Sto let uprizarjanja Cankarjevih Hlapcev - Center za slovenščino kot ...

Slovene drama, Ivan Cankar, Hlapci, staging concepts, interpretation. Cankar je dramo Hlapci napisal leta 1909, ideja nove drame, šeste po vrsti, pa je v ...

Sto let uprizarjanja Cankarjevih Hlapcev - Center za slovenščino kot ... - Sorodni dokumenti

Sto let uprizarjanja Cankarjevih Hlapcev - Center za slovenščino kot ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/06/55-SSJLK_Pezdirc-Bartol.pdf

Slovene drama, Ivan Cankar, Hlapci, staging concepts, interpretation. Cankar je dramo Hlapci napisal leta 1909, ideja nove drame, šeste po vrsti, pa je v ...

preživetvena raven za slovenščino - Center za slovenščino kot drugi ...

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/07/IC_Prezivetvena_2016.pdf

preproste podatke na urnikih, voznih redih ipd.; Govorec je sposoben napisati razglednico). ... uresničitve (Vse najboljše za rojstni dan.; Jutri delam do 5h., Tečaj ... je omejitev hitrosti v naseljih 50 km/h (pogosto tudi 30 km/h), na ostalih cestah 90 km/h, na ... ZNAJO povprašati sogovorca, kako se počuti, in se odzvati na.

Priložnosti za slovenščino na Madžarskem - Center za slovenščino ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/marija_Bajzek.pdf

Slovenščina in madžarščina sta v stiku že več stoletij, o tem pričajo prevzete besede v obeh jezikih, še zlasti v madžar- skem, ki se je po naselitvi Madžarov v ...

ČAS ZA 1 - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo1_Ucbenik_web_lockd.pdf

železniško postajo izlet večerjo slaščičarno sprehod kino letališče piknik park parkirišče obisk ... Preberi besedilo in napiši, kdo je kaj delal za vikend. ČAS ZA ...

dr g / iu JJ ~z R - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/02/Center-za-sloven%C5%A1%C4%8Dino-kot-drugi-tuji-jezik-ocr.pdf

45 Slovenščina na univerzi v Bruslju (Katjuša Zakrajšek). 49 Slovenščina na ... univerzah oz. visokošolskih institucijah v našem zamejstvu, prav tako na univerzah tistih držav, kjer živijo ... Usodna in univerzalna osmica. Numerična osnova v ...

Prekmurščina v slovenskem šolstvu - Center za slovenščino kot ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/06/55-SSJLK_Tivadar_Panker.pdf

25 jun 2019 ... tne skupine pri PdGM, ki jo vodi Hotimir Tivadar, je bil 8. aprila 2017), v okviru katerega so bili ... beniki ustvarjajo besedila za pesmi in jih tudi uglasbijo. ... in regionalni razvoj (analiza najbolj poslušane oddaje v prekmurščini.

ČAS ZA 2 - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo2_DZ_web_lockd.pdf

Ali lahko živiš brez. (risanka, M)? –. 7. Ali lahko živiš brez. (sladkarija, M)? –. 8. Ali lahko živiš brez. (bombon, M)? –. 9. Ali lahko živiš brez. (žvečilni gumi, M)? –.

meddisciplinarnost v slovenistiki program - Center za slovenščino ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/obd-30-progr_net_koncni.pdf

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2011. Vse pravice pridržane. Ljubljana, november 2011. Simpozij Obdobja financira Ministrstvo za visoko šolstvo, ...

Download PDF - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/notranjost.pdf

V zadnjem delu priročnika so v Gradivu za fotokopiranje zbrane dodatne vaje, ki se ... Na naslednjem srečanju listke uporabite za utrjevanje besedišča. 6. Slovnica ... da ima slovenščina veliko nepravilnih glagolov in da se je obliko za prvo osebo ... Pogovor lahko usmerjate z ilustracijami, ki jih prinesete v razred (gl.

31. poletna šola slovenskega jezika čas za slovenščino - Center za ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/12/Posopis_2012.pdf

Španije, Švedske, Švice, Ukrajine, Urugvaja, Velike Britanije in. Združenih držav ... prijateljici, berem knjige, plešem, poslušam glasbo in več drugih stvari. Mislim, da ... Stara sem sedemindvajset let. Govorim angleško, špansko in malo slovensko. Ime mi je ... Moja sanjska hiša ni velika, ker velika hiša pomeni veliko dela.

učbenik - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo1_Ucbenik_web_lockd.pdf

Učbeniški komplet, ki ga sestavljajo učbenik, delovni zvezek in zgoščenka, je pripravljen v skladu z Učnim načrtom za tečaj slovenščine za dijake tujce in z ...

Avtorji - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/almanah-avtorji.pdf

poetry contains the traditional dualism of man torn between body and soul, between ... Pisatelj in igralec Andrej Rozman Roza se je rodil leta. 1955 v Ljubljani.

tipologija odvisnikov v sloven[^ini: merila - Center za slovenščino kot ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Zele.pdf

v prispevku Odvisniki v sloven{~ini: vsebinski odvisniki in nepravi prislovnodolo~ilni odvisniki, objav- ljenem v Slavisti~ni reviji 64/2 (@ele 2016); tu pa je ...

211 BEATIN DNEVNIK LUIZE PESJAK - Center za slovenščino kot ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2018/11/Obdobja-37_Perenic.pdf

Urška Perenič. Filozofska fakulteta, Ljubljana [email protected] DOI:10.4312/Obdobja.37.211-219. Roman Luize Pesjak zaradi nekonvencionalne ...

Dobesednik - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/12/Dobesednik_2016-17_1.pdf

iz avta sem si oblekla plašč in takoj ptiček je kakal na ... zvezdni utrinek, si lahko nekaj zaželite. ... Fotografiral pa jih je moj partner Janez, ki ga lahko spoznaš.«.

terminologizacija publicisti^nega jezika - Center za slovenščino kot ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/24-Bokal.pdf

Terminologizacijo publicisti~nega jezika je tako mogo~e razumeti kot prehajanje terminov iz svojih primarnih strokovnih okolij v druge funkcijske zvrsti.

Družina v sodobnem slovenskem romanu - Center za slovenščino ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/zupan-sosic.pdf

Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Alojzija Zupan Sosič ... Družina v sodobnem slovenskem romanu ... turne dejavnosti, revija Mentor. LAINŠČEK ...

adam bohori^ pri slovencih v 19. stoletju - Center za slovenščino kot ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Jovic.pdf

opazil, da je bila Bohori~eva slovnica skozi stoletja zapostavljena s strani katoli{kih ... Dve leti kasneje je podal analizo Bohori~eve slovnice (Macun. 1865: 105).

Ljubezen na leksikografski pogled - Center za slovenščino kot drugi ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/06/SSJLK-53_%C5%BDele_Kern.pdf

... obravnave iz tega pomenskega polja v drugi izdaji SSKJ glede na prvo izdajo, in sicer kot posle- ... na ter deloma posodobljena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika 2, ... angl. love ‛ljubezen, ljubiti', kar se je prav tako razvilo iz ide.

razvijanje literarne ustvarjalnosti s sskj 2 - Center za slovenščino kot ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/11/34_1-Blazic.pdf

Sodobni slovenski mladinski pisatelji izvirno uporabljajo jezikovne inovacije pri svoji avtorski poetiki. Izrazit primer je kratka sodobna pravljica Svetlane ...

avtobiografske prvine v slovnici in pravopisu - Center za slovenščino ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Vucajnk.pdf

V prispevku `elimo predstaviti nekatere avtobiografske prvine, ki se ka`ejo pri dolo~enih zgledih v Slovenski slovnici (2000) in Slovenskem pravopisu (2001).

pa reci kdo, da so besede kar tako - Center za slovenščino kot drugi ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/StramljicBre.pdf

etika. 18.602 nravoslovje. 30 leksikologija. 0 besedoslovje. 54 muzeologija. 291 muzejeslovje. 0 pedologija. 103 mladinoslovje. 1 psihologija. 14.128 du{eslovje.

kulturna dediščina ob dolenjski avtocesti - Center za slovenščino kot ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/Narat.pdf

pri izvozu Ivančna Gorica. Ivančne Gorice kot naselja pred letom ... hiša, kašča, čebelnjak, Krjavljeva bajta – je kritih s slamo, kar je danes že težko obnavljati ali ...

obdobja 37 - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2018/11/Obdobja-37_zbornik.pdf

1 nov 2018 ... ... je našemu pesniku oni Nemec ugajal, ki mu je bil kakor i njemu sarkazem ... šolo (SSKJ 1970: 403), medtem ko je v obravnavanem obdobju ...

Prenesi zbornik seminarja (PDF) - Center za slovenščino kot drugi ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/ssjlk_40_zbornik.pdf

Mateja Pezdirc Bartol. Moderno v dramatiki Matjaža Zupančiča . . . . . . . . . . . . . . . . .107. Peter Klepec. Nekaj koordinat za (ne)razumevanje sodobne slovenske ...

zasnova narečnega frazeološkega slovarja - Center za slovenščino ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/28-Marc_Bratina.pdf

vsako narečje ali vsaj narečno skupino, kar bi bilo po našem ... skega dela dialektologa, ki narečno gradivo zbi- ... podstrešje 1. označuje del človeškega telesa,.

Prenesi PDF - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/10/Sekli.pdf

Matej Šekli. Filozofska fakulteta; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Ljubljana. UDK 811.163.6'282.3:811.16. Slovanski knjižni mikrojeziki: ...

Slovenska narečja v spletnih aplikacijah - Center za slovenščino kot ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/06/55-SSJLK_Smole.pdf

zročalo nove in nove narečne cepitve na začetku relativno enotnega jezika; v primeru slovenščine je bila to »do ok. 800 n. š.« (Šekli 2018: 26) praslovanščina.

35. Poletna šola slovenskega jezika - Center za slovenščino kot ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/12/Posopis_2016.pdf

Moja telefonska številka je 09292939 in moj naslov je [email protected] ... Slovenije. Je malo velik in debel. Ima malo sive lase in rjave oči. Sin Joshua je ...

Prihodnost literarne interpretacije - Center za slovenščino kot drugi ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/zupan_sosic.pdf

tudi delitev interpretacije glede na zvrsti, liriko, epiko in dramatiko, ter pojav nelagodja v ... BITI, Vladimir, 1997: Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb: ...

Untitled - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/04/Kriz-kraz-za-ucence_A4-WEB.pdf

DL1. KRIŽ KRAŽ. Page 5. POSLUŠAJ IN PRILEPI. N. DL2. KRIŽ KRAZ. Page 6. KRIŽ ...

Spolno - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/bajic.pdf

Standardna klasifikacija poklicev z obema oblikama je bila v Sloveniji sprejeta leta 1997. Raba ženskih oblik pa je bila tematizirana istega leta na 33. seminarju ...

Zele - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/Zele.pdf

Gložančev, Primož Jakopin, Mija Michelizza, Lučka Uršič in Andreja Žele. ... Vemo, kaj pravniku pomeni jezik, in svojevrsten posmeh slo- venščini je, da se kljub ...

Recepcija slovenske književnosti - Center za slovenščino kot drugi ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/Program_Obdobja_2014_net.pdf

program 33. simpozija obdobja: Recepcija slovenske književnosti uredili Alenka Žbogar, Damjan Huber in Mojca Nidorfer Šiškovič, tehnično uredila.

Priročnik za učitelje - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/themes/centeraslo/files/PRIROCNIK%20ZA%20UCITELJE%20SBZ%201b_poglavja.pdf

lahko predvidevajo, da se bodo učili poimenovanja lokalov in drugih javnih prostorov. Če so že ... telefonski imenik v knjigi : iskanje po spletu, ... velika restavracija, sončna terasa, lokalna hrana ... 7) Študentska mesečna karta za fitnes stane:.

Zimopis 2016 - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/12/Zimopis-2016.pdf

29 jan 2016 ... knjige in pobarvanke. Moja družina pogosto ... Nekoč je na osamljenem otoku sredi jezera Vana živela mlada in lepa princesa. Tamar, hčerka ...