Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana ...

Klub in druge storitve. S storitvami na področju naftno-trgovske dejavnosti je skupina Petrol v prvih devetih mesecih leta 2019 ustvarila 27,4 mio EUR prihodkov.

Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana ... - Sorodni dokumenti

Poročilo o poslovanju skupine Petrol 1-6 2019

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/objave/2019/08/porocilo-o-poslovanju-skupine-petrol-in-druzbe-petrol-d.d.,-ljubljana-v-prvem-polletju-leta-2019.pdf

8 avg 2019 ... Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2019 ... odstotkov brez članarine za obvezne rezerve) (lasten izračun na ... elektrika, utekočinjen naftni plin, zaradi česar je skupina ...

trajnostno poročilo skupine Petrol - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2016/trajnostno_porocilo_skupine_petrol_2016.pdf

elektrika postaja vse bolj ultimativni vir energije na vseh segmentih ... moj Petrol. Skupina Petrol. Oblikovanje strategije za infrastrukturo za alternativna goriva.

Poročilo o poslovanju Skupine Mercator in družbe ... - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=31912

4 avg 2014 ... V obdobju 1-6 2014 je Skupina Mercator ustvarila. 1,3 milijarde EUR ... kupcem dvojne pike, hkrati pa dodali dneve 10 % popustov nad 30 ...

Poročilo o poslovanju Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem ...

https://www.mercatorgroup.si/assets/Dokumenti-pdf/Medletno-Porocilo-Skupina-Mercator-1-9-2014.pdf

17 nov 2014 ... Vsi imetniki, ki so bonitetne točke. Pika kartice zbirali do 15.9.2014, prejmejo knjižico popustov, ki jih lahko izkoristijo v prodajalnah. Mercator ...

Trajnostno poročilo skupine Petrol 2018

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2019/pages/za-vlagatelje/porocila/tp-2018_slo.pdf

Trajnostno poročilo 2018 • Skupina Petrol ... Trajnostni razvoj je prioriteta skupine Petrol, za katero je odgovorno najvišje vodstvo. ... Odpadni akumulatorji. 50,3.

Politika upravljanja družbe Petrol d.d., Ljubljana 14.12.2017 za ...

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-eng/2018/reports/2017/corporate_governance_policy_of_petrol_d.d._ljubljana_-_december_2017.pdf

14 Dec 2017 ... On 14th December 2017 a new updated version of the. Corporate Governance Policy of Petrol d.d., Ljubljana was adopted, which defines key ...

Corporate Governance Policy of Petrol d.d., Ljubljana - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-eng/2018/reports/2018/corporate-governance-policy-of-petrol-d.d.-ljubljana---december-2018.pdf

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana. Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana tel.: 01 47 14 234 www.petrol.si. Vpis v sodni register: Okrožno sodišče ...

Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe NAMA d.d. Ljubljana za ...

https://www.nama.si/resource/cache/documents/5d91ac600536df2eccce4ebb/Nerevidirano-porocilo-o-poslovanju-druzbe-NAMA-d.d.-Ljubljana-za-obdobje-I.-VI.-.pdf

29 avg 2018 ... [email protected]. Matična številka: 5024811. Davčna številka: SI22348174. Sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, št. reg. vl. 1/00837/00.

POROČILO O PRESKUSIH št. PETROL d.d., Ljubljana ...

http://www.bf.uni-lj.si/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=22319&token=7e9b56c844270abd27bc81d7b4eb41382c75c468

SIST EN 12766-1,2:01. Vsebnost celokupnih PCB mg/kg. 3,2. - metoda A. 17.01.2017. 10%. Navedena negotovost je podana kot standardna negotovost, ...

vrednotenje skupine petrol - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/gerbec4136.pdf

25 jan 2010 ... 4.5 IZRAČUN OCENE VREDNOSTI SKUPINE PETROL . ... Svoje poslovalnice ima v Srbiji, Črni Gori, Albaniji, Bosni in Hercegovini,. Avstriji ...

Pravila programa lojalnosti »Zlatna Petrol Kartica« 1. Petrol Crna ...

https://www.petrol.me/binaries/content/assets/www-me/zlatna-petrol-kartica/pravila_programa_lojalnosti_petrol_kartica_mne.pdf

Petrol Crna Gora MNE DOO Podgorica , pokretač je programa lojalnosti Zlatna. Petrol Kartica (u daljem tekstu: Petrol Kartica). Petrol Karticu može posjedovati.

Pravila programa lojalnosti Petrol Kartica - HIFA PETROL

https://www.hifapetrol.ba/media/document/55/original/pravila_programa_lojalnosti_Hifa%20Petrol.pdf

Hifa - Petrol d.o.o. Sarajevo, pokretač je programa lojalnosti PREMIUM. CARD. PREMIUM CARD može posjedovati svaka punoljetna osoba sa prebivalištem u ...

PETROL LETNO PORO»iLO 2009 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2009/letno_porocilo_petrol_2009.pdf

varščine, zadolžnice, menice ipd.). Poleg tega se tudi hitreje odločamo za zausta- vitev prodaje kupcem, ki ne poravnavajo svojih obveznosti. Povečana plačilna.

Analysis of Petrol: A Clarification for Purity of Petrol - ESR Journal

http://esrjournal.org/ojs/index.php/esrjournal/article/download/44/11

30 Mar 2016 ... explained with respect to the properties of pure and fresh petrol sample. Significance of the study. In the present study, the results obtained and ...

poslovni-nacrt-in-kljucni-cilji-skupine-petrol-za-leto-2020

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/objave/2019/12/poslovni-nacrt-in-kljucni-cilji-skupine-petrol-za-leto-2020---povzetek.pdf

Poslovanje skupine Petrol poteka v dveh visoko konkurenčnih panogah: ... potrošnje in proizvodnje) ter ukrepi, s katerimi država regulira cene in trg energentov.

<Тип документа “Petrol Plus”, "Petrol Plus", «Petrol Plus» (ввод в ...

http://www.compass-c.ru/data/articles/TTP-225_user_manual_Russian.pdf

3.6 УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD . ... DOS FAT. – имена каталогов / файлов, хранящихся на SD-карте, должны соответствовать формату 8.3 ...

Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe DARS d. d. v prvem ...

https://www.dars.si/Content/doc/polletna-porocila/Nerevidirano%20polletno%20porocilo%202018.pdf

Tako smo v prvem polletju leta 2018 pripravili in sprejeli ustrezne pravne akte za uvedbo sistema DarsGo ter pripravili nov cenik cestnine za vozila nad 3,5 tone.

Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Cetis, d.d. za ...

https://www.cetis.si/uploads/porocila/cetis-letno-porocilo_2011.pdf

konsolidirano letno poročilo skupine Cetis za poslovno leto 2010;. - Nadzorni svet sprejme Poročilo nadzornega sveta Cetis d.d. o rezultatih preveritve.

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in ...

http://oam.si/file.aspx?AttachmentID=17325

7 nov 2019 ... Poslovni odhodki Skupine Telekom Slovenije so znašali 475,5 milijona evrov, ... mobilni paketi na voljo z imenom Naj, fiksni paketi s celostno ...

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom ... - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=41249

9 maj 2019 ... Ključni finančni kazalniki Skupine Telekom Slovenije . ... "Modri Svet", bronasto nagrado Effie za poslovno kampanjo "Vi podpirate ... v najboljšem slovenskem mobilnem omrežju na voljo mobilni paketi z imenom Naj, fiksni ...

LETNO POROČILO SKUPINE GORENJE IN DRUŽBE ... - SEOnet

http://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=12929

12 apr 2007 ... Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2006. 2 ... aparatov v proizvodnjo uvedli samostojni steklokeramični štedilnik z ...

Klikni in preberi Letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. 2018 ...

https://www.sij.si/assets/magazine-files/SIJ-18-SLO-FINAL.pdf

nega odbora DUTB d.d. in član nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d.o.o. vodstvene in nadzorne funkcije v različnih podjetjih s področja energetike ...

Letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem ... - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=24371

31 dec 2010 ... Mercator Spletna trgovina Tehnika. S spletno tehnično ponudbo Mercator vzpostavlja komplementaren prodajni format/kanal, ki med drugim.

Petrol - letno poročilo 2001

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2001/letno_porocilo_petrol_2001.pdf

V letu 2001 je Petrol razpolagal s 14 plinskimi koncesijami, hkrati pa je s plinom ... (439 mio SIT), BS Kamnik (397 mio SIT) ter BS Žalec (367 mio SIT), BS Ptuj ...

Sklepi 30. skupščine Petrol d.d., Ljubljana 12.12.2019.pdf PDF

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/objave/2019/12/sklepi-30.-skupscine-petrol-d.d.,-ljubljana-12.12.2019.pdf

12 dec 2019 ... Robert Ernestl in Barbara Jama Živalič. Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz. Ljubljane.

letno poročilo 2014 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2014/letno_porocilo_petrol_2014.pdf

23 feb 2015 ... v letu 2017. ... Elektrika. Ponudba električne energije za poslovne odjemalce in ... servisih, unovčijo lahko Zlate točke za popust na elektriko.

letno poročilo 2013 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2013/letno_porocilo_petrol_2013.pdf

17 feb 2014 ... Plindom distributerjev Istrabenz Plini in Plinarna Maribor. S tem smo pridobili stabilno dobavo plina v jeklenkah. Petrol Plin d.o.o. je v letu 2013 ...

Letno poročilo 2005 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2005/letno_porocilo_petrol_2005.pdf

Skupaj z zaposlenimi na franšiznih bencinskih servisih je bilo konec leta 2005 v skupini Petrol. 2.693 zaposlenih. S 420 milijardami tolarjev čistih prihodkov od ...

letno poročilo 2016 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2016/letno_porocilo_petrol_2016.pdf

10 feb 2017 ... Letno poročilo Petrol 2016. IZJAVA UPRAVE. Člani uprave in nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, v skladu s 60.a členom Zakona o.

letno poročilo 2015 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2015/letno_porocilo_petrol_2015.pdf

29 feb 2016 ... Ljubljana, za leto 2015, vključno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in objavljeno v skladu z. Zakonom o ... izvajala zastavljeni program izboljševanja kvalitete dela ... novoletnem času se družimo na novoletni zabavi, »Petrolo-.

letno poročilo 2018 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2019/letno-porocilo-petrol-2018.pdf

7 mar 2019 ... vstopnice za koncerte in druge dogodke Pri tem pa seveda vedno prija Petrolova Kava na poti. Petrol mBills – digitalna denarnica.

letno poročilo 2012 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2012/letno_porocilo_petrol_2012.pdf

18 feb 2013 ... vljenih ukrepov (prost dan za starše prvošolcev, darilni pa- keti ob rojstvu otroka, ... nadgradili na več področjih (Zlati bon, integracija s sis-.

letno poročilo 2017 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2017/letno_porocilo_petrol_2017.pdf

6 mar 2018 ... Število zaposlenih (skupaj z zaposlenimi na bencinskih servisih v upravljanju) na zadnji dan leta ... Postali smo zastopnik za pnevmatike Michelin za motorje ... goročni del terjatev iz naslova prodaje na obroke. 6.24 Zaloge.