3.Cela števila

Število b je večkratnik števila a, če ga lahko zapišemo kot b = k a, pri čemer je k poljubno naravno (oziroma celo) število. Primer: Število 7 ima večkratnike:.

3.Cela števila - Sorodni dokumenti

izjave, množice, naravna števila, cela števila, potence 1. Ugotovi ...

https://dijaski.net/get/mat_tes_izjave_mnozice_naravna_stevila_cela_stevila_potence_01.pdf

Ugotovi pravilnost izjav. 6 T a) Število nič je najmanjše naravno število. b) Relacija ''>'' je ekvivalenčna relacija. c) Množica celih števil je zaprta le za odštevanje ...

3.Cela števila

http://www.dijaski.net/get/mat_sno_cela_stevila_02.pdf

Število b je večkratnik števila a, če ga lahko zapišemo kot b = k a, pri čemer je k poljubno naravno (oziroma celo) število. Primer: Število 7 ima večkratnike:.

CELA ŠTEVILA ( Z )

https://dijaski.net/get/mat_sno_cela_stevila_01.pdf

CELA ŠTEVILA ( Z ). Odštevanje ni vselej izvedljivo v IN, zato moramo IN razširiti, tako da vsakemo številu priredimo nasprotno število. a → -a. DEFINICIJA ...

Cela števila

http://www.dijaski.net/get/mat_ref_cela_stevila_01.pdf

Količnik celih števil so racionalna števila ali ulomki, katerih množico označimo ... zapise števil, dobimo realna števila R. ... Zapis števil kot niz številk obravnavajo.

kompleksna cela števila - Presek

http://www.presek.si/19/1075-Zalar.pdf

Strani 50–53. Borut Zalar: KOMPLEKSNA CELA ŠTEVILA. Kljucne besede: matematika, algebra, teorija števil, kompleksno celo število, kompleksno praštevilo.

Vaje 1. Za cela števila x, y in z vemo, da 6

http://studentski.net/get/ulj_fmf_pd1_ets_vaj_vaje_01.pdf

Pokazi, da sta števili 22n 7 in 33n 10 tuji za vsako naravno število n. 12. Pokazi, da je kub vsakega števila ene od oblik 9k − 1, 9k ali 9k 1. 13.

Nepredznačena in predznačena cela števila

https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=5215

Zastavice (lahko) ukazi spreminjajo glede na rezultat ALE: N = 0: bit 31 rezultata je 0, N=1: bit 31 rezultata je 1 (Negative). Z = 1: rezultat je 0, Z=0: rezultat je ...

Učni list - Naravna in cela števila.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/861_0affa8c3752b/U%C4%8Dni%20list%20-%20Naravna%20in%20cela%20%C5%A1tevila.pdf

elemente množice B, nato pa ugotovi, ali števila 16, 25, 40 in 65 pripadajo tej množici. 3) V množici A so vsa enomestna liha naravna števila, v množici B pa vsa ...

TEST 1.2 - 1. letnik. Naravna in cela števila. Deljivost. G − 1

http://matej.info/datoteke/Testi/G1/NaravnaCelaStevila.Deljivost.pdf

Naravna in cela števila. Deljivost. G − 1. Naloga 1: tocke 3 3. Prvo število a naj ima ostanek 7 pri deljenju z 10, drugo število b pa ostanek 1 pri deljenju z 5.

prijava števila ali spremembe števila uporabnikov ... - Upra-Stan

http://uprastan.com/dev/wp-content/uploads/2017/12/Obrazec-Prijava_Sprememba-stevila-uporabnikov-dec2016-1.pdf

UPRA-STAN. Po želji dostavite na najbližjo poslovno enoto: Žolgarjeva ulica 17, 2000 Maribor, sedež družbe. Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje, poslovna ...

OBRAZEC PRIJAVA ŠTEVILA ALI SPREMEMBE ŠTEVILA ...

http://pss.si/wp-content/uploads/2016/04/OBRAZEC-PRIJAVA-%C5%A0TEVILA-ALI-SPREMEMBE-%C5%A0TEVILA-UPORABNIKOV.pdf

Podjetje za stanovanjske storitve d.o.o. Vošnjakova ul.6, 2250 PTUJ. OBRAZEC PRIJAVA ... ki ga uporablja lastnik. 2. stanovanje, ki je oddano v najem.

cela knjiga - pdf

http://znaci.net/00003/719.pdf

Istog dana upućene su depeše Vrhovnom štabu u vezi sa stanjem ae ... Za komandanta stanice i pilota aviona određen je Vrabić Čiril, za avio-. -mehaničara ...

cela knjiga (.pdf)

http://znaci.net/00002/340.pdf

C vi je tin MIJATOVIČ, Dragi. MILENKOVIĆ, Košta NAĐ, Gojko NIKOLIŠ, Slobodan PENEZIC,. Petar RELIĆ, Ivan RUKAVINA, Velimir STOJNIČ, Lidija ŠENT-.

cela knjiga

http://znaci.net/00003/441.pdf

nekoliko napuštenih koliba. Sutjeska, stešnjena Vratarskim tesnacom, vijugavo se provlači između kamenih litica. Prolaz njenom dolinom bio je važan za ...

cela knjiga - Biblioteka

http://znaci.net/00001/268.pdf

Tada sam u svoj blok zapisao imena i prezimena poginulih, i to slijeva nadesno, ... hujem da mi nebi u paketu poslao onaj naš stari kuhinjski sat u koliko ti ga četnici nijesu ... Orahovac (Trebinje). DIPO A. Hamid, rođen u selu Polije (Ulog).

cela knjiga - pdf - Biblioteka

http://znaci.net/00003/723.pdf

da onaj drugi kmet nije narodni kmet, već kmet sreskog načelnika, E da je on ... slovenske vojske Zaharijem Ostojićem i Mirkom Lalato vi ćem.30. Ove iz.

cela knjiga / intero libro - pdf

http://znaci.net/00003/720.pdf

25.6.1927. 27.5.1944 borec. XVIII.Bazoviška brig. 119. Sulčič Virgilij. Lempo. Marij. 22.4.1921 ... Zato me je gospodar trgovine peljal na njihov mračen vrt in mi ... naložili na odprte živinske vagone in hoteli odpeljati kdo ve kam, po poti pa smo ...

cela diploma24082007 - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_crnologar_anita.pdf

imela sorta 'Kaki tipo' (302,9 plodov/drevo), največjo povprečno maso plodov pa je imela sorta 'Hana Fuyu' (259,7 g). Največjo vsebnost skupnih kislin je imela.

ŠTEVILA DO 20

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=840866

Page 1. ŠTEVILA DO 20. 10. DESET. 10 1 = 11. ENAJST. 10 2 = 12. DVANAJST. 10 3 = 13. TRINAJST. 10 4 = 14. ŠTIRINAJST. 10 5 = 15. PETNAJST.

Kompleksna števila

http://visjasolaravne.si/files/2018/11/kompleksna_L-tevila.pdf

Kompleksna števila. V množici realnih števil ne moremo rešiti enačbe: x2 = −1. Če je x pozitiven ali enak 0, rezultat kvadriranja ne more biti negativen. Če je x ...

4.Racionalna števila

https://dijaski.net/get/mat_sno_racionalna_stevila_02.pdf

iz števila b (b , b ≠ 0), ki ga imenujemo imenovalec, ter iz ulomkove črte. Racionalna števila so števila, ki jih lahko zapišemo z ulomki. Pri tem ulomka in.

1 Kompleksna števila

https://ucilnica1415.fmf.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=5896

Kompleksna števila. 1. 1 Kompleksna števila. 1.1 Definicija in operacije. Kot vemo, tvori mnozica relanih števil R, skupaj z obicjnima opracijama seštevanja in ...

Kompleksna števila - OMR FNM

http://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/Zaposleni/claniOddelka/uros.milutinovic/OA_naloge_kompl.st.pdf

V kompleksni ravnini skiciraj naslednje mnozice tock: a) A = {z ∈ C ; |z 1 i| = 2}. b) B = {z ∈ C ; 2 < |z − 1| < 3 , Re(z) ≥ 2}. c) C = {z ∈ C ; |z − i| = 2}. d) D = {z ...

števila e - Formularium

http://www.formularium.si/fileadmin/fs.zaf.si/pdf30/StevilaE.pdf

E301*. Sodium ascorbate natrijev askorbat antioksidant. E302*. Calcium ascorbate kalcijev askorbat antioksidant. E303. Potassium ascorbate kalijev askorbat.

i. števila, prostori, zaporedja - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~hladnik/Analiza/SteProZap11.pdf

pa posebna (Cauchyjeva) zaporedja racionalnih števil (glej 3. razdelek). ... Lastnosti rekurzivno podanega zaporedja (omejenost, monotonost, konvergenco) po-.

KAKO VELIKA SO ŠTEVILA I

http://am.fmf.uni-lj.si/velika_stevilai_ucitelj_d6-43155a15/KAKO%20VELIKA%20SO%20STEVILA%20I_D6.pdf

Svetlobno leto je razdalja, ki jo svetloba prepotuje v enem letu. Koliko je to kilometrov? Računajmo: V minuti svetloba prepotuje 60*300000 km, v eni uri 60 krat ...

Števila in računske operacije

https://www.devetletka.net/resources/files/doc/01_Novice/Arhiv%20vseh%20novic/novice_2012_13/zzv2/ZZV%20MAT%20stevila%20in%20racunske%20op.pdf

Seštevanje in odštevanje ulomkov in decimalnih števil . ... Deljenje ulomkov . ... Množenje in deljenje decimalnih števil .

Konstruktibilna števila - MaRS

http://mars.dmfa.si/wp/wp-content/uploads/2015/12/Klara.pdf

cije kota, podvojitve kocke in konstrukcije pravilnega n-kotnika. 1 Uvod ... Ali je mogoce konstruirati poljuben pravilni n-kotnik zgolj z uporabo ne- oznacenega ...

WHAT IS YOUR NAME? Kako ti je ime? NUMBERS Števila

https://www.mojeznanje.si/f/docs/Video/DODATEK_ZA_STARSE.pdf

Angleščina za otroke. September 2018. 1 ... NUMBERS Števila. 1 ONE ena ... POD USTREZNO ČRKO NAPIŠI USTREZNO IME ŠTEVILKE V ANGLEŠČINI.

trikotniška števila - Presek

http://www.presek.si/14/831-Grasselli.pdf

Kljucne besede: matematika, teorija števil, trikotniška števila. ... spodnja preglednica B. V njej je za nekatere n navedeno, koliko je tri- kotniških števil do n. n. 100.

PREVERJANJE - RACIONALNA ŠTEVILA

https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2019/09/racionalna-c5a0tevila-z-rec5a1itvami.pdf

PREVERJANJE - RACIONALNA ŠTEVILA ... b) Kaj je absolutna vrednost racionalnega števila? ___/2. 6. Označi z znakom pripadnost števila dani množici!

I. ŠTEVILA, PROSTORI, ZAPOREDJA

https://www.fmf.uni-lj.si/~hladnik/Analiza/SteProZap11.pdf

pa posebna (Cauchyjeva) zaporedja racionalnih števil (glej 3. razdelek). ... Lastnosti rekurzivno podanega zaporedja (omejenost, monotonost, konvergenco) po-.

velika števila - Otroci.org

https://www.otroci.org/trgovina/demo/Velika_stevila.pdf

Za eventuelne slabe ocene in napake pri izdelavi učnih listov ne odgovarjamo. Uporaba na lastno odgovornost. Ime in priimek : Datum : VELIKA ŠTEVILA. 1.

potenčna števila - Presek

http://www.presek.si/20/1115-Grasselli.pdf

Elektronska verzija: http://www.presek.si/20/1115-Grasselli.pdf ... POTEN ČNA ŠTEVILA ... hitro pridemo do drugih rešitev enačb e (4) v naravnih številih.

indeksna števila - SURS

https://www.stat.si/statweb/File/DocSysFile/10569/Splosno_MP_Indeksna_stevila.pdf

najprej pretvoriti na skupni imenovalec. To naredimo ... Skupni agregatni indeks izračunamo ali z uporabo Laspeyresove ali z uporabo Paaschejeve formule ...