Kriminaliteta nad starejšimi in izhodišča za varno staranje v Sloveniji

Kriminaliteta nad starejšimi v Sloveniji se je v letih med 2001 in 2011 skoraj ... družinski član ali neznanec), so starejši ranljiva skupina žrtev zaradi resnih ...

Kriminaliteta nad starejšimi in izhodišča za varno staranje v Sloveniji - Sorodni dokumenti

Kriminaliteta nad starejšimi in izhodišča za varno staranje v Sloveniji

https://www.fvv.um.si/rV/arhiv/2013-3/06_CrimeAgainstTheElderly_2013_3.pdf

Kriminaliteta nad starejšimi v Sloveniji se je v letih med 2001 in 2011 skoraj ... družinski član ali neznanec), so starejši ranljiva skupina žrtev zaradi resnih ...

Zapisi Kriminaliteta v Sloveniji v letu 20181 - Policija

https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/RKK/PDF/2019/03/RKK2019-03_Zapisi.pdf

Brezovica, Horjul in Dobrova - Polhov Gradec;. - poslovni subjekti – vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – poslovni subjekti v.

SPREGOVORIMO O DEPRESIJI IN SAMOMORU MED STAREJŠIMI

http://zivziv.si/wp-content/uploads/SOS-starej%C5%A1i.pdf

Alenka Tančič Grum, univ. dipl. psih., asist. Vita Poštuvan, ... Ker starostniki o depresivnih in samomorilnih misli redkeje poročajo, je tudi prepoznavanje ...

Kriminaliteta zoper umetnine in financiranje terorizma - Fakulteta za ...

https://www.fvv.um.si/DV2010/zbornik/nacionalna_varnost/Vucko.pdf

V Evropi je znanih kar nekaj kanalov za tihotapljenje umetnin. Iz Rusije poteka pot preko Varšave v zahodno Evropo, po kateri pretihotapi ruska mafija ogromno ...

spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/spregovorimo_o_depresiji_in_samomoru_med_starejsimi.pdf

doc. dr. Aleš Kogoj, dr. med., spec. psih. asist. ... Janko Kersnik, dr. med. Meta Mencej, dr. ... Petek-Šter M, Kersnik J. Obravnava starostnika v družinski medicini.

Sistem ravnanja s starejšimi zaposlenimi: primer slovenskega ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_debeljak-metoda.pdf

H1.a: Starejši zaposleni menijo, da se ne razlikujejo od mlajših zaposlenih po ... če bo starejši človek to negativno etiketiranje sprejel, se bo tudi sam poistovetil z ... x bi si želel gibljivejši delovni čas, delavec generacije y pa delo od doma);. ‒.

Zakaj upravljanje s starejšimi delavci? - Združenje Delodajalcev

https://www.zds.si/home/getfile?f=ad5b8647d81ad1c33bf804900d2da39a

VZORCI ODPOVEDI POGODB O ZAPOSLITVI S KOMENTARJEM. Prvi inovativni ... slabšem poslovnem rezultatu, izraženem v številkah. ... Zakon o sodelovanju delavcev pri upra- ... Omrežje SOLVIT je namenjen brezplačni pomoči ne samo ...

Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost ... - Staranje.si

http://www.staranje.si/files/upload/images/analiza_politik-koncna_verzija.pdf

prejemniki pravic iz invalidnosti po starem (ZPIZ) in po novem zakonu3, vendar se ... Na povprečno starost ob starostni upokojitvi vplivajo tudi v zakonu določeni bonusi in malusi. Iz ... Norveška je spremenila način za izračun pokojnine, ki je.

1 Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost ... - Staranje.si

http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/images/analiza_polozaja_starejsih_v_sloveniji_kratka_verzija_lekt_zadnja.pdf

Vir: Raziskava Ekonomska participacija starejših v Sloveniji, ZDUS, raziskovalno poročilo, januar 2009. Vrsta mnenjskih ... Podatki iz podatkovne zbirke BOPRO.

MORS - Staranje.si

http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/images/mors_ovrednotenje_predupokojitvenih_aktivnosti_0.pdf

večjega števila udeležencev (počitniške kapacitete MORS Pokljuka ali Debeli ... policije, ki bi predstavili svoje izkušnje; K predstavitvi upokojenskega življenja in ...

Analitsko poročilo - Staranje.si

http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/images/ier_analitsko_porocilo.pdf

Slika 2.4: Starostna piramida prebivalstva Slovenije na dan 1. 1. 2013. Vir: Eurostat, 2014 (EUROPOP2013). Kot lahko razberemo v Slikah 2.1 in 2.2, se je v ...

Upočasnimo staranje - Misteriji

http://www.misteriji.si/media/wysiwyg/pdf/Upocasnimo_staranje.pdf

18 apr 2017 ... Na vsem področju Evrope, kjer je rasla jelka, je imela nekakšen primat. Slovenski znanstveniki pa so odkrili in potrdili, da čislanje jelke pri ...

Poročilo z delovnega posveta - Staranje.si

http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/images/porocilo_konference.pdf

18 nov 2015 ... PREDSEDNIKA VLADE, DSO GROSUPLJE, DSO PREDDVOR, DSO. TREBNJE, DRUŠTVO UPOKOJENIH PEDAGOŠKIH DELAVCEV.

STARANJE JAJČNIKOV IN ZDRAVLJENJE NEPLODNOSTI

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/2201/1718

II-93. Strokovni prispevek/Professional article. STARANJE JAJČNIKOV IN ZDRAVLJENJE. NEPLODNOSTI. OVARIAN AGING AND INFERTILITY TREATMENT.

Staranje in smrt v mladinski književnosti

http://www.institut-nr.si/wp-content/uploads/2019/01/Haramija_Jamnik_Smrt.pdf

Armin Beuscher Čez véliko reko: zgodba o slovesu in žalosti, o ... Majhna možnost Marjolijn Hof,. Patrick Ness Sedem minut čez polnoč Guusa Kuijerja Ej, moje.

Staranje ni za mevže - Občina Kočevje

https://www.kocevje.si/Files/eMagazine/66/195553/Kocevska%20st.%2014%20-%20september%202016.pdf

30 sep 2016 ... o tem, zakaj se je javila na razpis za direktorico, zakaj se ... plažo s senčniki in ležalniki. S tem ... ŽRK Kočevje : RK Krim Mercator. 19. 11.

DELO DIPLOMSKEGA SEMINARJA Staranje prebivalstva v ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/civre-lana.pdf

selitveni prirast in koeficient starostne odvisnosti. Opisali smo ... so na obeh koncih starostne piramide, to so mladi, ki so nazadnje prišli v podjetje, in starejši,.

staranje prebivalstva - Knjižnica - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/zehic4678.pdf

oglasov, namenjenih starejšim porabnikom, in sicer 68, objavljenih v mesečni reviji. Vzajemnost. Revija Vzajemnost je mesečnik, namenjen ljudem po upokojitvi ...

5. SUŠNIKOVI DNEVI STARANJE NA DELOVNEM MESTU

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/5_Sunikovi_dnevi.pdf

27 maj 2017 ... 15:40-16:00 Irena Jurca, Alenka Trstenjak: Zmanjšana delovna ... 17:30-17:50 Irena Manfredo: Nova delovna mesta v starajoči se družbi.

Zveza društev upokojencev Slovenije - Staranje.si

http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/images/nasilje_diskriminacija_starejsi_lekt.pdf

Tabela 2.1: Prikaz vključenih v program Starejši za starejše v letih 2004-2014 po ... Strokovni sodelavci ZDUS ter prostovoljci pišejo prispevke na to temo in ...

Zdravo staranje - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/18715/broura-zdravo-staranje1.pdf

zelo dobro. Znosno staranje za nas ne pomeni dovolj, v Mestni občini. Ljubljana si ... lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu. Pomoč družini na ...

Podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje - Staranje.si

http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/images/koncni_dokument-ds_3.pdf

... strošek ali naložba? V Vidmar, Lampe, Sattler. Z razvojem ljudi – uspevamo. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2015, ...

Active and Healthy Ageing in Slovenia – AHA.SI - Staranje.si

http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/images/presentation_aha_si_english_2.pdf

Providers: Dom starejših občanov Nova Gorica, Društvo upokojencev Deskle ... Koper – Capodistria - pomoč na domu, CSD Piran - SLUŽBA POMOČI NA DOMU, CSD ... socialno gerontologijo Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije, Zveza ...

Izhodišča NPZ v osnovni šoli - Ric

https://www.ric.si/mma/izhodi%C5%A1%C4%8Da%20npz%20v%20o%C5%A1/2006070611531042/

Preverjanje znanja z NPZ mora biti nepristransko do vseh učencev. Vsebine ... iskanje pravilne rešitve mora biti odvisno le od za vse enako dostopnega znanja.

Program strokovnega posveta Staranje s hivom - kajisces

https://kajisces.si/wp-content/uploads/Program-strokovnega-posveta-Staranje-s-hivom.pdf

Petek, 1. junij 2018, Narodni muzej Slovenije – Metelkova. Muzejska ploščad ... Odvetniška pisarna Mojca Veljkovič in odvetniki. 14.10 – 14.30: Potrebe ...

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in ... - Staranje.si

http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/images/wp5_analitsko_porocilo.pdf

Dobra praksa 12: Nastanitev v zameno za pomoč (Avstrija) . ... starejša oseba potrebuje pomoč na domu zaradi slabšanja funkcionalnih zmožnosti ali bolezni ... oskrbo na domu in oskrbo v institucijah – oskrbovana stanovanja (angl. service ...

• Staranje medu in rok uporabnosti • Na kaj biti pozoren pri nakupu ...

http://www.czs.si/Upload/files/Slovenski%20cebelar%203-2017.pdf

24 mar 2017 ... tela akacija, ki običaj- no na pasišču, kamor vozim že trideset let, ... kelj, ocvrta jabolka ali ocvrto bezgovo cvetje. Lahko pa ga pripravimo tudi.

Kako lahko pripomoremo ali upočasnimo prezgodnje staranje

http://festival-celostnegazdravja.si/wp-content/uploads/2019/11/Dao_Yah_Petar_Papuga_Predzgodnje_staranje.pdf

Po teh ugotovitvah možno poiskati čimbolj eksaktno diagnostično metodo za preverjanje resničnosti refleksne diagnostike po sodobnih medicinskih merilih.

Aktivno staranje v slovenskih domovih za starejše: prostočasne ...

https://www.fos-unm.si/media/pdf/ip/macuh_doc.pdf

Received: July 4, 2018; revised: September 10, 2018; accepted: January ... časopisov, revij, pravljic (64,85 %); Sprehodi, tek in kolesarjenje (53,96 %); Izleti (43,07 ... Na Gea College v Ljubljani predava od leta 2013, in sicer poslovno etiko in ...

Aktivno stArAnje in medgenerAcijsko sodelovAnje - Festival za tretje ...

http://www.f3zo.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fupload%2Fzbornik_izbranih_del_natecaje_2012.pdf

Aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje : zbornik izbranih del natečajev 12. festivala za tretje življenjsko obdobje,. [Ljubljana, 1. do 3. oktober 2012] ...

Predupokojitvene priprave za zdravo in aktivno starost - Staranje.si

http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/images/aha.si_dp4_predupokojitvene_priprave_na_starost_final.pdf

18 nov 2015 ... izdelati akcijski načrt za informiranje starejših delavcev o upokojitvi. ... ob upokojitvi na osebni ravni, v družini in v širšem okolju, družinske odnose, obvladovanje ... simbolična zahvala pripadnikom za njihovo delo v vojski.

Staranje in sožitje med generacijami v Občini Ivančna Gorica

http://inst-antonatrstenjaka.si/slike/1456-1.pdf

Ključne besede: Občina Ivančna Gorica, starosti prijazna občina, staranje, ... da sta šla z možem v dežju in mrazu na neki pogreb, njuna sinova pa sta ju potem ...

STARANJE - Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih ...

http://www.drustvo-med-sester-lj.si/CMS/Item/File/15219/Zbornik-prispevkov-19.-Simpozija-SMSBZT-Ljubljana.pdf

Gordana Lokajner, Radojka Kobentar ; prevod Prevajalska agencija Julija]. - Ljubljana : Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2018.

staranje prebivalstva - Centralna ekonomska knjižnica - Univerza v ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/zehic4678.pdf

oglasov, namenjenih starejšim porabnikom, in sicer 68, objavljenih v mesečni reviji. Vzajemnost. Revija Vzajemnost je mesečnik, namenjen ljudem po upokojitvi ...

DOMOVI ZA STAREJŠE IN POMOČ NA DOMU V OČEH ... - Staranje.si

http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/files/marinka_saksida_staranje_na_goriskem.pdf

Mestna občina Nova Gorica – Staranje na Goriškem. (videnje ... varstvo, socialna oskrba na domu, ... domu med starimi, prostovoljno delo s starimi kot ostale.