ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska ...

(1) V Murski Soboti so območja za potrebe obrambe Vojašnica Murska Sobota v mestu in območje. Berek, kjer je načrtovana nova vojašnica, ki so območja ...

ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska ... - Sorodni dokumenti

ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska ...

https://www.murska-sobota.si/sites/default/files/dokumenti/mestni-svet/6-14/predlog%20odloka%20OPN%20MOMS_II.obravnava.pdf

(1) V Murski Soboti so območja za potrebe obrambe Vojašnica Murska Sobota v mestu in območje. Berek, kjer je načrtovana nova vojašnica, ki so območja ...

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2015050409464001

Urbanistični načrt mestnega območja z naselji Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Loke,. Pristava, Rožna ... Gorenja vas naj se izvaja prenova v pretežno stanovanjsko strukturo z dopolnilnimi programi. ... (delavnice za servis motornih vozil).

odlok o občinskem prostorskem načrtu opn občine ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/11_odlok_OPN_%20AJ_dosn/2014090214340930/?m=1409661249

S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Ajdovščina (v ... Za razvoj turizma se načrtujejo območja: Ajdovščina, Vipavski Križ, Šmarje, Fužine ...

ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/O45/7/1_tekstualni_del/12_odlok_cistopis/NPB_OPN___SP2/045_12_OPN_SP2_odlok_NPB.pdf

dom Apače, Dom krajanov Cirkovce, Kulturni dom Kidričevo, Knjižnica Kidričevo, Kulturno prosvetni ... 12640 Stavbe za zdravstvo (zdravstveni dom, ambulante ...

ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE CERKNO

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/O14/3/NPB/OPN_odlok_NEURADNO_PRECISCENO_BESEDILO.pdf

občinski podrobni prostorski načrt. P pritličje. PM parkirno mesto. RL regulacijska linija. RTP razdelilna transformatorska postaja. TP transformatorska postaja.

odlok o občinskem prostorskem načrtu občine gornja radgona

https://www.gor-radgona.si/mma/os201508ad05odlok_o_obcinskem_prostorskem_nacrtu_ogr_%28ii_obravnava%29kompletpdf/20151030123938/?m=1446205175

13 okt 2015 ... Trgovski center Hofer. GR 48. BD – površine drugih ... in perforirani pokrovi obeh jaškov. Pri vzdrževanju ... okrasni bazen. . . . . . . . . .

ODLOK o Občinskem prostorskem načrtu občine ... - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/news/54/6203812%20Odlok_OPN_Idrija_-%20vidne%20spremembe.pdf

prostoru ali v oddaljenosti več kot 200 m od obstoječe poselitve ni dovoljena; ... materiala, vozil, pohištva, bele tehnike), so še naprej ob Gregorčičevi in Vojkovi, ...

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2017/08/OPN.pdf

vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,. – cevovodi ... Prostostoječi objekti na območjih z dopustnim različnim oblikovanjem se lahko oblikujejo različno in iz različnih ...

odlok o občinskem prostorskem načrtu občine ... - Občina Sežana

http://www.sezana.si/dokument.aspx?id=6624

S tem odlokom sprejme Občina Sežana Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN) Občine ... Gre predvsem za naselja Dane pri Sežani, Križ in Šmarje pri.

ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (z ...

https://www.skofjaloka.si/files/other/news/131/1167831_ODLOK_SD_OPN_01_sledljivi_popravki_OSNUTEK_v_1M.pdf

19 dec 2013 ... (1) S tem odlokom se sprejme občinski prostorski načrt Občine Škofja Loka (v nadaljnjem besedilu ... Pasja Ravan (izključna raba), ... Uta oziroma senčnica: potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor, biti ...

ODLOK o Občinskem prostorskem načrtu občine ... - Občina Železniki

https://www.zelezniki.si/files/other/news/152/57195_13228ODLOK%20o%20Ob%C4%8Dinskem%20prostorskem%20na%C4%8Drtu%20ob%C4%8Dine%20%C5%BDelezniki.pdf

(1) Na območju mesta Ţelezniki in v ostalih naseljih, kjer prevladuje strnjena poselitev se ... Posebne stavbe - posamezna stavba ali skupina stavb s svojevrstno.

odlok o občinskem prostorskem načrtu občine prevalje ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/a31ed604-89af-453b-8013-9fb6f3f80117/635696336552812500_Dopolnjen%20predlog%20Odloka%20-%20OPN.pdf

18 jun 2015 ... Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Prevalje. 1. 5. člen. (obvezne priloge OPN). 1. Izvleček iz hierarhično višjih planskih aktov;. 2.

odlok o občinskem prostorskem načrtu občine ... - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_13/opn-2013/razgrnitev-2013/1_tekstualni_del/11_odlok/OPN_Kamnik_odlok.pdf

Predlog strukture in gostote pozidave v območju mesta sestavlja pet značilnih ... MR. Markovo. ME. Mekinje. MO. Motnik. NE. Nevlje. OM. Okrog pri Motniku. OK.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine ... - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/9-okolje-in-prostor/9-2-planski-akti/item/download/10732_aa8839806288cc86cee34f0bbbaea367

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Jesenice (v nadaljevanju: OPN), s katerim se določijo ... Cesta Železarjev – Kazina. JES 31. CU.

ODLOK o Občinskem prostorskem načrtu Občine ... - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/21102107_05_Odlok%20o%20OPN%20Tolmin.pdf

11 okt 2019 ... Tolmin, Mercator in druge trgovske firme ter obstoječi bencinski servisi v ... tradicionalne načine oskrbe, ki sledijo napredku tehnike in z njim ...

ODLOK o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Občina ...

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/60_odlok.pdf

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN) Občine Dobrova -. Polhov Gradec. (2) OPN ... V občini je perspektivno območje za obrambne potrebe na območju Pasja ravan. ... d. uta oziroma senčnica da da da.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Vojnik Priloga 1 ...

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/O139/2/1_tekstualni_del/11_dolk_spr_dop_Priloga_01.pdf

Gnezdo bele štorklje (Ciconia ciconia) ob glavni cesti Arclin – Vojnik ... ZD. - potrebno izdelati OPPN. - upoštevati 32. člen. - do izdelave OPPN na območju niso ...

ODLOK o Občinskem prostorskem načrtu Občine ... - Občina Žirovnica

https://zirovnica.si/wp-content/uploads/2016/03/Odlok-o-Ob%C4%8Dinskem-prostorskem-na%C4%8Drtu-Ob%C4%8Dine-%C5%BDirovnica.pdf

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt za Občino Žirovnica. ... (1) OPN Občine Žirovnica vsebuje strateški in izvedbeni del ter vsebuje ...

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/3d795e14-0716-4cb0-a6e7-5c84d0cb5655/2544084596498048171_OPN-01_Odlok-ZA%20SEJO.pdf

novega naselja, kjer ja načrtovana individualna in blokovska gradnja in na območju ... (6) V kolikor je vhod na območju EUP TU 2 za delovne stroje ločen od ... primeru, da ograja služi kot vrata na cestnem priključku-uvozu mora znašati njen ...

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec NEURADNO ...

https://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/OPN/OPN%20-%20NPB-11-2016.pdf

28 nov 2016 ... Občinska uprava Občine Logatec je pripravila neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ... dejavnosti - frizer, urar, čistilnica, fizioterapija,.

odlok o občinskem prostorskem načrtu (1) občine hoče-slivnica

https://www.hoce-slivnica.si/files/other/news/166/74525160_OPN_SD2_Odlok_%C4%8Distopis_VS.pdf

21 feb 2017 ... velikosti 11,2 x 6,10 x 4,5 m, z ravno ali enokapno streho, na kateri je prezračevalnik, ki služi za prezračevanje regulacijskega prostora. Temelji ...

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter-Vrtojba

http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fzapisniki_sej_2013%2F33_seja_12_12_13%2FSPREJETO%2FOPN_Odlok_Sempeter_GRB.pdf

Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba je na podlagi 52. člena Zakona o ... Atrijska hiša je enostanovanjska stavba z osrednjim ograjenim notranjim dvoriščem (atrijem), h ... Normativi za parkirna mesta se predpišejo glede na namembnost ali ...

odlok o občinskem prostorskem načrtu občine trbovlje - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/34df8d5b-351a-4caf-818f-e038bce0e280/635144053460000000_ODLOK_OPN_Trbovlje_dopolnjen_osnutek.pdf

občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 32/2007) ... (poslovni objekti, pošta, banka, trgovine, sodišče, zemljiška knjiga). ... 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska prenočišča).

odlok o občinskem prostorskem načrtu občine domžale - Domov

https://domzale.e-obcina.si/files/other/news/41/625731%20Odlok%20o%20Ob%C4%8Dinskem%20prostorskem%20na%C4%8Drtu%20Ob%C4%8Dine%20Dom%C5%BEale.pdf

Območje poslovne cone Jarše (18,8 ha) se nahaja v mestnem predelu Zgornje Jarše. ... v podjetju Lek tvorita izvoda KB 20 kV Lek in KB 20 kV GTP Induplati.

odlok o občinskem prostorskem načrtu občine ilirska bistrica

https://www.ilirska-bistrica.si/mma/-/2017111409403171/?m=

OPN: Občinski prostorski načrt občine Ilirska Bistrica, ki ga določa ta odlok,. - OPPN: občinski ... promet tu poteka po vozišču za motorni promet;. - samostojne ...

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine ... - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/2011/obcinski_prostorski_nacrt_obcine_crnomelj.pdf

17 okt 2011 ... cca M 1:75.000. II. Zasnova gospodarske javne ... površin, kjer je svetla višina prostora večja od 1,60 m. ... (delavnice za servis motornih vozil).

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveta Trojica v ...

https://www.sv-trojica.si/files/other/news/203/188104Odlok%20o%20ob%C4%8Dinskem%20prostorskem%20na%C4%8Drtu%20Ob%C4%8Dine%20Sveta%20Trojica%20v%20Slovenskih%20goricah%20%20prva%20obravnava.pdf

Trojiško jezero, pa tudi opuščeno športno --- rekreativno območje v Oseku. Po območju občine poteka tudi nekaj turističnih in tematskih poti. Glavna težna na ...

odlok o občinskem prostorskem načrtu občine dobrova polhov gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/sv_seje/ad%202.2%29%20odlok_s_prilogami.pdf

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN) občine Dobrova- ... (1) V občini je perspektivno območje za obrambne potrebe na območju Pasja ravan. ... d. uta oziroma senčnica BTP do 15 m² in višino do 3 m.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhni - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/datoteke/16093opnnpb3.pdf

S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika (v ... kozolec: lesena konstrukcija za sušenje in shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma krme ... vodnjak oz. okrasni bazen: arhitektonsko zasnovan in plastično okrašen ...

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhn - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/datoteke/17750NPB6_Odlok_OPN.pdf

lopa: namenjena shranjevanju orodja, vrtne opreme ipd., z bruto površino največ 15 m2 in višino najvišje točke ... kosilnice pri zmanjšani hitrosti in z dvignjeno koso minimalno 10 cm nad tlemi;. - prednostno ... OPPN Mercator. VR_1315 ...

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Bohinj - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/107010Odlok_o_Obcinskem_prostorskem_nacrtu_obcine_Bohinj_-_z_oznacenimi_spremembami.pdf

grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi), ... in pokrita skladišča za lesna goriva, uta ali senčnica, nadstrešek), 5, 6, 7, 8 in ... polnega materiala in neprozorna, brez odprtin in gladka (kovinska). Dodatni ...

odlok o občinskem prostorskem načrtu občine žalec - Občina Žalec

http://www.zalec.si/seje/gradivo_tocka_110_870_1511.pdf

Vrstna hiša je stanovanjska stavba z enim stanovanjem, zgrajena v strnjenem nizu ... o urbano krajino, ki jo sestavljajo naselja Šempeter, Žalec in Petrovče, ki se ... terena se enakomerno zasadijo z enim drevesom na vsaka štiri parkirna.

odlok o občinskem prostorskem načrtu občine cerkno - Občina Cerkno

http://www.cerkno.si/wp-content/uploads/2015/09/odlok_o_opn_cerkno_2013.pdf

merilno regulacijska postaja. NRP namenska raba prostora. DPN državni prostorski načrt. OPN občinski prostorski načrt. OPPN občinski podrobni prostorski ...

ODLOK o Občinskem prostorskem načrtu Občine TRZIN - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/ana_-_javne_razgrnitve/04-odlokizvedbenidosncistopisnpb220180224.pdf

živa meja (gaber, liguster, smreka) višine od 80 cm do 120 cm,. - ograje iz žičnih mrež niso dopustne, na obcestnem delu je dopustna ograja do višine 80 cm kot ...

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ...

https://www.loska-dolina.si/mma/-/2019071912341350/

fasade so lahko delno tudi lesene in obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les, polkrožne brune niso dovoljene;. - strehe stavb so lahko ...

ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro ...

http://www.otocec.si/okraju/odlok_dop_osnutek.pdf

prostorski načrt za jedro naselja Otočec (v nadaljnjem besedilu: OPPN). ... je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali.