Fulltext

Slovenska Bistrica, Ptuj, Ljutomer, Ormož, Gornja Radgona, Murska Sobota in ... samostojen območni štab zaradi pomena tamkajšnje vojašnice, skladišča ...

Fulltext - Sorodni dokumenti

Fulltext

https://dk.mors.si/Dokument.php?id=1084

Slovenska Bistrica, Ptuj, Ljutomer, Ormož, Gornja Radgona, Murska Sobota in ... samostojen območni štab zaradi pomena tamkajšnje vojašnice, skladišča ...

Fulltext PDF

https://www.ias.ac.in/article/fulltext/seca/017/01/0011-0015

The light pertol extract was a liquid acid free from glycerides, and was easily resinified either by heating or by prolonged treatment with alcoholic alkali. It gave ...

fulltext - DiVA

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1294053/FULLTEXT01.pdf

24 Sep 2018 ... Keywords: CFD, AVL FIRE, Otto Gas Engine, Combustion Modelling, ... Otto gas engine especially spark-ignited (SI) natural gas engines is ...

fulltext - DiVA Portal

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:5730/FULLTEXT01.pdf

African American Vernacular English in Black and White Rap Lyrics ... It don't collapse (Eminem: “Lose yourself”) ... Sucking down pints till I didn't know.

Fulltext - Ministrstvo za obrambo

https://dk.mors.si/Dokument.php?id=1081

vrsti upravitelj, graditelj in zakonodajalec, potem šele bojevnik. Pa vendar se je ... vizionar in humanist Victor Hugo. Integracijska moč, ki ... Tako je nemški obrambni ombudsman v letnem poročilu parlamentu za l. 2000 poročal ... uporabe vozil, plovil in zrakoplovov, kjer odredba napoti na druge predpise (Army. General and ...

fulltext - Diva-portal.org

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:987355/FULLTEXT01.pdf

immigrants, particularly refugees, and receiving states are unequal partners, ... the images see the website http://www.cirovic-lucija.com/tv_dober_dan.htm (12.

Fulltext - Mobilna aplikacija DK MORS

https://dk.mors.si/Dokument.php?id=1036

Angleški slovar2 opredeljuje integriteto podobno kot SSKJ: integrity ... Multipla regresija: S pomočjo multiple regresije smo skušali ugotoviti, s katerimi.

Download fulltext (PDF) - družboslovne razprave

https://www.druzboslovne-razprave.org/pdf/clanki/57-crnic.pdf

Te misli, zapisane v tipičnem novodobniškem jeziku, so že maja 2006 izšle v knjigi Misli o življenju in zavedanju (prva naklada 8.000 izvodov je bila razprodana ...