lokalni energetski koncept občine gorenja vas - poljane - Lokalna ...

7.2 Predvidena količinsko opredeljena prihodnja poraba energije na podlagi ... Mineralna volna kot izolator (vir: https://www.merkur.si/gradnja/termoizolacije/kamena- ... mestu spremembe (toplota na pragu kotlarne, nasekana drva v trgovini). ... še lokalnih peči po prostorih, ki se kurijo na les. ... b s pečjo centralne kurjave.

lokalni energetski koncept občine gorenja vas - poljane - Lokalna ... - Sorodni dokumenti

lokalni energetski koncept občine gorenja vas - poljane - Lokalna ...

http://www.leag.si/e_files/vsebina/LEK%20Gvp_%202018_ver3.pdf

7.2 Predvidena količinsko opredeljena prihodnja poraba energije na podlagi ... Mineralna volna kot izolator (vir: https://www.merkur.si/gradnja/termoizolacije/kamena- ... mestu spremembe (toplota na pragu kotlarne, nasekana drva v trgovini). ... še lokalnih peči po prostorih, ki se kurijo na les. ... b s pečjo centralne kurjave.

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE AJDOVŠČINA - Občina ...

https://www.ajdovscina.si/mma/LEK%20-%20celotno%20koncno%20porocilo.pdf/2017011908383644/

Občina Ajdovščina je investicijo »Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v Občini. Ajdovščina« prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih ...

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT MESTNE OBČINE KRANJ ...

http://www.lex-localis.info/files/30834fc4-31c1-4be5-a84a-497f4d064b8e/1266832720295312500_5.LEK-koncno%20porocilo-druga%20obravnava.pdf

Stanovanja v Mestni občini Kranj obsegajo 1.458.837 m2 površine, število stanovanj je. 19.371. ... in Šorlijevo naselje smo upoštevali faktor izgub 15%6.

lokalni energetski koncept ob č ine dobrepolje občine ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/e62d46c2-44ec-4add-b6e9-3fa8636c9d65/634679141920000000_LEK%20Dobrepolje_koncno_por.pdf

7 sep 2008 ... OŠ Dobrepolje, podružnična šola Ponikve. Ponikve 38 Videm - Dobrepolje. OŠ Dobrepolje, podružnična šola Kompolje. Kompolje 78 Videm - ...

8. Lokalni energetski koncept Mestne občine Novo mesto

https://www.novomesto.si/mma/8_lokalni_energetski_koncept_mestne_obcine_novo_mesto/2019070508130136/?m=

2 jul 2019 ... se pojavljajo tudi liti beton z nezadostno toplotno izolacijo, zidaki iz ... V devetdesetih letih postane gradnja zelo raznolika, ob opečni zidavi se ... Akcije v tej smeri lahko bistveno znižajo stroške delovanja javnih objektov,.

lokalni energetski koncept občine loški potok - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/00101568-2751-4483-98aa-5ab7500ffe21/1910520075266821831_16_ESA_%2018_Sprejem%20Lokalno%20energetskega%20koncepta%20obcine%20Loski%20Potok.pdf

Dimenzij a TP (v. kW). Priključna moč (kW). Poraba. kWh/leto. 1 Zdravstveni dom. Hrib 102. TV_krak 12. 55. 45. 68.000. 2 Občina Loški Potok. Hrib 17. TV_krak 2.

Lokalni energetski koncept občine Trbovlje - končno poročilo

https://www.trbovlje.si/assets/attachments/10640/LEK_Trbovlje_kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo.pdf?1492085353

Koroška cesta 37a, SI-3320 Velenje I T: 386 0590 79 962 I F: 386 0590 79 ... 10 Državni javni objekti, kot so Bolnica Trbovlje, Sodišče, Policijska postaja, ...

lokalni energetski koncept občine šempeter-vrtojba - Občina ...

http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fzapisniki_sej_OS_2012%2FGradivo_sejeOS_2012%2F16.seja_19.4.2012%2Fgradivo_16.seja%2F6._TOcKAc_LEK_sV__koncno_porocilo_09.pdf

Hofer. Žnidarčičeva ulica 19 c. /. ZP. 46 kW. 54. Trgovina Elektrocenter d.o.o.. Žnidarčičeva ulica 25. /. ZP. 25 kW. 55. Poslovno skladiščni objekt. Klaut Egon.

Lokalni energetski koncept Mestne občine Maribor - Mestna občina ...

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=33576

2000 Maribor niso se odzvali. TLAKOVCI PODLESNIK Podlesnik. Bojan s.p. ... center, Emona Merkur, Merkur d.d. in Qulandia. Poleg večjih podjetij in drugega ...

lokalni energetski koncept občine kanal ob soči - Občina Kanal ob ...

https://www.obcina-kanal.si/mma_bin.php/$fId/2010071913400072/$fName/LEK Kanal - kon%C3%84%C5%A4no poro%C3%84%C5%A4ilo 27.5.09.pdf

... ČRPALKO Z ZEMELJSKIM. KOLEKTORJEM IN OGREVALNIM SISTEMOM NA KURILNO OLJE . ... Gatis-CO, d.o.o.. • Kurivo Gorica, d.d.. • BUTAN PLIN d. d..

Lokalni energetski koncept Občine Kranjska Gora - Občina Kranjska ...

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/153813Lokalni%20energetski%20koncept%20Ob%C4%8Dine%20Kranjska%20Gora.pdf

POROČEVALEC: Alpdom, Inženiring, d.d. Radovljica. LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE KRANJSKA GORA. Gradivo za 17. sejo Občinskega sveta, ...

Lokalni energetski koncept Občine Kamnik Končno ... - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2011/ODLOKI/LEK_Obine_Kamnik-konno_poroilo.pdf

sistemi v nekaterih primerljivih mestih (Kranj, Velenje, Ptuj, Kočevje, Jesenice, Ribnica,. Velenje). Vsekakor pa ... objekt v območju, objekt imenovan Metuljček.

lokalni energetski koncept občine bovec - Občina Bovec - Slovensko

https://obcina.bovec.si/wp-content/uploads/2019/01/Lokalni-energetski-koncept-Ob%C4%8Dine-Bovec.pdf

smo uporabili smo tržne cene energentov, ki so podani v tabeli 6. ... z OŠ Bovec. 11. ZD Bovec. 1997. ELKO. 233 kW skupen kotel. 12. Lekarna Bovec. 1997 ... UNP-ja uporablja tudi štedilnike na drva, ki služijo hkrati za ogrevanje in pripravo hrane. ... Uporabljen je postopek čiščenja z aktivnim blatom in vpihovanjem zraka.

lokalni energetski koncept občine ajdovščina - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/LEK%20-%20celotno%20koncno%20porocilo.pdf/2017011908383644/

Tabela 23: Poraba energije po vrsti porabnikov v občini Ajdovščina . ... Podatke o javnem prometu smo dobili s strani Avrigo d.d.. Ostale podatke o prometu v ...

lokalni energetski koncept občine cerkno - Občina Cerkno

http://www.cerkno.si/wp-content/uploads/2015/09/lek_cerkno_koncno_porocilo.pdf

Zdravstveni dom Idrija, Zdravstvena postaja Cerkno: • zgradba je bila zgrajena v letu 1936 in je obnovljena;. • stara okna so bila leta 1995 zamenjana z novimi ...

lokalni energetski koncept občine šentjur - Občina Šentjur

https://www.sentjur.si/files/other/news/129/230464Lokalni%20energetski%20koncept%20Obcine%20Sentjur.pdf

Parketarna Jager d.o.o.. Daljinsko ogrevanje. Les. KIV Vransko. 1.000. 2003. 9. Meja Šentjur d.d.. Etažno centralno ogrevanje Zemeljski plin. Vaillant. 20. 2001.

Lokalni energetski koncept Občine Kočevje LEK ... - Občina Kočevje

https://www.kocevje.si/files/other/news/66/186672Lokalni%20energetski%20koncept%20Ob%C4%8Dine%20Ko%C4%8Devje%20LEK.pdf

Delovni nalog: DN 2005485. Naročilo: Pogodba ... Slika 10 prikazuje čas trajanja kurilne sezone v Kočevju za obdobje od leta 2000 – 2014. V ... Širitev omogoča priključitev objektov trgovin Spar, Lidl in Hofer, poslovnih objektov na železniški ...

Lokalni energetski koncept občine Lendava - Občina Lendava

https://www.lendava.si/sites/default/files/lokalni_energetski_koncept_ol.pdf

Tu gre dejansko za dogrevanje geotermalne vode v skupni kotlovnici, ki je v lasti dobavitelja geotermalne energije. Poraba zemeljskega plina za dogrevanje ...

lokalni energetski koncept občine postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema_zadnja/70649Lokalni%20energetski%20koncept.pdf

Slika 23: Prostorska umestitev ogrevanih stavb v naselju Prestranek. ... MFE INTARZIJA PRESTRANEK. REŠKA CESTA 40, 6258 PRESTRANEK. 150.

lokalni energetski koncept občine divača - Občina Divača

https://www.divaca.si/mma/LEK-kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo/2012051620240078/

16 maj 2012 ... Tabela 45: Poraba energije po energentih in sektorjih LEK (strnjena ... predvsem vikendi in počitniške hišice, ter starejše hiše, ki niso stalno v uporabi. ... se predvidi hranilnik toplote ustrezne kapacitete ter dopusti možnost.

lokalni energetski koncept občine preddvor - Občina Preddvor

https://preddvor.si/files/other/news/106/225476LEK%20Preddvor%20s%20prilogami%20verzija%204.4.2012.pdf

e-pošta: [email protected]. Izvajalec: ApE - Agencija za prestrukturiranje energetike, d.o.o. ... 4.2.6 Sončna elektrarna na OŠ Matije Valjavca Preddvor ...

Lokalni energetski koncept občine Idrija - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/news/54/59999Lokalni%20energetski%20koncept%20ob%C4%8Dine%20Idrija.pdf

sončna elektrarna. SPTE ... koncesijsko upravljanje podjetju Petrol d.d. za dobo 29 let. Petrol ima po podatkih samo v mestu Idrija izgrajenega za 15.053 metrov ...

Lokalni energetski koncept Občine Radovljica - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/112/Razvojni%20dokumenti/Lokalni%20energetski%20koncept%20Ob%C4%8Dine%20Radovljica%20-%20kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo.pdf

Analiza obstoječega stanja rabe in oskrbe z energijo v občini Radovljica je narejena na osnovi naslednjih skupin: o stanovanja, ki se ogrevajo preko centralne ...

lokalni energetski koncept občine škofljica - Občina Škofljica

https://skofljica.si/P/PDF/LEK_OBCINA%20SKOFLJICA_marec2012_koncno%20porocilo.pdf

SBS TRGOVINA D.O.O,. DOLENJSKA CESTA 318, 1291. ŠKOFLJICA. 53,10 kW. STANDARDNI. 2005. ZP. PEKARNA PEČJAK , DOLENJSKA. CESTA 442 ...

lokalni energetski koncept občine sežana - Občina Sežana

http://www.sezana.si/dokument.aspx?id=4775

1 jan 2011 ... Vaški dom Dol pri Vogljah. Ni fotografije. 118. Termogen. - gorilnik – ... Vsaj pri večjem objektu bi bilo smiselno postaviti kotel na pelete. ... Merkur Sežana, Goraleks port d.o.o., Hotel Tabor, Hotel Maestoso in Klub, Kraški zidar ...

Lokalni energetski koncept občine GRAD - Občina Grad

https://www.obcina-grad.si/files/other/news/164/202810Lokalni%20energetski%20koncept%20obcine%20GRAD.pdf

... število je poenostavljeno rečeno razmerje med letno količino (po)rabljene energije in ... Drva (bukova) ... ter dozirnega sistema za doziranje biomase v kotel. ... toplote - praviloma nizko temperaturni oljni/plinski ogrevalni kotel ali še bolje ...

Lokalni energetski koncept občine Sevnica - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/predpisi/lokalni_energetski_koncept/lokalni_energetski_koncept_obcine_sevnica.pdf

OŠ Krmelj - stara stavba. OŠ Krmelj - nova stavba. OŠ Boštanj. OŠ Blanca. OŠ Savo Kladnik. POŠ Loka. POŠ Studenec. OŠ Ane Gale. Športna dvorana Sevnica.

Lokalni energetski koncept občine Trbovlje - Občina Trbovlje

https://www.trbovlje.si/assets/attachments/10640/LEK_Trbovlje_kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo.pdf?1492085353

27. Tabela 18: Raba energentov ogrevanja in toplotne energije v občini Trbovlje 2010 ... je, da energetski menedžer sam spremlja učinke glede na zastavljene ...

lokalni energetski koncept občine žirovnica za ... - Občina Žirovnica

https://zirovnica.si/wp-content/uploads/2016/03/LEK-Ob%C4%8Dina-%C5%BDirovnica-2017-marec-nova-struktura-V1.pdf

Št. Dokumenta: ŽIROVNICA-LEK-2017-1. IZVAJALEC ... direktor podjetja Medium d.o.o. ... Raba energije za ogrevanje vseh porabnikov v občini Žirovnica .

Lokalni energetski koncept občine Vrhnika - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=16864

31 dec 2011 ... Skupne emisije na območju občine Vrhnika. 44 ... Energija v Strategiji razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006-2020 ... MFE LIDO LAMINATI 2.

lokalni energetski koncept občine domžale - Občina Domžale

https://www.domzale.si/files/other/news/41/10974644%20LEK_Dom%C5%BEale_osnutek%20kon%C4%8Dnega%20dokumenta%203.pdf

16 nov 2017 ... 3.2.6.16. Vrtec Domžale, Enota Kekec. ... Stavba se ogreva preko lastne kotlovnice, kjer je nameščen plinski kotel, proizvajalca Viessmann, tipa.

Občinske uprave občine Gorenja vas - Poljane ... - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/meetings/8_seja_obcinskega_sveta/5-odlok-19-10-inspektorat-koncni.pdf

(3) Župan sedežne občine imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave po predhodnem soglasju županov vseh občin ... Janez Žakelj l.r.. Borovnica, dne XX.

Poljane Pohodni krog Občine Gorenja vas - Poljane

http://www.visitskofjaloka.si/si/files/default/dozivetja/aktivni-oddih/pohodnistvo/PPGVP.pdf

Zavod Poljanska dolina, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, ... V Poljanah nas zemljevid usmeri po asfaltirani cesti 100 m proti Javorjam, za kulturnim domom nas ...

lokalni energetski koncept ob č ine bled občine bled - Občina Bled

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/Priloga-k-to%C4%8Dki-6-Kon%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-energetskega-koncepta.pdf

Vremenske razmere, predvsem temperatura zraka, med drugim pomembno ... in pripravo tople vode uporabljajo zemeljski plin, v letu 2009 so v ta namen ...

lokalni energetski koncept občine loški potok - Občina Loški Potok

https://www.loski-potok.si/wp-content/uploads/2019/05/ESA_27_2_LEK_Loski_Potok_V3.0.pdf

Dimenzij a TP (v. kW). Priključna moč (kW). Poraba. kWh/leto. 1 Zdravstveni dom. Hrib 102. TV_krak 12. 55. 45. 68.000. 2 Občina Loški Potok. Hrib 17. TV_krak 2.

Lokalni energetski koncept Občine Škofja Loka - Občina Škofja Loka

https://www.skofjaloka.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/131/Razvojni%20in%20programski%20dokumenti/LEK_Skofja_Loka_koncno_MG_mar2012.pdf

nezadostno toplotno izolacijo, zidaki iz žlindre in elektrofiltrskega pepela. ... V devetdesetih letih postane gradnja zelo raznolika, ob opečni zidavi se pojavi lahka ... V aprilu 2011 se je pričela akcija »Vsi na mestni avtobus«, katere namen je bil ...