slovenščina - UČIMte.com

UČNI CILJI 1. SKLOPA. Dijaki: ... straktnim pomenom in nato še tiste, ki sodijo med lastna, in tiste, ki sodijo med občna imena. ... naročilnice, garancijski listi.

slovenščina - UČIMte.com - Sorodni dokumenti

slovenščina - UČIMte.com

http://www.ucimte.com/dodatnagradiva/1661_02%20SLO%202%20Prirocnik%20za%20ucitelje.pdf

UČNI CILJI 1. SKLOPA. Dijaki: ... straktnim pomenom in nato še tiste, ki sodijo med lastna, in tiste, ki sodijo med občna imena. ... naročilnice, garancijski listi.

stavčni členi - UČIMte.com

http://www.ucimte.com/dodatnagradiva/1738_SLO%203%20Prirocnik%20za%20ucitelje_celota.pdf

kdaj pogosteje uporabljamo odvisnike in kdaj strnjene enostavčne povedi. 4. Iz preteklosti raste sedanjost. • kaj je seminarska naloga in kako jo napišemo,.

SLOVENŠČINA 4

https://www.mladinska.com/_files/46827/SLO%204%20SS%20ZN%20resitve.pdf

Čedadski (ali Starogorski) rokopis naj bi konec 15. stoletja napisal oče Lavrencij s Stare gore pri Čedadu. Tako kot. Celovški je bil namenjen cerkveni obredni ...

(SLOVENŠČINA)

https://dijaski.net/get/slo_rfs_besedilne_vrste_02.pdf

Glagoli so v prvi osebi ednine, če gre za vabilo v imenu ustanove, pa v prvi ... višja cena, teža, prilagojen okvir električnim komponentam, še posebej pa peša.

PDF (Slovenščina)

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/2273/1786

Ključne besede: peptična razjeda; krvavitev; endoskopska hemostaza; argonska plazemska koagulacija; injekcijsko skle- rozacijsko zdravljenje; prospektivna ...

Slovenščina - Ric

https://www.ric.si/mma/poglavje4%20slovenscina%202obdobje/2014062009484214/

Preizkus znanja je v skladu z UN enako kot preizkusi na prejšnjih NPZ zasnovan dvodelno – v enakem razmerju ... Izhodišče za preverjanje je kot po prejšnjem UN neznano ... 7. Preglednica: Specifikacijska tabela, slovenščina, I. del, 6. razred.

Slovenščina

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/PIK/2009/splosni_predmeti/slovenscina.pdf

sicer tako, da pri tem uporablja tudi literarnoteoretsko in literarnozgodovinsko znanje; ... Zgradba interpretacije (logična členitev, koherenca, ... Krst pri Savici.

Slovenščina (NIS) - Ric

https://www.ric.si/mma/Opisi%202obd%202013poglavje4%20slovenscina%20NIS%202obdobje1/2013100812462642/

uporabijo piko, vprašaj, klicaj na koncu povedi – uporabijo klicaj (naloga 7.2);. - uporabijo piko, vprašaj, klicaj na koncu povedi – uporabijo vprašaj (naloga 7.3);.

Slovenščina (NIS) - RIC-a

https://www.ric.si/mma/poglavje4%20slovenscina%20NIS%202obdobje/2014062009484393/

20 jun 2014 ... Primer: naloga 4. Umetnostno besedilo. Vsebine: Z nalogami se je preverjalo znanje in razumevanje umetnostnega besedila (11 postavk).

Slovenščina - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_slovenscina.pdf

Posodobljeni učni načrt za predmet slovenščina v osnovni šoli (2011) je pripravila Predmetna komisija za ... obrazec (vprašalnik o osebnih podatkih/anketni list/naročilnica/prijavnica ipd.).* ... pravilno piše bližnja in znana slovenska zemljepisna lastna imena; ... pravilno piše občna imena, nastala iz lastnih (7., 8., 9. r.);.

Slovenščina - Hilti

https://www.hilti.lv/media-canonical/PUB_5071139_000_APC_RAW/Lieto%C5%A1anas%20pam%C4%81c%C4%ABba%20TE%207%20%2802%29%20%28SL%29

Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara. ▷ Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja in ...

Slovenščina - Lekarnar.com

https://www.lekarnar.com/spree/products/26814/original/veroval-zapestni-merilnik-tlaka.pdf?1500024423

Merilnik krvnega tlaka lahko prek priloženega kabla USB prikl- jučite v računalnik. ... jenja krvnega tlaka z napravo za merjenje krvnega tlaka na zapestju ...

slovenščina 7 - Devetletka

https://www.devetletka.net/resources/files/doc/01_Novice/Arhiv%20vseh%20novic/novice_2012_13/zzv2/SLO%20ZZV%207%20zahtevnejse.pdf

Povratni svojilni zaimki ..................................................................... 59. Oziralni zaimki .............................................................................. 61. Števniki .

Slovenščina za vsak dan 8

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1311&file=1

ZAIMEK. VRSTA ZAIMKA. Tam kazalni svojih povratni svojilni jo osebni med, v. Beseda ... Č) ga, jih, jo. OSEBNI ZAIMEK STOJI NAMESTO BESEDE/BESED ga.

Slovenščina za vsak dan 9

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2426&file=1

Pravilna trditev: e a) Državni jezik je jezik, ki predstavlja državo kot celoto. b) Uradni jezik v vsej Sloveniji ni samo slovenščina – na dveh območjih je namreč ob ...

slovenščina - Skupnost SIO

https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/347999/mod_folder/content/0/_UN_slovenscina_OS_9mar11.pdf?forcedownload=1

dne 27.1.2011 in svoji 140. seji, z dne 17.2.2011. Redakcijsko neurejeno in nelektorirano gradivo‼! 59. L. Suhodolčan: Narobe stvari v mestu Petpedi. (odlomek).

slovenščina - Devetletka

https://www.devetletka.net/resources/files/doc/vzorci/ZZV_SLO_8_2018_notranjost.pdf

Besedilo. Vaje. Preizkus. Kateri jezik je za Angleže materni jezik? ... Marjanca Jemec Božič se je rodila 16. septembra 1928 v Mariboru. ... Lepo Vas pozdravljamo in Vam želimo, da bi Vas obiskalo še veliko planincev. ... Bil sem srečen.

Slovenščina - Prvalekarna

http://www.prvalekarna.com/spree/products/20154/original/veroval-nadlakatni-merilnik-krvnega-tlaka.pdf?1515007834

Napravo uporabljajte izključno za merjenje krvnega tlaka na nadlakti človeške- ga telesa. ... Sam merilnik krvnega tlaka ne vpliva na srčni spodbu- jevalnik.

POSLOVNA SLOVENŠČINA

http://www.debora.si/slike/PDF_2252.pdf

pridevnik in samostalnik –. •. 3. sklon M slovnične vaje za ponovitev. •. 123. Slovnične preglednice. 138. Spol je označen s črkami ž (ženski spol), m (moški spol) ...

SLOVENŠČINA V OBLAKU

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=15201&file=1

vrsta c) Čigavo? svojina. Pridevniki. 9. a) Čigavo? svojilni pridevnik b) Kakšna? lastnostni pridevnik c) Iz katere? vrstni pridevnik č) Kakšna? lastnostni pridevnik.

Znam za več. Slovenščina 7

https://www.devetletka.net/resources/files/doc/01_Novice/Arhiv%20vseh%20novic/novice_2012_13/zzv2/SLO%20ZZV%207%20zahtevnejse.pdf

Slovenščina 7 : zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še ... Zlati starši so kupili zlati delovni zvezek za svojega zlatega otroka. ... Le kdo bo reševal vse te vaje???«.

Slovenščina za vsak dan 7

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1033&file=1

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU ... Skrbi za izobraževanje ter za ohranjanje kulturne in naravne ... 15. vrsta športa, pri kateri izvajamo telesne vaje v ritmu;.

slovenščina v oblaku - Knjigarna.com

https://www.knjigarna.com/media/pdf/9789612718671.pdf

10 apr 2018 ... Preberi besedilo in podčrtaj zemljepisna lastna imena. SPODNJI DUPLEK JE NASELJE JUGOVZHODNO OD MARIBORA NA LEVEM BREGU ...

Slovenščina kot drugi jezik - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_slovenscina_OSIJ.pdf

neuradna prošnja,. • neuradna zahvala. • neuradno pism o,. • neuradno in uradno voščilo,. • neuradna in uradna čestitka. • neuradno, uradno in javno obvestilo.

pdf (Slovenščina) - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-1-4/pdf-2020-1-1-4

Uradna zahvala je be- sedilo, v katerem sporočevalec v imenu ustanove izrazi hvaležnost naslovniku za pomoč in sodelovanje. Naslovnika vljudno nagovorimo ...

Znam za več. Slovenščina 7 - Devetletka

https://www.devetletka.net/resources/files/doc/01_Novice/Arhiv%20vseh%20novic/novice_2012_13/zzv2/SLO%20ZZV%207%20zahtevnejse.pdf

Slovenščina 7 : zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še ... Zlati starši so kupili zlati delovni zvezek za svojega zlatega otroka. ... Le kdo bo reševal vse te vaje???«.

SLOVENŠČINA – MOST DO SLOVANSKIH JEZIKOV

http://gjp.splet.arnes.si/files/2019/09/Dan-J-makedonscina.pdf

da imajo nekateri južnoslovanski jeziki še 7. sklon, t. i. zvalnik? ▷ da od leta 2006 obstaja tudi medslovanščina, umetno ustvarjen slovanski jezik, namenjen ...

Izobraževanje - Slovenščina na dlani

http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Izobrazevanje_25_4_2019_Tanja_Brcic_Petek.pdf

25 apr 2019 ... UČNE PRIPRAVE. Učna priprava 1. Razred: 1. a. Učna tema: Sporočanje. Učna enota: Reklamno besedilo (3 ure). Tip učne ure: Pridobivanje ...

9. razred – slovenščina - Arnes

http://osmetlika.splet.arnes.si/files/2020/03/9.-RAZRED-Navodila_SLJ_9-23-27_03-v2.pdf

9. RAZRED – SLOVENŠČINA. Razdelek v delovnem zvezku: JEZIK: Besede ... Pojasnjevalno priredje (SAMO ZA UČENCE, ki so pri učiteljici Heleni Kostelec.) ... vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/priredja/index.htm reši vsaj eno nalogo in ...

slovenščina hrvatski - Starman

http://www.starman.si/uploads/slo_01_boards_decor_spectrum.pdf

Delovna plošča / okenska polica ... Laminat plošča | Laminat ploča ... Dekor po Vaši izbiri na nosilni plošči po Vaši izbiri: iverna plošča, MDF plošča, CDF plošča, ...

SLOVEnŠČina kot drugi jezik

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_slovenscina_gimn_z_it_ucnim_jezikom.pdf

tvorijo besedilo tiste vrste, ki so jo pred tem že sprejemali, tj. 1. 2. 3. 4. ... f) jesih: grizljal sem svinčnik/nekega dne ob uri, ko mrači se/b. a. novak: zima, u. zupan: ... vec: In večno bodo cvetele lipe; Bogdan Novak: Pasja grofica. Fantastično in ...

FRazemi In - Slovenščina na dlani

http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/FRIDA_frazemi-in-pregovori_oktober-2018.pdf

Nekatere besedne zveze rabimo zelo pogosto. Imenujemo jih STALNE BESEDNE. ZVEZE. Kadar takšna besedna zveza dobi nov pomen, na katerega ne ...

Slovenščina za vsak dan 7 - Devetletka

http://www.devetletka.net/index.php?file=1&id=1033&r=downloadMaterial

oplaziti, orositi, oznanjati, ožigalkar. Na drugo. 4. obarvati, občutljiv, obdariti, obed, ... v šolo. – šolanje traja 9 let prehranjevanje. – riž. – ribe, morski sadeži.

slovenščina 1 - Mladinska knjiga

https://www.mladinska.com/_files/31900/SLO%201%20SS_zbirka%20nalog_2015_RESITVE.pdf

Novica (tudi poročilo) ... opravičilo/poročilo/recept/jedilni list/intervju/spričevalo/ urnik. G ... talske vozovnice je publicistično in namenjeno najširši javnosti,.

Slovenščina za vsak dan 8 - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1193&file=1

Jezikovne družine. Germanska, slovanska, romanska. 6. italijanščina, španščina, francoščina, latinščina. 7. Slovenija – slovenščina, Italija – italijanščina,.

Slovenščina za vsak dan 9 - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2427&file=1

Merkur je prvi planet, ki ga srečamo, ... Mere obdelovanca preverjamo, ko stružnica miruje. S. S č. 34 ... Stružnica mora biti med delovanjem trdno vpeta, zato.