UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

18 jan 2019 ... Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergije PNEVMOLOŠKA - ALERGOLOŠKA AMBULANTA POLIKLINIKA. MATEVŽ. HARLANDER,DR.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA - Sorodni dokumenti

univerzitetni klinični center ljubljana - Klinični oddelek za bolezni ...

http://www.kobz.si/si/Dokumenti/TEST%20Z%20NAGIBNO%20MIZO.pdf

Namen testa z nagibno mizo je izzvati podobne simptome kot ste jih imeli spontano, ko ste izgubili oz. skoraj izgubili zavest. Hkrati pa s stalnim merjenjem ...

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

https://www.kclj.si/dokumenti/TABELA_-_UKC_LJ_-_POOBLASCENE_OSEBE_ZA_CAKALNI_SEZNAM__-_18.1._2019.pdf

18 jan 2019 ... Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergije PNEVMOLOŠKA - ALERGOLOŠKA AMBULANTA POLIKLINIKA. MATEVŽ. HARLANDER,DR.

Univerzitetni klinični center Ljubljana - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UNP/Dokumenti/SPI/Zapisniki-proracunske-inspekcije/Leto-2018/UNIVERZITETNI_KLINICNI_CENTER_LJUBLJANA-v2.pdf

II. PODROČJA INŠPICIRANJA IN UGOTOVITVE Z IZREČENIMI UKREPI. Univerzitetni klinični center Ljubljana je največja zdravstvena ustanova v Sloveniji in.

univerzitetni klinični center ljubljana SPS NEVROLOŠKA KLINIKA ...

http://www.kobz.si/si/Tajnistvo/Navodila%20obiskovalcem_22.5.2017.pdf

asist. dr. Jure Bon, dr. med. mag. Aljoša Danieli, dr. med. univerzitetni klinični center ljubljana. University Medical Centre Ljubljana. SPS NEVROLOŠKA KLINIKA.

Univerzitetni klinični center Ljubljana Dispečerska služba zdravstva ...

https://fzv.uni-nm.si/uploads/povabilo_dispecerske_sluzbe.pdf

Univerzitetni klinični center Ljubljana. Dispečerska služba zdravstva. FB: fb.com/DSZSi. Predstavitev Dispečerske službe zdravstva in povabilo k zaposlitvi ...

Univerzitetni klinični center Ljubljana - UKC Ljubljana

https://www.kclj.si/dokumenti/casopis_avgust_2010.pdf

Danes predstavlja osrednjo bolnišnico v Republiki Sloveniji in izvaja zdravstveno dejavnost ... najboljše klinične obravnave za otroke in mladostnike s sistemskimi ... skovalna dejavnost s področja otroške nevrologije, otroška nevrologi-.

Univerzitetni klinični center Maribor - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UNP/Dokumenti/SPI/Zapisniki-proracunske-inspekcije/Leto-2018/UKC_Maribor.pdf

pri proračunskem uporabniku Univerzitetni klinični center Maribor. Inšpekcijski nadzor je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah ...

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, ODDELEK ZA ...

http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/DPM/2011-PB-Maribor.pdf

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, ODDELEK ZA PSIHIATRIJO. Pojasnilo: Varuh ... nahajajo ob izhodih iz vseh stavb UKC. Maribor in po potrebi ...

Univerzitetni klinični center Maribor Komisija za medicinsko etiko ...

https://www.ukc-mb.si/media/imported/fileadmin/bolnisnica/kme/NAVODILA-vloga_na_Komisijo_za_medicinsko_etiko_UKCMB_2018-002.pdf

Na seji dne 9. 3. 2004 je Komisija za medicinsko etiko UKC Maribor sprejela sklep, da naj se vloga za etično oceno raziskovalne naloge naslovljena na komisijo ...

Univerzitetni klinični center Maribor UKC Maribor, 1. 11. 2018 ...

https://www.ukc-mb.si/media/files/nase_cakalne_dobe/Seznam_izvajalcev_zdravstvenih_storitev_01112018.pdf

1 nov 2018 ... Marko LIPOVEC, dr. med. Petra DEVETAK, dr. med. Tamara MOHORKO, dr. med. Ambulanta za plastično in rekonstruktivno kirurgijo. Prim.

univerzitetni klinični center maribor - UKC Maribor

https://www.ukc-mb.si/media/files/organigram/Organigram%20UKC.PDF

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR. KLINIKE, SLUŽBE IN ... Center za transfuzijsko medicino. - Inštitut za fizikalno ... Centralna lekarna. - Oddelek za ...

STORITVENA ZNAMKA Primer: Klinični center Ljubljana - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Bajec-Tina.PDF

Mentor: doc. dr. Dejan Verčič. Somentor: doc. dr. Mihael Kline. STORITVENA ZNAMKA. Primer: Klinični center Ljubljana. DIPLOMSKO DELO. Ljubljana, 2004 ...

Klinični center

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/3MOL-CEN-C6-KC-sever-pup-precisceno.pdf

Bolnišnica oz. Klinični center-sever, CT41 Bohoričeva ulica, CT 44 Vodmatski trg, in ki jih je izdelal ... nižji ali skladen z obstoječim vencem objekta Japljeva 2.

PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA KLINIČNI ODDELEK ZA ...

http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/DPM/2012_-_PB_-_PKL.pdf

poročilo o opravljenem obisku na lokaciji. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA. KLINIČNI ODDELEK ZA KLINIČNO PSIHIATRIJO. Pojasnilo: Varuh človekovih ...

biotehniški izobraževalni center ljubljana - BIC Ljubljana

https://www.bic-lj.si/sites/www.bic-lj.si/files/inline-files/CENIK%20IZDELKOV%2019%2020.pdf

PIŠKOTEK TORTA kos. 2,70. JOGURT TORTA kos. 2,20. BRESKOVA TORTA Z JOGURTOM kos. 2,20. DIPLOMATSKA TORTA kos. 2,20. ČOKOLADNA TORTA.

klinični laboratorij medical centra rogaška - Medical center Rogaška

https://www.rogaska-medical.com/si/files/default/rogaska/fizioterapija-masaze/fizioterapija/ZGIBANKA_laboratorij_150x150.pdf

(fPSA). Dihalni testi. • Urea 13 C dihalni test. Obremenitveni testi. • Obremenitev z glukozo (OGTT 75 g). • Obremenitev z laktozo. Preiskave blata. • Prisotnost krvi.

večgeneracijski center ljubljana - ZDUS

http://www.zdus-zveza.si/docs/VSEBINE-MEDGEN.%20SOD./Brosura_N%27s_plac_avgust_2017.pdf

18 avg 2017 ... KONTAKT in PRIJAVE: [email protected] 030 646 939 ... Ivančna Gorica. Vse delavnice so za uporabnike BREZPLAČNE! Vabljeni!

Center Janeza Levca Ljubljana - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/Predstavitve/be6a21a41f/SC_CJL_predstavitev.pdf

Center Janeza Levca Ljubljana je bil na JR »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« izbran za izvajanje ...

Blagovno trgovinski center d.d. Ljubljana

http://btcdata.blob.core.windows.net/uploaded/documents/BTC-korpo/Porocilo/Letno_porocilo_BTC_d.d._2008.pdf

Lastniška struktura BTC d.d. na dan 31.12.2008 . ... priznani blagovni znamki Samsonite in Kipling ter trgovine Toko, Velana in Rašica. ... etaži dvorane Emporium odprta trgovina Family Outlet, kjer lahko kupci po ugodnih cenah skozi vse.

Šiška Center Ljubljana - Fischapark

https://www.fischapark.at/sys/download/fischapark.at/press/15032016_FISCHAPARK_Res_mee_5_Monate.pdf

15. März 2016 ... Dabei sind vor allem Shoppartner wie Media Markt, Peek & Cloppenburg oder ZARA Zugpferde. Starke Nachfrage nach Zehner Shopping ...

Shopping Center Supernova Ljubljana Rudnik

https://www.supernova.at/wp-content/uploads/2017/11/Supernova-Ljubljana-Rudnik.pdf

51,000. Novo Mesto. 36,000. Gorica. 35,000. Velenje. 33,000. Nova Gorica. 32,000. GDP per capita Slovenia ... Kemoplast. KiK. Mega Let. NKD. Baby Center.

CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA ... - CSD Slovenije

https://www.csd-slovenije.si/assets/documents/csd-ljubljana/enota-logatec/Logatec-obrazec-za-tiskanje-vloga.pdf

CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA. ENOTA LOGATEC. Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. PROŠNJA ZA IZVAJANJE STORITVE POMOČI NA DOMU.

3. Volilna enota – Ljubljana Center - Dnevnik

https://files.dnevnik.si/2018/2018-05-29-volitve_okraji1-web.pdf

29 maj 2018 ... Bratušek ime kandidata izobrazba delo. Ljubljana Vič - Rudnik I. Alenka Jeraj ... Alenka Žagar Slana. Mag. medicinskih znanosti, spec. dr. med.

Dr`avni izpitni center Ljubljana, november 1999 - Ric

https://www.ric.si/mma/letno%20poro%C4%8Dilo%20sm%201999/2010042009253587/

Sabina Jurkovnik. [olski center Velenje Splo{na in strokovna gimnazija. 79. Mihael Kadunc. Zavod sv. Stanislava [kofijska klasi~na gimnazija. 80. Jure Kali{nik.

čebelji raj noč - Čebelarsko društvo Ljubljana-Center Dobrodošli!

https://cd-ljubljanacenter.si/wp-content/uploads/2018/06/%C4%8CEBELJI-RAJ-NO%C4%8C-opis.pdf

vrtu pred »rajem« na ogled panji s čebelami; kot so kranjič, koš, AŽ panj, LR panj , stirudur rezervne družine, . Posebnost je ogled panja, kjer čebele med ...

Gimnazija Antona Aškerca, Šolski center Ljubljana

https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/outj2/03_kon%C4%8Dni%20dokumenti%20projekta/RN_KON%C4%8CNA%20ZBIRKA/RN%201/%C5%A0pur%20Tatjana_GimAA/usp-pri%C5%A1_rn-1_tatjana%20%C5%A1pur_priloga%201.pdf

Učna tema: Ljudsko slovstvo – ljudska pesem. Učni cilji in/oz. pričakovani učni dosežki ... Domača naloga: ljudsko Zeleni Jurij primerjajo z umetno pesmijo S.

ABCDE pregled - Simulacijski center - Zdravstveni dom Ljubljana

https://sim.zd-lj.si/images/dokumenti/Objave/Raziskovanje/Clanki/ABCDE_pregled-optimized.pdf

Sistematičen pristop k vitalno ogroženemu pacientu (ABCDE pristop). Uroš Zafošnik, dipl.zn., mag.soc.del. Simulacijski center, Zdravstveni dom Ljubljana.

22. do 24. 4. 2020 Kongresni center Portus v hotelu ... - UKC Ljubljana

https://www.kclj.si/dokumenti/15._Simpozij_o_ranah_ZLOZENKA.pdf

21 feb 2020 ... ... lepo pozdravljam. Predsednik simpozija doc. dr. Igor Frangež, dr. med., dr. dent. med. SSpSSpSSppSpoošštootoottoovvaavvaavaavannin , ...

Družbeni center Barje - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/16754/druzbeni-center-barje21.1.08-verz.2-dodatek.pdf

Ižanska cesta, cesta čez Črno vas, Nakupovalno središče Rudnik) in kanalizacije na tem območju. Zaprtje prireditvene dvorane v Zadružnem domu Barje zaradi ...

Center medicine dela, prometa in športa (CMDPŠ) v ZD Ljubljana

https://www.zd-lj.si/zdlj/images/stories/Zlozenka_CMDPS_zadnja_verzija.pdf

Center medicine dela, prometa in športa. (CMDPŠ) v ZD Ljubljana. Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana. CMDPŠ izvaja naloge varovanja zdravja in delovne.

iLogistics Center Ljubljana Takes Up Operations - cargo-partner

https://www.cargo-partner.com/fileadmin/public/Docs_Press/2019-08-05_Press-Release_iLogistics-Center-Ljubljana_EN.pdf

5 Aug 2019 ... cargo-partner has successfully completed the construction of its modern warehouse complex near Ljubljana Airport in Slovenia. The iLogistics ...

šolski center ljubljana - Osnovna šola Dobje - Arnes

http://osdobje.splet.arnes.si/files/2018/09/Soglasje_starsi_OSDobje.pdf

Dobje pri Planini, 3. 9. 2018. Spoštovani starši,. Osnovna šola Dobje za namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev, za spremljanje njihovega razvoja in ...

vodovodna cesta 25, 1000 ljubljana - Športni center Triglav

https://www.sctriglav.si/wp-content/uploads/2019/06/cenik-dvorane-2019-2020.pdf

semafor celo sezono ob športnih prireditvah. 48,80 €. 30,00 €. 36,60 €. 19,52 €/ura ozvočenje celo sezono ob športnih prireditvah. 40,00 €. Cenik velja od 31.05.

MGLC/Ustvarjalni center Švicarija, Ljubljana, in NKD/Nordic Artists ...

http://www.mglc-lj.si/files/data/umetniska_rezidenca_na_norveskem.pdf

rezidenčnim centrom NKD Dale (Dale, Norveška) vabimo vizualne in/ali intermedijske umetnike, ki prihajajo iz Slovenije ali v Sloveniji živijo in delujejo, k prijavi ...

Zgibanka Cetrtna skupnost Center 2017 - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Zgibanka-Cetrtna-skupnost-Center-2017.pdf

12 okt 2017 ... KULTURA, ČISTILNA AKCIJA. 10. DAN SOSEDA, SOCIALA. Slomškova ulica. GH Kozolec II. Šmar nska cesta. Švicerija Tivoli. Šubičeva ulica.