družba, prostor, graditev - IZS

4 apr 2018 ... Dialog za svobodo bivanja (2015), katalog ob razstavi o razvoju prostora – soseska Zeleni gaj na Brdu, Stanovanjski sklad RS, Ljubljana.

družba, prostor, graditev - IZS - Sorodni dokumenti

družba, prostor, graditev - IZS

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/simpozij_dpg/Zbornik_DPG18_koncni.pdf

4 apr 2018 ... Dialog za svobodo bivanja (2015), katalog ob razstavi o razvoju prostora – soseska Zeleni gaj na Brdu, Stanovanjski sklad RS, Ljubljana.

Pripombe Mreže za prostor na Zakon o urejanju ... - Mreža za prostor

http://mrezaprostor.si/wp-content/uploads/2016/11/Pripombe-Mre%C5%BEe-za-prostor-na-drugi-osnutek-ZUreP.pdf

2 nov 2016 ... Mreža za prostor, ki je mreža nevladnih organizacij na področju ... 23. gradbena parcela je zemljišče pod, na ali nad objektom in njemu služeče ...

Univerzalna stanovanjska graditev - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/univerzalna_stanovanjska_graditev.pdf

... IN PROSTOR. Priročnik. UNIVERZALNA STANOVANJSKA. GRADITEV izdaja. 1 ... POŽARNI ALARM. Elektroinštalacije morajo imeti predvideno možnost.

Tehnična smernica za graditev: TSG-V-006 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/TSG_V_006_2018.pdf

TEHNIČNA SMERNICA TSG-V-006: 2018. Minister ... (1) Uredba klasificira vse objekte, kot jih definira Grad- ... Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št.

NAVODILA za graditev osnovnih sol v RS - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Investicije/Sabina/NAVODILA-za-graditev-osnovnih-sol-v-RS.pdf

postavitev računalnika in predalnik. Miza za računalnik naj ima izvlečno polico za tipkovnico ... igralnica, namizni tenis. - prostor za športne igre ali bazen. - fitnes.

Slovenska odškodninska družba, d - Kapitalska družba

http://www.kapitalska-druzba.si/_files/2318/%2017%20_javno_zbiranje_ponudb_za_nalo%C5%BEbe_v_lasti_KAD_PPS_KS_PPS_28082012.pdf

28 avg 2012 ... 5033080 SM STROJKOPLAST D. O. O. MARIBOR*. 46.590,75. 46.590,75. 10,00. * Za odsvojitev poslovnega deleža osebi, ki ni družbenik, ...

Arhiv Ministrstva za okolje in prostor - Ministrstvo za okolje in prostor

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/D157/1/2_ureditvena_situacija_merilo_1_2000.pdf

rjrj. JESENICE. Strokovne podlage: Geodetska podlaga: Merilo: ... Geodetski načrt (izdelal: Geodetska družba d.o.o., šlg.n.: GD 26/201, datum izdaje certifikata: ...

Tehnične zahteve za graditev - plin

http://www.jhl.si/sites/default/files/energetika_lj_si/stran/datoteke/5535_tehnicne_zahteve_za_graditev_plin.pdf

Skica izpihovalne cevi. Priloga 8: Skica vstopov priključnih plinovodov DN 25 v stavbo. Priloga 9: Skica glavne plinske zaporne pipe v omarici na fasadi za ...

Tehnična smernica za graditev TSG-1-001:2019 Požarna ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/TSG_1_001_2019_pozarna_varnost.pdf

2 nov 2019 ... bistvene zahteve glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost ... nosilne konstrukcije (tabela 5) kot zahteve za požarno odpornost ... in kolesa. Zahteva ne ... stavbe z višino od 10 do 22 m in je zahtevana požarna ločitev med ...

Tehnična smernica za graditev TSG-N-003:2013 Zaščita ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/TSG_N_003_2013_delovanje_strele.pdf

V postopku izdaje te tehnične smernice so bile upo- števane vse zahteve Uredbe o postopkih notificira- nja na področju standardov, tehničnih predpisov in.

Tehnične zahteve za graditev Domplan 01 2009 (PDF) - DOMPLAN dd

https://www.domplan.si/files/dokumenti/inzeniring/teh_zaht__za_graditev_2009.pdf

PLINSTAL. Titova 49, Jesenice. PLINSTAL. 49. Podjed Borut. Godič 81/a p, Strahovica. S.P.. 50. Potočnik Ivan. Stirpnik 15, Selca. S.P.. 51. Robert Unetič.

PROSTOR

https://hrcak.srce.hr/file/70192

Utjecaj Bauhausa na hrvatsku međuratnu arhitekturu. The Influence of the Bauhaus on Croatian Interwar. Architecture. Bauhaus. Bohutinsky, Gustav hrvatska ...

javni prostor

http://www.ab-magazine.com/volumes/ab-177-178.pdf

Socialni prostor se ustvarja z dejavnostmi, ki se dogajajo v njem, in mu na nek ... Leseni otok na vzhodni obali ... se, ampak se pojavljata v različnih kombinacijah in hibridih. ... Obseg notranjih tlorisov je zahteval natančno prilagoditev, ta-.

Gozd je življenski prostor

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=169&file=1

V Sloveniji obstajajo velike razlike v podnebju in rastlinstvu. Listnati gozd (naštejejo čim več listavcev). Mešani gozd. Iglasti gozd (naštejejo čim več iglavcev).

Poročilo - Portal Prostor

https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Letno_porocilo_za_leto_2015.pdf

s stanovanjskimi nepremičninami (stanovanja in hiše), 17 odstotkov s poslovnimi ... uspešne prodaje stanovanj v dveh večjih projektih, »Situla« v bližini glavne.

Program projektov e-prostor

https://www.projekt.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/DOGODKI/IJU2018_UM_ppt.pdf

10 dec 2018 ... Transformacija podatkov v nov koordinatni sistem. Izdelana PZI za eKataster in PIS. Razvoj aplikacij. Implementacija. Zaključevanje. Koncept.

Slovenski prostor 2050 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Publikacije/50565d3ef6/slovenski_prostor_2050.pdf

Ana Potočnik, Simona Vraničar, David Klepej, Maja Mauko,. Marko Jalovec, Žan Pavlin, Miha Trstenjak, Domen Ovčar, Maja. Jezernik, Maja Jordan, Ambrož ...

Iluzija in 3D prostor - ZDSLU

http://www.zdslu.si/application/zdslu/upload/files/Iluzija%20in%203D%20prostor.pdf

KLAVDIJ TUTTA s pomočjo slikarske, kolažne in asemblažne tehnike, upodablja irealni virtualni svet mediteranskega okolja. Gradi dva nave- zujoča se svetova ...

prostor za asociacije - ZKŠT

https://www.zkst-zalec.si/upload/Post/1323/attachments/Vabilo_28.5.2015.pdf

LUDVIK PANDUR (slike). Baročni Dvorec Novo Celje. 28. 5. – 30. 8. 2015. »Stavbe in mesta so obzorje za razumevanje človeške eksistence in za soočanje z.

Zelen delovni prostor - fs@um

https://www.fs.um.si/fileadmin/Documents/FS/Onas/ZdravjeNaDelovnemMestu/PromocijaZdravja/Zelen_delovni_prostor.pdf

Čopasta zelenčica. ❖ Spatifil. ❖ Palma areka. Viri: Bringslimark, T., Hartig, T., in Patil, G. G. (2007). Psychological benefits of indoor plants in workplaces: Putting ...

Untitled - Portal Prostor

http://e-prostor.gov.si/fileadmin/inspire/Spremljanje_porocanje/Porocilo-IPI-SL-sprejeto-27-5-2010.pdf

27 maj 2010 ... o Atlas okolja (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/) o Vremenski ... Agencija Republike Slovenije za okolje, (www.arso.gov.si). • Ministrstvo za ...

PRoSToR - [email protected]

https://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2013/11.pdf

4 nov 2013 ... birojev; ARHIPELAG, d. o. o., STUDIO. PIRSS, d. o. o., DEKLEVA GREGORIČ. ARHITEKTI, d. o. o. in ARREA, d. o. o. Razstavo je odprl malce ...

Odgovor ministra za okolje in prostor. - SDS

https://www.sds.si/sites/default/files/documents/odgovori-na-posl-vpr/Kepa_naselje%20slama_okolje%20in%20prostor_120919.pdf

20 avg 2019 ... veljajo za delovanje IRSOP na celotnem območju Slovenije, s čimer je ... V internem aktu IRSOP so opredeljena podrobnejša merila pri ...

Morje kot življenski prostor - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=172&file=1

Čokati volek: ORGANSKI DROBIR – ŠKOLJKA – ČOKATI VOLEK – (ČLOVEK). Sipa: PLANKTON – RIBA – SIPA – MORSKI PES. Morski ježek: ALGE – MORSKI ...

ARABSKI PROSTOR V GEOPOLITIČNI PERSPEKTIVI

https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/download/dela.38.5.71-87/730/

Leta 2011 je vrsto arabskih držav v Severni Afriki in Jugozahodni Aziji zajel val mno- ... Posamezna gorstva (Atlas, Libanon, Omansko gorovje in na jugu Jemensko ... Britanijo in z njuno slabitvijo zmanjševati njun vpliv v Srednji Evropi ter širše ...

Prostor cena za enkratni najem

https://www.soncek.org/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fupload%2FCENIK_SISKA_2014_oktober.pdf

CENIK za koriščenje prostorov Centra Sonček Šiška. Trg Komandanta Staneta 5, 1000 Ljubljana. Cenik velja od 1.10.2014. Prostor cena za enkratni najem ...

Arhiv Ministrstva za okolje in prostor

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/D115/1/2_nacrt_umestitve_nacrtovanih_ureditev_v_prostor_merilo_1_5000.pdf

2 x 110 kV RTP GROSUPLJE - RTP TREBNJE. LEGENDA: ... ELEKTRO. LJUBLJANA. Elektro Ljubljana podjetje za distribucijo električne energije, d.d..

poslovni prostor - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/pdf/javni-razpisi/2020/razpis-za-oddajo-prostora-v-najem-bazen-sevnica.pdf

30 dec 2019 ... ... oglasna deska KŠTM Sevnica,. - spletna stran KŠTM Sevnica (www.kstm.si),. - spletna stran Občina Sevnica (www.obcina-sevnica.si).

osebnosti - Prostor slovenske literarne kulture

http://pslk.zrc-sazu.si/static/media/analize/sl/Osebnosti-ANALIZA-Urska-Perenic.pdf

Analiza podatkovne baze. Urška Perenič, FF UL ... kateri so študentje ljubljanske slovenistike na seminarju in pod mentorstvom Urške Perenič v študijskem letu ...

prostor telo in medij v prehajanju - ZKŠT

https://www.zkst-zalec.si/upload/Post/2063/attachments/Epilog_zlozenka.pdf

Nataliya Gorza. Metka Kavčič. Metka Krašovec. Miha Maleš. Iztok Maroh. Kristina Rutar. Maja Šivec. Rudi Španzel. Jože Šubic. Biljana Unkovska. PROSTOR,.

Risba–barva–prostor - Gorenjski muzej

https://www.gorenjski-muzej.si/wp-content/uploads/2017/05/prelom-katalog-lu%C4%8Dka_4.pdf

oplajanjem omogočajo nove možnosti likovnega oblikovanja. Kot pajčevina tanka črta, osnovno risarsko izrazilo, dobi pri tem različno intenzivnost in pomen.

zacˇasna raba prostora - Mreža za prostor

http://mrezaprostor.si/wp-content/uploads/2016/02/zlozenka-zacasna-raba-prostora.pdf

Eipprova ulica, Ljubljana. Lastnica zemljišca. Mestna obcina Ljubljana. Razmerje med uporabnikom in lastnico omogocena brezplacna enodnevna zapora ulice.

okolje in prostor-20180906091531 - Občina Trbovlje

https://www.trbovlje.si/assets/attachments/13536/Sklep_voli%C5%A1%C4%8Da.pdf?1536223650

5 sep 2018 ... Delavski dom Trbovlje. Trg svobode 11/a ... KERŠIČ. Dom upokojencev Franc. Salamon Trbovlje ... Ulica španskih borcev;. Vreskovo št. 2 in 3.

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/356149?disposition=attachment

21 jun 2018 ... Pri tem kratica P pomeni količina padavin, TH pomeni temperatura in relativna vlažnost zraka, ... tekoče površinske vode. Potoki - Nadiža.

poslovni prostor, ki naredi vtis - Spletnik

http://ss1.spletnik.si/4_4/000/000/4f5/da3/Clanek-o-poslovnih-prostorih-Impakta-v-reviji-HISE.pdf

... še kako pogrešamo: transparentnost. ARHITEKTURNI IZZIV – INTERIER ... Stoli: Rex Kralj, Kubus-Interier, d. o. o.. Nekatera serijska oprema in nekatera.

25 ministrstvo za okolje in prostor - Državni zbor

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005752356b5cdebb50ae2e378c7ebfce9a40e13a6caf80382e10b84453c

vremenskih pojavov, ki lahko povzročijo izgubo človeških življenj ali večjo ... izgrajeni glavni kolektor na čistilno napravo Celje območja poselitve Celje ... informiranje uporabnikov je dnevno zagotavljanje dostopa do metapodatkov (tudi v ... v procesih »Hidrološki monitoring« in »Hidrološka napoved« pa se zasleduje preko.