slovenska slovnica - Amebis

učni jezik nemški. Imeli smo že lepo ... temveč njih vrsto, so občna imena in se pišejo z malo začetnico: delavec, ... prava lastna imena in jih pišemo z véliko začetnico. 3. ... pada list za listom: tedaj se začno zbirati po ledinah in zvonikih.

slovenska slovnica - Amebis - Sorodni dokumenti

slovenska slovnica - Amebis

https://www.amebis.si/slovnice/downloads/BAJEC_idr_1964_Slovenska_slovnica_N.pdf

učni jezik nemški. Imeli smo že lepo ... temveč njih vrsto, so občna imena in se pišejo z malo začetnico: delavec, ... prava lastna imena in jih pišemo z véliko začetnico. 3. ... pada list za listom: tedaj se začno zbirati po ledinah in zvonikih.

slovenska slovnica

https://ff.classics.si/wp-content/uploads/2016/02/Slovnica-stirih-2-Tuja-lastna-imena-1956.x27805.pdf

Tretja avenija, Bulvar revolucije. Pomni 1. Sicer imena ulic radi ... Angelicu, van Beethovnova simfonija, don Kihotovi boji, Ben Gu- rionova politika, De ...

Slovenska slovnica - Fran

https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/pdf/1883Kon%C4%8Dnik.pdf

Katera obrazila kažejo po več pomenov? Vaje v berilih! Izpeljava pridevnikov. §. 23. ... 6. prislov,. 2. pridevnik,. 3. zaimek, mena. 5. glagol,. 7. predlog,. 8. veznik,.

Slovenska slovnica za srednje šole

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/BREZNIK_1934_Slovnica_srednje_%C5%A1ole.pdf

Iz skupine sk je v več primerih nastal šk, n. pr. škorec. (iz: sk[v]orec); škrob (iz. skrob); ... Rabimo torej tvorbe, kakor: azijski značaj ali značaj. Azije (poosebljeno) ...

PDF datoteka - Amebis

https://www.amebis.si/slovnice/downloads/BREZNIK_1934_Slovnica_srednje_sole.pdf

Poudarjeni stari polglasnik je postal široki e, kratko- ali nepoudarjeni je ostal polglasnik; zastopnika za stare nosniške samoglasnike sta široki e in o (n. pr.

Sklanjatev. Samostalnik. - Amebis

https://www.amebis.si/slovnice/downloads/JANEZIC_1900_Slovenska_slovnica.pdf

73. Samostalniki s končnim goltnikom izpreminjajo včasi svoj k v množinskem imenovalniku in mestniku v sorodni c, redkoma g v z i n h v s. Otrok se glasi vedno ...

amebis in jezikovne tehnologije - IJS

http://nl.ijs.si/isjt98/zbornik/sdjt98-Romih.pdf

tako preverjanje zahteva preveć dragocenega ćasa, si je ... BesAna: Navodila za uporabo. Amebis. Ljubljana. 1993. [2] Krek, S., Stabej, M., Gorjanc, V., Erjavec, ...

naslov prispevka - Amebis

https://www.amebis.si/datoteke/2014/04/Piflar.pdf

Tabela 1 prikazuje vprašanja, na katera želimo odgovoriti iz te povedi: Tabela 1: Možna ... Delci so v grobem stavčni členi stavka, razdeljeni so na povedek.

PDF datoteka (brez naglasnih znamenj) - Amebis

https://www.amebis.si/slovnice/downloads/JANEZIC_1900_Slovenska_slovnica_Brez_naglasov.pdf

svetila in ura polnoč bila. — J i pravi, reče mlad kraljič. V navadnem govoru bi stala naslonica za prvim stavkovim členom, kakor: Kralj Matjaž se je oženil.

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta - Amebis

http://peter.amebis.si/drvejice.pdf

Če je pisec napisal »med tem ko« namesto »medtem ko«, je potrebna vejica. Na plesu sedim za mizo med tem¤ ko se ostali zabavajo. Ker očeta ni bilo doma, ...

Pregled slovnice slovenskega knjižnega jezika - Amebis

https://www.amebis.si/slovnice/downloads/BUNC_1940_Pregled_slovnice_N.pdf

3. krativec na kratkih zlogih, ki se izrekajo navadno široko: bràt, bòb, zèt, kmèt, nič, kùp, pekèl, semènj. Ta pravorečna znamenja uporabljamo: 1. za razločevanje ...

Slovnica

http://svet-anglescine.com/wp-content/uploads/2018/04/SLOVNICA-kazalo.pdf

Frazni glagoli = Phrasal verbs. ... Glagoli, ki jim sledi glagol na "-ing", "to" - nedoločniki/goli nedoločniki........................ 188. Nepravilni glagoli = Irregular verbs.

FURLANSKA SLOVNICA

http://sabotin.p-ng.si/~jezik/furlanscina/Erat_2006_furlanska_slovnica.pdf

Dvojni zaimek cui che se nanaša na osebe. Dvojni zaimek je samostalniški zaimek, ki se pregiba kot samostalnik. osebek / premi predmet : cui che - kdor/ tisti, ...

Slovensko-nemška slovnica

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Anton_Funtek_-_Slovensko-nem%C5%A1ka_slovnica_z_berilom_za_obrtne_%C5%A1ole.pdf

Za slovenski š in č rabi nemščina znamenji fd) in tfrf); ... Nemščina ne loči dovršnih glagolov od nedovršnih. ... S tremi skloni se veže predlog za, iä sicer:.

Slovnica prekmurske romščine

http://khetanes.si/doc/Rezultati/PUBLIKACIJE/Slovnica%20p.romscine_Baranja_elektronska%20izdaja_zasciteno.pdf

štar; naprej pa pet, šest, sedem, osem, devet, deset (ibid.: 62). Narečje Sintov sodi k nemški jezikovni skupini. V Sloveniji živijo družine, ki so se ločile od skupine ...

ANGLEŠČINA –izpiski SLOVNICA 1.ČASI

https://dijaski.net/get/ang_sno_grammar_01.pdf

Future Simple (next week,tomorrow,in a minute,in twodays). Will nedoločnik ?-will os nedoločnik N- will not nedoločnol. PERFECT TENSES-izražajo, da je ...

NOVA SLOVNICA: KJE SMO IN KAM GREMO Špela ARHAR ...

https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2/article/download/8077/8511/

ne more ostati izven slovnice, ker slovnica ne opisuje dela jezika, ampak jezik v celoti. ... in Slovnica na kvadrat: slovenska slovnica za srednjo šolo (2018).

PONS SLO-RUS Slovnica Bliskovito 07.indd - Knjigarna.com

https://www.knjigarna.com/media/pdf/9789612098308.pdf

se svojilni zaimek ne nanaša na osebek v stavku. О г к гу. – Bere njegovo knjigo (od nekoga drugega). Povratni svojilni zaimek с о se vedno nanaša na.

Predmet / Course title: Slovnica italijanskega jezika 2: Skladnja ...

https://www.fhs.upr.si/sl/resources/files/studij/1-stopnja/italijanistika/predmetnik/slovnica-2---kratko.pdf

Pri predmetu Slovnica italijanskega jezika 2 (skladnja) študenti razvijajo jezikovno in metajezikovno kompetenco v ... Vsa predavanja in vaje so v italijanščini.

Amari čhib/Naš jezik – Slovnica prekmurske romščine

http://khetanes.si/doc/Rezultati/PUBLIKACIJE/Slovnica%20p.romscine_Baranja_elektronska%20izdaja_zasciteno.pdf

Samanta Baranja: Amari čhib/Naš jezik – Slovnica prekmurske romščine. Znanstvena ... madžarski, nemški, ruski, finski, španski, romunski, moravsko-češki,.

Pedagoška korpusna slovnica - Sporazumevanje v slovenskem jeziku

http://projekt.slovenscina.eu/Media/Kazalniki/Kazalnik16/Kazalnik_16_Pedagoska_slovnica_SSJ.pdf

besedila, v kateri so stavčni členi ustrezno podčrtani. ... delovni zvezki zajemajo in kako se v posameznih nalogah preverja ... učbeniki, učni listi, e-gradiva itd.

Page 1 SLOVNICA RUSKA AL SLOVENCE. SPISAL MATIJA ...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Matija_Majar_-_Slovnica_ruska_za_Slovence.pdf

SLOVNICA RUSKA. AL. SLOVENCE. ... Ali je mar trgovina ruska tako mala, da jezika ... vane: #mcoms, um.0, Ucho, mm zeljna juha ... to je, kakor da bi pisal: ...

slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis - Center za slovenščino ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/11/Obdobja34-2del_Tisk.pdf

50 ODTENKOV JEZIKOVNE (NE)PRAVILNOSTI V SSKJ 2 . ... Slika 3: Del konkordan~nega niza prislova ponavadi s pogostostjo in filtrom Vrsta besedila v.

Slovnica na kvadrat, Gorenjski glas - Založba Rokus Klett

https://www.rokus-klett.si/resources/files/doc/pisejo_o_nas_2017/Gorenjski_glas_brez_v3.pdf

Slovnica na kvadrat. Kozma Ahačič *. Slovnica. NA KVADRAT. Slovenska slovnica za srednjo šolo. R. MIHA NAGLIČ bil trpnik že od samega za oblika bivši ...

SLOVNICA (GLAGOL IMETI) 1. V povedi vstavi dolgo obliko glagola ...

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/V/VAJE/U1SGLAGOLIMETIr.pdf

SLOVNICA (GLAGOL IMETI). 1. V povedi vstavi dolgo obliko glagola imeti v trdilni obliki (have got, has got). I have got an expensive camera. My mum has got a ...

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica - Glasbena šola Slovenska ...

http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2019/12/Glasbena_sola_Slovenska_Bistrica-zbornik.pdf

drugi fazi (2016) je pridobila še dve harmonikarski učilnici, eno klavirsko in večjo učilnico za pouk ... razmerij, upravnega postopka in vsekakor pedagoškega dela za harmoniko in dirigiranje. Redno sem ... aktovko za note in dnevnike. Ko sem ...

Kairos 2018, Slovenska revija za psihoterapijo - Slovenska krovna ...

https://www.skzp.si/wp-content/uploads/2019/02/Kairos-3_4-2018-E-revija-v00.pdf

Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo objavlja znanstvene in strokovne ... avtonomija in intimnost, kar pomeni, da družina zdravo, funkcionalno deluje.

Glasilo občine Slovenska Bistrica - Javni zavod za KTV Slovenska ...

http://www.ktvslb.com/datoteke-upload/Informator%20%C5%A1t.2-2014%284M%29.pdf

26 mar 2014 ... Plenarnega zasedanja se je udeležil tudi župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. ... Vedno lačna pikapolonica. Učenci in njihovi ...

Slovenska Bistrica - Slovenska platforma za trajnostno mobilnost

http://sptm.si/wp-content/uploads/2019/04/Slovenska-Bistrica-CPS-2017.pdf

22 jun 2017 ... Kazalo. Vsebina dokumenta Celostna prometna strategija Občine Slovenska Bistrica. 1. VLOGA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE. 7. 2.

Slovenska umetna pesem Slovenska narodna pesem - dLib

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-8KOHPGUP/73983c09-486f-4bd0-8f52-e5fcb08b55e7/PDF

Koroška: i. Marija in mlinar I Matija Tomc. 2. Visoki rej / France Marolt. 3. Pastirska I France Marolt. Gorenjska: 1. V kv/oštr b' šwa I France Marolt. 2. Kukovca I ...

Boris Gogić: Slovenska mitologija (1/2) Slovenska mitologija ...

https://regskordinator.files.wordpress.com/2013/06/boris-gogic487-slovenska-mitologija-1-od-2.pdf

Bogovi. Svarog. Svarog je vrhovni bestelesni bog, prastvoritelj svetloga neba pod čijim se svodom „sve raĎa i. dogaĎa“. ... Iako su svi slovenski bogovi.

slovenska razstava sadja slovenska razstava sadja - Posoški ...

https://www.prc.si/file/download/1218_4066f65898e

25 okt 2009 ... Kreda, 2 s Kamnega ter po eden z Livka in ... la tudi Simon Hrast z Livka in Alojzij Mikla- ... po pričakovanjih (večja listna površina) lah-.

SLOVENSKÁ REČ

https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/1938-39/1/7-1-lq.pdf

žabičie (<C žabica) ap. c) stredného rodu: ftraZie (<C bralo), perie, páperie (<C pero),. Äadie mliečie (<C mlieko) ap. 2. z tvaru adjektívneho: krovie (<! krov-), ...

Slovenska Istra

https://dijaski.net/get/geo_ref_slovenska_istra_01__predstavitev.pdf

Slovenska Istra. Page 2. Lega: Dežela ki meji z. Italijo in na severu z Hrvaško. Page 3. Delitev: Delimo jo na Kraški rob,Bržanijo,Šavrin sko gričevje in obmorski ...

Slovenska Bistrica

http://rodenje-europe.com.hr/wp-content/uploads/2014/11/Brosura-Slovenska-Bistrica.pdf

Dunajem in Trstom. Takrat je bila zgrajena ve~ina mestnih stavb. Slovenska Bistrica le`i na nadmorski vi{ini 274 metrov in ima okoli 7000 prebivalcev. Danes je.

SLOVENSKA KOLEDi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Anton_Jane%C5%BEi%C4%8D_-_Slovenska_koleda.pdf

Na prodaj v Celovca pri J. Leonu, v Ljubljani pri Leicherju, v Gorici pri Sobarju, v Gradca ... V Bovcu 29. kimovca (dva dni). V Brezovici 28. ... Na steni beli križ sloni, kakor so križi ... stopijo pod nosilo in neso podobo iz gore proti Salkanu, neiz-.