diplomsko delo - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Na prvi pogled test 1A deluje bolj kot učni list, ki bi ga učitelj uporabil za utrjevanje snovi ... lastna imena, z modro barvico pa občna imena. Primerjava učnih ...

diplomsko delo - PeFprints - Univerza v Ljubljani - Sorodni dokumenti

diplomsko delo - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2563/1/za_print_zadnja.pdf

Na prvi pogled test 1A deluje bolj kot učni list, ki bi ga učitelj uporabil za utrjevanje snovi ... lastna imena, z modro barvico pa občna imena. Primerjava učnih ...

Diplomsko delo. Ljubljana. Univerza v Ljubljani ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1993/1/Diploma_%C5%A0trancar_Ivana.pdf

2.3.1 Sistemski krvni obtok. Levo srce potiska oksigenirano kri, ki teče v posamezne organe, ki so med seboj vzporedno vezani. Pretok krvi je reguliran skladno s ...

diplomsko delo Urška - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2862/1/Diplomsko_delo.pdf

priročniku Okolje in jaz 3 predlagajo, da učenci poleg merjenja temperature v notranjih prostorih opravijo meritve tudi zunaj učilnice in jih nato primerjajo.

Diplomsko delo koncno - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1523/1/Diplomsko_delo_-_Eva_%C5%BDidanek.pdf

vse bolj priljubljene pravljice v obliki novejših medijev, kot je risanka oz. animirani ... Najljubša besedila te dobe so: Pika Nogavička, Ostržek, Peter Pan in druge ...

diplomsko delo lidija gačnik - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1295/1/CELOTNO_D.D._Lidija_Ga%C4%8Dnik.pdf

aritmetike – deli celote: kako geoploščo na čim več različnih načinov razdeliti na polovico. V ... Učni cilj ''učenci oblikujejo trikotnik'' je lahko dosežen z risanjem oblike, z izrezom iz ... delovni list (priloga 1) za zapisovanje rešitev problema.

diplomsko delo jana jemec - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1127/1/Jemec_diplomsko_delo.pdf

15 maj 2012 ... Platnarstvo je bilo na območju Škofje Loke zelo razširjeno. V dobi loškega gospostva je bila. Škofja Loka center gorenjskega platnarstva, ki je ...

Diplomsko delo-Kralj Neža - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/704/1/Kralj_Ne%C5%BEa.pdf

Žalec. Učenjak (T. Pavček). Vetrc (N. Maurer). Programe za leto 2010 je poslalo 24 območnih izpostav ... Pikapolonica, Polna luna v sobo kuka, Srnica, Trije.

Diplomsko delo - Luka Kukovica - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5340/1/Diplomsko_delo_-_Luka_Kukovica.pdf

Marsom nastal pas, kjer so se kamni med seboj zaletavali in dobili smo asteroidni pas kot ga poznamo danes. Nekateri asteroidi so dobro znani že kar nekaj ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomsko delo - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2847/1/Diplomsko_delo_Toma%C5%BE_Er%C5%BEen_2015.pdf

1 maj 2015 ... mojstra med detektivi (1977), Piko dinozaver (1978), Cecepetavček (1979), Levi in desni klovn (1979), Markov ... Pobarvanka. 6. 66 2010/11 -.

Tetivni štirikotniki DIPLOMSKO DELO - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1308/1/Vesna_Brezar_Tetivni_stirikotniki_Diplomsko_delo.pdf

Ključne besede: tetivni štirikotnik, obodni kot, središčni kot, Talesov izrek, Brahma- guptova formula, Bretschneiderjeva formula, Parameshvara, Ptolemajev izrek ...

diplomsko delo- končna verzija!!!! - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1686/1/DIPLOMSKO_DELO.pdf

21 avg 2013 ... enostarševskih družinah drugačna, problem je le, da so te vrste družin prikrajšanje za marsikaj. Tako te družine navadno živijo v težjih ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomsko delo ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2138/1/DIPLOMA.pdf

(Verz pesmi Kronanje v Zagrebu. Zimzelen in petelinje pero predstavljata znak upora.) Upor se je pripravljal leto dni, potekal od januarja do februarja 1573.

Turk L., diplomsko delo, 2018 - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5269/1/cd_%282%29.pdf

Tabela 27: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – morska lilija............... 56. Tabela 28: Odgovori učencev glede poimenovanja živali – zlata ribica .

diplomsko delo marija pirc - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3586/1/DIPLOMSKA_NALOGA_MARIJA_PIRC.pdf

razumejo porazdelitev teže na določeno ploskev;. - spoznajo hidrostatični tlak;. - samostojno oblikujejo zapiske poskusov;. - samostojno razlagajo poskus doma ...

Predšolski otroci in živali – diplomsko delo - PeFprints - Univerza v ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/561/1/DIPLOMA_Tja%C5%A1a_Rozina.pdf

ugotoviti, do katerih živali otroci čutijo strah ali gnus ter do katerih gojijo prijetnejša čustva. Iz analize podatkov ... RISBE OTROK PRED IN PO OGLEDU ŽIVALI .

Diplomsko delo Murn Ana_Cd Verzija - PeFprints - Univerza v ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1699/1/Diplomsko_delo_Murn_Ana_Cd_Verzija.pdf

daljšo smer, kjer so potrebna vmesna varovališča. Pri športnem plezanju se s tem vozlom pripenjamo tam, kjer je teren pod smerjo nevaren. Bičev vozel delamo ...

Diplomsko delo - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_vogrinec-nina.pdf

Vsem obstoječim uporabnikom ponujamo tudi »Napredno pomoč«, ki deluje ... nekaj ponudnikov IP-storitev, vendar po številu naročnikov izstopajo Telekom ...

diplomsko delo - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/bevk1091.pdf

Studio Moderna je bil ustanovljen v Sloveniji, vendar se je hitro širil v sosednje države in je ... Do leta 2006 je TopShop, ki je blagovna znamka Studia. Moderna ...

SLOVENIJA in EMU Diplomsko delo - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Zaksek-Natasa.PDF

2.3 KORISTI in STROŠKI EVROPSKE MONETARNE UNIJE . ... razlikujejo. Po teoriji optimalnega valutnega območja je integracija države v skupni trg (namesto.

Diplomsko delo1 - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3662/1/Diplomsko_delo.pdf

1. reprezentirajo a realnost so link kocke,. 2. seštevanje naravnih števil,. 3. seštevanje s prehodom do 20,. 4. enice (ena kocka), desetice (deset link kock, ...

diplomsko delo tina tavčar - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/tavcar4789.pdf

specializirane za prodajo ekoloških izdelkov (Kalček, Vita Care), lahko ... prodajalni Vita Care v ljubljanskem BTC-ju ter glede na zastavljene cilje ankete ...

univerza v ljubljani ekonomska fakulteta diplomsko delo - RIS

http://www.ris.org/uploadi/editor/1288464063porenta267.pdf

UNIVERZA V LJUBLJANI ... V Ljubljani, dne____________________ Podpis: ... Slednja so stalno posodabljana, kar ni naloga končnega uporabnika, temveč ...

Diplomsko delo Tadeja Letonja - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/letonja4560.pdf

2 PREDSTAVITEV PROGRAMA KERAMIKA V PODJETJU GORENJE ... ki predstavljajo lastno proizvodnjo, in keramične ploščice za zunanje oblaganje, ki jih.

univerza v ljubljani ekonomska fakulteta diplomsko delo ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/bracko592.pdf

3.2 Mesto izobraževanja v ZZZS in organizacija izobraževanja . ... zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS). ... OE Krško (Brežice, Sevnica),.

primer NK Maribor Diplomsko delo - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/jurisic-uros.PDF

trend obiska v vzponu (Prva Liga Telekom Slovenije 2016), so si pri ... (Zavarovalnica Maribor 2006), sledijo opremljevalec s športno opremo – Adidas,.

diplomsko delo - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_sebenik_mateja.pdf

3 feb 2010 ... Slika 14: Faktor napredovanja besedila pri temi Zobje v učbenikih treh ... Zakaj ne zaznavamo in razlikujemo vonjav, kadar smo prehlajeni in ...

univerza v ljubljani ekonomska fakulteta diplomsko delo

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/trtnik2119.pdf

Župančiča, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Šiška, Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica. Domžale, Knjižnica Grosuplje, Matična knjižnica Kamnik, ...

vodenje s čustvi diplomsko delo - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Svetic-Tanja.PDF

Če poznamo svoja čustva in čustva drugih ljudi, so nam njihova dejanja laže ... sploh prepoznavajo in občutijo prava čustva sodelavcev v podjetju (in katera) in ...

diplomsko delo - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22061460SelekarBostjan.pdf

so še dodatno okrepili ekipo (Fran Bregar, Turk, Stanko Tavčar, Kušar in drugi). Bloudek, ki je od 1. 1908 študiral v ... 29.6.1914. Li ubij ana llinia - Amateur. 9:0.

Predloga za diplomsko nalogo BF - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1938/1/ZupancS_diploma.pdf

1. 1. UVOD. Učence morski organizmi zaradi barv,pestrih oblik in načina življenja zelo pritegnejo, zato ... vetrnica korala, ožigalkar, morska roža, spužva, rdečka,.

univerza v ljubljani ekonomska fakulteta diplomsko delo miha ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/martincic1233.pdf

Spodaj podpisani Miha Martinčič, študent Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, izjavljam, da sem avtor diplomskega dela z naslovom Primerjava ...

univerza v ljubljani ekonomska fakulteta diplomsko delo lokalno ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/eferl1025.pdf

PETROL, pričeli s prvimi širitvami asortimana v svojih trgovinah, z namenom ... določene poslovalnice verig priložnostnih trgovin v Sloveniji, če upoštevamo prej ...

univerza v ljubljani ekonomska fakulteta diplomsko delo analiza in ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/vrecer4301.pdf

9 jul 2010 ... Nepremičnine Smuk, Dom projekt Šuvak in drugi. ... geografsko opredelim kot občine Bled, Radovljica in Jesenice, kjer ima podjetje Čarman,.

univerza v ljubljani ekonomska fakulteta diplomsko delo primerjava ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/rakas247.pdf

Opis turističnih proizvodov turistične destinacije Ljubljana. ... Mestne občine Ljubljana, z naslova namenskih sredstev turistične takse, z naslova sredstev.

diplomsko delo ekonomska zgodovina barv - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/strazar4198.pdf

Za današnje fizikalno razumevanje barve je v veliki meri zaslužen Isaac. Newton. ... Ti so se prodajali po enaki ali le malo nižji ceni glede na tekstil pobarvan ... 1814; D. M. Marmion, 1991; A. D. Murphy, A. Stepick, 1991; W. W. Dunmire, 2004).

univerza v ljubljani ekonomska fakulteta diplomsko delo anamarija ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/klancar1323.pdf

Ljubljana, december 2012 ... Tako imenovana second hand trgovina, ki, kot ime pove, ponuja že rabljene, oz. ... (National Assosiation of Resale & Thrift Shops).