Priloga 1: Izjava o spremembi lastništva psa v CRPSI - Uradni list

Priloga 1. IZJAVA O SPREMEMBI LASTNIŠTVA PSA V CRPSI. Podpisani. Osebno ime. Naslov lastnik psa. (ime psa). Številka potnega lista: Oznaka psa:.

Priloga 1: Izjava o spremembi lastništva psa v CRPSI - Uradni list - Sorodni dokumenti

Priloga 1: Izjava o spremembi lastništva psa v CRPSI - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2009-051-02571-OB~P001-0000.PDF

Priloga 1. IZJAVA O SPREMEMBI LASTNIŠTVA PSA V CRPSI. Podpisani. Osebno ime. Naslov lastnik psa. (ime psa). Številka potnega lista: Oznaka psa:.

Izjava o spremembi lastništva psa - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2014-01-3644-p3.pdf

Če je lastnik psa fizična oseba, se lahko v CRPsi kot lastnik vpiše le oseba, ki je dopolnila 18 let, pri čemer se starost lastnika ugotavlja z vpogledom v osebni ...

IZJAVA LASTNIKA O ODJAVI PSA V CRPSI

https://veterina-trbovlje.si/wp-content/uploads/2018/02/Odjava-psa-iz-registra-psov.pdf

Z dnem podpisa odjavljam psa v CRPsi. S svojim podpisom jamčim, da so podatki iz te izjave resnični. podpis lastnika/imetnika datum, kraj. Lastnik psa mora ...

IZJAVA LASTNIKA O ODJAVI PSA V CRPsi - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2014-01-3644-p4.pdf

Podpisani z dnem podpisa odjavljam psa v CRPsi. S podpisom jamčim, da so podatki iz te izjave točni. Datum: Podpis lastnika psa: ...

Priloga 1 »Priloga 1 Največje vrednosti parametrov v ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-061-02893-OB~P001-0000.PDF

2) Velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode. Preglednica 4: Največje vrednosti organskih parametrov in njihove ...

priloga 4 »priloga 10 posegi v naravo z dovoljenjem - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2010-038-01864-OB~P004-0000.PDF

pastirica, ruševec, slavec, slegur, smrdokavra, srpična trstnica, sršenar, togotnik, veliki skovik, veliki škurh, vijeglavka, zlatovranka. 0. 10. Enako kot v stolpcu.

Priloga 2 - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-072-03163-OB~P024-0000.PDF

Fizikalna in rehabilitacijska medicina. 37. 8 ... Medicina dela, prometa in športa. 9 ... LJUBLJANA. LJ. Fužine. J. L. 1. 0. 0. LJUBLJANA. LJ. Lekarna pri. Polikliniki.

PRILOGA 28 - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2002-082-04055-OB~P028-0000.PDF

24 sep 2002 ... Chaetophiloscia splitensis. E. Echinogammarus sp. V. Gammarus balcanicus balkanska postranica. R. Gammarus lacustris jezerska postranica.

priloga 3 - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2016-054-00008-OB~P003-0000.PDF

12 avg 2016 ... Bruto tlorisna površina vsake etaže se izračuna iz zunanjih dimenzij ... Zazidana površina je površina zemljišča, ki ga pokrivajo dokončane ...

priloga - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-115-04968-OB~P001-0000.PDF

naslanjači, sedežne garniture, pisalne mize ipd.; opremne ... namembnosti kot so: naslanjači, sedežne garniture ... naravnih materialov, vrtne ute ipd. 3 x koši za ...

priloga 4 - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-060-02582-OB~P016-0000.PDF

tarifnega razreda, upoštevajo naslednji kriteriji za razvrščanje: 1. Delovne izkušnje. Delovne izkušnje so izkušnje pridobljene na primerljivih delovnih mestih, za ...

Priloga II - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2002-046-02265-OB~P002-0000.PDF

VITAMIN C x. -- L-askorbinska kislina x. -- natrijev-L-askorbat x. -- kalcijev-L-askorbat x. -- kalijev-L-askorbat x. -- L-askorbil 6-palmitat x. 2. kategorija MINERALI.

PRILOGA 1 - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2002-082-04055-OB~P001-0000.PDF

alpska zvončica brkata zvončica vrtaška zvončica nčica katančevolistna penuša češki šaš ... travniška pasja čebulica nožnična pasja čebulica broščasta lakota.

Priloga METULJNICE - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2013-085-03125-OB~P001-0000.PDF

18 okt 2013 ... Alopecurus pratensis travniški lisičji rep. 10.000 ... Dactylis glomerata navadna pasja trava. 10.000 ... Phleum nodosumi bertolonijev mačji rep.

Vsi listi so formata A4 (21 cm x 29,7 cm) PRILOGA 2 ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-055-02337-OB~P002-0000.PDF

... A4 (21 cm x 29,7 cm). PRILOGA 2. KNJIGA OBRAČUNSKIH IZMER. UVODNI LIST ... Obračunski načrt: Opis del – postavka: Stroškovno mesto: Priloga: Enota.

Priloga 1: Mreža službe NMP - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2007-057-03039-OB~P001-0000.PDF

NMP DS. ZD KC LJUBLJANA. PHE. 3. 5 ... ZD LITIJA. B-ok. 1. ZD KAMNIK. B. 1. ZD VRHNIKA. A. 1. ZD CERKNICA. B. 1. ZD IDRIJA ... ZD ČRNOMELJ. B-ok. 1.

Priloga 1: NEZAHTEVNI , ENOSTAVNI IN ZAČASNI ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2014-082-03420-OB~P001-0000.PDF

21 nov 2014 ... (5) Nezahtevni in enostavni objekti imajo lahko samostojne priključke. b) Stavbe manjših dimenzij in stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave.

PRILOGA 1: OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE DAVČNE ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2010-003-00112-OB~P001-0000.PDF

izračuna tako, da se znesek koriščenja davčne olajšave za zaposlovanje po tej uredbi, ki jo ... občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, ... zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) ali.

Stran 844 / Št. 9 / 14. 2. 2020 PRILOGA 3: SEZNAM ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2020-009-00260-OB~P001-0000.PDF

14 feb 2020 ... MKL Jožeta Mazovca, Enota Polje in poslovni prostori. Zadobrovška cesta 1, Ljubljana. Glasbena šola Franca Šturma, Podružnica Šentvid.

Priloga 1 – Seznam nepremičnin – objektov v ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2014-001-00017-OB~P001-0000.PDF

KS Divača. 24,0 % sredstev dodeljenih po prvem odstavku tega člena,. KS Senožeče 31,0 % sredstev dodeljenih po prvem odstavku tega člena,. KS Vreme.

PRILOGA 1 PROGRAM Specializacija iz Ortopedske ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2009-002-00081-OB~P001-0000.PDF

manualna terapija; sindrom tibiotalarne kompresije – diagnoza in terapija; ... sindrom cervikalne drže – Jenkner tehnike; cervikobrahialni sindrom – teorija in ...

6/10 Priloga 2 ZAHTEVE ZA KAKOVOST SEMENA 1 ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2010-038-01859-OB~P002-0000.PDF

N. N. 6. Carum carvi navadna kumina. O, C. P. 70. 97. N. 255. 0 4. 10. N. 3. N. O. 99,5. 80. 98. N. 5. 0. N. N. N. N. Glycine max navadna soja. C1, C2. 99,0. 80. 98.

PRILOGA IA) GNOJILA IN IZBOLJŠEVALCI TAL Snov ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2001-031-01909-OB~P001-0000.PDF

28 apr 2001 ... Surova kalijeva sol (npr.: kainit, silvinit itd.). Uporabo odobri organizacija za kontrolo. Kalijev sulfat, ki po možnosti vsebuje magnezijevo sol.

PRILOGA 7 PROGRAM IN KRITERIJI OCENJEVANJA ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2013-038-01468-OB~P007-0000.PDF

prometni znaki in označbe. • posebni svetlobni in zvočni signali, ki označujejo vozila s prednostjo in vozila za spremstvo. • pravila prednosti v cestnem prometu.

PRILOGA 1 1. del Nenevarni odpadki, ki se predelujejo ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-057-02419-OB~P001-0000.PDF

2. odpadni les 1. kategorije: žagovina, oblanci, sekanci in odrezki iz lesnih tvoriv in obdelanega neonesnaženega lesa, če vsebnost nevarnih snovi v lesu ne ...

PRILOGA: Tehnični pogoji Kazalo - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/2019/RS_-2019-080-00027-RD~P001-0000.PDF

27 dec 2019 ... 200 EUR na kolo ali zložljivo kolo,. - 500 EUR na električno kolo,. - 750 EUR na tovorno kolo,. - 1.200 EUR na električno kolo tipa tovorno kolo.

priloga 2 artiče bizeljska vas bizeljsko - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2014-061-02629-OB~P002-0000.PDF

PRILIPE. Tabela 54: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za ... območju potoka naj se ne uredi motokros steze, obrežne vegetacije naj.

Priloga 5 POGOJNO DOVOLJENI KONZERVANSI IN ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-043-01929-OB~P010-0000.PDF

Sk PHB: Sk in PHB uporabljena posamezno ali v kombinaciji;. - Sk Bk ... vina in aromatizirane ... Pivo, drugič fermentirano v sodu. 50 ... 25 mg/kg kot ostanek,.

PRILOGA 1 Seznam komponent krvi - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2007-009-00399-OB~P001-0000.PDF

Eritrociti, odstranjeni levkociti, v dodatni ohranitveni raztopini. 1.7. Eritrociti, afereza. 1.8. Polna kri. 2. Pripravki trombocitov Komponente, naštete v točkah 2.1 do ...

priloga: pogoji in merila za sofinanciranje lpš v občini ig ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2019-017-00747-OB~P001-0000.PDF

22 mar 2019 ... klasifikacija športnih panog po kriteriju članstva v OKS-ZŠZ, ... kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik ...

Stran 13056 / Št. 82 / 21. 12. 2018 PRILOGA 1: Načrt za ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2018-082-03985-OB~P001-0000.PDF

21 dec 2018 ... Trgofort, d. o. o.. 26. TAO d. o. o.. 15. Drugi viri *. 6. Skupaj. 9,507. *posamezni vir ne presega 10 kg na leto. Preglednica 3: Emisije celotnega ...

PRILOGA 1 Tarifna oznaka Poimenovanje 1 2 3501 ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2003-128-05482-OB~P001-0000.PDF

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči; gobji miceliji ... Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangostin, sveži ali suhi.

Št. 46 / 27. 5. 2002 / Stran 4649 PRILOGA 3 KEMIýNE ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2002-046-02262-OB~P003-0000.PDF

bakrov karbonat jod (J) kalijev jodod natrijev jodid kalijev jodat cink (Zn) cinkov acetat cinkov klorid cinkov laktat cinkov sulfat cinkov citrat cinkov glukonat.

Št. 42 / 15. 5. 2002 / Stran 4129 PRILOGA 3 Tabela 1 ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2002-042-02012-OB~P005-0000.PDF

15 maj 2002 ... Silikatna votla opeka (gostota skupaj z odprtinami). 1 200. 920. 0,56. 4. 0,8. 8. Porolit. 1 200. 920. 0,52. 4. 0,5. 1 600. 920. 0,64. 4. 1 400. 920.

Priloga 1 Naslovi SIST EN standardov in objav UIC ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-070-03040-OB~P001-0000.PDF

Veljaven. Neporušitveno preskušanje – Kvalificiranje in certificiranje osebja za neporušitvene preiskave – Splošna načela. SIST EN ISO. 3834-2:2006. Veljaven.

Priloga IX: Vzorec soglasja uporabnika vozila - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-048-02292-OB~P009-0000.PDF

To soglasje velja od: ……………………… dalje za nedoločen čas in ga lahko tako lastnik vozila, kot tudi uporabnik kadarkoli pisno prekliče. O preklicu je treba ...