maistrova knjižnica - UKM - Univerza v Mariboru

Prave egiptovske sanjske bukve ... Pesti 1861. 560. Pravila »Jugrad-a« v Liubljani. Ljubljana 1930. 561. Pravila gremija trgovcev v Ljubljani. Ljubljana 1905.

maistrova knjižnica - UKM - Univerza v Mariboru - Sorodni dokumenti

maistrova knjižnica - UKM - Univerza v Mariboru

https://www.ukm.um.si/sites/default/files/img/Obvestila/MAISTROVA%20Delovni.popis0001-celota.pdf

Prave egiptovske sanjske bukve ... Pesti 1861. 560. Pravila »Jugrad-a« v Liubljani. Ljubljana 1930. 561. Pravila gremija trgovcev v Ljubljani. Ljubljana 1905.

maistrova knjižnica - Univerzitetna knjižnica Maribor - Univerza v ...

https://www.ukm.um.si/sites/default/files/img/Obvestila/MAISTROVA%20Delovni.popis0001-celota.pdf

Prave egiptovske sanjske bukve ... Pesti 1861. 560. Pravila »Jugrad-a« v Liubljani. Ljubljana 1930. 561. Pravila gremija trgovcev v Ljubljani. Ljubljana 1905.

univerza v mariboru - Osrednja knjižnica Celje

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201803690.pdf

zato bi sistem združili s sistemom na obnovljivi vir energije (strešni panelni kolektorji). S tem bi zmanjšali ... gre za sistem centralne kurjave. V različnih ... Na takšen način je v poletnih mesecih oskrba s toplo vodo neodvisna od peči na drva. ... naslovu: https://www.merkur.si/vse-za-dom/zarnice-in-sijalke/zarnice-z-zarilno-.

letno poročilo univerze v mariboru za leto 2017 - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Narti%20in%20poroila/Poslovno%20poro%C4%8Dilo%20UM%202017_vsebinski%20del.pdf

27 feb 2018 ... Študentski domovi so pridružena članica Univerze v Mariboru in predstavljajo ... vpis, Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v ... v letu 2017/18, nekaj fakultet pa bo z izvedbo pričelo v prihodnjem študijskem letu 2018/19.

Fiziki Univerze v Mariboru - CAMTP - Univerza v Mariboru

http://www.camtp.uni-mb.si/fizmb/fiziki.pdf

02 2207 390 [email protected]. Andrej Duh asist. dr. 02 2207 380 [email protected]. Marjan Logar viš. pred. dr. 02 2207 391 [email protected] ...

uvajalni teden univerze v mariboru - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/kakovost/Documents/Uvajalni_teden_2019-2020_-_predlog_programa_za_%C4%8Dlanice%20%281%29.pdf

16 jul 2019 ... Podpora za študente s posebnimi potrebami (Društvo študentov ... Vselitev brucev − prevzem dokumentacije za študentska stanovanja, ...

statut univerze v mariboru - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Statut%20UM%20%28Uradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo%29%20UPB%2012.pdf

25 maj 2017 ... Študij na Univerzi v Mariboru se omogoča tudi Slovencem brez ... Natančnejše pogoje za vpis na zaporedni študij določi posamezna fakulteta v ...

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ...

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=12723

Ministrstvo in Obcina sklepata to pismo o nameri z namenom vzpostavitve pogojev za dolgorocno delovanje Evropskega centra uprizoritvenih umetnosti Maribor ...

UNIVERZA V LJUBLJANI - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/vpis/Dokumenti%20novic/Razpis_2010_2011.pdf

senat Univerze v Ljubljani oziroma Komisija senata za dodiplomski študij 24. 11. 2009 in je ... V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso ... V visokošolski strokovni študijski program Delovna terapija se lahko vpiše:.

UNIVERZA V MARIBORU - fs@um

https://www.fs.um.si/fileadmin/Documents/FS/Studij/Dokumentarno_sredisce/15_Navodila_za_citiranje/Navodila_za_navajanje_virov_in_citiranje.pdf

[1] Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo [splet], Dosegljivo: http://www.fs.uni- · mb.si/podrocje.aspx [Datum dostopa: dan. mesec. leto]. Zakoni in uradne ...

2.2 SPD 02 (4,5,6,7).pdf - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/javna-narocila/Razpis%20ZA%20JAVNO%20NAROILO%20RAZIRITEV%20KNJINICE%20FAKULTE/2.2%20SPD%2002%20%284,5,6,7%29.pdf

10 jul 2019 ... IZOTEKT T4 PLUS ali. IZOTEKT P4 PLUS v dveh slojih. - toplotna izolacija plošče XPS (ektrudiran polistiren), kot naprimer XPS N-III-L d=12cm.

UNIVERZA V MARIBORU

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204100.pdf

Raziskovalna naloga - Naprava za ostrenje strižnih kos. - 1 - ... oblike ostrenja, na primer kotni brusilni stroj ali profilni brus. ... Poznamo nože za grobo obdelavo,.

univerza v mariboru - RIS

http://www.ris.org/uploadi/editor/1285157979VS_Kotnik_Natalija_1982.pdf

in dodatne ugodnosti, ki bodo vezane na plačilne kartice. ... ultravijolični tisk, številka kartice in koda na podpisnem traku, hologrami, imborsirni znaki. 1 ... Na kakšen način je v vaši spletni trgovini enaA.com omogočeno plačevanje naročenih.

Kdo bo rektor? - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/umniverzum/Documents/UMniverzum_06_2017-lq.pdf

ameriški trg, v drugem vabljenem predavanju pa so se ... skega menedžmenta, pa tudi zagrizen tenisač, bo danes ... Fakulteta John A. Paulson za tehnične in.

anglistika - FF UM - Univerza v Mariboru

http://www.ff.um.si/dotAsset/63046.pdf

5 PREDMETNIK S KREDITNIM OVREDNOTENJEM ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI. 34. 4. 5. a Število in poimenska ... Predlagatelj vloge je Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta. Podatki o ... 37 UL Veterinarska fakulteta. 0,1365. 7,33. 9,52.

angleščina in - FF UM - Univerza v Mariboru

http://www.ff.um.si/dotAsset/33230.pdf?dotcms_force_download=true

Seminar. Sem. vaje. Tutorial. Lab. vaje. Lab. work. Teren. vaje. Field work. Samost. delo ... reported speech, word and sentence order. •. Slovene cultural history ...

GeoUM št. 1 - FF UM - Univerza v Mariboru

http://www.ff.um.si/dotAsset/72115.pdf

Avtorji besedil: Špela Arzenšek, Anja Barber, Špela Chomicki, Nastja Fekonja, Špela Flegar, Nuša Flisar, ... trda prst), set za merjenje ... goriva za transport prehrane. ... Večino te energije porabljata hladilnik in štedilnik. Uporaba vtičnic za – na.

ZZZS - Univerza v Mariboru

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/borc-mojca.pdf

15 okt 2008 ... Prenovljena kartica zdravstvenega zavarovanja za zavarovane osebe ____ 34. 6.1.2 ... Veljavnost evropske zdravstvene kartice je 1 leto. Takšna ... postopek naročanja kartice in število korakov za naročilo. • Odprava stroškov ...

številka 1 - FF UM - Univerza v Mariboru

http://www.ff.um.si/dotAsset/72115.pdf

Revija študentov geografije Univerze v Mariboru. Letnik 1, številka 1, december 2017. ISSN: ISSN 2591-2429. E-pošta: [email protected].

Untitled - FF UM - Univerza v Mariboru

http://www.ff.um.si/o-fakulteti/strokovne-sluzbe/racunovodstvo/dokumenti/2017/4-00-cenik-za-izplacilo-avtorskih-in-podjemnih-pogodb.pdf?dotcms_force_download=true

zaposleni na UM Redše. NPO ... DODATNO POJASNILO: Članice PEF/FF/FNM, ki imajo med svojim drugimi pedagoškimi opravili tudi nastop, konzultacije in ...

Domofil(m) - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/dogodki/Lists/test/Attachments/90/Domofil%28m%29_o%20filmih%20in%20gostih.pdf

10 okt 2012 ... Besedilo in režija: Fran Žižek; filmski snemalec: Janez Cimperman; glavni ... Aljoša Ternovšek; režija Matjaž Latin; kamera: Ven Jemeršič, Žiga.

500 let reformacije - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/splosno/Documents/Zbornikpovzetkov_500%20let%20protestantizma.pdf

10 nov 2017 ... 10.15–10.30 Teodor Domej: Verska in jezikovna raznolikost in (ne)strpnost v 18. ... vero, nemški izvor reformacije v povezavi z germanizacijo idr. ... Sodobni slovenski pisatelj, esejist in prevajalec Vinko Ošlak je z motivno- ...

univerza v mariboru - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67585169.pdf

Univerze v Mariboru, smer Slovenski in angleški jezik s književnostjo, izjavljam, ... igre Črkovanka (Scrabble), ki jo igrata ob svojih zasebnih srečanjih v njegovi.

univerza v mariboru - Takey

http://www.takey.com/Thesis_145.pdf

primerjava fizičnih sposobnosti in moţnosti, ki jih ima lutka, dramski igralec pa jih ne more izpolniti: lutka ... V zgodnjem obdobju renesanse je potujoči igralec še.

lineal - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/javna-narocila/Razpis%20ZA%20JAVNO%20NAROILO%20RAZIRITEV%20KNJINICE%20FAKULTE/01_14_PZI_1440_GRAFIKE.PDF

delovno mesto v talni dozi vtičnica 2 x RJ45, cat.6. TK. KE talni konvektor klimatska enota vertikalna kabelska trasa. SrK stropni konvektor. StK stenski konvektor.

POVABILO k ... - Univerza v Mariboru

https://www.fzv.um.si/sites/default/files/novice/POVABILO%20k%20sodelovanju_12%C5%A1tudkonferenca_UP%20FVZ.pdf

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred., vršilka dolžnosti dekanje, Fakulteta za zdravstvo ... Friderika Kresal, dekanja, Visokošolski zavod Fizioterapevtika.

UVOD - Univerza v Mariboru

https://dk.um.si/Dokument.php?lang=slv&id=51278

potrebne informacije ter podatke o podjetju Pošta Slovenije d. o. o.. Zahvaljujem pa se tudi moji ... oddaljene dan potovanja. Tako so imeli Rimljani v svojem ...

psihologija - FF UM - Univerza v Mariboru

http://ff.um.si/dotAsset/56095.pdf

prakso na določenem strokovnem področju psihologije, kot so (i) klinična psihologija ali psihologija zdravja, (ii) psihologija izobraževanja ali šolska psihologija, ...

Ana Vrabič Ma - Univerza v Mariboru

https://dk.um.si/Dokument.php?lang=slv&id=131198

Koeficient sploščenosti nam je pokazal, da je spremenljivka koničasta. Tabela 3: Začetno prepoznavanje tonov v različnih tonskih obsegih po točkah. ZAČETNO.

univerza v mariboru - Aquabion

https://aquabion-distribution.com/reports/2011_Rapport_sur_fonctionnement_Aquabion_par_universite_mariboru.pdf

In the first part, we analyzed the untreated water samples and the water ... [29] http://www.ionizirana-voda.net/ionski_izmenjevalec.html (dostop: november 2010) ...

geografija - FF UM - Univerza v Mariboru

http://www.ff.um.si/dotAsset/25830.pdf?dotcms_force_download=true

Letnik. Academic year. Semester. Semester. Geografija. 1. Zimski. Geography. 1. Autumn. Vrsta predmeta / Course type. Obvezni predmet / Obligatory course.

GeoUM št. 2 - FF UM - Univerza v Mariboru

http://www.ff.um.si/dotAsset/76439.pdf

9 sep 2018 ... UM postavljena stojnica Društva študentov geografije Maribor (DŠGM), ... odpiralni čas trgovin, uradovalni čas, vozni red javnega prometa. ... gradu in trgovina Hofer pri mariborski tržnici, obe z delovnim časom do 21. ure.

gastronomija - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Lists/Novice/Attachments/2284/EKO%20GASTRONOMIJA%20FKBV%20UM%202018%20LOW.pdf

dobavitelj. • količine. ShRANJEVANJE. POSTREŽBA. •. Ločenost postopkov priprave (eko / konvencionalno). •. Recepture jedi s količinsko navedbo sestavin**.

je bolje - FF UM - Univerza v Mariboru

http://www.ff.um.si/dotAsset/72330.pdf

Jack Wolfskin, Sto, Asics … Specializirani so za izdelavo ... Jack Wolfskin jasno določi vrsto, velikost pisave, ... vrsto (jakna, moška). Kot znamenje meje med ...

Vizija - Univerza v Mariboru

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/glavnik-mojca.pdf

Kandidatka: Glavnik Mojca. Študentka rednega ... (2) Ali zapisano izjavo o poslanstvu ljudje v podjetju uporabljajo kot čarobni recept za reševanje težav ali res ...

priloga 10 - FF UM - Univerza v Mariboru

http://www.ff.um.si/dotAsset/51737.pdf

Slovenska književnost 19. in prve polovice 20. stoletja na Štajerskem . ... Sodobna slovenska novela . ... Sodobna slovenska proza z avtobiografsko osnovo .