letni lovsko upravljavski načrt za vi. pohorsko lovsko ... - Gov.si

Rezultati monitoringa (opažanja živali in sledi, oglašanje ...) šakala v letu 2017 (aplikacija Lisjak) kažejo na prisotnost vrste v okolici Zgornje Polskave, Razvanja ...

letni lovsko upravljavski načrt za vi. pohorsko lovsko ... - Gov.si - Sorodni dokumenti

letni lovsko upravljavski načrt za vi. pohorsko lovsko ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/LOVSTVO/Letni-nacrti-lovsko-upravljavskih-obmocij/ea5ba6dc92/LLUN_za_Pohorsko_LUO_2018.pdf

Rezultati monitoringa (opažanja živali in sledi, oglašanje ...) šakala v letu 2017 (aplikacija Lisjak) kažejo na prisotnost vrste v okolici Zgornje Polskave, Razvanja ...

letni lovsko upravljavski načrt za xiii. zasavsko lovsko ... - ZGS

http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/CE/lovstvo/LUN_2020/LLUN_2020_Zasavsko_LUO-osnutek.pdf

10 mar 2020 ... Letni načrt za Zasavsko LUO za leto 2020 temelji zadnjič v desetletju tudi ... ukrepe: Če lastnik obore ugotovi pobeg živali, je dolžan o tem takoj ...

letni lovsko upravljavski načrt za i. novomeško lovsko ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/LOVSTVO/Letni-nacrti-lovsko-upravljavskih-obmocij/9502ed49d6/LLUN_za_Novomesko_LUO_2018.pdf

spremenile, saj so upravljavci lovišč sporazumno uskladili meje med lovišči. ... Po podatkih lovskih družin je bilo s strani 15 LD v preteklem letu vzdrževanih 89 ...

Lovsko upravljavski načrt za Gorenjsko lovsko upravljavsko ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Lovsko-upravljavski-nacrti-obmocij/8da1e289aa/DLUN_2._Gorenjsko_LUO_2011_2020.pdf

Preglednica 38: Podatki o odvzemu race mlakarice za obdobje 2001-2010 . ... Raca mlakarica Me v območMu našla primeren živlMenMski prostor v porečMih ...

Lovsko upravljavski načrt za Posavsko lovsko upravljavsko ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Lovsko-upravljavski-nacrti-obmocij/3377797fb2/DLUN_7._Posavsko_LUO_2011_2020_1.pdf

lovišča imaMo ureMene račnMake (Krško, Brežice, Globoko), kMer se raca mlakarica dodaMa v naravo in kMer se. izvaMa tudi druge ukrepe intenzivnega ...

Lovsko upravljavski načrt za Triglavsko lovsko upravljavsko ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Lovsko-upravljavski-nacrti-obmocij/f39d018cc2/DLUN_11._Triglavsko_LUO_2011_2020.pdf

Lovsko upravlMavski načrt za XI. Triglavsko ... upravlMavec lovišča v primeru, ko opazi pobeg živali iz obore o tem obvesti lovsko inšpekciMo, ZGS in lastnika ...

Lovsko upravljavski načrt za Pomursko lovsko upravljavsko ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Lovsko-upravljavski-nacrti-obmocij/88c0abdb8a/DLUN_8._Pomursko_LUO_2011_2020_1.pdf

določi načrt odvzema po številu in strukturi za lovišča kMer Me damMak ... Tudi upravlMavec lovišča v primeru, ko opazi pobeg živali iz obore, o tem obvesti.

LETNI LOVSKO UPRAVLJAVSKI NAČRT za IV ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/LOVSTVO/Letni-nacrti-lovsko-upravljavskih-obmocij/f21080f8c3/LLUN_za_Notranjsko_LUO_2018.pdf

Kozlek, Trnovo, Tabor Zagorje, Pivka, Prestranek, Javornik Postojna), ... zelo hude zime kot pomoč obsekujejo dostopno zeleno biomaso (robidovje, bršljan,.

LETNI LOVSKO UPRAVLJAVSKI NAČRT za V ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/LOVSTVO/Letni-nacrti-lovsko-upravljavskih-obmocij/e9b3574876/LLUN_za_Primorsko_LUO_2018.pdf

16 mar 2018 ... Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana ... in evidentiranja teh izgub, saj je vpliv mrhovinarjev v prostoru velik (šakal, medved,.

LETNI LOVSKO UPRAVLJAVSKI NAČRT ZA II. GORENJSKO ...

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/LOVSTVO/Letni-nacrti-lovsko-upravljavskih-obmocij/d12b23ac07/LLUN_za_Gorenjsko_LUO_2018.pdf

Pričujoči letni načrt za Gorenjsko LUO temelji na ciljih in usmeritvah Lovsko upravljavskega načrta za II. Gorenjsko lovsko ... V letu 2005 se je v nekaterih loviščih pri jazbecih pojavila pasja kuga, ki je zdesetkala ... Žanova uta. Navadni jelen ...

LETNI LOVSKO UPRAVLJAVSKI NAČRT za V. PRIMORSKO ... - ZGS

http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/CE/lovstvo/LUN_2020/LLUN_2020_Primorsko_LUO-osnutek.pdf

Pred 2 dnevi ... 4.15. Nutrija (Myocastor coypus) ................................................................................................... 61. 4.16. Rakunasti pes (Nyctereutes procyonoides) .

rjavi medved na primorskem lovsko ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_grlj_david.pdf

GK rjavi medved/Ursus arctos arctos/habitati/odvzem medveda/škode po ... Geografsko se Primorsko LUO razteza ob slovensko-italijanski meji prek celotnega ... Ima značilen izbočen profil glave, je precej velika, saj doseže telesna masa od ...

Karta lovišč po lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2014-01-1601-2004-01-5345-npb1-p1.pdf

Ime lovišča. Šifra lovišča. VELIKI GABER. 0101. VELIKA LOKA. 0102. PLEŠIVICA. 0103. DOBRNIČ. 0104. TREBNJE. 0105. MIRNA. 0106. ŠENTRUPERT. 0107.

lovsko kinološko društvo gorenjske - LKD Gorenjske

http://www.lkd-gorenjske.si/Prijavnica.pdf

Prireditev plačati po veljavnem ceniku LKD Gorenjske na : TRR: 03138 - 1000020417. Transakcijski račun 03138 – 1000020417. Tel.(04) 512 13 63 ;GSM 031 ...

LETNI DELOVNI NAČRT IN FINANČNI NAČRT ... - RIC Novo mesto

http://www.ric-nm.si/media/dokumenti/RIC_NM_LDN_2017_potrjen_na_svetu_zavoda_2_2_2017.pdf

2 feb 2017 ... Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto | telefon: 07/393 45 50 | fax: ... Programska shema izobraževalne sezone 2016/17 in poslovnega leta 2017 ...

Pohorsko srce POHORSKO SRCE - mojaobcina.si

https://www.mojaobcina.si/e_izdaje/zrece/Pohorskosrce14internet1.pdf

6 jun 2016 ... ... Vrtec Zreče, OŠ Zreče, SPSŠ Zreče, Unitur. NAKLADA: 2100 izvodov. LETO: 2016. POHORSKO SRCE – JAVNO GLASILO OBČINE ZREČE: ...

Letni načrt - MC Krško

http://mc-krsko.si/wp-content/uploads/2019/07/Letni-nacrt-2019-potrjen-compressed.pdf

Mladinski center Krško je bil ustanovljen leta 2000 kot javni zavod z ... Statut javnega zavoda Mladinski center Krško ... JSKD za zaposlovanje mladih v kulturi.

LETNI DELOVNI NAČRT

http://www.vrtec-ac.si/files/2019/01/LDN-2018-2019.pdf

29 jan 2019 ... imajo finančne posledice za ustanovitelja, si je vrtec predhodno ... Vrtec Laško, Vrtec Mavrica Vojnik, JVIZ Mozirje, Vrtec Velenje, Otroški vrtec Šmarje ... enkrat tedensko bom načrtovala »brezmesni dan« oz. jedilnik brez mesa ...

letni delovni načrt - Arnes

http://www2.arnes.si/~ssljjosipj/pdf/ldn/0.pdf

spremembe pravil in Šolskih pravil SŠJJ uveljavili ob njegovi uveljavitvi. ... Vsi učitelji so dolžni v svoj urnik umestiti najmanj 1 uro tedensko za govorilne ure z ...

letni delovni načrt - OŠ Horjul

http://www.oshorjul.si/files/2019/01/LDN2019_2.pdf

4 jan 2019 ... Zaposleni (poslovni sekretar VI, računovodja), ki imajo uradne ure, imajo malico pred uradnimi urami ali po ... Razdalje med kraji. 9. SLJ, GEO ...

LETNI DELOVNI NAČRT - OŠ Breg

http://www.os-breg.si/wp-content/uploads/LDN_2018-2019.pdf

8 nov 2018 ... LETNI DELOVNI NAČRT 2018/2019. Osnovna šola Breg. 4. UVOD. Letni delovni načrt je temeljni dokument, ki opredeljuje življenje in delo ...

letni delovni načrt - OŠ Puconci

http://ospuconci.splet.arnes.si/files/2016/06/LDN_201920.pdf

28 nov 2019 ... Šolski okoliš obsega 23 vasi občine Puconci: Beznovci, Bodonci, Bokrači, Brezovci, ... podjetji (Kema, Cero, Benkotehna, Vigros, Roto…).

letni delovni načrt - vss-sezana.si

https://www.vss-sezana.si/wp-content/uploads/2014/03/LDN_13-14-splet.pdf

3 mar 2014 ... Poslovnik o delu Sveta zavoda Šolski center Srečka Kosovela Sežana. - Poslovnik Višje strokovne šole. - Poslovnik Študijske komisije Višje ...

Letni načrt dela 2017 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSOP/Teme-in-projekti/2019/Nacrti-dela-IRSOP/c58f100a30/Letni_nacrt_dela_2017.pdf

zagotoviti učinkovito pravno podlago za delovanje inšpekcije z aktivnim sodelovanjem pri pripravi predpisov. 4.3 ... 4.3 Proizvodnja fosfornih, dušikovih in kalijevih gnojil (enostavnih ali sestavljenih). ... (i) predelavo sestavin iz katalizatorjev;.

Letni delovni načrt - OŠ Komen

http://www.os-komen.si/uploads/1/4/0/0/14007371/ldn_3_.pdf

25 okt 2019 ... Osnovna šola Komen deluje kot samostojna in popolna šola, njen ... čas, 3 delavke so zaposlene za krajši delovni čas – 75%, 1 delavka pa za ...

Letni delovni načrt OŠ Breg

http://www.os-breg.si/wp-content/uploads/LDN_2018-2019.pdf

8 nov 2018 ... Osnovna šola Breg. 4. UVOD. Letni delovni načrt je temeljni dokument, ki opredeljuje življenje in delo šole v šolskem letu 2018/2019.

letni delovni načrt - OŠ Trzin

http://os-trzin.splet.arnes.si/files/2017/10/LDN_2017_2018_splet_koncni1.pdf

15 sep 2017 ... Letni delovni načrt Osnovne šole Trzin 2017/2018. 1 ... svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola ...

Letni delovni načrt - OŠ Mladika

http://mladika.si/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=93%3Aletni-delovni-nacrt-2018-19&id=1%3Aorganizacijski-dokumenti

14 nov 2018 ... Računalniška učilnica – teorija, kolesarski poligon in javne prometne površine ... Kolesarski izpit opravljajo učenci v petem razredu. Izpit je ...

letni delovni načrt - OŠ Rače

http://www.osrace.si/files/2013/11/LDN_OSRACE_18_19.pdf

27 sep 2018 ... sodelovali dijaki ŠgAMS z učenci OŠ Rače. V ure bo vključena IKT (tablični računalniki ali razne aplikacije na mobilnem telefonu) ter elementi ...

letni delovni načrt - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/10c971b9-63ea-4b52-a5a3-489c28a1834f/1273663059413595077_Tocka%207_2%20-%20OS%20Semic%20-%20LDN%202018-2019.pdf

11 jun 2019 ... Urnik ravnateljica, pomočnik ravnateljice, svetovalna delavka. Oddelčni učiteljski zbori. Oddelčni učiteljski zbori se bodo sestajali po potrebi, ...

letni delovni načrt - OS 27. julij

http://www.os-27julij.si/files/2018/10/LDN-2018-2019.pdf

Osnovne šole 27. julij za šolsko leto 2018/2019. 2. UVOD. Letni delovni načrt OŠ 27. julija je glavni dokument, s katerim šola skupaj z dejavniki okolja zagotavlja ...

Letni delovni načrt (LDN) - SIC Ljubljana

https://www.siclj.si/wp-content/uploads/2019/11/ldn-19.pdf

še 2 računalniški interaktivni tabli (steklena dvorana ter namenska učilnica na AŠ), ... (učiteljica TEK iz SŠOF Ljubljana te učitelj PSI iz ŠCPET Ljubljana), 1 učitelj je ... komunikacija v angleškem jeziku, Exel, oblikovanje spletnih strani, …

Letni načrt dela 2019 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSOP/Teme-in-projekti/2019/Nacrti-dela-IRSOP/9ae40f540d/Letni_nacrt_dela_2019.pdf

nepremičnine ter investicij, povezanih z nepremičninami in nepremičninskim trgom; ... smo v program dela uvrstili tudi del nadzora v skladu s PUN.

Letni delovni načrt - OŠ Ketteja in Murna

http://www.oskm.si/files/delightful-downloads/2018/11/LDN_2018-19-2-lektoriran-zadnja.pdf

2 nov 2018 ... 5. r., Usposabljanje za vožnjo s kolesom in kolesarski izpit ... nadarjenosti (OLNADO7, SPM, SPM-Plus, Torranceov test ustvarjalnega mišljenja ...

letni delovni načrt - B&B izobraževanje in usposabljanje

https://www.bb.si/sites/default/files/uploads/letni_delovni_nacrt_bb_2018_2019.pdf

izobraževanje in usposabljanje d.o.o., OE Višja strokovna šola v Kranju na seji dne 28. 9. 2018 sprejel. LETNI DELOVNI NAČRT za študijsko leto 2018/2019.

letni delovni načrt - OŠ Selnica ob Dravi

http://www.os-selnica.si/files/2019/11/LETNI-DELOVNI-NA%C4%8CRT.pdf

15 nov 2019 ... Zvonka Repnik. OPB II.,IV. – 22,4 ur. DOP/DOD –. 1 ura v 4.b. Damjana Očko pouk Duh 1. 2. 3.r. = 24 ur 3. (TJA 4.,5.r.) – 5 (LUM, SPO) = 22.