Vodniku po župnijskih arhivih SR Slovenije - Slovensko rodoslovno ...

VAS str. 177. HAJDINA pri Ptuju vikariat pred 1398, župnija 1398. 62283 Hajdina knjige. ŽU. Kronika 1870- ... pogrebi 1912-1933 varuhi in varovanci 1814-1888.

Vodniku po župnijskih arhivih SR Slovenije - Slovensko rodoslovno ... - Sorodni dokumenti

Vodniku po župnijskih arhivih SR Slovenije - Slovensko rodoslovno ...

http://www.rodoslovje.si/images/doc/VZA.pdf

VAS str. 177. HAJDINA pri Ptuju vikariat pred 1398, župnija 1398. 62283 Hajdina knjige. ŽU. Kronika 1870- ... pogrebi 1912-1933 varuhi in varovanci 1814-1888.

Letno poročilo 2014 - Slovensko rodoslovno društvo

https://www.rodoslovje.si/images/Dokumenti/Porocila/LP_SRD_2014.pdf

Peter Hawlina predsednik. Robert Fonda podpredsednik. Karel Ravnikar član. Frančišek Grašič član. Janez Plevnik član. Marija Skrt članica. Andrej Reberc član.

V spominih in arhivih - Ljubljana jazz festival

http://www.ljubljanajazz.si/images/ZGODOVINA_LjubljanaJazzFestival.pdf

pa najzahtevnejšemu občinstvu, ni ponudil nič pomembnega. Eden od tedanjih selektorjev. Brane Rončel je uvedel svoje dodatno delo televizijskega gostitelja ...

V Hitrem vodniku so pojasnjeni vsi potrebni koraki za povezavo ...

http://wizardservice.candy-hoover.com/media/pdf/lavabiancheria/Quick_Guide_Wizard_WM_ONETOUCH_%28RT%29_%28SI%29.pdf

Zadnji zaslon vam omogoča preverjanje morebitnih promocijskih ugodnosti za vaš na novo registrirani aparat (npr. podaljšanje garancije ipd.). Tapnite “Check ...

Slovensko kmetijstvo v številkah 2 - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Slovensko_kmetijstvo_v_stevilkah_OEK/KIS_Slovensko_kmetijstvo_v_stevilkah_2018_SLO_splet.pdf

vseh KMG, povprečno število glav velike živine (GVŽ) na teh gospodarstvih pa je 7,5. V primerjavi z ... Vir: SURS (Odkup kmetijskih pridelkov), preračuni KIS.

slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje - Inštitut za slovensko ...

https://isim.zrc-sazu.si/sites/default/files/slovensko_izseljenstvo_v_luci_otroske_izkusnje_web.pdf

je vrnil po svoji gazi do kravic in do svoje mamice in jim povedal, kaj je našel ... »Sexy Slovenians Society«, »People of Slovenian Ancestry«, »You know you are.

Slovensko zdravniško društvo Slovensko združenje za ... - SZAIM

http://www.szaim.org/datoteke/pristopna-izjava-SZAIM-pojasnilo-2016.pdf

Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino (SZAIM). E-Mail: [email protected] Spletna stran: www.szaim.org. Spoštovana/i kolegica/kolega!

Letno poročilo Lovske zveze Slovenije 2017 - Lovska zveza Slovenije

https://www.lovska-zveza.si/userfiles/Letno%20poro%C4%8Dilo%20LZS%202017.pdf

organizaciji Lovske zveze Slovenije, Brkinsko Kraške zveze lovskih družin, LD Senožeče in ... preteklem letu izvedeno v ZLD Posavje in LZ Maribor. Poročili o ...

Utrip prireditev v Srcu Slovenije 2017 - Razvojni center Srca Slovenije

http://www.razvoj.si/UserFiles/Utrup%20prireditev%202017%20.pdf

3 feb 2017 ... 24 |. 29 |. 32 |. 34 |. KOLEDAR PRIREDITEV. V SRCU SLOVENIJE. 2017. KAZALO. 2 ... Torek, 2. 5. Otvoritvena vožnja Moto kluba Rokovnjači.

Letno poročilo Lovske zveze Slovenije 2016 - Lovska zveza Slovenije

https://www.lovska-zveza.si/userfiles/Letno%20poro%C4%8Dilo%20LZS%202016.pdf

31 dec 2016 ... Zakon o nadzoru državne meje bo lovskim in ribiškim družinam ... veliko lovskih družin in posameznikov, ki se niso našli v njem. Objavljeni so ...

Utrip prireditev v Srcu Slovenije 2016 - Razvojni center Srca Slovenije

http://www.razvoj.si/UserFiles/File/2016/koledar-dogodkov-srca-slovenije-2016.pdf

4 jan 2016 ... 895 852; W: www.druzinsko-gledalisce-kolenc.si. Nedelja, 7. 2., ob 18.30. Slavnostna akademija ob Slovenskem kulturnem prazniku. Mengeš ...

Kolesarski vodnik po Srcu Slovenije - Razvojni center Srca Slovenije

http://www.razvoj.si/UserFiles/File/kolesarske-poti-srce-slovenije.pdf

Fosilna morska obala (Vače). Pustolovski park GEOSS (Sp. Slivna). GEOSS. Cerkev sv. Neže (Zg. Slivna). Namigi za priključitev na sosednje kolesarske poti:.

etični kodeks atletskih sodnikov slovenije - Atletska zveza Slovenije

http://slovenska-atletika.si/wp-content/uploads/2015/12/akt_19_eticni_kodeks_atletskih_sodnikov_slovenije.pdf

glavnega sodnika na disciplini, vodjo sodnikov tekmovanja ali delegata AZS. 15. Atletski sodnik naj za svoje delo odkloni vsako nagrado, darilo ali uslugo s ...

revija atletske zveze slovenije in priloga ... - Atletska zveza Slovenije

http://slovenska-atletika.si/wp-content/uploads/2016/01/ATLETIKA_priloga_avgustl2015.pdf

REVIJA ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE IN PRILOGA ŠPORTNEGA DNEVNIKA ... Revija Atletika je glasilo ... Atletska zveza Slovenije in Vzajemna sta v.

Glasilo Zdravniške Zbornice Slovenije - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/ISIS/2013/isis2013-04_brezoglasov.pdf?sfvrsn=e66a2436_0

1 apr 2013 ... Ana Kotnik Pirš, dr. med., specialistka pediatrije, izpit opravila. 9. 1. ... Zato je dr. Tavčar nastopal v vlogi takratnega rektorja, hkrati pa je bil.

LEGA SLOVENIJE 1. Opredeli lego Slovenije glede na ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~osljro2s/A_47_dogodki_11/Vprasalnik_Naravnogeo_Slovenije.pdf

LEGA SLOVENIJE. 1. Opredeli lego Slovenije glede na geografske enote Evrope. Katere evropske makroregije se stikajo na slovenskem ozemlju? 2. Opredeli ...

Kronika Slavističnega društva Slovenije - Slavistično društvo Slovenije

https://zdsds.si/wp-content/uploads/2019/01/Kronika47_68_2005-2006_Hladnik.pdf

podpisani o sovpadanju popularne glasbe in literature v 20. stoletju [...]. (((Poleg tega vse ... Marko Marinčič, Grška književnosta arhaične dobe, Zgodovinski, problemski in ... Mokrin-Pauer pa svojo pesniško zbirko Modrice. Pogovor bo ... Ljubljani in se že vrsto let posveča študiju religij in mitologij Evrope in Azije. Sodi med ...

STATUT Policijskega sindikata Slovenije - Policijski sindikat Slovenije

https://pss-slo.org/statutpss.pdf

22 okt 2015 ... da koristi počitniške kapacitete, ki so v lasti oziroma upravljanju PSS; ... s predstojnikom MNZ in Policije, ter vodji organizacijskih enot v MNZ in ...

Pošta Slovenije - Javna agencija Republike Slovenije za varstvo ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/ijz015.pdf

28 maj 2008 ... Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje osnovni popust določati z uporabo ... EPF in raziskavo FDV, ki naj bi podpirali njeno stališče, da je potrebno ...

CENIK Kmetijskega inštituta Slovenije - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Cenik_storitev_KIS_1/Cenik_storitev_KIS-INTERnet_1.8.2019.pdf

1 avg 2019 ... TRSNE CEPLJENKE. Število prijavljenih cepljenk. Cena potrjevanja/vloženo cepljenko kategorije. »certificiran« ali »baza« (EUR). Opombe.

glasilo jamarske zveze slovenije - Jamarska zveza Slovenije

https://www.jamarska-zveza.si/images/Documents/Nase_jame/Nase_jame_43_2001.pdf

ko se kanal razlije v 20 m široko jezero, v katero padajo strme stene. Jezero se ... tih v sigi oz. so skrite pod nastajajočimi kapniki, zato jih je bilo težko opaziti in raz- ... vredno naše globoke ljubezni do vsega, kar je izraženo v kratki besedi Kras!

Obvestila Planinske zveze Slovenije - Planinska zveza Slovenije

https://www.pzs.si/dokument.php?pid=81

6 jun 2009 ... PD Lisca Sevnica. 689. 2067 ... armaflex, kopalke, treking čevlji, ... Podal je pobudo, da se pripravi tabelarični prikaz za znižanje stroškov do.

Prvih Orientacijske zveze Slovenije - Orientacijska zveza Slovenije

http://www.orientacijska-zveza.si/datoteke/dokumenti/bilten_10let_ozs.pdf

Šport mladih glasnika orientacijskega teka med učenci šol v Sloveniji. Zaslužni za razvoj OZS v letih 1990-2000 (po abecedi). Orientacijska zveza Slovenije:.

Statut Zdravniške zbornice Slovenije - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/zbornicni-akti/statut-zdravni%C5%A1ke-zbornice-slovenije.pdf?sfvrsn=2

(1) Ime zbornice je: Zdravniška zbornica Slovenije. (2) Sedež ... in specialistično zdravstvo, odbor za zobozdravstvo, svet za izobraževanje in usposabljanje.

Statut Rokometne zveze Slovenije - Rokometna zveza Slovenije

http://www.rokometna-zveza.si/si/files/default/akti/statut_RZS_11.07.2018_POTJREN%20s%20strani%20UE_08.10.2018.pdf

Zvezo (emblemi, značke, zastave, maskote, brošure, almanahi, bilteni, navijaški pripomočki z oznakami Zveze ipd.) - (šifra 47.990), organizacija tekem in drugih ...

statut gasilske zveze slovenije - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/priloge%20k%20Statutu%202015.pdf

PRILOGE K STATUTU GZS Stran 6 od 47. PRILOGA ŠT. 5: Prapor PGD, PIGD in GZ. Prapori PGD. PIGD in GZ so oblikovani enako kot prapor GZS, le da je nad ...

statut veslaške zveze slovenije - Veslaška zveza Slovenije

http://www.veslaska-zveza.si/wp-content/uploads/2014/04/Statut-VZS_sprejet-16.12.2017.pdf

zastopa in predstavlja veslaški šport in njegova društva v slovenskih in mednarodnih športnih ... Veslaški klub Ljubljanica, Velika čolnarska 20, Ljubljana.

Telekom Slovenije d.d. - Javna agencija Republike Slovenije za ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/ijz185.pdf

Slovenije, pri tem pa je Telekom Slovenije v paket ISDN 3000 že prej vključil CD ROM SIOL-a, ... ISDN 3000 obstajal v dveh variantah in sicer v modri in rdeči.

Atlas gozdnih tal Slovenije - Gozdarski inštitut Slovenije

http://www.gozdis.si/data/publikacije/1_Atlas_gozdih_tal.pdf

Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No. 3. In Slovene, ... Horizont sestavlja preperelo kamenje in droben temno rjav pesek. Analitski podatki za ... Barva: : temno rdečkasto rjava (5YR3/4); Tekstura: glinasto ilovnata; Struktura: drobno poliedričen→ ...

srce slovenije - Razvojni center Srca Slovenije

http://www.razvoj.si/UserFiles/File/LRS-koncna%20200308.pdf

za območje osmih občin Osrednjeslovenske regije (Dol pri Ljubljani, Kamnik, Komenda, Litija,. Lukovica ... ŠPORTNO DRUŠTVO PIKAPOLONICA KAMNIK.

1 Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije ... - SKEI Slovenije

https://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/porocilo_skei_celje_januar_julij_2009.pdf

OMCO FENIKS Žalec, livarna ... ostala proizvodnja izdelkov in storitev za široko porabo od bele tehnike do značk v katerega spadajo ... med tem la še poglabljala so z mesecem marcem prešli na 32. delovni urnik poleg programov ... Mercator. Sekretar SKEI je posredoval z tremi dopisi za pravilno tolmačenje, razlago in.

planinske zveze slovenije - Planinska zveza Slovenije

https://www.pzs.si/dokument.php?pid=71

Slovensko planinsko društvo, niti kasneje v ... planinsko društvo. Pomagal je pri ... PD Ljubljana. Matica. PD 01/ 231 26 45 www.planinskodrustvo-ljmatica.si ...

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije ... - SKEI Slovenije

https://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/poroilo_koroka_2014.pdf

V Livarni Vuzenica d.o.o., ki je ena od družb avtomobilskega sistema Cimos ... pred pričetkom prisilne poravnave, razen v hčerinski družbi Livarna Vuzenica, saj ...

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije - SKEI Slovenije

https://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/POROILO_ZA_LETO_celje_2011.pdf

KIV Vransko naslovili pisno zahtevo do direktorja družbe in postavili rok in zahtevo po sklicu takojšnjega sestanka. Ta je bil res sklican kjer sta sekretar in ...

Metulji Slovenije - Prirodoslovno društvo Slovenije

http://www.proteus.si/wp-content/uploads/2015/07/Metulji_Slovenije.pdf

18 sep 2015 ... Življenjski razvoj jajčece (ovum) gosenica (larva) buba (pupa) odrasel metulj (imago) popolna preobrazba. Foto: Kars Veling. Foto: Kars Veling.

SLOVENSKO / ITALIANO

http://cms.siel.si/documents/151/docs/pavus-menu-4-2019-slo-it.pdf

Poširana raca / Pire pese in sliv / Vložene slive. Omaka slivovega vina in pese ... Gamberi / Krema kapucinke / Limona / Vložene češnje. Gamberi / Crema alla ...