i pravila - ZRC SAZU

Prevzete besede in besedne zveze so ali občna ali lastna imena, npr. kultura, avto ... svojo lepoto, mineva cvetica za cvetico in pada list za listom: tedaj se začno ...

i pravila - ZRC SAZU - Sorodni dokumenti

i pravila - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/c/sp/sp2001_pravila.pdf

Prevzete besede in besedne zveze so ali občna ali lastna imena, npr. kultura, avto ... svojo lepoto, mineva cvetica za cvetico in pada list za listom: tedaj se začno ...

pravila za izdelavo pravila za izdelavo nalog na seš ljubljana na seš ...

http://www.seslj.si/wp-content/uploads/2015/09/Navodila_za_izdelavo_seminarskih_in_drugih_nalog-SELJ_2011-12-v1lektorirano.pdf

Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška 2, 1000 Ljubljana. Srednja ... oblikovna zasnova, navajanje virov je povzeto in prilagojeno po APA standardu. Pravila so ... 8. 2011. Kot je razvidno iz slike, ima logotip šole dve barvi, rdečo in belo …

pravila dobre lekarniške prakse pravila dobre proizvodne prakse

http://www.lek-zbor.si/Portals/0/Pravila%20DLP%20Pravila%20DPP%20za%20objavo%20na%20spletni%20strani%208%2010%202018.pdf

so jedro lekarniške dejavnosti preskrba z zdravili in drugimi izdelki za varova- ... galenski laboratorij mora imeti službo za kontrolo kakovosti, z zaposleno ose-.

PD 19 23 ZRC SAZU - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ZNANOST/SZT/1.-seja-11.9.2019/ZRC_SAZU/PD_19_23_ZRC_SAZU.pdf

predstavitvena dejavnost Založbe ZRC, ki je največja založba v Sloveniji za izdajanje znanstvenih publikacij. Tretje področje ... Program NKD SAZU. 721.955. 5.

Pravila

http://ajktm.fg.um.si/wp-content/uploads/2019/01/Pravila-AJKTM19.pdf

Pravila in določila so javno objavljena na uradni spletni strani tekmovanja ajktm.fg.um.si. [3]. Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb pravil in ...

Dežela JSD - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/Si/izrocilo/Jarc/Dezela_JSD.pdf

enim pravijo tujc, domačin, begunc,…pa enim pravijo staroselc ... prej in da smo si Slovenci najbolj sorodni s Čehi ... Beli voli na Sv. Petru, junc v Begnah, …

ica in - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/2348/2123

dejanja, nosilcem lastnosti in opravkarjem se povezuje prvi delovalnik, ... skupinah v Slovenski slovnici (Toporišič 2004) je pokazala, da se obe obrazili, tako.

H IS TO R IČ NI SEM IN AR - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/hs_13_web.pdf

Žagar, Marjan: Razgledi: Blaž Kocen (1821–1871). Geografski ... To območje je predstavljalo le en (semedelski) del solin, ki so bile urejene ob spodnjem.

56/3 · 2015 - SAZU

http://www.sazu.si/uploads/files/57dfbe71e126b1a75cebe90f/420-218-0.pdf

Sprejeto na seji razreda za naravoslovne vede SAZU dne 2. oktobra 2014 in ... Ravnik, V., 1975: Ophrys ali mačje uho, zanimiv, insektom podoben rod orhidej. Proteus (Ljubljana) 37 ... gozdni meji ali nekaj višje, je netresk rastlina, ki jo pre-.

znanost - ZRC SAZU

http://odmev.zrc-sazu.si/dedi/delo_2003-10-06_8-9.pdf

6 okt 2003 ... ranocelnik Lovrenc Willomitzer, so si Triglavski ledenik takrat zagotovo z zanimanjem ogledovali, saj je bil prav v tem obdobju na vrhuncu,.

Untitled - ZRC SAZU

https://www.zrc-sazu.si/sites/default/files/zrc-porocilo-2005_0.pdf

Historični principi urejanja prostora. Ministrstvo za okolje in prostor, projektna delavnica, Ljubljana,. 14. 3. • Krvavec. Predstavitev izkopavanj, Slovensko arhe-.

je z ik os lo vnizap is ki 15• 2 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ_15.1--2_VSE.pdf

besedo. kot. označevalcem. in. tabuiranim. pojavom. kot. označenim. pri. naslovni- ku. ... Števila.so.pri.Slovencih. kakor.pri.Grkih.tri,.in.sicer.ednina,.dvojina.ter.množina,.kakor.bo.jasneje.razvidno. ... gostija.po.košnji',.wabˈris ca.'cunja.za.

otroštvo - ZRC SAZU

https://www.zrc-sazu.si/sites/default/files/otrostvo_nekoc_in_danes.pdf

otroštvo nekoč razlikovalo od ... nekoč imeli tudi več možnosti opazovati odrasle pri ... danes. Otroci so za igro uporabili materiale, ki so jih našli v naravi oziroma.

razprave - SAZU

http://www.sazu.si/uploads/files/57dfbe71e126b1a75cebe90f/420-186-0.pdf

verze Jürgen Trabant v eseju Evropa govori v razklanem jeziku (obj. v FAZ dne. 18. oktobra ... Nesreča prihaja v teh baladah iz kršitve družinske norme, iz opuščanja dolžno- sti, ki jih ... Naglasni pomiki so naslednji: umik s končnega zloga:.

je z ik os lo vnizap is ki 16 • 1 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2016.1%20%282010%29.pdf

fržolov ▷.fržóːvu.fržóːvuva.fržóːvu.prid..fižolov: u.petkəh.mamo.zmer.fržovuvo. ... (2.pojavitvi):.... sem se diskretno odstranil, a s tem padel v še večji zos.

latinsko - ZRC SAZU

http://bijh-s.zrc-sazu.si/ABS/SI/ABS/Cont/58_2/77_Janzekovic%20et%20al_ABS%2058_2.pdf

os sphenoidale – sfenoidna kost, zagozdnica os basisphenoidale – bazisfenoidna kost, osnovna zagozdnica os laterosphenoidale, sin. os orbitosphenoidale ...

planšarstvo - ZRC SAZU

http://isn3.zrc-sazu.si/etnofolk/Priloge/Besedilo/2012/ISN_2012_235.pdf

mov ter pastirskih in sirarskih izrazov.3 Raziskave opuščenih planin so ... Blato, Hebed, Vodični vrh, Grintovica, Vrtača in Trstje, ter zgornjimi planinami Pri jezeru ...

operosorum - SAZU

http://www.sazu.si/uploads/files/57dfbe71e126b1a75cebe90f/1994_academia_operosorum.pdf

Živali, ki nastopajo na odru, simbolizirajo kreposti, ki (naj) krasijo slehernega člana združenja. (akademije): slon predstavlja modrost, enorožec strah božji, ovca.

gis 09-10.qxd - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/978-961-254-929-9.pdf

8.11.2014. 13.11.2014. 2.12.2014. 7.12.2014. Vrhnika. LJUBLJANA. Logatec ... Top og rafskipod atk io stavb ahv Slov en iji,kisevod ijov drž avn ihevid encah ...

Pravila SVIZ UP - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/Pravila%20SVIZ%20UP/2015020410300185/

SVIZ) so člani SVIZ UNIVERZE NA PRIMORSKEM na zboru sindikata zavoda dne 5. 11. 2014 sprejeli ... najemnini počitniških stanovanj v lasti SVIZ Slovenije,.

Pravila igre

http://os-rs.org/wp-content/uploads/2017/04/Pravila-odbojkaske-igre-2017.pdf

DIO 1 - FILOZOFIJA PRAVILA I SUĐENJA… ... Neke od tih elemenata odbojka dijeli ... 20.1.1 Učesnici moraju znati Zvanična pravila odbojke i pridržavati ih se.

PRAVILA TEKMOVANJA

https://www.odbojka.si/source/DOKUMENTI/2019/TEKMOVANJA/2019_2020-Pravila_decki.pdf

20 avg 2019 ... PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI ... Uradna žoga je Mikasa MVA ... rezultatov zadnjih 2 sezon (dečki(-1) – 40%, mala odbojka(-1) 40%, mala odbojka(-2) ... TRK OZS si pridržuje pravico, da predlaga spremembe oziroma ...

PRAVILA SKLEPANJA

http://am.fmf.uni-lj.si/pravila_sklepanja-d16688fa/pravila_sklepanja.pdf

De Morganov zakon (2). ¬(p ∨ q) → (¬p ∧ ¬q) komutativnost (1). (p ∨ q) → (q ∨ p) komutativnost (2). (p ∧ q) → (q ∧ p) komutativnost (3). (p ↔ q) → (q ↔ p).

PRAVILA KOŠARKE 3x3 - KZS

https://www.kzs.si/UserFiles/File/Pravilniki/3x3/2018/pravila%20Ko%C5%A1arke%203x3%202018.pdf

PRAVILA KOŠARKE 3x3. Igrišče in žoga. Velikost igralne površine za košarko 3x3 je 15m (širina) x 11m (dolžina). V vseh kategorijah se uporablja.

pravila plovbe

http://www.savacommission.org/dms/docs/dokumenti/documents_publications/publications/navigation_publication/pravila_plovidbe_izdanje_2013/pravila_plovidbe_-_slovenacki.pdf

Besedilo o dodatkih na sklep 30/07 o sprejetju Pravil o plovbi v Savskem bazenu ... Njihov položaj mora biti najmanj 1 m nižje od luči na jamboru in ne pred njo, ter, kjer je to ... Kadar brod uporablja podvodni kabel (vzdolžni ali prečni) za prečkanje ... Drog z radarskim odsevnikom, ki je nameščen gorvodno in dolvodno od ...

Pravila - Delo

https://promo.delo.si/sites/default/files/pravila/merkur_pravila.pdf

9 mar 2020 ... Partner akcije je Merkur trgovina d.o.o, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. II. Trajanje skupne akcije. Skupna akcija traja od vključno 9. marec ...

Pravila - Fran

https://fran.si/134/slovenski-pravopis/datoteke/Pravopis_Pravila.pdf

4. na začetku in koncu povedi ali njenega dela: oklepaji, dvodelni pomišljaj in nare- kovaji. Neskladenjsko se ločila rabijo večinoma sredi ali na koncu povedi ali ...

PRAVILA DEŽURSTVA

http://osbraslovce.si/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/pravila_dezurstva.pdf

Za dobro in varno počutje imamo na šoli organizirano dežurstvo učiteljev in učencev osmega in devetega razreda ter reditelje posameznih razredov. Za učence ...

Protokolarna pravila - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/diplomatski-protokol/022f17ceec/Protokolarna-pravila.pdf

časov osamosvajanja, ki imajo na državni proslavi strnjen sedežni red. 37. člen. Administrativno-tehnična, finančna in organizacijska opravila za delo ...

Pravila igre - PSK

https://psk.hr/Content/documents/Rules/psk/PSKRules_hr.pdf

klađenje na izvlačenje loto brojeva u svijetu, osim na rezultate izvlačenja lota ... rezultat prve utakmice, da li je navedena utakmica prva ili je riječ o uzvratu, ...

OSNOVNA PRAVILA

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mne169687.pdf

šnjur (Caranx trachurus, trachurus trachurus). 10. BA-0; HR-0; MK-0;. MD-0; RS-0; RU-0; UN-0. 0302 69 92 00. - - - - američka hujka (Genypterus blacodes). 5.

pravila - ZDUS

http://www.zdus-zveza.si/docs/PRAVILNIKI/POPRAVLJENA_PRAVILA_SPORTNIH_IGER_ZDUS_2015.pdf

80% za ŠAH, PIKADO IN KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI. Sredstva se nakažejo ... Standardne mere kegljišča in posameznih elementov: Posamezni ...

poti k romanu - ZRC SAZU

https://ojs2.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/5041/4623

besedila povezuje in prepleta različne romaneskne žanre (npr. roman kot ... romanu se prepletajo pravljični, psihološki, erotični in družbenokritični roman.

year XIX, supplement - ZRC SAZU

https://iaps.zrc-sazu.si/sites/default/files/sprajc_ancient-cosmologies_an_2013_0.pdf

Nibiru on 21 December 2012, resisted any precise forecast of apocalyptic disaster in 2012. A ... ologije zato v arheoloških interpretacijah prihaja v ospredje.

ostrovrhar - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/download/2839/2599/

ostrovrharjeva pohodniška pot. Leta 2007 so vaščani najzanimivejše točke naravne, kulturne in tehnične dediščine. Podgrada povezali v krožno pohodniško pot ...

lamiaceae - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/folia_bio_geo/article/download/7549/7066

... Bača pri Modreju in the first half of November 2018. Slika 8: Oljna kadulja (Salvia hispanica) na prodiščih Bače pri Bači pri Modreju v začetku novembra 2018 ...