Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in ...

zavoda Osnovna šola Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije (Uradne objave, št. 8/97,. 15/99 ter Uradni list RS, št. 40/07 in 40/10) in 27. člena Statuta Mestne ...

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in ... - Sorodni dokumenti