ambulantno predpisovanje zdravil v sloveniji po atc klasifikaciji ... - Nijz

skupine zdravil za bolezni kože in podkožnega tkiva (skupina D), ... receptov (236 Rp) z ribavirinom, ki ga sme indicirati le pooblaščeni specialist. ... Od zdravil, ki se uporabljajo za očesne on ušesne bolezni so bila tudi v letu 2011 v prometu ...

ambulantno predpisovanje zdravil v sloveniji po atc klasifikaciji ... - Nijz - Sorodni dokumenti

ambulantno predpisovanje zdravil v sloveniji po atc klasifikaciji ... - Nijz

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/ambulantno_predpisovanje_zdravil_v_slo_po_atc_klasifikaciji_2011.pdf

skupine zdravil za bolezni kože in podkožnega tkiva (skupina D), ... receptov (236 Rp) z ribavirinom, ki ga sme indicirati le pooblaščeni specialist. ... Od zdravil, ki se uporabljajo za očesne on ušesne bolezni so bila tudi v letu 2011 v prometu ...

ambulantno predpisovanje zdravil v sloveniji po atc ... - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/ambulantno_predpisovanje_zdravil_v_slo_po_atc_klasifikaciji_v_letu_2006.pdf

praksi opazijo resni neželeni učinki. V teh primerih se mora ponovno ovrednotiti ... AMOKSIKLAV 2x1000mg film tbl 10x. 154.078. 1,05. 0,86. HICONCIL kaps ...

poraba ambulantno predpisanih zdravil v sloveniji - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/poraba_ambulantno_predpisanih_zdravil_2013_2.pdf

pacient v primeru, če je cena zdravila, vključenega v seznam medsebojno ... 87 zasebnih lekarn z 12 lekarniškimi podružnicami ter 2 bolnišnični lekarni, ... disfunkcije (tadalafil, sildenafil) v zdravilih cialis, tornetis, vizarsin, viagra (tabela 2.11).

poraba ambulantno predpisanih zdravil v sloveniji v letu 2017 - Nijz

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/publikacija_final_230718.pdf

disfunkcije (tadalafil, sildenafil), v zdravilih tornetis, cialis in vizarsin. Deset najpogosteje ... brez zdravniškega recepta (acipan, controloc, nolpaza in drugi).

poraba zdravil v sloveniji v letu 2016 - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/poraba_zdravil_2016_290617_zadnja.pdf

najugodnejšim razmerjem med stroški in učinki zdravljenja, tako, da krije vse odmerke vsaj enega zdravila v tej terapevtski skupini zdravil. Pri tem ZZZS ...

prikaz porabe bolnišničnih zdravil v sloveniji - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/poraba_bolniscnicnih_zdravil_2018_koncno_200120.docx_2.pdf

... od tega v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana 339.502 DDD zdravil za bolezni prebavil in presnove, sledijo PB Idrija, PB Vojnik, PB Begunje in PB Ormož.

Predpisovanje zdravil - Društvo medicinskih sester, babic in ...

http://www.drustvo-med-sester-lj.si/CMS/Item/File/6660/Predpisovanje-zdravil---izziv-medicinskim-sestram-za-prihodnost---zbornik-2012.pdf

6. Programi izobraževanja medicinskih sester za predpisovanje zdravil mag. Andreja Čufar. 7. Ali pacienti upoštevajo priporočila pri zdravljenju z zdravili?

UVAjANjE STORITVE PREGLED UPORABE ZDRAVIL V SLOVENIjI

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/pisk_copy3.pdf

vstopni izpit, ki se izvede preko e-učilnice, izobraževanje organizirano preko LZS ali ... spletna učilnica, dostopna vsem, ki imajo kompetenco. PUZ oziroma se ...

Prodaja zdravil brez recepta na bencinskih servisih v Sloveniji

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/albreht2893.pdf

Cene OTC zdravil se oblikujejo prosto po pogojih trga (95. in 97. člen ZZdr-1). 2.2. ... lekarniškimi podružnicami ter 2 bolnišnični lekarni, ki opravljata tudi javno ... približno dvakrat dražje kot v ZDA, kjer je Viagra na voljo po približno 12 $ na ...

Okužba s HIV v Sloveniji - Nijz

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/letno_porocilo_aids_hiv_2010.pdf

Kandidaza: požiralnik. 13. 15,5. 0. 0. Mycobacterium tuberculosis: pljuča (pri odraslem ali odraščajočem >13 let). 7. 8,3. 1. 14,3. Limfom: imunoblasten. 7. 8,3. 3.

otroška debelost v sloveniji - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/stroski_otroske_debelosti_0.pdf

Otroška ali mladostniška prekomerna telesna teža oziroma debelost in bolezni v otroški in ... G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL.

pitna voda v sloveniji - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/pv_v_sloveniji_22_3_2016.pdf

17 mar 2016 ... V Sloveniji ima pri izbiri virov za oskrbo s pitno vodo prednost voda, ... V Sloveniji imamo bogate kraške vire pitne vode, vendar moramo ...

Spolno prenesene okužbe v Sloveniji - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/spo_letno_2016.pdf

19 dec 2017 ... Moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, imajo nesorazmerno visoko breme gonoreje in sifilisa. ... Test statistično značilne povezanosti.

Mateja Rok Simon in sod. Poškodbe v Sloveniji - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/poskodbe_v_sloveniji.pdf

Social Science and Medicine 2006; 63: 1879–88. Rok Simon M. Poškodbe. V: Jeriček Klanšček H, Roškar S, Koprivnikar H, Pucelj V, Bajt M, Zupanič T (ured.).

Osnovni podatki o raku v Sloveniji - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/rak-v-sloveniji_2016.pdf

Register raka RS: [email protected] ali www.slora.si. Osnovni podatki o raku v Sloveniji ... Epidemiologija in register raka, Onkološki inštitut Ljubljana. Povzetek.

Predstavitev zdravil za zatiranje varoj in izdaja zdravil

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/88-ekolosko-cebelarstvo/file

MAQS (mravljinčna kislina na gelu). APIGUARD (timol) ... Formivar 85 %. 85 % mravljična kislina ... Uporaba timola za zatiranje varoj. Prednosti:.

NARAVNE KOPALNE VODE V SLOVENIJI – PRIPOROČILA ... - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/priporocila_za_kopalce.pdf

Kopanje v rekah, jezerih in morju priporočamo le tam, kjer se spremlja kakovost kopalne vode in ne na t.im. ... Območje kopališča je vidno označeno, vodne.

stanje na področju prepovedanih drog v sloveniji - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/stanje_na_podrocju_prepovedanih_drog_v_sloveniji_2016.pdf

Tabela 1.1: Zbirni podatki porabljenih sredstev za področje drog v letu 2015. Financer ... Tudi starši, ki so odvisniki od nedovoljenih drog, lažje sprejemajo.

NEŽELENI UČINKI PRIDRUŽENI CEPLJENJU v Sloveniji v ... - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nezeleni_ucinki_po_cepljenju_porocilo_2003_in_2004.pdf

Spremljanje neželenih učinkov cepljenja od 1996 do 2004. 8. NEŽELENI UČINKI PO CEPLJENJU PROTI NALEZLJIVIM BOLEZNIM V. SLOVENIJI V LETU 2003.

okužba s hiv v sloveniji (2007 – 22. novembra 2017) - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/enboz_november.doc.pdf

1 nov 2017 ... konjuktivitis ter v po enem izbruhu stenice, Salmonella Typhimurium, ... 415. 14. 3. 0. 11. 39. KR hotel. 7.5.2017. 25.5.2017 stenice piki. 163. 35.

61-22/2007-26 SEZNAM CEN ZDRAVIL IN CEN ZDRAVIL ... - JAZMP

http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/Cene/cene_20070913_v5.2.pdf

13 sep 2007 ... OPOMBA: Za zdravila, pri katerih je cena označena z (*), je podan ... 012424 NORLEVO tablete 0,75 mg škatla z 2 tabletama v pretisnem ...

škrlatinka in streptokokni faringitis v sloveniji med letoma 2006 ... - Nijz

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/enboz_september_2016.pdf

30 sep 2016 ... kot streptokokni faringitis, škrlatinka, šen, gnojni meningitis ali sepsa (2). ... Za preprečevanje škrlatinke in streptokoknega faringitisa je.

Stanje in izzivi na področju Parkinsonove bolezni v Sloveniji v ... - Nijz

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/program_stanje_in_izzivi_na_podrocju_parkinsonove_bolezni_v_sloveniji_v_luci_demence.pdf

Rok Simon, NIJZ; Mitja Vrdelja NIJZ; Maja Trošt, UKC Ljubljana. Organizacijski odbor: Mercedes Lovrečič, NIJZ; Barbara Lovrečič, NIJZ; Marjetka Jelenc, NIJZ;.

2. prikaz nalezljivih bolezni v sloveniji v letu 2002 - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/epidemilosko_spremljanje_nalezljivih_bolezni_2002.pdf

V letu 2002 je bilo v Sloveniji na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni, Ur. l. RS št. 69/95, prijavljenih ... prenašalec okužbe so potepuške mačke. Po obdobju ...

POŠKODBE V SLOVENIJI Zakaj so problem javnega zdravja ... - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/poskodbe_v_sloveniji.pdf

akcijskega načrta spremlja tudi forum vseh akterjev in strokovnjakov na področju preprečevanja poškodb ter ... Detektor za dim. 1,6. 3,3. 4.2.4 Starejši ljudje.

epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v sloveniji v letu ... - Nijz

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/epidemiolosko_spremljanje_nb_v_sloveniji_2017_november2018_1.pdf

zakasnelo, bolezen traja dlje in izid je lahko slabši, včasih tudi smrtni. AMR predstavlja za zdravljenje ... A48.1 - Legioneloza (legionarska bolezen). 117. 5,7.

Načrt pripravljenosti na pojav virusa Zahodnega nila v Sloveniji - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/wnv_8.7.2015_final_final_final.pdf

Simptomi bolezni se pojavijo zaradi virusnega encefalitisa ali ... ECDC (2010) Mission Report West Nile virus infection outbreak in humans in Central Macedonia, ... DATUMOBOLENJA __ / __ / ____ o vročina o mrzlica o glavobol o slabost.

sezona gripe in akutnih okužb dihal v sloveniji 2016/2017 ... - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/enboz_april_maj_2017.pdf

31 maj 2017 ... zdravstvenega varstva zaradi gripe oziroma gripi podobne bolezni (kodirane ... Priporočila za cepljenje proti steklini so se v preteklosti večkrat ...

Predpisovanje zdravil_Okt2017-DružMed-Končna

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/2128/7258

1. Asist.dr. Andreja Čufar, mag. farm., spec., JAZMP. Mojca Galeša, mag. farm., LZS, Lekarna Straža. Page 2. 31. Lekarnar je dolžan v svojem poklicu zvesto, ...

CIZLAKIT V NOVEJŠI PETROGRAFSKI KLASIFIKACIJI Ernest ...

http://prenit.geo-zs.si/GeologijaRevija/index.php/geologija/article/download/222/209

sifikaciji magmatskih kamenin zanjo uvedel novo ime — čizlakit. Primerjajoč štiričlenske magmatske parametre čizlakita z drugimi kameninami je Nikitin ugotovil ...

Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf

https://www.stat.si/doc/klasif/SKD2008-Pojasnila-KLasje-SL.pdf

gob. • jagod, borovnic. • lešnikov, orehov, kostanja, žira, želoda. • smole, balzamov ... trgovina (odkup in prodaja) z odpadki na debelo, vključno z zbiranjem, ...

registrovani lijekovi prema atc-klasifikaciji - ALMBiH

https://www.almbih.gov.ba/_doc/registar_2017/registar_web_2017.pdf

114 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2017. SELDIAR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D.. Rp kapsula, tvrda [2 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (1 staklena ...

molekularne metode u klasifikaciji bakterija ... - Repozitorij PMF-a

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:4347/datastream/PDF/view

kada je hibridizacija DNA upotrijebljena za određivanje srodnosti među bakterijama. Najbitniji korak koji prethodi klasifikaciji i identifikaciji bakterija je izoliranje ...

o porijeklu, proizvodnji i klasifikaciji sireva koji se proizvode u ...

https://hrcak.srce.hr/file/140910

Dukljanski sir, (Caseus Doclestes) za koji pretpostavljamo da je spadao u prvu grupu naših autohtonih sireva. Columela, savremenik Plinijev, opisuje način ...

ZDRAVIL

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/2661/7279

Aktivna in neaktivna oblika vitamina D, kratko in dolgodelujoči antiholinergiki v obliki inhalacij, PD-5 inhibitorji in nitrati,…) – Pregled interakcij časovno zamuden.

CENE ZDRAVIL

https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2013/Cene_zdravil.pdf

19 nov 2013 ... v lekarni pa je vsota proizvajalčeve cene, veleprodajne marže in marže lekarne, ki je enaka kot za izvorno zdravilo (razen za zdravila, ki so v ...