FAKULTETA ZA FARMACIJO (UL FFA)

Po evropskih merilih je FFA srednje velika farmacevtska fakulteta, matična za širše področje farmacije, klinične biokemije in laboratorijske biomedicine,.

FAKULTETA ZA FARMACIJO (UL FFA) - Sorodni dokumenti

FAKULTETA ZA FARMACIJO (UL FFA)

https://www.uni-lj.si/mma/fakulteta_za_farmacijo/2014090810372063/

Po evropskih merilih je FFA srednje velika farmacevtska fakulteta, matična za širše področje farmacije, klinične biokemije in laboratorijske biomedicine,.

FAKULTETA ZA FARMACIJO

https://www.uni-lj.si/mma/ul_ffa20062007/2013071110355641/

Predsednica: Nanča ČEBRON LIPOVEC tel.: 476 95 98 fax: 425 80 31. E-mail: nanca.cebron.[email protected] ... E-mail: [email protected]. - dr.

1 Datum: 18. 6. 2019 Srednja Sola za farmacijo, kozmetiko in ...

http://www.ssfkz.si/datoteke/javno_narocilo_prevoz_gib_oviranega_dijaka_2019_20/Prevoz_gibalno_oviranega_dijaka_2019_20_-_JR.pdf

18 jun 2019 ... Natan6en urnik dijaka bo znan ob zadetku pouka. Urnik dijaka se med Solskim letom lahko spremeni. lzbrani ponudnik bo obveSden tudi o ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta fakulteta za ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2330/1/DIPLOMSKO_DELO_Katja_Krnc.pdf

izvedel in opisal Joseph Black ter sta predstavljena v članku Reproducing Black's ... Časovni potek temperature pri faznem prehodu iz vode v led, ko ne pride do.

univerza v ljubljani filozofska fakulteta fakulteta za družbene ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Jesensek-Gasper.PDF

4.2.3 Osvajanja prvih osmanskih sultanov . ... Ferman: državni razglas. ... prestolnici rumskih sultanov Konji in so bili najmočnejši, so se imeli za naslednike ...

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Fakulteta za ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Bogovcic-Gregor.PDF

8 avg 2008 ... Ključne besede: Nuklearna elektrarna Krško, zgodovina, terorizem, varovanje. HISTORY OF ... 91. 9.7.1. Pogoji za zaposlitev varnostnika .

Osnove merjenj - Pedagoška fakulteta: Pedagoška fakulteta

http://web7.pef.uni-lj.si/bojang/merjenja.pdf

razberemo pravilo: relativna napaka pomnožimo z eksponentom. Pravilo velja tudi ... kjer je k Boltzmannova konstanta in T absolutna temperatura (v kelvinih).

medicinska fakulteta um - Medicinska fakulteta Maribor - Univerza v ...

https://www.mf.um.si/attachments/article/78/intro.pdf

Zgodovina medicine. Magična in religiozna medicina čarovnikov in svečenikov, ljudsko zdravilstvo. Egipčanska, kitajska in arabska medicina. Grška in rimska ...

DOBA FAKULTETA

https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2018/05/Hamler-J.-Mag.-delo.-Ugotavljanje-splo%C5%A1nih-kompetenc-na-OS-MB_Jo%C5%BEica-Hamler.pdf

ZRSZ OS MARIBOR in da sem za potrebe arhiviranja oddala elektronsko verzijo zaključnega dela v Knjižnico DOBA Fakultete. Magistrsko nalogo sem izdelala ...

Filozofska fakulteta - FF

http://www.ff.uni-mb.si/dotAsset/7650.pdf

amerikanistiko s prevajalskimi agencijami in podjetji, s katerimi ima Filozofska fakulteta sklenjeno pogodbo. Vse ... Zapisnik o prevajalski praksi se odda v referat.

VETERINARSKA FAKULTETA

https://www.uni-lj.si/mma/veterinarska_fakulteta/2014021710525414/

Veterinarska fakulteta s spremljanjem razvoja znanosti in stroke preko 50 let skrbi, da so njeni dodiplomski in podiplomski študenti ... PREDMETNIK. Legenda: P ...

PEDAGOŠKA FAKULTETA

https://www.uni-lj.si/mma/ul_pef20062007/2013071110401513/

Cveta RAZDEVŠEK PUČKO, prof. psih.,. Pedagoška psihologija. - dr. Marko RAZPET ... Tjaša FILIPČIČ, prof. šp. vzg., Didaktika športne vzgoje. - mag. Branko ...

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO (UL FA)

https://www.uni-lj.si/mma/ul_fa20122013/2013071108383075/

TOMAŽ KRUŠEC, doc. ... dimenzioniranje. Kilar Vojko. 2. 4. 90. 7. Barve v arhitekturi. Novljan. Tomaž. 1. 1 ... Tomaž SLAK, univ. dipl. inž. arh., področje arhite-.

ST ART - Fakulteta za dizajn

https://fd.si/wp-content/uploads/2019/09/start_003_FD_katalog_2018_final.pdf

Področje raziskovanja pri projektu Entrances so bile stenske tapete in prostorske tekstilije (zavese, paravani). Z uporabo računalniških orodij (program ...

ali DVD - Fakulteta za elektrotehniko

https://www.fe.uni-lj.si/mma/TZT-2019:-CD-DVD/2019091215493268/

mali karo papir ali milimetrski A4 list,. • lepilni trak. Opis poteka naloge. Razdaljo med tračnicami d na optičnem podatkovnem mediju bomo izmerili s pomočjo.

FAKULTETA ZA ŠPORT (UL FŠ)

https://www.uni-lj.si/mma/fakulteta_za_sport/2014021710524540/

Anatomija. Ravnik Dean. 3. 1. 60. 4. Informatika in statistika v športu. Leskošek Bojan. Filipič Bogdan. 2. 2. 2. 2. 120. 8. Osnove gibanja v športu. Pistotnik Borut.

COL LOQ UIA - Teološka fakulteta

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Colloquia/Colloquia_2015-2016.pdf

Rok Pogačnik, Bogoslovčeva Erasmus izkušnja. - Aljaž Baša, Izkušnja Erasmus. EKSKURZIJE IN SEMINARJI: - Anja Pišek, Romanje v Sveto deželo.

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA (NTF)

https://www.uni-lj.si/mma/ul_ntf20102011/2013071109412764/

NTF je organizirana v petih oddelkih in dekanatu fakultete, povezujejo pa jih študij in raziskave materije (geologija, rudars- tvo), zdruţevanje le-teh v materiale ...

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

https://www.uni-lj.si/mma/zdravstvena_fakulteta/2014021710525523/

Študijski program Sanitarno inženirstvo I. st. Vodja: mag. Gregor JEREB, asist. Študijski program Zdravstvena nega I. st. Vodja: dr. Ruža PANDEL MIKUŠ, viš.

MEDICINSKA FAKULTETA

https://www.uni-lj.si/mma/medicinska_fakulteta/2014090810423345/

Ana PLEMENITAŠ, red. prof. Inštitut za biologijo celice ... Ana Plemenitaš. Vita Dolžan. 4,67 4. 2 ... Rok TAVČAR, dr. med., psihiatrija. - dr. Marjeta TERČELJ ...

PRAVNA FAKULTETA

https://www.uni-lj.si/mma/pravna_fakulteta/2014090810435067/

Mirjam ŠKRK, red. prof. Inštitut za mednarodno pravo in ... Peter Grilc. 4. 4. 8. 240. 8 ... Peter GRILC, univ. dipl. prav., Civilno in gospodar- sko pravo, Evropsko ...

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

https://www.uni-lj.si/mma/ul_bf20082009/2013071109591267/

E- pošta: [email protected]. Pomočnica tajnika: dr ... Vodja: Tatjana GEČ, viš. knjiţ. - INDOK mag. ... rač., viš. pred., Biostatistika in biometrika. - mag.

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

https://www.uni-lj.si/mma/ul_fa20082009dela/2013071110075488/

Špela HUDNIK, univ.dipl. inţ.arh. - dr. Sonja IFKO, univ. dipl. inţ. arh.,doc.,. Varstvo sodobne arhitekturne dediščine,. Projektiranje in kompozicija – usmerjeno ...

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO (UL FS)

https://www.uni-lj.si/mma/ul_fs20112012/2013071109105080/

lave podatkov. Letalska navi- gacija 2. Miha Šorn. 3,33. 3. 95. 5. Zmogljivosti letal. Miha Šorn. 4 ... Slavko DOLINŠEK, univ.dipl.inž.str., Izdelovalne tehnologije in ...

FAKULTETA ZA UPRAVO

https://www.uni-lj.si/mma/fakulteta_za_upravo/2014090810413815/

Univerzitetni interdisciplinarni študijski program UPRAVNA INFORMATIKA (UL FU UL FRI) prva stopnja. Trajanje študija: 3 leta. Število kreditnih točk (ECTS):.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA (UL BF)

https://www.uni-lj.si/mma/ul_bf20092010/2013071109472821/

študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe Biotehnologija (v š. l. ... urniki. Mikoš. 45. 15. 15. 75. 6. Zgradba, rast in donos gozda. Kadunc. 30. 15. 45.

MAO. - Fakulteta za dizajn

https://fd.si/wp-content/uploads/2019/10/VABILA-DESIGNERJI-oktober2019_11_FD.pdf

22 okt 2019 ... arhitekturo in oblikovanje - MAO, Fužinski grad. We are kindly inviting you to a fashion show during the 11th edition of Ljubljana Fashion.

Apd 1, 8 - Teološka fakulteta

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Vodicar.pdf

Blaž Batagelj. Ljubljana: Novi svet, Družina. Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakra- mentov. 2015. Homilefični direktorij. Cerkveni dokumenti 147. Prev.

2671$ 2%5$91$9$ 3$&,(17$ ² .$.2 '$/(þ 602 ã( '2 - Fakulteta za ...

https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/VSZ_pripone/znanstveni_simpozij/ostalo/vsz_zbornik_prispevkov_2012.pdf

Komplianca ( skladnost) določa stopnjo sodelovanja pacienta pri zdravljenju in pomeni, da pacient ravna skladno z navodili, ki mu jih je dal zdravnik oziroma ...

Go East! - Filozofska fakulteta

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Dejavnosti/Konference/goeast-prgm_eng.pdf

The Subversive Construction of Gender in the Poetry of Kristina Hočevar. 11.30–12.45: Panel 5 (4 × 15 min. 15 min. debate). Kevin Moss. Camp Kharitonov ...

Urnik - Ekonomska fakulteta

http://www.ef.uni-lj.si/docs/jesenska%20poletna/Urnik_bancna_sola_Abanka.pdf

13 sep 2019 ... Urnik www.abanka.si I Abafon 080 1 360. Čas. Vsebina. 8.00 – 8.15. Nagovor uprave Abanke mag. Jože Lenič, predsednik uprave. 8.15 – 8.30.

Materiali - Fakulteta za strojništvo

https://fs.uni-nm.si/uploads/_custom/VITES_pripone/Predmetnik_ucni_nacrti/2015/1.%20letnik/u1_materiali.pdf

keramika, pri visokih temperaturah obstojna gradiva ter ostala nekovinska gradiva. • Sintrana gradiva: izdelava sintranih izdelkov, uporaba sintranega materiala.

690-722 prelom.qxd - Medicinska fakulteta

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/1670/7399

Begunje: Psihiatri~na bolnica Begunje, 1997: 17–37. 3. Ko{ir T. Dileme zdravnika splo{ne medicine pri ocenjevanju za~asne ali trajne nezmo`nosti za delo.

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU - UP FVZ

https://fvz.upr.si/wp-content/uploads/2019/09/up_fvz_2019_2020_0.pdf

... obrazec DZS 8.203). Potrdilo mora biti izdano po 3. maju 2019 in poslano s priporočeno pošto na naslov: UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola ...

Francistika - Filozofska fakulteta

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/predstavitveni_zborniki/2015/predstavitveni_zbornik_francistika_-_dvo_prva_stopnja.pdf

Francoski klasicizem. 60. 60. 5. 150. Osnove prevajanja v slovenščino. 15. 15. 30. 3. 90. 6. semester*. 75. 75. 180. 15. 450. OBVEZNI PREDMETI. Francoščina v ...

Glasoffil 15 - Filozofska fakulteta

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/OFakulteti/za_medije/glasoffil/glasoffil15.pdf

Morda bolezen, beda? No, ... Predstava, ki jo je režirala mlada igralka Maja Martina. Merljak, je bodoče tutorje navdušila in motivirala za nadaljnje delo.