zastavljanje in doseganje učnih ciljev učencev - Osrednja knjižnica ...

Slika 10: Učni cilji in tortni diagram zdrave prehrane . ... Tabela 11: Opazovalni list aktivnosti, 4. razred (1. opazovanje) . ... cilje učne ure. Ključne besede: učni cilji, formativno spremljanje pouka ... bom znal prepoznati lastna in občna imena;.

zastavljanje in doseganje učnih ciljev učencev - Osrednja knjižnica ... - Sorodni dokumenti