Gradim slovenski jezik 5 - Devetletka

Kaj od tega, kar ste delali v tej učni enoti, boš lahko uporabil/-a v vsakdanjem življenju? ... Ob pomoči 2. naloge napiši na list papirja strnjeno obnovo besedila iz 1. naloge. 4. ... Katera imena zapišemo z veliko začetnico – občna ali lastna?

Gradim slovenski jezik 5 - Devetletka - Sorodni dokumenti

Gradim slovenski jezik 6 - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2424&file=1

17 maj 2011 ... za delo, opis naravnega pojava, opis igre, opis kraja, opis razvoja človeka, opis poteka bolezni, prijavnico, vozni red, jedilni list, obvestilo … DA.

Gradim slovenski jezik 5 - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?file=1&id=1638&r=downloadMaterial

Kaj od tega, kar ste delali v tej učni enoti, boš lahko uporabil/-a v vsakdanjem življenju? ... Ob pomoči 2. naloge napiši na list papirja strnjeno obnovo besedila iz 1. naloge. 4. ... Katera imena zapišemo z veliko začetnico – občna ali lastna?

Gradim slovenski jezik 4 - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1035&file=1

slovenski jezik 4. REŠITVE ... Lara. Horvat. Madžarka. Slovenec. Bernard. Sket nemški in slovenski. Slovenec ... 5. nagelj, fotelj, prijatelj, pisatelj, učitelj, ravnatelj.

Gradim slovenski jezik 6

http://www.devetletka.net/index.php?file=1&id=2443&r=downloadMaterial

bi še slovenska imena za sklone, vprašalnice zanje in njihovo razvrstitev – to pa je za marsikaterega šestošolca težko, zato je potrebno precej ponavljanja pa ...

Gradim slovenski jezik 5

https://www.devetletka.net/index.php?file=1&id=1638&r=downloadMaterial

Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk. Gradim slovenski jezik 5. PRIROČNIK −PREDSTAVITEV UČNIH ENOT. ZA SLOVENŠČINO V 5. RAZREDU OSNOVNE ...

Gradim slovenski jezik 4

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1034&file=1

... Nevenka Drusany, Dragica Kapko,. Martina Križaj in Marja Bešter Turk. Gradim slovenski jezik 4. REŠITVE K DELOVNEMU ZVEZKU. ZA SLOVENŠČINO V 4.

Spletna jezikovna svetovalnica za slovenski jezik - Jezik Lingua

http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd?snode=14242&stream=

srečali, so to slovarji, kot je Veliki italijansko-slovenski slovar (Šlenc 2009), Mali italijansko-. -slovenski in slovensko-italijanski slovar ... http://sl.pons.eu/ita-slo/. 4.

šolski grško-slovenski slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/slovar_gr_vzorec_0.pdf

Latinsko-slovenski slovar z izvirnim naslovom Dictionarium latino-carniolicum novomeškega kanonika Matije Kastelca (1620–1688) je ostal v rokopisu; v letih ...

Slovenski lingvistični atlas 2 - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://sla.zrc-sazu.si/publikacije/SLA2-komentarji.pdf

Recenzirala Irena Stramljič Breznik, Marko Snoj. Izdal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Zanj Marko Snoj. Založila Založba ZRC, ZRC SAZU.

Knjižni in neknjižni jezik - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=23891&file=1

imena; svojilne pridevnike iz lastnih imen; izraze spoštovanja. 3. ... Spodnji Duplek – zemljepisno lastno ime (naselbinsko ime) ... Stvarna lastna imena. 15. Npr.:.

Predmet: SLOVENSKI JEZIK I in II Letnik: 1., 2., 3. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/slov%20jezik12/2011051309412016/

13 maj 2011 ... spoznava načela govorništva, zlasti na tistih področjih, ki omogočajo ... M. Križaj Ortar, M. Bešter idr., Na pragu besedila 1, Ljubljana 1999.

SLOVENSKI JEZIK PRVI RAZRED

http://www.vesnabrezina.it/sites/default/files/slovenscina_tabela.pdf

povedi). - Narek. - Različne jezikovne vaje: dopolnjevanja, podčrtovanja, križanke, rebusi, premetanke … - Sopomenke, protipomenke. - Pomanjševalnice.

INŠTITUT ZA SLOVENSKI JEZIK FRANA RAMOVŠA

https://fran.si/132/sprotni-sprotni-slovar-slovenskega-jezika/datoteke/Sprotni%20slovar%202016.pdf

Sprotni slovar slovenskega jezika 2016 je zasnovan kot uporabniku prijazen slovar informativne ... V turški restavraciji so nam za prilogo k mesu postregli bulgur ...

Centralni urad za slovenski jezik - Regione FVG

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA29/allegati/Slogovni_prirocnik_prva_razlicica_x.pdf

vejica, saj uvaja pojasnilo. ➢ ali in bodisi. Vedno se raje odločajmo za uporabo veznika ali, saj ima bodisi po SSKJ oznako knjiž. (knjižno). Z veznikom bodisi si ...

Slovenski jezik v Nadiških dolinah - ISK benecija

https://www.iskbenecija.eu/wp-content/uploads/2016/03/testo_librone_ziva_slo_ebook.pdf

zgodovina slovenskega jezika pozna kot Videmski rokopis, ima v sklopu furlanskih zapisov seznam ... Dejstvo, da se Starogorski rokopis, ki je nastal med.

Slovenski jezik in književnost - dvopredmetni SLOVENISTIKA - DVO

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/prevedbe/prevedbe_slovenski_jezik_in_knjizevnost_dvo_-_slovenistika_dvo.pdf

1. Sodobna slovenska književnost I. SL1 Sodobna slovenska poezija. 3. 3. 1. Slovenski knjižni jezik 3. SL1 Besedotvorje. 2. 3. 1. SL1 Slovenska frazeologija. 3.

radovednih pet za 4. razred oš • slovenski jezik • matematika ...

http://pslipoglav.zitnik.si/temp/potrebscine_r4_201718.pdf

o. Komplet štirih samostojnih delovnih zvezekov in praktično gradivo za NIT,. (RADOVEDNIH PET – komplet za učenca 4. razred) , založba Rokus Klett.

slovenski avtorji v italiji - Jezik Lingua

http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd?snode=14251&stream=

V letih 1963-75 je predaval slovenski jezik in književnost na Univerzi v Pa- dovi. V tem mestu je leta ... Številko je opremil slikar Rudolf Saksida, ilustrirali pa so jo tukajšnji slikarji ... kot urednik in esejist. Nikolaj Jeločnik je režiser in zgodovinar,.

Slovenski knjižni jezik med središčem in obrobjem - Slavistično ...

https://zdsds.si/wp-content/uploads/2019/01/zbornik2010.pdf

slovenski jezikoslovci in literarni zgodovinarji (Jesenšek 2009). ... 79–81. STESKA, Viktor, 1918: Dr. Janez Ludovik Schoenleben, kranjski zgodovinar (1618–1681). ... Zafošnik, Alfonz, 1981 (1984, 1988): Kako in s čim gasimo ter rešujemo ob.

ĆEBELARSKI TERMINOLOŚKI SLOVAR - Inštitut za slovenski jezik ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/cebelarski_terminoloski_slovar.pdf

odnos slovenskega človeka do naše kranjske čebele je že od nekdaj nekaj posebnega, rekli bi lahko, kar ... ometálnik -a m električna naprava za ometanje.

Slovenski jezik Slovene Linguistic Studies 12 ... - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/29670/Contents.pdf?sequence=2&isAllowed=y

... и ареалу одной коллокации ....................................31. Danila Zuljan Kumar ... Andrej Perdih, Nina Ledinek. Multi-word Lexical Units in General Monolingual.

GLEDALIŚKI TERMINOLOŚKI SLOVAR - Inštitut za slovenski jezik ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/gledaliski_terminoloski_slovar.pdf

Za slovensko terminologijo in terminografijo je bilo zelo pomembno delo za Slovar sloven- skega knjižnega jezika (SSKJ), ki je nastal na izpisih iz slovenskih del ...

POŠTEVANKA ŠTEVILA 5 LIKOVNA VZGOJA SLOVENSKI JEZIK 4 ...

http://www2.arnes.si/~ocrnamb/Projekti-solski/e-gradiva/Petra_Halner/Gradiva/orazec_izvedba_ucitelj_2.5.pdf

21 nov 2008 ... Učni sklop. POŠTEVANKA ŠTEVILA 5. Medpredmetna povezava. LIKOVNA VZGOJA. SLOVENSKI JEZIK. Trajanje (šol. ure). 4 URE. Učni cilji / ...

v slovenski znakovni jezik EU-kartica ugodnosti za invalide 23 ...

http://zveza-gns.si/wp-content/uploads/2017/09/IST-september-2017.pdf

Aktualne ugodnosti si lahko upravičenci ogle- dajo na ... kaj varuh lahko stori in česa ne, ter še nekatere ... nja in kulture, dela in upokojitve, sociale in zdravja.

Slovenski jezik Slovene Linguistic Studies - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/1808/4421/1/sjsls6_separat_stramljic-breznik.pdf

Velimir Gjurin (1982: 128–136), če upoštevamo splošno znano prepričanje, da sleng ne gradi samo na svoji tipični leksiki, ampak tudi na frazeologiji, avtor pa se ...

SLA 2.2 Komentarji - Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

https://sla.zrc-sazu.si/publikacije/SLA2-komentarji.pdf

valnem centru SAZU v Ljubljani (www.zrc-sazu.si) razvil Peter Weiss. Knjiga je prosto ... stue P горница, светлица H dnevni boravak M nappali (ház) ... v položaju pred soglasnikom): *CerC, *CelC, *(C)orC, *(C)olC; *CьrC, *CьlC,. *CъrC ... jevi) sodi, pred leti so jih veliki in tudi mali proizvajalci deloma ali povsem nadome -.

the slovene language in the digital age slovenski jezik v ... - META-Net

http://www.meta-net.eu/whitepapers/e-book/slovene.pdf

Slovensko gospodarstvo je v juliju 2011 v države EU izvozilo 71,9 ... ljajo prosto dostopni strojni prevajalnik MOSES, ki je ... območja s slovensko govorečim prebivalstvom. Ker ... nekatere popačene izposojenke iz nemščine ali “nem- cizmi” ...

slovenski strokovni jezik: korpusni opis trpnika - Center za ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/LogarArhHolErj.pdf

ki ji je trpni glagolski na~in imanenten v ve~jem obsegu (Topori{i~ 2004: 29).1. Slovenski strokovni jezik kot ena od funkcijskih zvrsti je v zadnji Slovenski.

gledaliśki terminolośki slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/gledaliski_terminoloski_slovar.pdf

ska lirska pesem v čast bogu dionizu ang.: dithyramb fr.: dithyrambe (m). Prim.: dionízična tragédija, dionízije, kozlôvska pésem ditirámbski zbòr -ega zbôra m v ...

Protestantski in katoliški prevodi Svetega pisma v slovenski jezik kot ...

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/70/Ditmajer.pdf

Jurij Japelj, prvi prevajalec celotnega katoliškega Svetega pisma (1784), se je pri prevajanju Nove zaveze prav tako opiral na Dalmatinov prevod. V 19. stoletju ...

Slovenski jezik Slovene Linguistic Studies - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/issue/download/677/302

(3) Litt: Je odriezala kruh v flete debele an jih je zmočila tu mlieko an tu jajca strepetane ... SLS: Tam je bil en moj stric, ne, od matere stric, od matere stric, od moje mame stric. /…/ bil je /… ... multi-word proper names (e.g. Bela hiša).

Slovenski jezik v visokem šolstvu, literaturi in kulturi - za govor ...

http://www.zagovor-slovenscine.si/wp-content/uploads/2016/10/Zora-117-Jesen%C5%A1ek-za-splet-skupaj.pdf

Slovenski jezik v zglobaliziranem (= skomercializiranem) visokem šolstvu. – zakaj sploh in kako ... in kako dolgo še? Traktor, ljubezen in rockʼnʼrol je film, ki je bil posnet po romanu, napi‑ ... (Biblioteka Naučni skupovi, tom 1). Niš: Filozofski ...

jezik, viri prava in [email protected] v slovenski in evropski pravni zgodovini

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/30-Skrubej.pdf

pravni jezik, pravna zgodovina, viri prava, ustnost, pisnost. In this paper, the issue of when we can justifiably start talking about the presence of Slovene in.

geolośki terminolośki slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/geoloski_terminoloski_slovar.pdf

alunít -a m bel trigonalni mineral, kalijev alu- minijev sulfat ... ántipertít -a m natrijev glinenec, s katerim se ... aventurínski glinénec -ega -nca m albit, oli- goklaz ...

A 2018 - Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša - ZRC SAZU

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/sskj-2018.pdf

Kremna juha iz batate za začetek ... Čajota v naših podnebnih razmerah nima značilnih bolezni in ... omako. ▫ Za razliko od ostalih buč ima čajota le eno koščico,.