si/_ESPD/ - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/javna%20narocila/2019/Popr.%20stran%2021%20Navodil.pdf

gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/. Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval S.BON-1 ali S.BON-1/ ...

Vestnik 04-2011.indd - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/Vestniki/2011/Vestnik%2004-2011.pdf

16 feb 2011 ... o izvzemu nepremičnine v k.o. Lipje iz javnega dobra. 1. člen. Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine parcela 1309/7, k.o. ...