podjetništvo na slovenskem - SIstory

zgodovina na nek način pastorka politične zgodovine oziroma ugotovimo ... polovice 16. stoletja pa so nove talilne peči dajale že 350-850 grodlja v 12 do 24 ... drva so dobivali v deželnoknežjem gozdu, a baker verjetno iz rudnika Rude pri ... Ljubljanske kreditne banke in trgovske družbe Merkur, predsednik Združenih.

podjetništvo na slovenskem - SIstory - Sorodni dokumenti

podjetništvo na slovenskem - SIstory

http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY%3AID%3A18

zgodovina na nek način pastorka politične zgodovine oziroma ugotovimo ... polovice 16. stoletja pa so nove talilne peči dajale že 350-850 grodlja v 12 do 24 ... drva so dobivali v deželnoknežjem gozdu, a baker verjetno iz rudnika Rude pri ... Ljubljanske kreditne banke in trgovske družbe Merkur, predsednik Združenih.

Socialno podjetništvo, v slovenskem okolju novost glede na ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/leposa1877-B.pdf

22 avg 2015 ... 3.1.1 Eko socialna kmetija Korenika . ... Evropska komisija (Social entrepreneurship, 2015) socialna podjetja ... tehničnih pogojev delovanja (npr. podjetniški inkubatorji) ter sofinanciranja za začetek ... nove poslovne priložnosti. ... vlogo igra tudi Slovenski forum socialnega podjetništva, katerega ključni ...

Novejše raziskave zgodovine srednjega veka na Slovenskem - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A11888

11 sep 2009 ... brine prešle na prevaranega zakonca, bodisi ženo bodisi moža. ... tudi predstavljene v strokovnih knjigah (na primer Portret Arnolfini – Jan van ...

Aleš Gabrič, Sledi šolskega razvoja na Slovenskem ... - SIstory

http://www.sistory.si/pdfPrikazovalnik.php?urn=913

nje slovenščine. Ustanovljena je bila še nova slovenska gimnazija v Murski ... Za severno mejo sta ostala Celovec, kjer je okoli šestino dija- kov prijavljalo kot ...

PODJETNIŠTVO Kompetenca za podjetništvo DEJAVNOSTI

https://www.mc-celje.si/f/docs/Class/K3_SLO.pdf

na primer menstrualna skodelica in tamponi iz morske spužve. V nasprotju s tamponi za ... Tesco Organic, DM drogerijah in čevljarni Bata. Na prvi pogled so ...

podjetništvo - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Podjetnistvo-Lah.pdf

Covey, S. R. 7 navad zelo uspešnih ljudi. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, 1994. Gerber, M. E. Mit o podjetniku. Ljubljana: Lisac-Lisac, 2004. Glas, M. in ...

Javni sklad RS za podjetništvo - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UNP/Dokumenti/SPI/Zapisniki-proracunske-inspekcije/Leto-2019/Javni_sklad_RS_za_podjetnistvo_P.pdf

odvetnik Klemen Tičar kot predsednik skupščine in notarka Ksenija Košar Bratuša, ki je sestavila notarski zapisnik skupščine. Na skupščini družbe je bilo ...

podjetništvo in zakonodaja - Munus 2

http://munus2.scng.si/files/2009/09/Podjetnitvo_in_zakonodaja_-_knjiga_1.pdf

Lahko se uporablja tudi izraz nabavna pogodba ali kupoprodajna pogodba. ... Gre za premoženje, ki je na nekoga napisano (nepremičnina, avto, bančni račun, ...

podjetništvo - Šolski center Šentjur

https://sc-s.si/joomla/images/Podjetnistvo-Kregar.pdf

23 sep 2011 ... Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum 'Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega.

GEA – COLLEGE, Visoka šola za podjetništvo

https://gea-college.si/wp-content/uploads/2015/12/00-Samoevalvacijsko-poro%C4%8Dilo-2017-2018_kon%C4%8Dna_verzija_15_11_2018.pdf

Freja, AJM okna, vrata, senčila, Oblakcommerce, Surf, ADK, Rogelj Romat, TUŠ, Fidemar,. Tuli, Lekain, AS Teprom, Krznarstvo Eber, Prigo, Petek transport, ...

notarji za gospodarstvo in podjetništvo - Consensus

https://www.consensus.si/upload/kajdelamo/notarskazgibanka_4gospodarstvo_web.pdf

NOTARJI zagotavljajo popolno pravno storitev pri ustanovitvi gospodarske družbe v kateri koli statusni obliki ter svetujejo in sestavljajo listine pri statusnih ...

Družinsko podjetništvo Slovenija 2016 - EY

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-family-business-book-2016-si/$FILE/ey-family-business-book-2016-si.pdf

študiral ekonomijo in svojo prvo zaposlitev našel na Glavni zadružni zvezi. Slovenije kot finančni ... Miha Gregorčič, direktor podjetja Plastoform Blanca, d. o. o..

Druzinsko podjetnistvo Slovenija 2018 - EY

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-druzinsko-podjetnistvo-slovenija-2018/$File/ey-druzinsko-podjetnistvo-slovenija-2018.pdf

rešitev, ki jo uporablja več kot . uporabnikov po vsem svetu, se začetkov enega od ... Vizija Agitavit Solutions je biti najboljši. Da so na dobri poti ... z razstavljanjem na svetovnem čebelarskem kongresu v vici, kjer so pridobili prve nemške ...

Ključna kompetenca podjetništvo kot element priprave ... - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/kljucna_kompetenca_podjetnistvo.pdf

vključitev ključne kompetence podjetništvo v strokovne module, praktični pouk, ... V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 1997) je projekt opredeljen kot ...

Družbeno odgovorno podjetništvo na primeru Zlatarne Celje d. d.

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-122-9/prispevki/038.pdf

družbeno odgovornega upravljanja v podjetju Zlatarna Celje d.d. ... Jaklič, Marko. 2005. Poslovno okolje podjetja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta v. Ljubljani.

Podjetništvo in obrtno-poslovne cone - Univerza v Ljubljani

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/56/121/1290-1?inline=1

2005 (v primerjavi z letom 2000; Žakelj, 2006) ne sodi med podjetniško ... podjetij (Majšperk-Breg, Podskrajnik, Lesce-Veriga), bivših vojašnic (Tolmin, Vipava).

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, ulica kneza ...

https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/MEDNARODNI_FORUMI/06.09/1.-JP---Mednarodni-forumi_istopis-04092019.pdf

... Republike Slovenije za podjetništvo, ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ... http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit- ...

Socialno podjetništvo - eGradiva - Fakulteta za socialno delo

https://egradiva.fsd.uni-lj.si/ediplome/senddoc/747

so Zadruga Pomelaj, Društvo Mozaik in Društvo Kralji ulice s projektom Stara roba, nova raba. Poleg naštetih sem vključila tudi projekta Tovarne dela-Vstop v ...

• • • • - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A1351

5 nov 2007 ... v vojni z ZDA, izgubljena ozemlja v Teksasu, Arizoni in Novi Mehiki, ... utrdba. Poleg stojita dva topa M. 1891, ki sta opozarjala na pozare. V ...

t2 ^ a - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY%3AID%3A2075

zadruge, pa tudi že delujoče, tako npr. septembra Gospodarska poslovalnica osebja ljubljanske železniške direkcije, r. z. z. o. z., Počitniški dom v Ljubljani, r.

· . . . . . .- . • - SIstory

https://www.sistory.si/publikacije/prenos/file/?fileId=409&download=1

Imre Kertész, Elie Wiesel, Jorge. Semprun) – o ... Nekaj stavkov kasneje pisatelj to ugotovitev „ponovi”: “Bilo je prebujenje iz toposti, v katero nas ... dobro Nemčije in njenih zaveznic lahko štejemo, da so ameriški pogajalci v Parizu in njihovi ...

•••»•••••••*:• - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/264/Primorski_slovenski_biografski_leksikon_08.pdf

1979 s si. Ri j. KACIN Anton, šolnik, literarni zgodovinar, ured- ... KANDLER Pietro, tržaški zgodovinar, arheolog ... KARLIČ (Carlich) Alojzij vulgo Vlgón, godec,.

turjak - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A15331

Če so jih, so jih zato, ker so bili belogardisti in izdajalci. — Da, vse kot v katakombah! Med povzdigovanjem je streljanje za hip ponehalo. Sre brni glas zvončka ...

seznam - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/31001-32000/31092/seznam_industrijskih_podjetij.pdf

Felix Toman, Ljubljana. Alojzij Vodnik ... Germ G., umetni mlin na paro in valjčke, Novomesto. Grundner Alex ... Kobi Anton, valjčni mlin, Bistra pri Borovnici.

ZGODOVINO st. - SIstory

https://www.sistory.si/publikacije/prenos/file/?fileId=291&download=1

liko dražja od fantovske. Stroški so ... otroške nalezljive bolezni, so bili glavni vzroki obolevanja. ... lasačev, ki so nosili kajzen frizure in ozke swing hlače.

ZGODOVINO št. 2 - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/678/1998_2_Zgodovina%20za%20vse.pdf

vitez na Kranjskem, Erazem Predjamski, je to postal zaradi svoje vročekrvne narave, zaradi. 11. Andrejka. Predjamski vitezi (kot v op. 6), str. 479; Reisp,.

VSE ZA ZGODOVINO št. 1 - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A15253

delne ustanove je čez en mesec odgovorila, da je. Žumrova prejela 28 gld ... XVII, 2010, št. 1. Koledar mohorjeve družbe za leto 1898 (Osrednja knjižnica Celje) ...

zgodov~na - SIstory

https://www.sistory.si/publikacije/prenos/file/?fileId=495&download=1

WEDAM, Vida: Španska državljanska vojna in njeni odmevi v. Sloveniji. - VII, 1998, št. 3, str. 43-48. - (Metodični napotki za delo v razredu). 384. ZEVNIK, Zlata: ...

rS ^ a ZGODOVINO - SIstory

http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY%3AID%3A19

Se isti mesec je Slovenski narod v članku z naslovom "Protisemitizem" poročal ... Jurčič, da "ogromen del poslušalstva, da ne rečem večina, daje tu judovski ele ment". ... Izhajala sta luteranski Duševni list in koledar ter katoliški Kalendar Sreza.

jugoslavija - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY%3AID%3A15562

Jurij Hadalin, Tito in praška pomlad v jugoslovanskih diplomatskih ... pa t. i. praška pomlad, poskus demokratizacije socialističnega sistema v češko- slovaški ...

zgodovina - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/735/1933_Zgodovina_najnovejse_dobe_za_8_razred_srednjih_sol.pdf

nejši dogodek svetovne zgodovine, za veliko francosko revolucijo. Njena gesla ... jeno na stare tradicije, je kralj Ferdinand VII. po svojem povratku iz ... slično Španski. Vrnivši se Ivan VI. jo je ... kot dramatik pa Vörösmarty. Prvotno je bilo v Bu-.

l^fSFTi - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY%3AID%3A2232

Ernest dr. vitez von Lehmann našel zasme- hovanje in ... francoski različici poljuba, ampak se nadaljuje in ... glavje je odprl njegov nekdanji kolega s Filozof-.

2 kronika - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/24001-25000/24799/Kronika-2011_2.pdf

Ministrstvo RS za šolstvo in šport/ Ministry of Education and Sport ... Nosilni stebri rodbine od 15. stoletja naprej so ... 5. brajdo, imenovano Pušča z zraven ležečo pustoto z grmičjem, ... Poleg tega je bil v vojni vihri uničen veliki betonski sokol ...

VSE ZA ZGODOVINO št. 2 - SIstory

http://sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY%3AID%3A20487

8. VSE ZA ZGODOVINO. ZGODOVINA ZA VSE leto XVIII, 2011, št. 2 jih je imela okoli ... Leopold Vadnjal, Zapiski vojaka 1914–1921, v: Borec, 41 (1989)/12, str. 1246. ... evropska oblačila.78 pojavil se je srednji družbeni razred, katerega ...

kronika - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/847/Kronika-2007_1.pdf

hofer, Walter Schuster in Maximilian Schim- böck). ... priimek Hoffer, sezidal devinsko cerkev in samostan. ... zameno je kapitelj prejemal rento, ki je bila vse do.

časopis - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/6001-7000/6080/1938_3-4_Casopis_za_zgodovino_in_narodopisje.pdf

na Murskem polju (Ljutomer), v Slovenskih goricah (Sv. Anton), Dravski ... me j ii notar v Črnomlju, r. 1841. v Ziblovi ... Valentin Zamik, takrat koncipient ljutomer-.